BURMISTRZOWIE, PRZEW. PMRN I PREZYDENCI KOSZALINA
w latach 1945 do 2014

Uwaga! Koszalin w maju 1945 przyjął granice administracyjne miasta przedwojennego. W dniu 21.06.1950 teren miasta

wydzielono z powiatu i utworzono powiat miejski.

 

Nazwisko

Imię

Funkcja

Sprawowanie urzędu
od                   do

Jakubowski Stanisław Burmistrz

09.05.1945

07.1945
Mikołajczak Czesław

Burmistrz

10.07.1945

19.10.1945

Stawicki

Roman

Burmistrz p.o.

19.10.1945

11.1945
Fudziński Edmund

Burmistrz p.o.

11.1945
12.1945
Mikołajczak Czesław Burmistrz
12.1945

01.02.1946

Habelman Marian Burmistrz

01.02.1946

20.07.1946

Mikołajczak Czesław Burmistrz

20.07.1946

28.02.1947

Jagoszewski Henryk Burmistrz

01.03.1947

26.06.1948

Woźniakowski Stanisław Burmistrz

26.06.1948

09.03.1949

Brudinger Mieczysław Burmistrz

09.03.1949

06.09.1950

Głowiec Florian Przew.PMRN

06.09.1950

15.01.1951

Czerwiński Marian Przew.PMRN

15.01.1951

18.04.1952

Wojciechowski Tadeusz Przew.PMRN

18.04.1952

30.09.1952

Wielgosz Tadeusz Przew.PMRN

19.12.1952

05.12.1954

Gryz Edward Przew.PMRN

19.12.1954

02.02.1958

Ozga Tadeusz Przew.PMRN

15.07.1958

08.02.1963

Orłowski Władysław Przew.PMRN

08.02.1963

05.02.1969

Bajsarowicz Józef Przew.PMRN

05.02.1969

22.12.1972

Bartkiewicz Eugeniusz Przew.PMRN

22.12.1972

11.06.1973

Kokowski Bernard Przew.PMRN

09.11.1973

09.12.1973

Kokowski Bernard Prezydent

09.12.1973

21.04.1981

Sobolewski Henryk Prezydent p.o.

01.03.1981

21.04.1981
Kuć Jan Prezydent

22.04.1981

22.05.1983

Mazur Stanisław Prezydent

01.08.1983

03.04.1986

Żuber Eugeniusz Prezydent

04.04.1986

11.08.1986

Wojtych Janusz Prezydent

12.08.1986

06.06.1990

Krawczyk Bogdan Prezydent

07.06.1990

30.06.1994

Redlarski Eugeniusz Prezydent

01.07.1994

21.10.1994

Sobolewski Henryk Prezydent p.o.

22.10.1994

16.02.1995

Grzechowski Antoni Prezydent

17.02.1995

30.10.1998

Sobolewski Henryk Prezydent

31.10.1998

17.11.2002

Mikietyński Mirosław Prezydent 18.11.2002 08.12.2010
Jedliński Piotr Prezydent 09.12.2010 nadal

 


Oto niektóre sylwetki 'Włodarzy’ naszego miasta – informacje pochodzą z materiałów

historyków oraz relacji pionierów i współpracowników:

Henryk Jagoszewski  (01.03.1947 do 26.06.1948)

 

 • skromny nauczyciel / najpierw w Bobolicach/,
 • zorganizował szkolnictwo koszalińskie,
 • uruchomił podstawowe placówki życia kulturalnego miasta,
 • bardzo pracowity i lubiany – miał największy koszaliński pogrzeb
 • szło w kondukcie przez miasto ok.5.000 osób,
 • ma swoją ulicę.
 • spoczywa na cmentarzu koszalińskim.

Mieczysław Brudinger  (09.03.1949 do 06.09.1950)

 • organizator komunikacji miejskiej – we wrześniu 1959r. wyjechaly na trzy trasy
 • autobusy z demobilu
 • wojskowego – chevrolet, büsing i studebacker – razem tzw. brudingerówki

Tadeusz Ozga  ( 15.07.1958 do 08.02.1963)

 • pełen werwy i zapału – 'żywe srebro’, ale niestety za bardzo niezależny,
 • 1958 zainicjował prace nad zmianę herbu miasta tzw. 'Kobyłka Ozgi’,
 • 1959 uchwalono nowy herb z pieczęci Ks. Bogusława II,
 • 1959 uruchomił ZPE 'Kazel’,
 • 1959 zbudował amfiteatr i restaurację na Górze Chełmskiej,
 • 1962 zbudował FMB 'Bumar’,
 • 1962 zbudował Ratusz
 • nie ma swojej ulicy.
 • zmarł 8.01.1987r. spoczywa w Alei Zasłużonych II.

Józef Bajsarowicz ( 05.02.1969 do 22.12.1972)

 • 1969  oddano do użytku oczyszczalnię ścieków,
 • 1971 oddano do użytku wiadukt na obwodnicy,
 • 1971 oddano Stadion Gwardii.
 • spoczywa w Alei Zasłużonych II.

Bernard Kokowski (09.11.1973 do 21.04.1981)

 • bez wątpienia najbardziej zasłużony Prezydent polskiego Koszalina,
 • 1973 oddano nowoczesny gmach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki,
 • 1974 oddano nowy obiekt zakładów mięsnych,
 • kompleksowo przebudował układ komunikacyjny miasta,
 • wprowadził nowatorską w kraju kolorystykę osiedli miasta,
 • przebojowo zbudował przejście podziemne przy dworcu,
 • przebudował główny wiadukt kolejowy wbrew oporom PKP,
 • generalna przebudowa stadionu Gwardii na Centralne Dożynki,
 • 1979 uruchomił magistralę wodną z Mostowa,
 • odwołany w wyniku intrygi 'koleżeńskiej’,
 • zmarł 14.02.2003r.- nie spoczywa w Alei Zasłużonych,
 • nie ma swojej ulicy.

Opracował:
Józef Maciej Sprutta – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina