Foto 700 Cmentarz Koszaliński
Cmentarz został utworzony w 1897r. Spoczywa na nim 3250 mieszkańców niemieckiego Koszalina oraz około 52.000 mieszkańców naszego Koszalina/stan na X 2012/.Więcej: Galeria powstała we współpracy Stowarzyszenia z Panem dr. Zygmuntem Wujkiem i Kierownictwem Cmentarza na czele z Panią Danutą Czerwonka. W opisie podaję znak kwatery, kolejny rząd i numer grobu. Fotografie – Józef Maciej Sprutta.

Foto 700 Pamięci Ofiar Wojny, Zrywów i Tragedii Narodowych
Powiedz, przechodniu, Polsce, że widziałeś tu nas poległych w imię posłuszeństwa świętym prawom Ojczyzny. /Termopile 480 p.n.e./Więcej: W dniu 1 września 1995r. odsłonięto Krzyż Katyński i dwanaście płyt epitafijnych. Aktu odsłonięcia dokonali Prezydent Koszalina dr Antoni Grzechowski i Dowódca Garnizonu gen. Zbigniew Głowienka w asyście kombatantów koszalińskich. – Dzieło artysty rzeźbiarza Zygmunta Wujka.
Foto 700 Pamiętajmy o Nich!
„Żal że się za mało kochało że się myślało o sobie że się już nie zdążyło że było za późno – z wiersza „Żal” Ks.Jana Twardowskiego
Foto 701 Cmentarz koszaliński
Galeria w opracowaniu – czekam na sugestie Józef Maciej Sprutta mój adres jozef@sprutta.pl
Foto 701 Zbigniew Władyka
Najstarszy grób polskiego Koszalina, – Kwatera 45-53
Foto 702 Eugeniusz Buczak – historyk
– dziennikarz koszaliński, historyk Pomorza i Koszalina, – twórca Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, Klubu Literackiego, – Autor opracowań o Koszalinie m.in. I tomu Monografii Koszalina, – Pochowany Aleja Zasłużonych I, rząd 2 ,grób 1
Foto 703 Jerzy Grynkiewicz – historyk Koszalina
Bardzo emocjonalnie zaangażowany historyk Koszalina, Autor wielu prac historycznych m.in. na temat nekropolii naszego miasta, działacz klubów piłki nożnej – autor opracowań o sporcie koszalińskim, – współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina oraz Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina, inicjator wielu prac rewitalizacji zabytków Koszalina m.in. odbudowy murów średniowiecznych. – pochowany Kwatera R -22, rząd 3, grób 18
Foto 704 Kwatera Księży
Ks. Infułat Józef Jarnicki, ks. Stanisław Głodzik – Kwatera P-6 , rząd 13 , grób 1-7
Foto 704b Ks. Prałat Jan S.Borzyszkowski

Ks.Jan Borzyszkowski urodził się 24 grudnia 1930r. w Nakle k.Bytowa. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1958r. W latach 1961-1964 pełnił posługę kapłańską w parafiach w Kołczygłowach i Krośnie Odrzańskim, 1964-1970 w rektoracie Podwilcze , 1970 – 1974 w parafii w Gościnie, 1974-1979 w Świdwinie, 1979-1995 w parafii katedralnej w Koszalinie; od jesieni 1980 pełnił posługę kapelana „Solidarności” w Koszalinie. Po 1981r. działał w Biskupim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Koszalinie, Był inwigilowany, zatrzymywany i szykanowany przez władze komunistyczne. Ks. Jan Borzyszkowski został wyróżniony m.in. Odznaką Honorową” Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego”, a także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarły był wielkim autorytetem moralnym, był współzałożycielem diecezjalnego Caritas, Domu Samotnej Matki, budowniczym domu parafialnego przy koszalińskiej katedrze o raz budynku Kurii Biskupiej.

Pochowany: Kwatera P-6, rząd 13, grób 1-7.

