1934– Ks. Stanisław Kozierowski /profesor Uniwersytetu Poznańskiego/ ustala w opracowanym przez siebie

„Atlasie” słowiańską nazwę miejscowości KOSZALIN,

1945

4. III  – Armia Czerwona zdobywa niemieckie miasto  Koeslin,

– do miasta dociera z Mścic pierwsza kilkunastoosobowa grupa Polaków  – robotników przymusowych

z Józefem Gębką na czele –  Rosjanie ich „zamknęli” na kilkanaście dni,

29.III.   – pocztowcy z Bydgoszczy uruchomili  –    pierwszy Urząd Pocztowy przy ul. Dworcowej 17,
29.III    – powołano pierwszy oddział polskiej milicji z komendantem Janem Piotrowskim ,

27.IV   – do Koszalina przybywa kilkudziesięcioosobowa grupa operacyjna mająca za zadanie zorganizowania

polskiej administracji w mieście i powiecie,

10 .V    – do Koszalina przybywa 500-osobowa grupa osadników z Gniezna z Edmundem Dobrzyckim –

Pełnomocnikiem Rządu, i Alfonsem Bielawowskim – przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości,

15.V    – powstaje punkt etapowy Urzędu Repatriacyjnego , w budynku dzisiejszego Gimnazjum Nr 4

/dawna Szkoła Podstawowa Nr 2/,

 

 

V

 

 • uruchomiono-Roszarnię Lnu,
 • Koszalińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych,
 • Browar,
 • Zakłady Technicznej Obsługi Rolnictwa,
 • Koszalińską Fabrykę Mebli,
 • Zakłady Mięsne,
 • Warsztaty Naprawy Taboru Samochodowego Ministerstwa Aprowizacji i Handlu,

12 VI      – otwarto pierwsze koszalińskie kino „Polonia” /potem ADRIA/
17 VI      – odprawiono pierwszą mszę katolicką w Katedrze Koszalińskiej,

20 VI.     – otwarto  pierwszą  Szkołę Podstawową /ul.Podgórna 5/,

20 VI.     – powstaje Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pionier”,

Skład pierwszego Zarządu: Prezes – Władysław Szymański /PPS/,

Wiceprezes- Hieronim Staszewski/PPR/,

Czł. Zarządu – Jan Kilian /PPS/,

VI.     – Ojcowie Franciszkanie reaktywowali erygowaną w 1892r. Parafię Rzymsko-Katolicką –  przy Kościele

Św. Józefa Oblubieńca /Kościół Mariacki kościołem filialnym/,

1 VII    – PSS 'Pionier’ otworzyła w Koszalinie pierwszy sklep spożywczy przy ul. Jana z Kolna 22 – róg Spółdzielczej,

16.VII.    – przeniesiono szkołę z Podgórnej na ul. Zwycięstwa 131/obok „Victorii”/,

02.VIII    – otwarto pierwszą piekarnię/Ignacy Psuty przy Placu Gwiaździstym/,

VIII    – otwarto pierwszy sklep mięsny /Józef Nowak przy ul. Młyńskiej/,

VIII.   – utworzono sekcję tenisa ziemnego, sekcję piłki nożnej, sekcję piłki siatkowej Wojewódzkiego Klubu Sportowego,

VIII    – utworzono Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum     w domu przy ul. R.Traugutta 14-16,

potem w budynku ul.  Zwycięstwa 113 , a od lata 1947r. w dzisiejszej siedzibie

i  ze swoim patronem Stanisławem Dubois                                                                 

VIII.    – uruchomiono Drukarnię Państwową przy ul. Jasnej,/dziś ul.W.Wróblewskiego/,

28.VIII     – otwarto muzeum i pierwszą bibliotekę/ w budynku Muzeum przy ul. Armii Czerwonej –

dziś ul. Marsz.J. Piłsudskiego/,

1.IX       –  rozpoczęcie nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego/w budynku

drugiej niemieckiej szkoły podstawowej   z 1854r/,

02.IX.    – wydano „Wiadomości Koszalińskie” Nr 1,

04.IX     – otwarto Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Zwycięstwa 131,

