Nazwisko

Name

Imię

Vorname

od roku

vor

Nazwisko

Name

Imię

Vorname

od roku

vor

Marquard

Edlen

1266

Curdt

Georg

1596

Hartmann

 

1266

Schmidt

Georg

1596

Pernow

Conrad

1286

Warnin

Ernst

1599

Schüremann

Johann

1286

von Damitz

Jacob

1601

Crazig

Johann

1288

Lew

Andreas

1602

Lassan

Arnold

1288

Gemlin

Joachim

1605

de Nemitz

Johann

1294

von Manteufel

 

1611

Fleischer

Lambert

1311

Podewils

Carsten

1617

Wendelstorp

Theodorius

1335

von Rein

George

1617

Smorre

Johannes

1339

Volkmann

Joachim

1622

Sibode

Gherardus

1345

Pappke II

Joachim

1622

Christoferus

1350

Schweder

Heinrich

1623

Hartmann

Petrus

1356

Engelbrecht

Josus

1626

Pernow

Johannes

1357

Gemlin

Andreas

1628

Voss

Marquardos

1370

Rubak

Moritz

1629

Verchemin I

Sifridus

1379

Reuter

Wolfgang

1631

Voss

Calawes

1391

Moldenhauer jun. Peter

1641

Holsten

Otto

1393

Lew

Joachim

1644

Pribbernow

Keyne

1413

Litzkow

Andreas

1659

Blankenborch

Hinriewan

1420

von Kleist

Carsten

1665

Varchmin

Clawes

1423

Navin

Joachim

1674

Varchmin

Syverd

1429

Müller

Jacob

1681

Heydebrek

Kersten

1441

Mader

Geoerg Sigism.

1685

Pribbernow

Hans

1441

Schweder II

Heinrich

1688

Grotkop

Eggert

1441

Lew

Christian

1701

Bulgrin

Hans

1457

Koch

Heinrich

1702

Tengel

Hans

1459

Hille

Bartolomeus

1711

Abtshagen

Hinrik

1459

Scheunemann

Heinrich

1717

Heidenrik

Ulrik

1482

Dr med.Ruel

Christoph Fried.

1718

Virstorp

Otto

1492

Koch

David

1720

Manow

Tesslaf

1508

Truzedtel

Martin

1723

Zarte

Ulrick

1510

Kleffmann

C.

1731

Rubak

Clavos

1510

Züequer

Georg Adam

1733

Taschenmaker

Hans

1510

Lic.jur. Lew

Gabriel

1737

Bulderian

Peter

1515

Reisemann

Casimir

1737

Wessentin

Georges

1515

Scheinemann

Michael

1741

Todenhagen

Hans

1519

Rackit

Martin

1755

Freder

Hermann

1519

Noth

Carl Friedrich

1757

Rubak

Jakob

1531

Goden

Carl Wilhelm

1760

Manow

Andreas

1533

Schmidt

Christian Hein.

1767

Schlief

Antonius

1533

Witte

Johann Gotthilf

1775

Wandelmann

Hinrik

1534

Kretschmer

 

1781

Grave

Hans

1540

Cammann

Jonas Julius

1785

Mochow

Kersten

1545

Brandt

Paul

1786

Verchmin

Peter

1545

Kretschmann

 

1795

Nuss

Mauritz

1553

Schröner

 

1802

Rubacke

Joachim

1555

von Braunschweig

 

1805

Schweder

Jakob

1557

Richardi

 

1809

Rubak I

Moritz

1560

Braun

Ernst-August

1816

Below

Claws

1561

Müller

Heinrich

1859

Papke I

Joachim

1563

Lenz

Gottfried

1876

Liskow

Hans

1566

Sachse

Ernst

1888

Kolmey

Thomas

1570

Dr Pusch

Walter

1912

Schlief

Lorentz

1576

Romann

Oskar

1924

Varchim

Andreas

1585

Binder

Emil

1934

Moldenhauer

 

1594

 

 

-1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:   
Jeszcze w 1281 r. notowany jest w Koszalinie kasztelan słowiański DAWID.Gwarancja dobrych rządów w mieście do XVI w.
Od początku miasta do XVI wieku rządy miastem powierzano jednocześnie dwom burmistrzom, a każdy z nich  miał  swojego podskarbiego /szafarza/.
W radzie miejskiej było w tym czasie 24 rajców/consules/.  

Oto kilka sylwetek najbardziej zasłużonych burmistrzów.