Foto 705 Jan Paweł Stawisiński „Janek”
Urodzony w 1960r. w Koszalinie. Wyjechał na Śląsk „za chlebem”. Górnik Kopalni „Wujek” – w dniu 16 grudnia 1981r. doznał postrzału w głowę od kuli funkcjonariuszy ZOMO pacyfikujących protest Górników, Zmarł w dniu 24 stycznia 1982r. nie odzyskawszy przytomności- był najmłodszą ofiarą pacyfikacji. Pochowany: G – 5,rząd 6, grób 28, – ma w Koszalinie ulicę swego imienia -oraz tablicę przy niej, ufundowaną przez przyjaciół górników z „Wujka”,Więcej: Autor nagrobka i tablicy dr Zygmunt Wujek
Foto 705 Włodzimierz Pyrczak – Dziekan Parafii Prawosławnej
Pochowany Kwatera G-10, rząd 4, grób 13
Foto 706 Kazimierz Lewandowski – Harcmistrz RP
Organizator harcerstwa koszalińskiego od 1957r.- wychowawca pokoleń harcerzy – Czuwaj!W dniu 20.06.2014r. u jego boku spoczęła jego żona Barbara.Pochowani: Kwatera R-32, rząd 21 , grób 7.
Foto 707 Janusz Zemła – lekarz
Dyplom AM we Wrocławiu w 1950r., W 1953r. Kierownik Poradni Pediatrycznej MSWiA w Koszalinie,W latach 1961-1977 Dyrektor Polikliniki MSWiA, Szanowany Lekarz, przyjazny ludziom Człowiek, Pochowany Kwatera G-2, rząd 8 , grób 1
Foto 708 Marian Czerner – Przewodnik PTTK
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, W Koszalinie od 1958r. Konstruktor „Miastoprojektu”, Maratończyk /pierwszy!/,Autor opracowań i przewodników turystycznych m.in. „Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża”, „Polskie Wybrzeże Bałtyku”,”Herby Miast woj. Koszalińskiego”, „Kronika Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972-1992”, Jako turysta, z żoną Aleksandrą, przeszli pieszo wzdłuż granic Polski. Pochowany na Polu Urnowym U-I
Foto 709 Henryka Rodkiewicz – Aktorka
Aktorka, Twórczyni Teatru Propozycji DIALOG, – Aleja Zasłużonych II, rząd 4 ,grób 5
Foto 709 b  Jerzy Domin – aktor

Urodził się nad Niemnem. Zawierucha wojenna przywiodła Go do Koszalina. Tu ukończył I LO. Po studiach w ZSRR(inżynier mechanik) wrócił do Koszalina, który stał się miastem Jego życia. Przygoda ze słowem zaczęła się w dzieciństwie – ojciec za przewinienia „karał” synów nauką na pamięć odpowiedniej do przewinienia, liczbą wersów „Pana Tadeusza”. I choć Jerzy lubił swój zawód – zapamiętamy Go , jako piewcę , miłośnika i admiratora pięknego polskiego słowa. To ostatni aktor „Dialogu”, który mówił „ł” przedniojęzykowo-zębowym. Był niezrównanym recytatorem, a także Aktorem Teatru Propozycji „Dialog”, któremu zresztą prezesował przez wiele lat i który po trudnych latach wyprowadził na bezpieczne wody. Na deskach tego teatru zagrał blisko sto ról, z których najważniejsza i najbardziej pamiętna to Sokrates z „Obrony Sokratesa” w reżyserii Henryki Rodkiewicz. Zagrał ją kilkaset razy, często w maleńkich miejscowościach, gdzie jakikolwiek teatr nigdy przedtem nie docierał. – nie miał słabych ról wspomina Wacław Dąbrowski, także aktor tego teatru.- w Jego obecności grało się lepiej.

Jerzy Domin był tak popularną osobą w Koszalinie, że jeden z dziennikarzy pisząc o biskupie Dominie napisał kiedyś „bp Jerzy Domin”.

Miał trzy miłości w życiu – żonę Natalię, córkę Ewę i „Dialog”. Z latami doszła jeszcze jedna – wprowadzenie w świat teatru, obcowania ze słowem  i literaturą najwyższego lotu. Ludziom młodym zaszczepiał miłość do słowa. Cechowała Go nienaganna dykcja i przemyślana, pełna emocji, ale zarazem powściągliwa interpretacja tekstu. Był srogim jurorem konkursów żywego słowa, jednak Jego ogromna kultura osobista , sprawiała, że nikt nie poczuł się dotknięty, przeciwnie – nabierał zapału do pracy nad sobą.