04. X     – otwarto pierwszą szkołę zawodową Gimnazjum Kupieckie przy ul.Fr. Chopina 25 / od września 1946

przeniesiona na ul.A.Lampe 30 – dziś  Wł.Andersa/,                                         

05. IX    – otwarto Szkołę Podstawową Nr 3 ul. Jedności 9/w budynku trzeciej szkoły podstawowej niemieckiej z 1887r./,

05.IX     – otwarto    – Powszechną Szkołę Podstawową w Rogaczewie/tak nazywało się wtedy Rokosowo/,

Szkołę tę w czerwcu 1993 /już nazywającą się  już SP Nr 3/ uroczyście   zamknięto,

a uczniowie w barwnym  korowodzie przeszli do nowo zbudowanego obiektu przy ul. Jabłoniowej 23

/ dziś Zespół Szkół Nr 11/,

15. IX    – wchodzi w życie pierwszy w Zachodniopomorskim Okręgu Kolei Państwowych regularny rozkład pociągów, ,

X    – uruchomienie wodociągów i kanalizacji miejskiej

X     – otwarto  –    pierwsze Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące przy ul R. Traugutta 14-16, od grudnia przy ul.

Zwycięstwa 113 / dziś I Liceum im. St. Dubois /,

29.X     – powstaje – Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców,

15. XII – uruchomiono    –   Gazownię Miejską,

XII. – uruchomiono

 • –   Fabrykę Mydła „Elerta”,
 • –   Fabrykę Octu,
 • –   Fabrykę Konserw Rybnych „Tytan”,
 • –   Pierwszą Zachodniopomorską Spółdzielnię Pracy Mechaników Samochodowych/ na jej bazie powstał KZNS/,

1946 uruchomiono

 • Zakłady Mięsne przy ul. Morskiej,
 • Spółdzielnię  Pracy Szewców „Dobry But”,

01.IX   – otwarto – Szkołę Podstawową Nr 4 ul. Jedności 9,

X    – przyjazd/ pierwszego w dziejach miasta /Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda,

1947

– uruchomiono Spółdzielnię Mleczarską /powstałą w 1896r./przy ul. Szczecińskiej,

lato    – Gimnazjum i Liceum im. St. Dubois obejmuje własną siedzibę/po likwidacji szpitala radzieckiego/,

lato    – Szkoła Podstawowa Nr 1 obejmuje swoją siedzibę przy ul. Zwycięstwa 117/

po likwidacji szpitala radzieckiego/,

01.IX     – otwarto  Szkołę Podstawową Nr 5 ul. Morska /barak/,

31 XII    – Koszalin liczy 20.083 mieszkańców,

1948

utworzono przy ulicy Armii Czerwonej/dziś Marszałka Józefa Piłsudskiego/ Oficerską Szkołę

Artylerii Przeciwlotniczej zwaną popularnie „OSA” lub „ZENITKA”,

/15 XII/ – zapłonęły na ulicach pierwsze latarnie gazowe,

1949

– uruchomiono Zakład Odzieżowy Spółdzielni Pracy „Prodet”,

/1 IX/   – otwarto Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD ul. Jedności 9 – w dniu 30.04.1963

otrzymała imię Władysława Broniewskiego, w 1965r. przeniesiona do budynku przy ul. J. Chełmońskiego 7,

1950

8 V   – uruchomiono Spółdzielnię Pracy Ozdób Choinkowych,

/27.VI/ – Koszalin miastem o statusie powiatu miejskiego,

/28.VI/ – Koszalin miastem wojewódzkim,

1951

.01.01 – uruchomiono Koszalińskie Zakłady Graficzne/powstałe w 1816r./,

– oddano do zamieszkania pierwszy nowy blok mieszkalny,

/15 IV/- powstała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Koszalinie

im. Prof. Zenona Klemensiewicza przy ulicy Armii Czerwonej

62/ dziś ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego/ – pierwsza

Dyrektor Pani Maria Fiedorowicz,

/13.V/- powstała parafia Metodystów ul. Zwycięstwa 127,

/1 VI/ – erygowanie Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Niepodległości/dawna świątynia

luterańska/ – dziś ul. Franciszkańska 1/w 1978r. oddano nowy obiekt kościoła – po przebudowie/,

