POGAŃSKIE UROCZYSKO POD KOSZALINEM

Andrzej Kuczkowski Pogańskie uroczysko pod Koszalinem – nowe badania archeologiczne Muzeum w Koszalinie Archeologia pomimo ciągłego udoskonalania metod oraz korzystania z coraz nowocześniejszego zaplecza technologicznego cały czas pozostaje nauką w dużej mierze...

NOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE W KOSZALINIE

Andrzej Kuczkowski Odbędziemy dziś krótką przechadzkę po dawnym Koszalinie. Nie będzie to jednak zwykła wycieczka turystyczna. Podziwiać bowiem będziemy obiekty już dawno nieistniejące, po których ślady odkopaliśmy w czasie prac archeologicznych prowadzonych w...

O archeologii Koszalina cz.III

W międzyczasie prowadziliśmy również badania przy okazji różnego rodzaju inwestycji o znacznie mniejszym zakresie. Wyniki uzyskiwane w ich trakcie często nie są zbyt widowiskowe. Jednakże zebranie wszystkich pozyskanych w taki sposób informacji daje wgląd w pełne...

O archeologii Koszalina cz.II

Jedną z głównych kwestii spornych na temat średniowiecznego Koszalina jest zagadnienie jego początków. Czy w roku 1266 biskup kamieński Hermann von Gleichen lokował miasto na tzw. „surowym korzeniu” czy też w miejscu tym znajdował się wcześniejszy gród. Nie miejsce tu...
O archeologii Koszalina cz.I

O archeologii Koszalina cz.I

Andrzej KuczkowskiCzy komuś jest potrzebna przeszłość Koszalina?Przechadzając się po ulicach dzisiejszego Koszalina z trudem można sobie wyobrazić jak mógł on wyglądać przed wiekami. Zainteresowani końcem XIX i początkiem XX wieku mogą posiłkować się licznymi...
Wody Koszalina

Wody Koszalina

Około 14.000 lat temu lodowiec pokrywał całą Europę Północną. Następnie w czasie wycofywania się lodowca / około 12.000 lat temu/ utworzyło się Bałtyckie Jezioro Lodowe, którego poziom był niższy od dzisiejszego o około30 m, a w ciągu następnych 2000 lat poziom ten...