W dniu 15 maja 2006r. z inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina na „starym” cmentarzu poniemieckim posadzonych zostało 25 dębów – dęby sadzili dotychczasowi prezydenci Koszalina bądź  żony zmarłych prezydentów, a także duchowni różnych wyznań – na cześć zasłużonych mieszkańców niemieckiego Köslina:

1. Św. Jan Chrzciciel  – patron miasta, /ur. ok.8r. p.n.e., zm. ok.28r. n.e./ , Żyd,prorok, asceta, krewny Jezusa,  ochrzcił Jezusa w Jordanie i wskazał na Niego jako Baranka Bożego, ścięty w Mecheroncie przez   Heroda Antypasta

2. Biskup kamieński Hermann von Gleichen -/ósmy biskup, lata 1249 -1287/ ,  założyciel miasta , w dniu 23.05.1266r. nadał prawa miejskie w klasztorze bukowskim koło Darłowa,

 

3. Zakon Cysterek  – sprowadzony w 1278r. przez Bpa Hermanna von Gleichen,i ulokowany w Koszalinie  na Wyspie Najświętszej Marii Panny/ ,w dzisiejszym Koszalinie to: – rejon Banku PKO BP SA i budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza oraz siedziby Głosu Koszalińskiego/, zakon istniał  do 1526r. – na miejscu klasztoru zbudowano Zamek Książęcy,

4.JohannMicraelius -/ur.01.09.1597r. w Koszalinie, zm. 03.12.1658r. w Szczecinie/,   historyk, doskonały znawca języka polskiego, doktor i profesor teologii oraz filozofii,  autor Kroniki Pomorskiej,

5. Książę Pomorski Jan Fryderyk Gryfita – /ur.27.08.1542r.zm.09.02.1600r./,   Biskup  kamieński  /1556r. – 1574r/ , władca Pomorza od 1560r., jako pierwszy obrał Koszalin jako swoją rezydencję, rozpoczął budowę zamku koszalińskiego w miejscu dawnego gotyckiego klasztoru zakonu cysterek,

6. Książę Pomorski Kazimierz VII/IX/Gryfita -/ur.22.03.1557r. zm.10.05.1605r./, Biskup kamieński /1574-1602/, Pan na Darłowie, Bytowie, władca Pomorza, zakończył budowę renesansowego zamku  koszalińskiego w roku 1582 – jako oficjalną rezydencję, równocześnie budował    drugi zamek 'Kazimierz’ koło Koszalina,

7. Książę Pomorski Franciszek I Gryfita – /ur. 24.03.1577r. zm.27.11.1620r./, Książę Kaszubski i Wendyjski, Biskup kamieński /1602-1618/, władca
bytowski od 1606r., władca  szczeciński od 1618r., władca lęborski, rezydował na zamku koszalińskim, w latach 1602-1604 upiększył wnętrza zamkowe, a u podnóża zamku, poza murami urządził piękny ogród,

 

8. Książę Pomorski Ulryk Gryfita  – /ur.12.08.1589 zm.31.10.1622r./Biskup  kamieński/  od 1618r./, rezydował na zamku koszalińskim, zbudował  zamek szczecinecki, Pan na Szczecinku, Darłowie, Bukowie, ufundował organy do kościoła zamkowego,

9. Rodzina Schwederów – od średniowiecza ? burmistrzowie, rajcy, żołnierze, duchowni, dyplomaci, fundatorzy, kupcy,

10. Rodzina Loewe – od średniowiecza – burmistrzowie, fundatorzy,duchowni, dyplomaci, rajcy, żołnierze, kupcy,

11. Johann David Wendland – /ur.24.07.1691r., zm. 1756/ kronikarz koszaliński – autor pierwszej kroniki miasta,

12. Johann Ernst Benno -/ur.12.06.1777r.w Karlinie,  zm.19.04.1848r. w Koszalinie/, żołnierz, poeta i kronikarz koszaliński autor drugiej monografii Koszalina wydanej w 1840r.