01.IX – otwarto Szkołę Ćwiczeń TPD – od 1968r. Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. Jedności 9,

01.IX – otwarto Szkołę Podstawową Nr 6 ul. Stalingradzka 1,

1952

/1 IX/ – ukazał się pierwszy numer „Głosu Koszalińskiego”,

1953

/1 IX/ – rozpoczęło działalność Ekspozytura Rozgłośni  Polskiego Radia w poprzez sieć radiowęzła

Rejonowego Urzędu Telekomunikacji,

/1 XI/ – utworzono     Bałtycki Teatr Dramatyczny/ od 12.IV 1958r. w nowym budynku i nadanie mu

imienia Juliusza Słowackiego/,

1954

/16.I/ – wystawieniem w sali Wojewódzkiego Domu Kultury ul. Zwycięstwa 105 'Ślubów Panieńskich’ w reżyserii

Ireny Górskiej-Damięckiej rozpoczęto działalność artystyczną Bałtyckiego Teatru Dramatycznego,

/4 II/  – włączono do Koszalina starą słowiańską wieś Rokosowo,

/01.VIII/- rozpoczęła działalność pierwsza parafia prawosławna przy ul. A. Mickiewicza,

X    – oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny w powojennym Koszalinie, wybudowany ze składek nauczycieli   –

ul. Armii Czerwonej 70-72 /dziś Marsz. J. Piłsudskiego/,

1955

/18. I/         – uruchomiono Zakłady Cukiernicze „Bogusławka” przy ul. Adama Mickiewicza 4/

w dawnej fabryce przetwórstwa rybnego C.Waldemanna – Junkerstrasse 4/,

– wybudowano pierwsze /pięć/ budynki mieszkalne na „Północy”,

/ 01.IX/- otwarto pierwszą nowo wybudowaną   Szkołę Podstawową Nr 7 przy ul. Józefa Chełmońskiego 7,

-/ od 1965r. budynek przejęło Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Wł. Broniewskiego – przeniesione z ul. Jedności 9/,

1956

/01.IX/ – otwarto Szkołę Podstawową Nr 12 /Specjalną/ ul. Władysława Laskonogiego 21/w budynku najstarszej

szkoły podstawowej niemieckiej z 1824r./,

/15 XII/- utworzono     Koszalińską Orkiestrę Symfoniczną/od 1971  Państwowa Filharmonia  im. Stanisława Moniuszki/,

– powstaje Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie – uruchomiono radiostację średniofalową małej mocy- zasięg do30 km,

1957

/01 II/- utworzono Technikum Budowlane i Samochodowe przy ul. Jedności 9,

lato  – uruchomiono połączenie lotnicze do Warszawy/ do 1959r./,

01.IX – otwarto Szkołę Podstawową Nr 8 ul. Mieszka I,

1958

/V/ – powstała Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa 'FENIKS’,

15.IX- powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,kontynuująca tradycje

powstałego w 1950r.Miejskiego Ogniska Muzycznego /zorganizowanego

przez Władysława Turowskiego/, Szkoła powstała w budynku przy ulicy Alfreda

Lampego /dziś ulica Władysława Andersa/,

/20-28.IX/ – pierwsze obchody Dni Koszalina,

1959

/ 01.I /    – otwarto Zespół Szkół Muzycznych ul. A. Lampego,

– uruchomiono Spółdzielnię Pracy „Intropol”,

/ 30.VII/ – powstał          Teatr Propozycji „Dialog”,

VII      – uruchomiono trzy pierwsze regularne linie autobusowe,

lato     – otwarto restaurację i kawiarnię 'Ratuszowa’,

01.IX    – otwarto nowo wybudowaną Szkołę Podstawową Nr 9 ul. Powstańców Wielkopolskich 23,

01.X     –  pierwsza w historii Koszalina inauguracja roku akademickiego Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej,

1960

01 IV   – otwarcie Zakładów Przemysłu Elektronicznego „Kazel”,         

– oddano do użytku Hotel „JAŁTA” / dziś ARKA-GROMADA/,

1961.

