KRAJOWE BRACTWO LITERACKIE

O poezji, wierszach, poetach Krajowego Bractwa Literackiego i Istocie Człowieka?”O koszalińska ziemio moja” śpiewamy uroczyście. Jednak o naszym mieście mało się śpiewa, mało albo w ogóle nie recytuje się wierszy, poezji, nie czyta się powieści. Dlaczego...