Foto1401 Edward Grzechowiak – Powstaniec Wielkopolski,Weteran Wojny 1919-1920.
Pochodzi ze wsi Huby koło Kcyni, w Powstaniu Wielkopolskim walczył z ojcem Józefem, z dwoma braćmi i siostrą w I Batalionie Kcyńskim, W 1920r. w Armii Józefa Hallera, ranny w sierpniu 1920r. walkach z Tuchaczewskim, Po II wojnie przyjechał do Koszalina, Pochowany z żoną :Kwatera R-8, rząd 6, grób 11-12.

Foto1402 Kpr. Adam Mikołaj Konarzewski – Weteran Wojny 1919-1920, Monte Cassino.
W dniach 10-13.07.1919r. walczył pod miasteczkim Jazłowiec pod dowództwem Gen. Lucjana Żeligowskiego, Tu powstała legenda późniejszego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, żołnierz Wojny Obronnej 1939 – od 17 września w niewoli sowieckiej, zsyłka do kopalń w Krzywym Rogu, potem w Armii Andersa, we Włoszech 3.DSK – Kompania Sanitarna, od 1947 w Koszalinie – pracownik Płytolenu, Pochowany z żoną – Kwatera R-9, rząd 10, grób 3.
Foto1403 Kom.por.Michał Żebrowski – Weteran Wojny 1919-1920, Wojna Obronna 1939
Na przełomie 1919/1920 walczył w rejonie Pińska w Dywizji Podlaskiej gen. Antoniego Listowskiego, Odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. We wrześniu 1939r. dowódca ORP „Żbik”. Internowany w Szwecji. Emigracja do USA, zmarł w Warszawie. Pochowany: Kwatera G-2, rząd 2, grób 18.
Foto1404 Bolesław Kurzawiński – Weteran Wojny 1919-1920, Wojna Obronna 1939.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Po drugim roku powołany do wojska – ukończył szkołę podoficerską telegrafistów.Uczestnik Wojny Polsko-Bolszewickiej w latach 1919- 1920r. w grupie ochronnej Gen. Józefa Hallera, Za mężną postawę awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie wrócił do Warszawy i ukończył studia. Zamieszkał w Ostrołęce, potem w Lidzie,W 1939r. ochotniczo wstąpił do wojska, Internowany na Litwie – trafił do majątku polskiego ziemianina, W tym czasie jego żona trafiła do obozu koncentracyjnego w Auschwitz – zginęła w dniu 4.02.1944r. Po wojnie wrócił do rodziców w Ostrołęce, Znalazł nowy dom na Pomorzu – w dniu 1.10.1945r. zameldował się z córką i nową rodziną w Sianowie. Został urzędnikiem potem kierownikiem USC, Pracował 24 lata do emerytury, Malował zawsze. Artysta malarz – Mistrz osiadły w Sianowie. Zasłużony Pionier tego miasta. Pochowany: Aleja Zasłużonych II, rząd 4, grób 46.Więcej: Opracowano na podstawie: „Zasłużeni Ludzie Ziemi Koszalińskiej” Bernarda Konarskiego
Foto1405 Stanisław Gajek – Weteran Wojny 1919-1920
Maszynista pociągu pancernego w walkach Gen.Edwarda Rydza-Śmigłego o Kijów w dniach 3-8 maja1920r. Bronił w jego oddziałach Warszawy. Pochowany: Kwatera 53-57 , rząd 9 , grób 8. Pochowany z żoną:Kwatera 53-57, rząd 9, grób 8.
Foto1406 Konrad Okulicz – Weteran Wojny 1919-1920, Monte Cassino.
Szwoleżer w Bitwie o Warszawę w 1920, Walczy pod dowództwem Gen. E. Rydza-Śmigłego. W 1940r. wywieziony na Syberię z rodzicami, z żoną i synem , Żołnierz Armii Andersa,Uczestnik Bitwy o Monte Cassino, Pochowany z żoną obok syna Mariana Okulicza:Kwatera 11, rząd 11, grób 3.
Foto1407 Dymitr Kaliciak – Weteran Wojny 1919-1920
Walczył z Gen. Rydzem-Śmigłym o Kijów w 1920r. Bronił Warszawy w 1920r.Pochowany: Kwatera R-25, rząd 5, grób 10.
Foto1408 Por. Józef Cebulak – Powstanie Wielkop., Wojna 1919-1920, Wojna 1939.
Powstaniec Wielkopolski w oddziałach Gen. Dowbór-Muśnickiego, Obrońca Warszawy w 1920r. Obrońca Warszawy 1939r. Pochowany z żoną: Kwatera G-2, rząd 2, grób 32.
Foto1409 Edward Gurtler – Weteran Wojny 1920. Tobruk, Monte Cassino.
Jako 15-latek wstąpił do wojska w 1920r. Ranny 4 sierpnia 1920 – do października przebywał w szpitalu, otrzymał rentę wojskową, Przed II Wojną urzędnik MSW, ewakuowany z rządem do Rumunii, Potem walki w Tobruku, w kampanii libijskiej i w Armii Andersa we Włoszech, W Koszalinie od 1960r. Pochowany z żoną Marią -Sybiraczką:Kwatera G-1, rząd 4, grób 7.Więcej: Pełna notka w Galerii „Monte Cassino”
Foto1410 Ppor. Witold Ostrowski – Wojna 1919-1920, Wojna 1939, Monte Cassino.
Ułan 12 Pułku Ułanów Wołyńskich, w latach 1919-1920 walczył pod Beresteczkiem, W 1939r. walczył o obronie Warszawy – dwukrotnie ranny, Po wojnie osiadł na Wołyniu na nadanej ziemi, W dniu 10.02.1940r. wywieziony na Syberię, Z Armią Andersa przeszedł cały szlak bojowy, w 1947r. osiadł w Koszalinie, jako najstarszy Sybirak odsłaniał Pomnik Sybiraka przed Katedrą,Więcej: Szersza notka w Galerii MONTE CASSINO foto 1523
Foto1411 Ułan Jan Zmaczyński – Wojna 1919 – 1920, Wojna 1939. Monte Cassino.
Ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, W Wojnie Obronnej 1939r. także w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, W tymże pułku w Armii Andersa – vide notka do Foto 1531. Pochowany : Kwatera R-7, rzad 4, grób 1.
Foto1412 Roman Sierociński – Weteran Wojny 1920. Pionier Koszalina
Więcej: Notka przy foto 857