01.04   –  podniesienie bandery na m/s Koszalin – zbudowanym w Gdyni,

/01.IX/  – otwarto Szkołę Podstawową Nr 10 – ul. Fr. Chopina 42,

1962

21.III – otwarto halę sportową im. Bartosza Głowackiego,

– uruchomiono przekaźnik I programu TV na Górze Chełmskiej,

/15.IV/ – powołano Punkt Konsultacyjny Wydziału Prawa UAM,

01.VII – uruchomiono Fabrykę Maszyn Budowlanych 'Bumar’,

/14 VII/- oddano nowo wybudowany dworzec PKP,

/15 XII- oddano do urzędowania  – Ratusz /szósty w dziejach!/,

1963

/15.VI/ – powołano Punkt Konsultacyjny Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie /profesorem

i rektorem tej Szkoły jest pierwszy starosta koszaliński Edmund Dobrzycki/,

/2 XI /-  uruchomiono Wytwórnię Płyt Paździerzowych w „Płytolenie”,

–  oddano nowy obiekt Spółdzielni Ozdób Choinkowych,

– uruchomiono Zakład Maszyn Lampowych „Unilam”- później „Tepro”,

1964

/11 VI- otwarto  nowy  dworzec PKS,

1965

/4 III  – odsłonięcie obelisku „Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy”,

– lato- oddano do użytku Spółdzielczy Dom Handlowy 'Saturn’ wg projektu architektów warszawskich,

– wznowiono komunikację lotniczą z Warszawą i innymi miastami,

– uruchomiono Fabrykę Pomocy Naukowych,

1967 – otwarcie Klubu MPiK,

1968

01.IX – otwarto Szkołę Podstawową Nr 13  ul. Rzemieślnicza 9,

/1 X/  – inauguracja pierwszego roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej,

/8 X/  – powstał Klub Sportowy AZS WSI – założyciel Leszek Wojciechowski,

24  XI- uruchomiono pierwszą sygnalizację świetlną na głównym skrzyżowaniu miasta,

1969

– uruchomienie oczyszczalni ścieków /dawna ulica Gdańska /

– uruchomiono Zakład Narzędzi Skrawających /VIS/,

01.IX – otwarto Szkołę Podstawową Nr 15 ul. M. Wańkowicza 11,

IX – przy EMPIKu odsłonięto Głaz upamiętniający Ludwika  Zamenhofa

– twórcy esperanta,   

1970

IV      – powstaje  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,              

– otwarcie zajezdni PKS,

– oddano nowy obiekt Szkoły Podstawowej Nr 11 ul. M.Buczka/dziś ul.Sportowa/,

– oddanie do użytku I etapu mechanicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Wł. Hibnera/dawna ul. Gdańska/,

1971

– oddano do użytku Stadion KS „Gwardia”,

– oddanie do użytku wiaduktu nad doliną Dzierżęcinki,

– wybudowano Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego,

– oddano obiekt Technikum Budowlanego,

– wybudowano biurowiec Związków Zawodowych,

1972

/28 VI/- na podstawie Bulli Papieskiej powstaje Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska z Ordynariuszem

Ks. Biskupem Ignacym Jeżem,

22 X   – ingres do Katedry Pierwszego Ordynariusza,

1973

– otwarcie nowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki,

– lato    – otwarcie Amfiteatru – autorstwa Mariana Czernera i Andrzeja Katzera,

/   nowatorskie w Europie rozwiązane dachu autorstwa

Prof. Dr inż. Jana  Filipkowskiego w 1975r. /,

– oddanie do produkcji nowego obiektu Zakładów Mięsnych,

– uruchomiono na Gołogórze Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze,

1975

– otwarcie Pawilonu Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego,

– otwarcie zajezdni MPK,

– gruntowna przebudowa układu komunikacyjnego miasta,

/1. VI/   – utworzono 49 nowych województw, w tym woj. koszalińskiego,

09.  IX   – Centralne Dożynki z udziałem Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza,

1976

– na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu koszalinianin Marian Tałaj zdobył w judo brązowy medal olimpijski,