13. Christian  Wilhelm Haken -/ ur . 12.07.1723r. zm. 20.10.1791r./, pastor z Jamna, historyk Koszalina i regionu, Autor pierwszej monografii Koszalina na 500-lecie miasta, dziadek  /urodzonego w Koszalinie/ Hermana Hakena nadburmistrza Kołobrzegu i Szczecina,

14. Rudolf Julius Emmanuel Clausius – /ur. 2.01.1822r. w Koszalinie, zm. 24.08.1888r. w Bonn/,  fizyk światowej sławy, współtwórca II zasady termodynamiki,

15. Ernst August Braun – /ur.27.06.1783r.w Karlinie, zm.19.09.1859r. w Koszalinie/,burmistrz Koszalina z lat 1816 do1859, jednocześnie prezydent policji, twórca nowoczesnego miasta, budowniczy/m.in.nowego cmentarza przy ul.Młyńskiej w 1819r./,doskonały administrator i organizator, w 1807r. nie podpisał  'lojalki’ okupującym Koszalin Francuzom,

16. Ludwig Karkutsch /ur.21.11.1813r. w Koszalinie,zm.26.09.1891r. w Szczecinie/, – kupiec i działacz społeczny- fundator m.in.budynku przy ul.Krakusa i Wandy zajmowanego dziś przez Policję,

17. Hans Grade – / ur.17.05.1879r. w Koszalinie, zm. 27.10.1946r. w Borkheide/, pionier lotnictwa niemieckiego – w 1908r. odbył jako pierwszy w Niemczech lot samolotem, twórca niemieckiej poczty lotniczej, twórca szkolnictwa pilotażu,

18. Rodzina Hendessów – wydawcy i drukarze od 1816r.,/drukarnia wybudowana przez nich stoi do dziś przy ul. Wł.Andersa/,

19. Friedrich Schlutius – /ur.20.04.1789r. w Nowogardzie, zm. 26.01.1855r.w Koszalinie/, kupiec i przedsiębiorca, zbudował wielką papiernię w 1833r. przy dzisiejszej ul. Batalionów Chłopskich/,

20. Rodzina Borchardtów – Żydzi – kupcy/tekstylia, skóry, galanteria/ i twórcy koszalińskich manufaktur,

21. Bertha von Massow – przełożona Zakonu Diakonis Salem, w 1908r. rozpoczęła starania o lokalizację budowy szpitala w Koszalinie, szpital wybudowała w 1913r., rozbudowywała go systematycznie, usługi lecznicze szpitala znane były w Prowincji z wysokiego poziomu,  zamordowana  przez Rosjan w dniu 6 kwietnia 1945r., pochowana na „starym” cmentarzu przy ulicy Młyńskiej/dziś park/,

22. Friedrich Onnasch /ojciec/ -/ur.8.10.1881r. w Studźcach koło Chodzieży/,- koszaliński duchowny protestancki, zwierzchnik koszalińskiego Kościoła, przywódca ruchu antynazistowskiego na Pomorzu, przyjaciel Dietricha Bonhoefera, szykanowany przez władze  hitlerowskie i w rezultacie wypędzony  w 1940r. z Pomorza – osiedlił się w Barlinku, po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną zastrzelony przez Rosjan w dniu 17 lutego 1945r. ,pochowany na tamtejszym cmentarzu ewangelickim /dziś park/. Friedrich Onnasch /syn/ – duchowny protestancki, uczestnik ruchu antynazistowskiego, zastrzelony przez Rosjan w dniu 4 marca 1945r., pochowany w pobliżu swojego domu w ogrodzie przy dzisiejszej ul.J.Matejki 3/,

23. August Friedrich Bernhard  von Gerlach – Parsow  – /ur.28.08.1837r.zm. 27.09.1906r. / landrat powiatu koszalińskiego – Honorowy  Obywatel Koszalina, budowniczy szos w regionie, organizator szkolnictwa rolniczego, założyciel browaru koszalińskiego/1873r./,

24. Dr  Isaac Moser – /ur.1819, zm. 27.08.1878r. w Koszalinie /- lekarz, filantrop, nazywany „lekarzem ubogich”,

25. Friedrich Wilhelm  Strahl – /ur.10.12.1848r.zm.02.1931r./ kupiec,inicjator wielu inwestycji miejskich, przewodniczący Rady  Miejskiej- Honorowy Obywatel Koszalina,

Dęby Pamięci dla Zasłużonych Koszalinian  po 1945r.

1. Papież – Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Koszalina – uczczono Ojca Świętego w 'Tygodniu Papieskim’ położeniem kamienia pamiątkowego przy posadzonym w dniu 15.10.2008 najokazalszym dębie ,Dąb i obelisk poświęcił Ks.dziekan Ryszard Łopaciuk,

2. Kardynał Ignacy Jeż – Honorowy Obywatel Koszalina –  I Ordynariusz nowo utworzonej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej /od 1972r./, Kawaler Orderu Uśmiechu. Dąb pamięci posadzony w dniu 30.06.2008r.
Opracował Józef Maciej Sprutta – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina