W dniu 10 lutego 1959r. Miejska Rada Narodowa w Koszalinie podjęła Uchwałę Nr 4/59 w sprawie zmiany godła miasta. Nowe godło opracował graficznie dr Tadeusz Przypkowski. Oparte jest ono na pieczęci księcia pomorskiego Bogusława II, która położona została na pierwszym przywileju dla Koszalina z dnia 23.10.1214r.


W dniu 23.10.1214r. w Kamieniu Bogusław II Książę Pomorzan nadał wieś Koszalin/ w oryginale Cossalitz/ klasztorowi norbertanów w Białobokach/dziś część Trzebiatowa /
– niestety próby odnalezienia tego klasztoru nie udały się !

Data tego dokumentu jest pierwszym historycznym przekazem o istnieniu miejscowości  Koszalin. Nowy herb miasta jest nawiązaniem do tradycji słowiańskich tej  Ziemi.

Orzeł piastowski nawiązuje do polskich korzeni Księcia  Bogusława II, jego matka Księżna Anastazja była córką Księcia Wielkopolskiego Mieszka III Starego,  natomiast Gryf Pomorski stał się znakiem dynastii Książąt Pomorskich/od niego nazwa dynastii !/ na przełomie XII i XIII wieku.

W Uchwale Nr 4/59

Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie stwierdza się:
– działając na podstawie art.26 ust. 1  ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. o radach narodowych – postanawia się:

a) umieścić na tarczy rycerskiej orła piastowskiego, na proporcu gryfa pomorskiego,
b) ustalić następujące barwy herbowe : koń – biały, zbroja rycerska – srebrna, tarcza rycerska – czerwona, orzeł piastowski – biały, dziób i szpony orła  –  żółte, proporzec – biały, gryf pomorski – czerwony, pole tarczy heraldycznej – niebieskie,
c) barwami miasta Koszalina są kolory : biało – niebieski.