Jego dewizą było stwierdzenie Sokratesa ” Tam, gdzie człowiek stanął raz do szeregu, tam,sądzę powinien trwać mimo niebezpieczeństw”. Tak pisała o Jerzym Dana Jurszewicz w Tygodniku „Miasto”.

W dniu 14 lutego 2015r. w kwaterze Pionierów Koszalina pożegnaliśmy Tego Wspaniałego Człowieka – Zasłużonego dla Koszalina.

Uroczystość prowadzona przez drugiego z „Wielkiej Trójki Jerzych” – Jerzego Litwina   była misterium poetyckim z udziałem trzeciego „Jerzego” – Jerzego Bokieja.

Pochowany: Kwatera 45-53, rząd 4, grób 2.

W dniu 20.03.2015r. spoczęła przy nim Jego ukochana żona NATALIA.

Foton709c Dziennikarze – tragicznie zginęli

Dzięki inicjatywie red. Wł. Łuczaka i decyzji Kierownictwa „Głosu Koszalińskiego” na 1 listopada 2012r. odnowiono nagrobek, który był w ruinie, a grób przeznaczony do likwidacji. To byli koledzy Red. Jadwigi Ślipińskiej.

Foto 710 Edward Żentara – Aktor
Urodził się w Sianowie, absolwent Liceum Ekonomicznego w Koszalinie. Debiutował na scenie Teatru Propozycji „Dialog” w Koszalinie. Absolwent łódzkiej szkoły filmowej w 1980r. Występował w teatrach w Olsztynie, Warszawie, Krakowie, Szczecinie. W latach 2004-2005 był aktorem i dyrektorem artystycznym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, od lipca 2008r. był dyrektorem Teatru Ludowego im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. W kinie debiutował w filmie „Był jazz” Feliksa Falka/1981/. Zagrał w ponad 100 filmach. Popularność przyniosły mu również seriale telewizyjne „Ekstradycja” , „Fala zbrodni”, M jak miłość” , „Na dobre i na złe”. Był aktorem niezwykle wyrazistym. W kinie polskim stworzył niezwykłą galerię postaci ludzi z charakterem. Był jednym z najsympatyczniejszych polskich aktorów – bardzo wymagający wobec siebie i podwładnych. Pochowany:Kwatera P-33, rząd 4,grób, 19Więcej: Koszalinianie będą zawsze mówić „Nasz Aktor” !
Foto 711 Tadeusz Mroczek – Aktor BTD
Pochowany – Kwatera GK, rząd 1a, grób 29
Foto 712 Jerzy Eustachy Fitio – aktor

Aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Ma w Koszalinie ulicę swego imienia, – Aleja Zasłużonych II, rząd 2 , grób 22

Foto 713 Mira i Bogdan Żołtakowie – dziennikarze
Warszawiak, studiował w szkole aktorskiej, osiadł w Kołobrzegu – kierownik domu kultury, kierownik klubu filmowego, założyciel kabaretu KARAWANA, potem praca w ZMS w Koszalinie, ,pierwszy koszaliński sprawozdawca telewizyjny, zjechał całe duże województwo, znany w miasteczkach i wsiach ze swoją przechyloną na lewą stronę wołgą, sprawozdawca Wyścigów Pokoju, zrobił „szoł” z karlińskiej ropy, filmowiec – zrobił kilka filmów m.in. „Ludzie morza”.Legenda polskiej telewizji ,współtwórca Telewizji Koszalińskiej. Prywatnie kochał jeść i na zmianę odchudzać się. Mira Żołtak – dziennikarka koszalińska, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa UW, wieloletni współpracownik „Głosu Koszalińskiego” i „Głosu Pomorza”. Na Ziemię Koszalińską przyjechała w końcu lat pięćdziesiątych – zamieszkała w Kołobrzegu , potem w Koszalinie. pracę dziennikarską rozpoczynała jako korespondentka „Sztandaru Młodych”, współpracowała też z miesięcznikiem „Pobrzeże”, szczególnie interesowała Ją problematyka społeczna. Pochowani: AZ II, rząd 4, grób 26
Foto 714 Józef Kiełb – dziennikarz
nestor dziennikarstwa koszalińskiego Pochowany AZ II, rząd 1, grób 43