– oddano do użytku ujęcia wody w Mostowie oraz magistralę wodociągową

Mostowo-Koszalin DN 850,

1977

– uruchomiono kolektor deszczowy,

23.VI – otwarto Szkołę Podstawową Nr 14  ul. Rzeczna 5,

1978

– przekazano do eksploatacji Fabrykę Domów OWT 75,

/22 V/- vis a vis MOKU posadzono Dąb Pokoju /Kverko de Paco/ posadził go Japończyk-esperantysta,

który przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroszimie,

1979

/16 V/ – erygowanie Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny ul. Bolesława Chrobrego 7/

poprzednio erygowana w 1892/8 X/ jako Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca/,

13.X   – otwarto Szkołę Podstawową Nr 16 ul. M. Fornalskiej 1,

1980

– uruchomienie magistrali wodociągowej do Mielna DN 350,
/4 XI/ – erygowanie Parafii pw. Ducha Świętego, ul. St. Staszica 38,/ kościół wybudowano w latach 1980-1986/,

/4 XI/ – erygowanie Parafii pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zwycięstwa 248,

1981

/25 III/- utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Wilkowie,

/26 VI/- w wypełnionym po brzegi koszalińskim amfiteatrze spotkanie z przewodniczącym Komisji

Porozumiewawczej 'Solidarności’ Lechem Wałęsą,

1982

– na skwerze przed amfiteatrem odsłonięto rzeźbę MUZYKANCI – autorstwa Ryszarda Moroza,
/12 X/  – odsłonięcie pomnika „Ptaki Hasiora”… szli na zachód osadnicy!,

1983

/24 IX/ -odsłonięcie popiersia Cypriana Ksawerego Gerarda Walentego Kamila Norwida – herbu Topór

/ dla uczczenia setnej rocznicy urodzin/ – autorstwa Ferdynanda Jarochy/popiersie/, Zygmunt Wujek/cokół/,

1984

/ 01.IX/- otwarto Szkołę Podstawową Nr 17 ul. M. Wańkowicza 11,

1986

/13 VIII/ – otwarto Szkołę Podstawową Nr 18 ul. St. Staszica 6,

/19VIII/- erygowanie Parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika ul.Łużycka 12a,

1989

/1 I/      – włączono do Koszalina – Lubiatowo, Chełmoniewo, Dzierżęcin, Raduszkę,

Sarzyno, część Konikowa, część Mścic,

1990

/23 III/- erygowanie Parafii pw. Św. Kazimierza ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2,

01.IX – otwarto Katolicką Szkołę Podstawową         ul. St. Staszica 38,

01.IX – otwarto Szkołę Społeczną „Nasza Szkoła” ul. K.I. Gałczyńskiego 17,

01.X  – otwarto Społeczną Szkołę Podstawową STO ul. Gnieźnieńska 15-17,

1991

/1 VI/ – Papież Jan Paweł II w Koszalinie – msza na Placu Papieskim, wyświęcił m.in. Kaplicę

Najświętszej Marii Panny Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej oraz  Wyższe

Seminarium Duchowne w Wilowie,

/1 IX/ – erygowanie Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli ,ul. Bosmańska/dziś przy ul.Kapitańskiej/

1992

/ 1 II/ – Ks. Biskup Czesław Domin – biskupem Koszalińsko-Kołobrzeskim,

19 III – na bazie Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza powstaje Centralny Ośrodek

Szkolenia Straży Granicznej,

01.IX  – otwarto Szkołę Podst. Integracyjną Nr 21 ul. Wł. Spasowskiego   14a,

1993

/01 II/ – zarejestrowano Kościół Ewangelicko – Augsburski,

/21 XI/ – Charter Koszalińskiego Klubu Rotary w Hotelu ARKA,

1994

– magistrala wodociągowa Mostowo – Koszalin  II nitka DN 1000,

– oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Jamnie,
/11 VI/- odsłonięto pomnik Gen.Władysława Andersa autorstwa Zygmunta Wujka,
/ 01.X/- rozpoczyna działalność akademicką Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna,

1996

/II/     – Ukazał się pierwszy numer miesięcznika KOSZALIN,

/20 VII/ – Ks.Biskup Marian Gołębiowski – biskupem koszalińsko-kołobrzeskim

1998

20.III –  Koszalin przystępuje do Związku Miast Bałtyckich,

/26 XI/-   odsłonięto – w dwustulecie urodzin-  popiersie Adama Bernarda  Mickiewicza

