1188 Pierwsza udokumentowana wzmianka nazwy 'Cussalin’ w pewnym akcie klasztornym
1214/23.X/ Najstarszy dokument : Bogusław II darowuje wieś Kossalitz klasztorowi w Białobuku /Behlbuk/. Najstarsza część miasta przy /dzisiejszej/ulicy Grunwaldzkiej.
1266 23.05. Akt lokacji miasta Koszalin nadany przez kamieńskiego biskupa Hermanna von Gleichen w klasztorze w Bukowie, na prawie lubeckim. 100 włók ziemi i 10 włók lasu bukowego.
1278 Hermann von Gleichen funduje klasztor cysterek i darowuje mu kaplicę – sanktuarium pielgrzymkowe na Górze Chełmskiej.

1292 Ukończono budowę liczącego 3000 kroków okrężnego muru miejskiego z 3 bramami miejskimi i 45 wieżyczkami strażniczymi.
1300 Około tego roku ukończono budowę starogotyckiego kościoła mariackiego.
1313 Biskup Heinrich von Wacholt darowuje miastu Górę Chełmską.
1333 Unieście, jezioro Jamno i Osieki przynależą do Koszalina.
1338 Jamno dzięki darowiźnie biskupa hrabiego von Eichstedt przechodzi we władanie Koszalina.
1343 Biskup Johann nadaje Koszalinowi nową pieczęć.
1400 Potyczki zbrojne z Kołobrzegiem koło Unieścia i Cieszyna.
1500 Zaraza, a parę lat później wielki pożar – Koszalin spalony , ocalał tylko kościół
1530 16.07 Nikolaus z Lubeki, zwolennik Lutra głosi kazania w kościele mariackim.
1545 Ponownie zaraza – umiera 1500 mieszkańców.
1566 Godność biskupia dla pomorskiego domu książęcego.
1568-1582 Książę pomorski Johann Friedrich buduje zamek w Koszalinie. Koszalin staje się rezydencją książęco-biskupią.
1593 19.07 rodzi się w Koszalinie Jakub Fabricius jako syn mistrza szewskiego Schmidta; w 1631 staje się nadwornym i polowym kaznodzieją Gustawa Adolfa; w 1634 zostaje generalnym superintendentem dla Pomorza Przedodrzańskiego.
1618-1648 W trakcie wojny 30-letniej zniszczono 200 domów.
1660 Księstwo kamieńskie staje się brandenburskim, a tym samym i Koszalin.
1671 Koszalin liczy 80 mieszczan.
1718 10.11 Wielki pożar miasta – ocalał tylko kościół mariacki i nieliczne domy. Sąsiednie miasta i Friedrich Wilhelm I pomagają – odbudowano 317 domów.
1719 Na zarządzenie Friedricha Wilhelma I wybudowano zakład wodociągowy / 1898 przepompownia wodociągowa/.
1720 Sąd dworski przenosi się do Koszalina.
1724 Na Rynku Staromiejskim odsłonięto pomnik Friedricha Wilhelma I.
1737 Wodociąg/drewniany/ do Koszalina/ z Góry Chełmskiej/.
1760 Oblężenie i ostrzał Koszalina przez wojska rosyjskiego generała Tottlebena; pruski generał Benkendorf otrzymuje wolną drogę do wycofania się.
1764 Budowa młyna papierniczego/w Kłosie/; następczynią stała się w 1833 fabryka papieru.
1798 Król Friedrich Wilhelm III i małżonka Luiza w Koszalinie.
1806 Oblężenie Kołobrzegu, francuska kwatera główna w Koszalinie. Wszyscy urzędnicy składają przysięgę wierności Napoleonowi, odmawia tylko referendarz rządowy Braun – późniejszy burmistrz Koszalina.
1808 Powstanie przedmieścia Friedricha Wilhelma/ dziś rejon MOK i Poczty/.
1816 Ustanowienie siedziby Rejencji w Koszalinie.
1816 Utworzenie seminarium nauczycielskiego i firmy wydawniczej Hendess.
1817 15.06 Księżniczka Charlotte/córka królowej Luizy/ ze swoim bratem, późniejszym cesarzem Wilhelmem I odwiedzają Koszalin.
1821 Utworzenie gimnazjum.

1822.01.02 w Koszalinie urodził się Rudolf Julius Clausius – późniejszy światowej sławy fizyk,
1825 Utworzenie ogólnopomorskiej gazety ludowej 'Kösliner Zeitung’. Utworzenie miejskiej kasy oszczędnościowej – drugiej najstarszej kasy na Pomorzu.
1828 Budowa drogi Koszalin – Gdańsk / do roku 1835/.
1829 Odsłonięcie pomnika chwały – poległym w wojnach wolnościowych – na Górze Chełmskiej.przez radcę komercyjnego Schinckelsa
1833 Założenie fabryki papieru przez Kupca i przemysłowca Schlutiusa.
1849-56 Budowa drogi Koszalin – Mielno.
1853-56 Budowa drogi Koszalin – Bobolice.
1859 01.6 Koszalin otrzymuje połączenie kolejowe ze Szczecinem.
1861-63 Budowa drogi Koszalin- Polanów.
1862-64 Budowa drogi Koszalin – Kołobrzeg.