 

Martin TRUZEDTEL ( 1723 do 1731)

W 1724r. uruchomił wodociąg miejski – woda  ze źródeł spływała drewnianymi rurami z Góry  Chełmskiej wzdłuż dzisiejszej ul.K.Szymanowskiego i J.Matejki do rynku na którym stały dwa zbiorniki – między nimi stał pomnik Fryderyka Wilhelma I .

Rurociąg w lesie chełmskim dalej działa !

Ernst August BRAUN(1816 do 1859)

W dniu 18 maja 1816r. objął swój urząd i pozostawał na nim do 31 marca 1859r. Zmarł 19 września 1859r. w wieku 77 lat.

-to chyba najbardziej zasłużony burmistrz Koszalina. Za jego czasów ulice  miasta zostały na nowo wybrukowane, urządzono miejskie promenady, wprowadzono racjonalną gospodarkę w miejskich lasach, na ulicach miasta zainstalowano pierwsze 24 latarnie. Zbudowano nową drogę do Sianowa przez Kłos/1828 do 1835/ z udziałem 100 Polaków – powstańców listopadowych. Zbudowano drogę plażową do Mielna. Zbudowano nowy ratusz i miejską kasę oszczędnościową. Zbudowano w 1821r. gimnazjum, a w 1825r.seminarium nauczycielskie / poza ratuszem budynki stoją do dziś !/. W 1825r. utworzono ogólnopomorską gazetę ” Kösliner Zeitung”. W 1833r. założono fabrykę papieru. W oparciu o nową drogę do wsi Rokosowo zbudowano nowe Przedmieście Fryderyka Wilhelma / dziś Przedmieście Bolesława Chrobrego* – rejon MOK i Poczty/. Koszalin uzyskał połączenie kolejowe ze Stargardem Szczecińskim. Wybudowano pierwszy dworzec kolejowy. Ulice otrzymały tablice z nazwami, a domy z numerami porządkowymi/ Po lewej stronie numery nieparzyste, po prawej parzyste i tak jest do dziś! Odkupiono młyn i po modernizacji   wydzierżawiono Böslowi. Utworzono tzw. stary cmentarz na Przedmieściu Bramy Młyńskiej/dzisiejsze Przedmieście Miłakowo*/  przy ul. Młyńskiej  -poświęcony w dniu 15 kwietnia 1819r. – miał swoją ulicę w niemieckim Koszalinie /dziś R.Traugutta/.

Heinrich MÜLLER (1859 do 1876)

Działał w stylu swojego poprzednika. Na początku jego urzędowania uroczyście otwarto linię kolejową ze Stargardu i dworzec kolejowy. Przybyli na tę uroczystość książę regent Książę Prus Wilhelm – późniejszy cesarz Wilhelm I i jego syn
późniejszy cesarz Fryderyk.

Rozpoczęto budowę dużego zakładu gazowniczego.

Ernst SACHSE (1888 do 1912)

Za jego rządów zbudowano Szpital. Zbudowano Szkołę Kadetów/ dziś obiekty Straży Granicznej/. Zbudowano linię kolei wąskotorowej do Polanowa i normalnotorowej do Kołobrzegu. Zbudowano  drogę do Gorzebądzia, do Jamna, do Niekłonic, do Białogardu przez Niedalino. Uruchomienie linii tramwajowej od dworca do Szkoły Kadetów i do Mielna. Rozpoczęto budowę kanalizacji miasta. – miał swoją ulicę w niemieckim Koszalinie /dziś Orląt Lwowskich/.

Dr Walter PUSCH (1912 do 1924)

Oddano do użytku nowy dworzec kolejowy. Wielka wystawa gospodarcza rolniczo-przemysłowa. Otwarcie pedagogium /późniejszy hotel garnizonowy/.

Oskar ROMANN (1924 do 1934)

W 1926r. oddano do użytku linię tramwajową do wsi Rokosowo. Zmodernizował układ parkowy. Utworzył muzeum regionalne i wybudował obiekt dla straży pożarnej. Budowa nowego gmachu dla sądu krajowego i rejonowego. Odsunięty z urzędu przez nazistów.

Opracowano na podstawie:”1266- 1966 KÖSLIN Die siebenhundertjährige Geschichte einer pommerschen Stadt und ihres Kreises” von Franz Schwenkler –  Lubeka  1966 oraz materiałów własnych autorów.

Józef Maciej Sprutta Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Koszalina
Tłumaczenie i konsultacja  Józef Leitgeber