Lew andyjski w koszalińskiej szkole

Działo się to w 1910 roku, w gimnazjum (znanego nam jako Technikum Elektroniczne)przy ul. Moritza, dzisiejszej Jedności, w czasie roku szkolnego. Do Koszalina przyjechał właściciel menażerii i zaoferował szkole pokaz swoich zwierząt. Uczniów zebrano w sali...

Bohaterska szlachcianka

Rozmowa z Renatą Barecką, córką Jadwigi Giedroyć, kurierki polskiego ruchu oporu, organizatorki trasy przerzutowej pomiędzy Polską a Węgrami podczas II wojny światowej. – Wywodzi się Pani ze znakomitej litewskiej rodziny Gedroyciów, wasze szlacheckie korzenie...

Zimowe okresy i przypływy

Plaża wybrzeża koszalińskiego tworzy lekki łuk, skierowany do wewnątrz. Z takiego położenia wynika to , że wiatry z północnego Zachodu są dla niego szczególnie niebezpieczne. Z całą siłą wgniatają masy wody do zatoki. Są długie okresy czasu bez takiego...

100 lat Bismarck Schule

Jest w Koszalinie taka szkoła… Nad wejściem do tej szkoły widnieje majestatyczny, kuty w kamieniu, wielki napis „Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólno­kształcące im. St. Dubois „, umieszczony tam ponad półwieku temu, niezmiennie symbolizuje szkołę licealną...

Żelazne krzyże na Górze Chełmskiej

tekst: Krystyna Rypniewska, historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina Przed wojną na Górze Chełmskiej miało stanąć wspaniałe, okazałe mauzoleum według projektu najwybitniejszego niemieckiego architekta tamtych czasów. Zabrakło pieniędzy. Wzniesiono...