O poezji, wierszach, poetach Krajowego Bractwa Literackiego i Istocie Człowieka?

„O koszalińska ziemio moja” śpiewamy uroczyście. Jednak o naszym mieście mało się śpiewa, mało albo w ogóle nie recytuje się wierszy, poezji, nie czyta się powieści. Dlaczego ?  takie pytanie zadał sobie i nam Eugeniusz Buczak w pierwszym tomiku „Koszalin w poezji” wydanym w 1999r. To pytanie nurtowało go od dawna. A kim był Eugeniusz Buczak i jak trafił do Koszalina?

Rozmawiam z żoną zmarłego w dniu 29.12.2000r. Eugeniusza Buczaka , Marią Buczak:

Urodził się pod Krakowem, studiował w Warszawie polonistykę i po studiach otrzymał nakaz pracy w 1955r. do Koszalina. Tu zamieszkał, pracował i założył rodzinę. Pokochał Koszalin tak, jak kochał kiedyś Kraków. Ziemia Koszalińska stała się jego pasją życiową – wspomina Maria – urządzał nam, tzn. rodzinie i znajomym wieczorki poezji, recytując swoje wiersze o Koszalinie. Nas trochę śmieszyły te „dziwactwa” Gienia, ale on naprawdę kochał to miasto. To jeden z jego wierszy:

Wendowie
Zardzewiały skrzyp historii
zawraca mnie w czas
morskich i nadmorskich twarzy
w przestrzenie niebieskich ogniw
okrzykami jak miecze.
To Wendowie
pod niebem powszedniości
werblami kroków
bronią nienaruszalne trwanie
żółtej pomarszczonej codzienności.
Słońce wzejdzie owocem kolorowym
Wend wpatrzony w swoje grody
przebija je, śni jawność potęgi
praojców, pradziadów
Koszaliców.

I dlatego redaktor „Głosu Pracy”, szef Koszalińskiego Oddziału Polskiej Agencji Prasowej, poeta i społecznik został współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina/1994r./ i miesięcznika „KOSZALIN”/1996r./. Do redakcji miesięcznika napływało wiele listów z załączonymi do nich wierszami, wspomnieniami, fraszkami, satyrami itp. utworami z całej Polski. To skłoniło Eugeniusza do utworzenia w 1995r.
Klubu Literackiego przy Stowarzyszeniu i zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Istota Człowieka”. Klub Literacki przeobraził się w Krajowe Bractwo Literackie. Z początku (tj. w latach 1995-1998) pokłosiem konkursu było wydawanie almanachów twórczości  literackiej. Teksty wybierane były i oceniane przez członków zespołu redakcyjnego miesięcznika „Koszalin” i Eugeniusza Buczaka. Każdego roku  ukazywał się tomik konkursowy. W 1999roku nie wydano tomika, ale powołano Jury, które obradowało w następującym składzie: Ludmiła Janusewicz – przewodnicząca, Janina Blicharz -członek , Iwona Skibicka – członek i Barbara Świderska  – sekretarz.    Jury przyznało nagrody:

 • w dziedzinie poezji : Łukaszowi Sobierajowi z Kielc,
 • w zakresie prozy  : Krzysztofowi Wójcikowi z Koszalina i Małgorzacie Pazdalskiej  z Chojnic.

Już w pierwszych tomikach „Istoty Człowieka” pojawiły się osoby, które tworzyły

i do tej pory tworzą i działają w Krajowym Bractwie Literackim.

Oto kilka nazwisk z tamtego okresu:

 • Bogusław Janiczak z Darłowa
 • Anna Kenig-Kacperska z Człuchowa/prowadzi tam filię KBL/
 • Lidia Nowosad z Koszalina
 • Zdzisław Pluta z Koszalina
 • Dorota Wardecka z Koszalina
 • Jan Wanago z Wrześnicy
 • Tomasz Wiśniewski z Koszalina
 • Tomasz Wojciechowski z Koszalina
 • Anna Kordiasz z Koszalina
 • Krystyna Pilecka z Koszalina
 • Elżbieta Krasicka z Koszalina

Od 2002r. pełna nazwa konkursu brzmi Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Buczaka.
Od tego też roku Bractwo działa i jest integralną częścią Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, a Kanclerzem jest Krystyna Pilecka.  Bractwo spotykało się i spotyka w bibliotekach publicznych i szkolnych. Przez wiele lat „bazą” Bractwa są gościnne sale Klubu Garnizonowego przy ul. Gen.Wł. Andersa 32 – w każdy trzeci piątek miesiąca odbywają się tam warsztaty, spory i dysputy literackie pod kierownictwem Beaty Piochy. Tu też odbywają się biesiady literackie i podsumowanie corocznych konkursów.
Bractwo współpracuje ze szkołami, przedszkolami, domami dziecka, sanatoriami w całym regionie koszalińskim i słupskim. Działamy pod nieustającym protektoratem Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Koszalinie i osobistym Pani Ludmiły Janusewicz ; członkiem tego związku jest także Krystyna Pilecka.
W roku 2009 członkowie bractwa utworzyli samodzielne Stowarzyszenie „Koszalińskie Bractwo Literackie”. Poetki, które pozostały w SPK tworzą Klub Literacki.

W lipcu 2014r. Bractwo wróciło w ramy organizacyjne SPK /jak dawniej!/. Kanclerzem jest Pani Krystyna Pilecka. Pani Kanclerz wejdzie w skład Zarządu Stowarzyszenia.
Józef Sprutta