Wieki średnie

W latach 1124 i 1128 biskup, a później święty Otton z Bambergu chrystianizował    Pomorze. Jego dzieło mogło się utrzymać tylko wtedy, jeżeli księża rozpowszechniać będą jego nauki. Dla kształcenia księży konieczne były szkoły. Już w roku 1175 w Kamieniu Pomorskim istniała szkoła katedralna w której działali jako nauczający księża przez niego tutaj pozos­tawieni. Również w pomorskich klasztorach utworzono szkoły, tak zwane   szkoły klasztorne. Po lokacji miast w trzynastym wieku, doszły jeszcze dwie okoliczności, które sprzyjały tworzeniu szkół. Rady miejskie potrze­bowały sekretarzy miejskich a więc osób które opanowały czytanie i pisanie i obeznane były z prawem. Powiązanie pomorskich miast z Hanza, wymagało także odpowiednio wykształconych kupców i handlowców. Zatem szkoły służyły nie tylko potrzebom kościelnym ale również zadaniom świeckim i mieszczańskim.

XIX wiek

Przy ulicy Grosse Papenstrasse ,zbudowano dwukondygnacyjny  budynek szkolny, stanowiący własność miejską i w dniu 1 paź­dziernika 1822 roku uroczyście przekazano do użytku szkoły.    Gmach szkoły dość szybko okazał się za mały. Tak więc w roku 1849 zakupiono działkę budowlaną i w roku 1854 zbudowano przy ulicy Ringstrasse, późniejszy gmach szkoły dla dziewcząt.  Szkoła miała wówczas osiemnaście klas, zatrudniała osiemnastu nauczycieli i Iiczyła1280 uczniów. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych, rozwój szkoły  nabrał korzystnego rozmachu. W roku 1861 trzeba było utworzyć nowe sale lekcyjne przez dobudowanie trzeciej kondygnacji na starym budynku szkolnym/przy  Grosse Papenstrasse/.

 

W roku 1887 otwarto szkołę dla chłopców  w nowym budynku przy ulicy Moritzstarsse 9, ale ciasnota spowodowała  dobudowanie w 1913r. pół­nocnego skrzydła budynku.

XX wiek

Od 1 października 1924 roku Koszalin miał w pełni rozbudowane szkolnictwo, zgodnie z postanowieniami miejskich korporacji i zatwierdzoną przez urząd rejencji.

Po rozwiązaniu seminarium nauczycielskiego i zamknięciu zakładu dla głuchoniemych, w roku 1939 Koszalin posiadał następujące szkoły i zak­łady kształceniowe:

 • Państwową Szkołę Wyższą dla chłopców /przedtem gimnazjum ze szkołą wyższą / przy ulicy Poststrasse 30 /dziś „Ekonomik”/,
 • Szkołę Księżnej Bismarck /Miejska Szkoła Wyższa dla dziewcząt/ przy ulicy  Hildebrandtstrasse 1, /dziś Liceum im. St. Dubois/,
 • Narodowo-Polityczny Zakład Kształceniowy /przedtem Stabila/ przy ulicy  Danzigerstrasse 86 / dziś Straż Graniczna/,
 • Szkołę Średnią przy ulicy Adolf Hitler Strasse 51 / dziś SP Nr 1/,
 • 1. Szkodę Gminną przy ulicy Moritzstrasse 9/ dziś Zespół Szkół Nr 2/.
 • 3. Szkołę Gminną przy ulicy Moritzstrasse 9 / dziś Technikum Elektroniczne/,
 • 2. Szkołę Gminną przy ulicy Ringstrasse 5 / dawna SP Nr2 ? dziś Zespół Szkół  Nr 4/.
 • 4. Szkołę Gminną przy ulicy Schulstrasse 19 / dziś Pasaż Milenium/,
 • 5. Szkołę Gminną przy ulicy Regierungstrasse 4/dziś nowe budynki przy ulicy gen.Wł. Andersa 2 – 6/,
 • Szkołę Pomocnicza przy ulicy Badgasse 13 / dziś Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/,
 • Gospodarczą Szkołę Zawodową przy ulicy Regierungstrasse 4,
 • Kupiecką Szkołę Zawodową przy ulicy Regierungsstrasse 4 / dziś nowe budynki przy ulicy gen. Wł. Andersa 2-6/.


Na podstawie Monografii Koszalina z 1966r.P.Schwenklera
Przełożył   Józef Leitgeber
Opracował Józef Sprutta