 

Foto 715 Piotr Ślewa – dziennikarz
– znał doskonale rolnictwo całego województwa Pochowany AZ II, rząd 1, grób 41
Foto 716 Zbigniew Michta – dziennikarz
Absolwent dziennikarstwa UJ, w Koszalinie od 1955r.- w Głosie Koszalińskim, Głosie Pomorza. Zginął tragicznie razem z żoną Barbarą . – Pochowani:Pole Urnowe U-1, rząd 3, grób 4
Foto 717 Henryk Livor-Piotrowski – poeta
Znakomity poeta i dziennikarz radiowy – Pochowany na Polu Urnowym U-1
Foto 718 Gracjan Bojar – Fijałkowski – pisarz, Oficer AK
Pisarz koszaliński, autor esejów m.in. Mury Drahimia, Święty Otton z Bambergu, Baśnie Pomorskie, Wróżby Swantewida i inne, Współautor/wspólnie z T.Gasztoldem/ pracy”Pogranicze i Kaszuby w latach terroru”, Żołnierz Armii Krajowej / szersza nota Galeria ARMIA KRAJOWA -Foto 617/. Pochowany z żoną Zofią – Kwatera R-20 .rząd 4 , grób 6 ,Więcej: Pochowany z żoną,
Foto 719 Andrzej Czechowicz – dziennikarz
Dziennikarz periodyków koszalińskich m.in. Redaktor Naczelny poczytnego miesięcznika „Pobrzeże”, Autor opracowania „W obronie polskości Pogranicza i Kaszub”, Współautor /z T.Gasztoldem/ monografii „Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939-1945”, Współautor/z T.Gasztoldem i K.Strzałowską/ pracy „Miejsca pamięci narodowej na Pomorzu Środkowym” Pochowany – Kwatera P-15, rząd 2, grób 3,
Foto 720 Henryk Banasiak – dziennikarz
Dziennikarz Głosu Koszalińskiego , Pochowany – Kwatera – P-31, rząd 22, grób 12,
Foto 721 Piotr Jaroszyk – filmowiec
Pochodził z rodziny walczącej o polskość Warmii i Mazur/ dziadek Kazimierz i ojciec Henryk/, nauczyciel historyk z zawodu, filmowiec z powołania, dyrektor Centrali Wynajmu Filmów w Koszalinie, twórca „Konfrontacji” w Adrii, w latach 1966-1990 członek Komisji Selekcyjnej zakupów zagranicznych filmów, w 1973r. twórca Koszalińskich Spotkań Filmowych „Młodzi i Film” – przez 16 edycji dyrektor tego festiwalu, twórca Instytutu Sztuki Filmowej w koszalińskiej BWSH, wymyślił imprezę unikatową w Europie Festiwal Filmowy Integracja „Ty i Ja”/od 2003r/, Oba te festiwale mają się dobrze. Pochowany z rodzicami: Aleja Zasłużonych II, rząd 3 , grób 22 .Więcej: Opracowałem na podstawie biogramu Piotra w Almanachu 2008 Kultura Koszalińska autorstwa Dany Jurszewicz.
Foto 722 Józef Narkowicz – dziennikarz – literat
Józef Narkowicz urodził się na Ziemi Wileńskiej, w 1946r. został „repatriantem” z Polski do Polski – wraz z rodziną osiadł na Ziemi Olsztyńskiej, ukończył studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, w dniu 2 grudnia 1958r. przyjechał do Koszalina, został dziennikarzem w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”, potem w Polskim Radiu, był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pobrzeże”, pracował w „Czasie” , w „Tygodniku Morskim”, w 1976r. podjął pracę w „Głosie Pomorza”, w 1992r. w „Głosie Koszalińskim” aż do emerytury w 1996r. – nadal odwiedzał kolegów w redakcji, nadal pisał artykuły m.in. kąciki dla wędkarzy – był pasjonatem wędkarstwa, był członkiem Związku Literatów Polskich, Związku Dziennikarzy Polskich, od 1980r. pełnił funkcję prezesa Oddziału ZLP w Koszalinie, wydał tomy opowiadań i reportaży, napisał sztukę teatralną „Tyle wiatru wokoło” którą w roku 1988 wystawiono w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Laureat wielu ważnych nagród za publicystykę morską – na tej tematyce znał się jak mało kto, szczególnie dot. losów rybaków, w 2008r. napisał jedną z ostatnich prac „W poszukiwaniu korzeni. Kartki z dziejów rodziny”. Pochowany: Pole urnowe 1, rzad 15, grób 4.Więcej: Uczynny i ogromnie pracowity, uśmiechnięty i niezwykle życzliwy. Kochający Mąż i Ojciec.
Foto 723 Kasia Sobczyk – „BYŁ TAKI KTOŚ !”
Kasia Sobczyk – Katarzyna Sawicka/Fabian/ zd. Sobczyk urodziła się w dniu 21.02.1945r. w Tyczynie, zmarła w dniu 28.07.2010r. w Warszawie, Debiut artystyczny w 1961r. w Koszalinie w zespole „Rajpers”założonym przez Ryszarda Ulickiego potem w zespole „Biało-Zieloni”/WDK/, W 1963r. sukces na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, W latach 1964-1972 śpiewała z „Czerwono-Czarnymi „,potem z mężem Henrykiem Fabianem i „Wiatrakami”, SUKCESY: 1964 I nagroda na II Krajowym Festiwalu w Opolu za „O mnie się nie martw”, 1966 – za „Nie bądź taki szybki Bill”, 1967 – nagroda Towarzystwa Przyjaciół Opola za „Trzynastego”, PRZEBOJE/niektóre/ Mały Książe, Nie bądź taki szybki Bill, O mnie się nie martw, Biedroneczki są w kropeczki, Był taki ktoś.POCHOWANA: w dniu 5.08.2010r.w Warszawie – ściana urnowa na Starych Powązkach.Więcej: Fotografie z Portalu „Agencji Reporter”/za zgodą Pana Jacka Domińskiego/.
Kasia Sobczyk – ściana urnowa

