/ W latach 1945 do 1989 nie nadawano tytułu honorowego obywatela miasta/.

–  Ignacy JEŻ – Biskup ordynariusz – senior/biskup koszalińsko -kołobrzeski w  latach 1972-1992/.

Papież Benedykt XVI ustanowił Go Kardynałem w dniu 15.10.2007r.
Urodzony w dniu 31.07.1914r. w Radomyślu W. pow. Mielec.Wyświęcony w 1937r.w Katowicach. Więzień obozu Koncentracyjnego w Dachau. Sakrę biskupią otrzymuje w 1960r. z rąk  Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego. Inicjator zbliżenia polsko-niemieckiego – współautor 'Przebaczenia’ z 1966r. Organizator nowo utworzonej Diecezji  Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wybudował ponad 100 kościołów.

Utworzył  w 1981r.Wyższe Seminarium Duchowne w Wilkowie. Przyjaciel bpa Karola Wojtyły oraz inicjator pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Koszalina w 1991r. Inicjator budowy Kaplicy na Górze Chełmskiej poświęconej przez Papieża w dniu 1 VI 1991r. Mieszkał w Koszalinie. Kawaler 'Orderu Uśmiechu’ – znany z pogody ducha, pełen radości i umiłowania człowieka. Zapalony kajakarz – m.in spływ Brdą -/ od Nowej Brdy do Bydgoszczy/, spływ Rurzycą i Gwdą. Zmarł w dniu 16 października 2007r. w Rzymie

– Marek KAMIŃSKI – podróżnik i polarnik

Urodzony w 1964r. w Gdańsku. W 1995r. jako pierwszy człowiek zdobył pieszo oba bieguny. W 2000r. przeszedł samotnie Grenlandię – tegoż roku dotarł do źródeł Amazonki. W 2004r. razem z niepełnosprawnym Jasiem Melą zdobył oba bieguny. Przedsiębiorca Gdański i Koszaliński.

– PAPIEŻ JAN PAWEŁ II/ 1920 – 2005/

– tytuł Honorowego Obywatela nadany w dniu 12 marca 2004r. Karol Józef Wojtyła urodził się w dniu 18.05.1920r. w Wadowicach. Matura w 1938r.Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu teologii w 1946r. otrzymał święcenia kapłańskie.W 1958r. mianowany biskupem pomocniczym, a 30.12.1963r. – arcybiskupem metropolitą krakowskim. Pielgrzymka na Ziemię Koszalińską w dniu 1 czerwca 1991r. Msza na Placu Papieskim.Poświęcił Wyższe Seminarium Duchowne w Wilkowie. Poświęcił Kaplicę Najświętszej Marii Panny Trzykroć  Przedziwnej na Górze Chełmskiej – w miejscu średniowiecznego, o randze europejskiej –  Sanktuarium Maryjnego. Ksiądz Karol Wojtyła  Ziemię Koszalińską ukochał szczególnie : 23.08. do 01.09.1953 spływ Brdą – z Nowej Brdy do Bydgoszczy, – na zaproszenie przyjaciela z Gimnazjum w Wadowicach dr. Stanisława Hojdysa trafił do Czaplinka i w dniu 15 lipca 1955r. przybył z grupą kajakarzy nazwaną przez późniejszego papieża 'Środowiskiem’ i pierwszy raz popłynął Drawą – do Krzyża /W dniu 15.07.2005r. Ksiądz Biskup Kazimierz Nycz  poświęcił w miejscu startu spływu pomniku czci Jana Pawła II/.- 24.07.- 15.08.1960 spływ Gwdą,
Przybył do Złocieńca 31 lipca 1961r. i znów popłynął Drawą.

  • – 31.07. – 17.08.1961r. spływ Drawą i Piławą,
  • – 30.07 – 14.08.1962r. spływ Regą,
  • – 20.07 – 31.07.1964r. spływ Słupią,
  • – 06.07 – 19.07.1965r.    popłynął Radwią i Parsętą.
  • –  w  lipcu 1967r. znów popłynął Drawą – bezpośrednio po otrzymaniu godności kardynalskiej od Pawła VI.
  • – 12.07. – 30.07.1972r. spływ Brdą,

W okresie od 23 – 30 lipca 1978r. był na biwaku 'Środowiska’ nad jeziorem Krąpsko koło Jastrowia. Za niespełna trzy miesiące został PAPIEŻEM – 16.10.1978r. Rada Miejska Czaplinka nadała Ojcu  Świętemu honorowe obywatelstwo w dniu 03.10.2003r.

Lek. med. MIROSŁAW MIKIETYŃSKI – Prezydent Miasta Koszalina

  • – tytuł nadała Rada Miejska Koszalina w dniu 29.10.2009r.

MARIA HUDYMOWA – tytuł nadała Rada Miejska w Koszalinie w dniu 22 lipca 2011r.

pionierka miasta Koszalina, której koszalinianie zawdzięczają m.in. wybudowanie okazałego obiektu koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pozytywistyczną pracę przy popularyzowaniu czytelnictwa, rozwoju sieci bibliotek w mieście i regionie, inicjatorka wielu działań kulturalnych i oświatowych Związana jest z Koszalinem od 1947 roku. Nim związała się z Koszalinem była od 1934 roku nauczycielką na Kresach Wschodnich. W maju 1957 roku przyjęła propozycję przejścia na stanowisko zastępcy dyrektora nowo powstałej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Funkcję wicedyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pełniła przez 22 lata.
Poza pracą zawodową znajdowała czas na szeroką działalność społeczną i społecznikowską. Wiele lat przewodniczyła Zarządowi Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W 1970r. była jedną z inicjatorek powołania  Klubu Pioniera Miasta Koszalina. Tu znów położyła nacisk na zbieranie wspomnień i pamiętników. Gromadziła skrzętnie te materiały i doprowadziła do wydania ich drukiem-tak działała do 1989r. W 2004r. doprowadziła do reaktywowania Klubu Pioniera i została Przewodniczącą Rady Programowej.