Herbu Poraj przy ul.1.Maja, –  autor Zygmunt Wujek,

–  Koszalin otrzymuje Dyplom Europy,

1999

/1 I/   –  Koszalin utracił prawa stolicy województwa,

/20 VIII/ – Koszalin nagrodzony Honorową Flagą Europy,

2001/4 IX/ – Koszalin otrzymuje Honorową Plakietkę Europy,

2001

/24 IV/  – wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Galerii EMKA

aktu dokonał Prezydenta Koszalina Henryk Sobolewski,

2002

/23 V/ – otwarcie na cmentarzu Lapidarium – niemieckiej rzeźby nagrobnej,

/VI/   –  otwarcie Galerii EMKA/22 tys. m2/,

/27 X/-  pierwsze bezpośrednie wybory Prezydenta Miasta – wybrano/w pierwszej turze/

lek. med.  Mirosława Mikietyńskiego,

2004

/7 VIII/- Ks. Biskup Kazimierz Nycz – biskupem koszalińsko-kołobrzeskim,

2005

/28 VI/ – oddanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie,

/12 VII/ – po 67 latach zapomnienia otwarto „stary” cmentarz żydowski przy ulicy Rzecznej,

/29 XI/ – odsłonięcie na Górze Chełmskiej pomnika Drogi do Wolności –  poświęconego

Powstańcom Listopadowym budującym tę drogę /1833-35/,

/XII/   –  rozebrano Kościół Metodystów przy ul. Zwycięstwa 127,

2006

/10 I/  – oddanie do użytku „Ulicy Śródmiejskiej”,

/25 I/  – głównej części ulicy nadano imię „Janka Stawisińskiego” – górnika ,który zginął

podczas pacyfikacji KWK „Wujek”/,

/10 IV/ – ukazał się 1. numer  nowego koszalińskiego dziennika Miasto,

/15 V/  – posadzenie 25 dębów, utworzenie Alei Dębów Pamięci, w parku przy Koszalińskiej Bibliotece ,

na dawnym cmentarzu niemieckim, na cześć dawnych zasłużonych mieszkańców Köslina,

/23 V/ –  bardzo uroczyste Obchody 740-lecia Koszalina,Inscenizacja Aktu Nadania Praw przez

Biskupa Hermana von Gleichen,

/24 V/ – odsłonięcie Pomnika Pamięci na dawnym „nowym” cmentarzu   żydowskim na terenie

Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej,

/26 V/  – uroczysta prezentacja przetłumaczonej z gotyku KRONIKI WENDLANDA w Ratuszu

Koszalińskim ,

/4 VI/   – Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz w Koszalinie – msza na 15-lecie pielgrzymki

Jana Pawła II – PRO  MEMORIA,

/24 VI/  – konsekracja pierwszej w Koszalinie świątyni  grecko-katolickiej Cerkwi pw. Zaśnięcia

Najświętszej Bogurodzicy – przy ulicy Niepodległości 24-26,

/12 XI/  – drugie bezpośrednie wybory prezydenckie ponownie Mirosław Mikietyński,

XI   – rozebrano budynek dawnego Banku PKO BP SA przy ul. Zwycięstwa 37,

2007

19 III – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej uzyskuje imię

Marszałka Józefa Piłsudskiego,

26 III – w koszalińskiej Katedrze Msza Pożegnalna Arcybiskupa Kazimierza NYCZA –

od 01.04.br. Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej,

23 VI – na podstawie Bulli papieskiej BENEDYKTA XVI – biskup Edward DAJCZAK –

Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,

11 VIII – Ingres nowego ordynariusza w Katedrze koszalińskiej,

16 X     – Zmarł w Rzymie Biskup- Senior Ignacy Jeż /w dniu 17.10. miał otrzymać

Kapelusz Kardynalski/,

17 X    – Pochowano w krypcie Bazyliki Kołobrzeskiej Kardynała Elekta Ignacego Jeża,

24 X    -Wmurowano 'kamień węgielny’ nowo budowanego FORUM KOSZALIN prz ul.

Gnieźnieńskiej  – Inwestorzy Multi Development Poland Sp. z o.o. i

Meinl European Land Group,   

– Kamień wmurowali:

Ronald Dasbach – Dyrektor Multi Development ,

Nico Vldhui         – Dyrektor Meinl European,                               

Mirosław Mikietyński – Prezydent Koszalina.

