1. Prezes Zarządu                – dr Łukasz Trzeciak
2. Wiceprezes Zarządu         – dr Wojciech Grobelski
3. Wiceprezes Zarządu         – mgr Małgorzata Chyła
4. Sekretarz Zarządu            – dypl.ekon. Jadwiga Chapat
5. Skarbnik Zarządu             – Marianna Biłat
6. Członek Zarządu              – Tadeusz Motyczyński
7. Członek Zarządu              – Ryszard Wieczorek
8. Członek Zarządu              – mgr Bogusław Wolf


Przewodniczący Klubu Pionierów – mgr inż. Lesław Mytnik

Kanclerz Krajowego Bractwa Literackiego – Krystyna Pilecka