 

Foto 724 Roman Wojcieszak – dziennikarz
Roman Wojcieszak urodził się w Pleszewie. Studiował polonistykę na UAM w Poznaniu. Podjął pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej. Prowadził oddział „Gazety Poznańskiej” w Koninie i w Kaliszu. W 1969r. przyjechał do Koszalina.Pracował w miesięczniku „Pobrzeże”. Był dziennikarzem Głosu Koszalińskiego, a potem Głosu Pomorza. W 2001r. odszedł na emeryturę. Podjął się współorganizowania dziennika „Miasto”- był sekretarzem redakcji. Wymyślił i konsekwentnie redagował całostronicowy cykl „Lekko wstecz”. Opisywał historię najnowszą polskiego Koszalina. Odwoływał się do dziejów Koszalina niemieckiego. Człowiek – historia, dziennikarz o niezwykle lekkim piórze, erudyta o szerokim spektrum zainteresowań. Wzór dla młodej koszalińskiej kadry dziennikarskiej. Autor „Pocztu patronów ulic Koszalina”. Mimo wieloletniej choroby nie zapominał o swojej pasji pisarskiej -pasji poszukiwacza, twórcy, kronikarza. Pochowany: Kwatera P-23, rząd 9, grób 13.Więcej: Człowiek wielkiej kultury osobistej, spokojny i rzeczowy – takim pozostanie w naszej pamięci.
Foto 725 Roman Skeczkowski – Rektor BWSH
Założyciel i rektor Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, autor wielu opracowań w zakresie administracji regionalnej, Pochowany: Kwatera 53-57, rząd , grób ,Więcej: Notka w opracowaniu
Foto 726 Karol Kadlec – kompozytor
Muzyk – autor wielu pieśni i piosenek polskich m.in.do utworów Ryszarda Ulickiego, – Kwatera R 19, rząd 6 ,grób 1
Foto 727 Jacek Szczygieł – kompozytor
Pianista,organista,kompozytor i aranżer, Współpracował z kabaretami : Dudek, Dreszczowiec, Hybrydy, Pod Papugami, kierownik muzyczny telewizyjnej Giełdy Piosenki, programu Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, założył grupę Ptaki/1971-75/- towarzyszyła ona Halinie Kunickiej i Jerzemu Połomskiemu, współpracował z Tadeuszem Drozdą, skomponował wiele piosenek m.in.Dziewczyny kochajcie nas, Niedziela na Głównym, Nie zapomnisz nigdy, Taka jestem zakochana, Skomponował muzykę do ponad 40 spektakli teatralnych, do musicali i widowisk muzycznych, W latach 80. osiadł w Niedalinie k.Koszalina, Pochowany Kwatera G-10, rząd 7, grób 15.
Foto 728 Leonard Kabaciński – Menadżer kultury
Absolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu, kierował domami kultury w Pile i Sławnie, W Koszaline od 1972r. i od 9 maja objął kierownictwo Biura Wystaw Artystycznych i był tu do emerytury w 1983r. Obiekt przy Piastowskiej tętnił, buzował pełnią życia, niepowtarzalnym klimatem,bił od niego blask sztuki, tu zbierała się bohema koszalińska, głównie funkcjonował tu jednak salon wystawienniczy , stworzył