1862.01.02 – uroczyste otwarcie gazowni przy ul.Wihelmstrasse,

1869 Wymiana drewnianych rur na żeliwne w wodociągu z Góry Chełmskiej,
1872 Zniesienie powiatu książęcego i utworzenie powiatów: Koszalin, Bobolice oraz Kołobrzeg-Karlino.  Uruchomiono wielki młyn przy ulicy Morskiej.
1874 Wybudowano koszaliński browar akcyjny.
1886-87 Budowa drogi Koszalin-Białogard przez Niedalino.
1888 Ukończono budowę rzeźni miejskiej.
1890 Przeniesienie do Koszalina szkoły kadetów/dzisiaj Straż Graniczna/.
1898 Wybudowano mleczarnię spółdzielczą.
1898 02.11 Otwarcie linii kolejowej Koszalin- Polanów.
1899-00 Budowa drogi Koszalin – Jamno.
1905 Otwarcie linii kolei wąskotorowej Koszalin – Bobolice, Koszalin – Białogard, Koszalin – Mielno.
1906-07 Budowa dróg Koszalin – Gorzebądź, Koszalin – Niekłonice
1908-09 Budowa wyższego liceum i gimnazjum realnego.
1910 Początek kanalizowania miasta.
1911 22.12 Uruchomienie tramwaju miejskiego i kolei plażowej / do szkoły kadetów/ i do Mielna.
1912 25.05 – 12.08 Wielka wystawa gospodarcza i przemysłowo – rolnicza.
1913 Przedłużenie kolei plażowej do Unieścia.

1913 oddanie systemu kanalizacji dla śródmieścia,
1914 Ukończenie budowy nowego dworca kolejowego/01.07.1914/. Uruchomienie przez Zakłady Miejskie komunikacji łodziami motorowymi na Jamnie / stateczki 'Köslin’ i 'Prinz Eitel Friedrich’/. Powstają zakłady towarzystwa komunikacji lotniczej i lotnisko w Koszalinie.
1919 Szkoła kadetów zostaje przekształcona w gimnazjum realne. Otwarcie Pedagogium dr Reusse.
1921 Początek budowy toru przeszkód na Górze Chełmskiej.
1923 01.04 Koszalin staje się powiatem grodzkim.
1926 01.05 Przedłużenie trasy tramwajowej do Rokosowa /do dzisiejszej pętli MZK/.
1928 Wybudowano strażnicę pożarową.
1930 Budowa nowego gmachu dla sądu krajowego i rejonowego/dzisiejszy budynek Sądu przy ul. L.Waryńskiego/.
1931 Urządzenie placu im. Hindenburga / park obok MOK/.
1932 01.08 Ponowne utworzenie powiatu ziemskiego Koszalin z włączeniem dawnego powiatu Bobolice.
1933 -34 Urządzenie stawu zamkowego i umacnianie ulicy Piastowskiej.
1934 Odsłonięcie pomnika pamięci poległym z 49 pułku piechoty na Placu im. Brauna / na przeciw Zespołu Szkół Ekonom./.
1935 Początek budowy kompleksu koszar przy Alei Rokosowskiej /obecnie Zwycięstwa/ i ulicy gen.Litzmanna / obecnie 4 Marca/. Pokrycie ul. Zwycięstwa brukiem – od ulicy Szczecińskiej do Rynku .
1936 Wprowadzenie sztabu 32 dywizji piechoty do wschodniego skrzydła budynku Rejencji. Wprowadzenie sztabu 94 pułku piechoty do nowych koszar. Budowa stadionu sportowego przy Czarnym Wzgórzu /dziś Stadion KS 'Bałtyk’/ Zastąpienie tramwaju autobusami liniowymi.
1937 Początek budowy nowego gmachu dla Urzędu Rejencji/obecnie gmach UW/. Przebudowa placu im.Friedricha Wilhelma / dziś Plac J.Piłsudskiego/
Kontynuowanie kładzenia nowego bruku na ul. Zwycięstwa/do skrzyżowania z ulicą J.Piłsudskiego/. Wprowadzenie I dywizjonu 32 pułku artylerii do nowych koszar.
1938 Konkurs projektów na budowę nowego ratusza przy placu im.Hindenburga/park przy MOK/.
1939 Zasiedlenie nowego gmachu Urzędu Rejencji. Położenie nowego bruku na ulicy Morskiej / do granic miasta/.
1945 1 Marca – wojna dotarła do bram miasta. Alarm przeciwczołgowy.
1945 3 Marca – początek ostrzału miasta, wtargnięcie Rosjan i zniszczenie śródmieścia.

1947 wyjazd z miasta ostatnich grup Niemców.
Na podstawie:
’1266-1966 KÖSLIN Die siebenhundertjährige einers
pommerschen Stadt und ihres Kreises’
von Franz Schwenkler – Lübeck 1966 ’

Przekład Józef Litgeber