2008

4 III – Otwarcie Hali Nr 24 Makro Cash and Carry Polska przy ul.Syrenki 1 Otwarcia dokonali  

Pan Jeroen de Groot – Prezes Zarządu,

Pan Mirosław Mikietyński – Prezydent Koszalina.

17 V – otwarcie i poświęcenie Luterańskiego Centrum Parafialnego przy ulicy Połczyńskiej 1-

poświęcił biskup Janusz Jagucki Zwierzchnik Kościoła  Ewangelickiego w Polsce.

18 VII- Po 14 latach przerwy na trasę kolejową Koszalin-Mielno wjechał pociąg. O godz.

17.30 szynobus prowadzony przez maszynistę Jerzego Sempucha wyjechał z

peronu II koszalińskiego dworca do Mielna. Odprawili pojazd:

Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Mirosław Mikietyński – Prezydent Koszalina,

Zbigniew Choiński – Wójt Mielna,

Juliusz Engelhardt – Minister Infrastruktury.

26 IX – Otwarcie Minibrowaru KOWAL – pierwszego w Koszalinie- mieści się on w piwnicach

koszalińskiego browaru przy ul.Grunwaldzkiej.

15 X  – Otwarcie nowego obiektu handlowego CASTORAMA /części  Centrum Handlowego

FORUM KOSZALIN/,Halę poświęcił ks.proboszcz Marian Błaszczuk,

Prezydent – Mirosław Mikietyński wręczył 'grosz koszaliński’ dyrektorowi Castoramy,

26 XI – Otwarcie FORUM KOSZALIN – największego centrum handlowego
regionu 55.000 m2, otwarcia dokonali:

– Ronald Dasbach – Multi Development,

– Jacek Kinel – Atrium European Real Estate,  

– Mirosław Mikietyński – Prezydent Koszalina.  

2009

1 III  – powstaje nowa/dziewiąta/ parafia pw. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty

obejmuje północne tereny Koszalina  m.in. Osiedle Unii Europejskiej,

25 IV – Ks. dr Krzysztof Zadarko nowym biskupem pomocniczym Diecezji

Koszalińsko-Kołobrzeskiej, sakrę biskupią przyjął z rąk ordynariusza

naszej diecezji ks.bpa Edwarda Dajczaka, współkonsekratorami byli

metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz i bp Tadeusz Werno,

12 V  – Wizyta Prezydenta RP   Lecha Kaczyńskiego,

30 V  – Uroczyste otwarcie Galerii Handlowej KOSMOS przy ul. Stefana Okrzei 3,

21 IX – Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Wieży Clausiusa z

wahadłem Foucaulta – na terenie Politechniki Koszalińskiej przy ul.

J.J.Śniadeckich 2, aktu dokonali: Prof.dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – Rektor,
– prof.Eri Yagi – Tokio University,

– prof.Dieter Hoffmann- Max Planck Institute -Berlin,

-prof.Marek Danielewski-Akademia Górniczo-Hutnicza,

2 XI  – powstaje w Koszalinie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z  rektorem

prof. dr.hab. Waldemarem Żarskim /na bazie dotychczasowego Zespołu

Kolegiów Nauczycielskich/,

13 XI – Otwarto Teatr Variete MUZA – przy ulicy Morskiej 9 – właściciele

Jarosław Loos/przedsiębiorca/, Jarosław Barów/znany muzyk,

aranżer,kompozytor/, Lidia Walkowiak/restaurator/,

– obiekt wybudowano w 1888r.,

18 XI – W Politechnice Koszalińskiej powstaje Towarzystwo Wieży Clausiusa –

Clausius Tower Society,  W Zarządzie znaleźli się naukowcy Politechniki,

BWSH, Wyższego Seminarium Duchownego,

2010

1 I   – Na podstawie Uchwały Rady Ministrów, z dniem 01.01.2010r. włączone

zostają do Koszalina wsie Jamno i Łabusz. Wsie te zamieszkuje 964 osób

na terenie 15,02 km kw. Koszalin od 1 stycznia ma powierzchnię 98,33 km kw.

z liczbą  109.538  mieszkańców. Znów tak jak w 1331r. północna granica

miasta opiera się o brzeg Jeziora Jamno.