Galerię „U” w Urzędzie Wojewódzkim oraz letnią Galerię „PRO” w pawilonach dożynkowych i tu w 1976r. zorganizował wielką wystawę prac Władysława Hasiora, był wieloletnim komisarzem Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach, W 1991r. stworzył z żoną Wisią Galerię „Na Piętrze”. Pochowany AZ II, rząd 3, grób 4Więcej: Jego dewiza „Każdy w coś wierzy.Ja wierzę w sztukę. Że to ona właśnie czyni człowieka człowiekiem”.
Foto 729 Stanisław Figas – animator piłkarstwa
Urodził się w Zalesiu na Kujawach, matka – uczestniczka buntu „Dzieci Wrzesińskich”- wychowała go na oddanego patriotę, marzył by zostać sportowcem, piłkarzem, ale ojciec-policjant  wybił mu to z głowy i Stach został policjantem – ukończył Szkołę Policji Polskiej w Nowym Sączu, W marcu 1945r. przyjechał z rodzicami do Koszalina, z ojcem organizował milicję, po kliku latach odszedł z milicji, organizował i prowadził drużyny trampkarzy w Klubie Gwardia Koszalin, tej misji pozostał wierny do końca swoich dni,Wychowawca pokoleń piłkarzy KS „Gwardia” – wychował wiele sław piłkarstwa polskiego m.in.Mirosława Okońskiego, Mirosława Trzeciaka, Sebastiana Milę. – by pamięć o Nim nie zatarła się Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej – co roku w okresie ferii zimowych organizuje w hali Gwardii turnieje trampkarzy, Jego imię nosi Stadion Koszaliński, Pochowany na Łuku, rząd 3, grób 32
Foto 729a Henryk Ficek – Koszaliński Samuraj

Urodził się w Szubinie. Zakładał sekcje taekwondo w Działdowie, Kartuzach, Władysławowie, Lęborku, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie. W 1978r. osiadł w Koszalinie. Na studiach w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi zetknął się z taekwondo. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Popularyzator sztuk walki w Koszalinie – zaczął od ogniska TKKF na Przylesiu. Na początku było to kyoksul/ uprawiana w koreańskiej policji i wojsku/. Prowadził sekcję w KKS Bałtyk, a następnie w założonym przez siebie KT Bałtyk. Już z pierwszych roczników wyrośli mistrzowie Polski , Europy i świata. W latach 80. H.Ficek wyjechał do USA. Podczas turniejów stoczył ok. 100 walk.  W Polsce podopieczni H.Ficka święcili triumfy w taekwondo ITF, a Bałtyk Koszalin był najlepszym klubem w kraju. H.Ficek prowadził kadrę Polski i zasiadał w zarządzie Polskiego Związku Taekwondo ITF. Był on także organizatorem wielu imprez. Największe to Mistrzostwa Europy/1992/, Drużynowy Puchar Polski/1996/. Od podstaw stworzył w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Taekwondo Dzieci i Młodzieży. Najwybitniejszym wychowankiem H.Ficka jest Krzysztof Pajewski. Henryka Ficka trudno będzie zastąpić.

