Deklaracja członkowska SPK

Imię ………………………………………………………
Nazwisko………………………………………………….
Data i m. urodz………………………………………….
Zawód…………………………………………………….
Wykształcenie……………………………………………
Adres……………………………………………………..
Nr telefonu……………………………………………….
@…………………………………………………………..
Zainteresowania…………………………………………..
………………………………………………………………

Niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina jako członek zwyczajny.
………………………………….

data i podpis

Nr członkowski nadany uchwałą Zarządu SPK……………………….

Za zarząd SPK ………………………………………………………………….

Koszalin, dnia ……………………………………………………………………