2011

–  27 IX – sąd wydał postanowienie o upadłości  BWSH – obiekty przejmuje Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

–  24 X – otwarcie nowo zbudowanego Oddziału Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego.

2012

11 II – otwarcie nowych oddziałów Szpitala Wojewódzkiego/ po rozbudowie/

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Ogólnej,  Oddziału Intensywnej

Terapii

otwarcia dokonali:

Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia,

Stanisław Gawłowski – Wiceminister Ochrony Środowiska,

Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Marcin Zychowicz – Wojewoda Zachodniopomorski,

Edward Dajczak – Ordynariusz Diecezji,

Andrzej Kondaszewski – Dyrektor Szpitala.

14 VI – W stoczni Xingang w mieście Tianjin zwodowany został statek m/s Koszalin. Statek jest masowcem

służącym do przewozu ładunków stałych. Matką chrzestną była Teresa Żurowska – prawnik, prezes Stowa-

rzyszenia KIWANIS.

Asystowali: Piotr Jedliński – Prezydent Koszalina,

Władysław Husejko – Przewodniczący Rady Miejskiej,

Andrzej Jakubowski- Wicemarszałek Województwa,

Adam Kowalski – kapitan statku.

Matka powiedziała: Płyń po morzach i oceanach. Sław dobre imię chińskiego stoczniowca i polskiego marynarza.

Nadaję ci imię „Koszalin”.

2013

02/II  W Szpitalu Wojewódzkim otwarto po gruntownej przebudowie obiekty,/ a właściwie budowie/  Pawilon Oddziałów Internistycznych, a w nim: Oddział Wewnętrzny  B z Pododdziałem nefrologicznym/35 łóżek/ , Oddział Wewnętrzny C z Pododdziałem Diabetologii i Poradnią Stopy Cukrzycowej/23 łóżka/,  i Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/29 łóżek/. Łączny koszt budowy i wyposażenia 58,3 mln złotych.

Obecnie Szpital ma 25 Oddziałów.

Otwarcia dokonali: Wiceminister Ochrony Środowiska Pan Stanisław Gawłowski,

Dyrektor Szpitala Pan dr Andrzej Kondaszewski,

Wicemarszałek Zachodniopomorski Pan Andrzej Jakubowski.

2014

19 X – oddano do użytku kładkę na ulicą Słupską – dla rowerzystów i pieszych.

 

Na podstawie:

„KOSZALIN rozwój miasta w Polsce Ludowej” –

H. Rybicki, B. Zdrojewska, E.Z. Zdrojewski,

„KOSZALIŃSKIE w dwudziestoleciu PRL”  – H.Rybicki, W. Jędrzejczak, B. Drewniak,

„SCHEMATYZM Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej”,

Wykorzystano:

 • materiały Klubu Pioniera Miasta Koszalina,
 • przewodniki turystyczne,
 • artykuły o historii Koszalina na stronach dziennika Miasto autorstwa Red.Romana Wojcieszaka,
 • materiały własne autorów,
 • bieżące informacje prasowe.

Opracowali:

 • mgr Józef Maciej Sprutta – Prezes SPK
 • mgr Józef Leitgeber/w Koszalinie od  9 lipca 1945

+22.06.2006/- pionier Koszalina, znawca dziejów niemieckiego i polskiego miasta/,

 • Prof.dr hab. Adam Wirski – historyk Koszalina
 • Bernard Konarski – przewodnik PTTK
 • mgr Wacław Nowicki  – przewodnik PTTK

U W A G A !
Prosimy o uzupełnienie danych:
np.

 • daty otwarcia bibliotek,
 • daty obecności Prezydenta L.Wałęsy,
 • daty obecności Prezydenta A.Kwaśniewskiego.
 • inne

/korespondencję kierować na adres jozef@sprutta.pl /