O NAS

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina – organizacja pożytku publicznego, której celem działalności jest krzewienie miłości do Koszalina, pielęgnowanie jego tradycji oraz upowszechnianie wiedzy o mieście.

 

Stowarzyszenie zostało utworzone 25 maja 1994. W grupie założycielskiej znalazły się osoby o dużym autorytecie, dorobku publicystycznym i naukowym, cieszący się powszechnym szacunkiem wśród Koszalinian: prezydent Koszalina – Henryk Sobolewski, prezydenci miasta – Bernard Kokowski i Antoni Grzechowski, Tadeusz Gasztold, kanclerz Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej – Roman Skeczkowski, dyrektor Archiwum Państwowego – Adam Wirski, Borys Storch, pisarz Czesław Kuriata, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Janusz Bastrzyk, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej – Andrzej Ziemiński, fotograf – Zdzisław Pacholski, Anna Bojar-Fijałkowska, Ignacy Skrzypek, długoletni dyrektor I LO im. St. Dubois, wiceprzewodniczący Rady Miasta – Lech Żyła, Tadeusz Fikowicz, Agnieszka i Janusz Sterzel, działacz gospodarczy – Paweł Flens i inni.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Eugeniusz Żuber. W latach 1996-2001 pracami Stowarzyszenia kierował Jerzy Lewandowski. Od 22 listopada 2001 do 23 kwietnia 2016 funkcję prezesa Stowarzyszenia pełnił Józef Maciej Sprutta. W dniu 23 kwietnia 2016 odbyło się nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia. Po rezygnacji złożonej przez Józefa Spruttę prezesem Zarządu Stowarzyszenia została wybrana Bożena Kaczmarek. W dniu 9 grudnia 2017 odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia, w trakcie którego na funkcję prezesa Zarządu został wybrany Łukasz Trzeciak.

Początkowo siedzibą Stowarzyszenia był nieistniejący już budynek przy ul. Konstytucji 3 Maja 3. W maju 2002 Stowarzyszenie przeniosło się do nowej siedziby w pasażu Milenium przy ul. Bolesława Krzywoustego 2A/4. Do kwietnia 2016 roku mieściło się przy ul. Zwycięstwa 137/139. Obecnie Stowarzyszenie ma siedzibę przy ul. Zwycięstwa 168, p. 212.

 

Bractwa i Kluby

W ramach Stowarzyszenia funkcjonują obecnie dwa kluby – Klub Pioniera Miasta Koszalina oraz Klub Historii Miasta. Wcześniej – od 1995 w strukturach Stowarzyszenia funkcjonował Klub Literacki, który w 1999 przekształcił się w Krajowe Bractwo Literackie. Bractwo wydawało almanachy twórczości literackiej, organizowało konkursy i warsztaty literackie, spotkania z autorami. Działało pod protektoratem Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Koszalinie. W 2009 członkowie bractwa utworzyli samodzielne Stowarzyszenie „Koszalińskie Bractwo Literackie”. Poetki, które pozostały w SPK – tworzą Klub Literacki.

Przez pewien czas w ramach SPK działał też Klub Morsów, organizujący w Mielnie ogólnopolskie zloty, jednak w 2006 wyłączył się ze struktur Stowarzyszenia, tworząc Mieleński Klub Morsów „Eskimos”.

SPK wspiera historyczną pamięć o regionie

W dniu 2 września b.r. w siedzibie holdingu Firmus w Mścicach, na ręce prezesa firmy- Steina Christiana Knutsena , Prezes Zarządu SPK Józef Maciej Sprutta, oraz członek SPK Tomasz Wojciechowski przekazali kopie kilkunastu map Pomorza Zachodniego autorstwa E. Lubinusa z 1618r. Ozdobią one hall głównej siedziby firmy i stanowić będą także żywą lekcję historii o naszym regionie.

NOWY ZARZĄD SPK

1. Prezes Zarządu                – dr Łukasz Trzeciak
2. Wiceprezes Zarządu         – dr Wojciech Grobelski
3. Wiceprezes Zarządu         – mgr Małgorzata Chyła
4. Sekretarz Zarządu            – dypl.ekon. Jadwiga Chapat
5. Skarbnik Zarządu             – Marianna Biłat
6. Członek Zarządu              – Tadeusz Motyczyński
7. Członek Zarządu              – Ryszard Wieczorek
8. Członek Zarządu              – mgr Bogusław Wolf

Przewodniczący Klubu Pionierów – mgr inż. Lesław Mytnik

Kanclerz Krajowego Bractwa Literackiego – Krystyna Pilecka

KLUB HISTORII MIASTA

 • Prof. dr hab. Adam Wirski
 • Dr Wojciech Grobelski
 • Dr Zygmunt Wujek
 • Mgr Krystyna Rypniewska
 • Mgr Wacław Nowicki
 • Mgr Józef Sprutta
 • Alicja Leitgeber – Miziołek
 • Mgr Bogusław Wolf
 • Henryk Krudos
 • Ryszard Wieczorek

Przekaż 1%

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

40 8566 0003 0600 3485 5005 0001

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina
Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina
ul. Zwycięstwa 168 pok. 212
75-612 Koszalin
KRS 0000 102 990
NIP 669-21-49-944
e-mail: spk@przyjaciele.koszalin.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina jest organizacją pożytku publicznego, swoje cele realizuje poprzez:

 • wydawanie książek,
 • wydawanie gazet,
 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii,
 • projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, dystrybucja i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
 • zapewnienie świadczeń kulturalnych, rekreacyjnych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej,
 • działalność domów i ośrodków kultury,
 • pozostała działalność usługowa nie sklasyfikowana gdzie indziej (badania genealogiczne).

Możesz wspomóc SPK, wpłacając 1 % na nasze konto – wpłaty dobrze spożytkujemy na cele wyżej określone.