A. Informacje ogólne o konkursie:

1.Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina,
2.Termin: Dni Koszalina – maj .
3.Organizacja: trzy poziomy konkursowe (uczniowie szkół średnich, podstawowych
i gimnazjów).
4.Warunek udziału w konkursie: delegowanie trzyosobowego zespołu ze szkoły,np. zwycięzców konkursu historycznego na szczeblu szkoły lub koła historycznego.
5.Pytania konkursowe (opracowuje komisja powołana przez organizatora): dotycząznajomości treści pochodzącej z wybranej literatury (w załączeniu).
6.Nagrody:   otrzymują zwycięzcy  trzech  pierwszych  miejsc   (dyplom  i   nagroda rzeczowa) oraz po jednej drużynie z każdego poziomu szkół. B. Koncepcja pytań konkursowych

I. Szkoły średnie: pytania opracowano na podstawie wskazanej literatury, np. kto był pierwszym (data)…, kim był (funkcja, zawód)…, kto gościł (osoba, data)…, co uczynił…, jaki jest najstarszy…, w jakim roku…, w jakim stylu (budynek, gmach)… itp.

1. Bogu dziękujcie … 25 lat Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej 1972 – 1977, Koszalin 1977.
2. Czerner   M.,   Cztery   godła   miasta   Koszalina,   [w:]   ?Koszalińskie   Studia
i Materiały’, t. 11, s. 89-98.
3. Czyżak B., Koszalin kulturalny 1945-1975, Koszalin 1997.
4. Dzieje Koszalina (pr. zb.), Poznań 1967.
5. Janocha H., Lachowicz F.  J.,  Góra  Chełmska.  Miejsce  dawnych kultówi Sanktuarium Maryjne, Koszalin 1991.
6. Kempista S. Z., Dzieje herbu koszalińskiego w latach 1958-1991, [w:] ?Przegląd
Zachodniopomorski’, t. 14 (43), z. 1, s. 167 – 181.
7. Koszalin dawniej i dziś (red. R. Lachowicz), Koszalin 1981.
8. Koszalin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej (red. H. Rybicki, B. Zdrojewska, Z.Zdrojewski), Koszalin 1985.
9. Koszalin. Z dziejów Miasta do 1266 (red. E. Buczak), Koszalin, t. 1 (2000)
10. Koszalin od średniowiecza do współczesności.  Informator wystawy (red. J.Kalicki), Koszalin 2003.
11. Koszalin w średniowieczu (red. A. Wirski), Koszalin 1998.
12. Koszalin. Zarys dziejów, Poznań 1975.
13. Truskowska E., Dzieje Koszalina w historiografii [w:] Koszalin. Z dziejów Miasta do 1266 (red. E. Buczak), Koszalin, t. 1 (brak daty wydania).
14. Z koszalińskiego 25-lecia, Koszalin 1970.
15. Czasopisma: ?Koszalińskie Studia i Materiały’ ?Koszalińskie Zeszyty Muzealne’,
?Zapiski Koszalińskie’, ?Rocznik Koszaliński’, ?Koszalin’.
16. Strona internetowa Stowarzyszenia  www.przyjaciele.koszalin.pl
II. Gimnazja: pytania jak wyżej, literatura na podstawie wykazu.
1.  Dzieje Koszalina (praca zbiorowa), Poznań 1967.
2. Koszalin. Zarys dziejów (praca zbiorowa), Poznań 1975.
3. Koszalin dawniej i dziś (red. R. Lachowicz), Koszalin 1981.
4. Koszalin. Z dziejów Miasta do 1266 (red. E. Buczak), Koszalin, t. 1( 2000).
5. Koszalin od średniowiecza do współczesności.  Informator wystawy (red.  J.Kalicki), Koszalin 2003.
6. Przewodniki.
7. Czasopisma: ?Koszalińskie Studia i Materiały’ ?Koszalińskie Zeszyty Muzealne’,
?Zapiski Koszalińskie’, ?Rocznik Koszaliński’, ?Koszalin’.
8. Strona internetowa Stowarzyszenia www.przyjaciele.koszalin.pl
III. Szkoły podstawowe: pytania jak wyżej, literatura na podstawie wykazu.
1. Przewodniki turystyczne i informatory o Koszalinie.
2. Chrząszczyński J., Koszalin i okolice, Poznań 1967.
3. Rypniewscy K i D., Zabytki, informacje, okolice Koszalina, Koszalin 1997.
4. Sztachlewski W., Koszalin i okolice, Warszawa 1981.
5. Strona internetowa Stowarzyszenia www.przyjaciele.koszalin.pl