Pochowany: Kwatera G-K , Rząd 12, Grób 23.

Foto 729b  Lech Wiśniewski – Żeglarz- kapitan jachtowy
Żeglarze regionu koszalińskiego zapamiętają Go jako inicjatora, organizatora i realizatora wielu przedsięwzięć żeglarskich. W latach 1967-69 zaproponował i organizował dla trampowców rejsy na omegach po Dunaju. Na początku lat 70. był jednym z założycieli akcji budowy jachtu morskiego „Wojewoda Koszaliński” – nadal w eksploatacji Klubu Tramp. W latach 80. zaproponował dyrekcji Zakładu Poprawczego w Koszalinie szkolenie żeglarskie wychowanków – to był strzał w „10”.Lata 90. był inicjatorem wielu cyklicznych imprez: Regaty o Srebrny Dzwon, Zlot Jachtów Polonijnych, Międzynarodowy Festiwal Filmów Żeglarskich, regaty w randze mistrzostw Polski i eliminacje do Mistrzostw Świata. W 1995r. był współzałożycielem Karaibskiej Republiki Żeglarskiej. W 1998r. Klub Morski Tramp uznano za najlepszy Klub Żeglarski w Polsce.Kpt. Lech Wiśniewski przez cztery kadencje był komandorem KM Tramp, prawie 30 lat działał w Zarządzie Koszalińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i przez trzy kadencje był jego prezesem, przez dwie – wiceprezesem i szefem Komisji Morskiej PZŻ.Jego ulubione słowa na zakończenie sezonu „Najważniejsze, że nikt się nie utopił„. /Opracowałem na podstawie wspomnień autorstwa Kpt.Jerzego Borkowskiego.Odznaczenia:Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego, Za szczególne zasługi dla Żeglarstwa Polskiego, Złoty Medal Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego, Honorowy Prezes Koszalińskiego OZŻ.Odszedł na wieczną wachtę!Pochowany: Kwatera R-17, rząd 16, grób 9.
Foto 729c  Dariusz Nowosad – przedsiębiorca, założyciel „SANO”, golfista.
w opracowaniuPochowany:Kwatera G-11, rząd___,grób__
Dr Tomasz Aleksander Szrubka – nauczyciel,pedagog,organizator

Przeszedł przez wszystkie szczeble oświatowego awansu. Najpierw był nauczycielem w wiejskiej szkole podstawowej, potem w liceach:ogólnokształcącym i pedagogicznym; nauczycielem akademickim, dyrektorem liceum, prorektorem wyższej uczelni, wizytatorem, kierownikiem oddziału kuratorium, a wreszcie wicekuratorem i kuratorem.

Urodził się w Chełmnie nad Wisłą. W czasie wojny przeszedł wszystko, co było możliwe- wyrzucenie z domu, deportacje, aresztowania i wywózkę ojca do Kazachstanu. On jednak pozostał w Chełmnie i tam w 1951r. ukończył liceum pedagogiczne, bo zawsze marzył o zawodzie nauczyciela. Już w trakcie pracy podjął studia historyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, choć ostatecznie skończył jednak studia stacjonarne na WSP w Gdańsku. Tam też w 1968r. uzyskuje tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 1969r. należy do grona osób, które tworzą od podstaw Wyższą Szkołę Pedagogiczną /obecnie Akademię Pomorską/ w Słupsku. Pracował tam na stanowisku dziekana Wydziału Humanistycznego. Był świetnym dydaktykiem. Przemycał wiedzę zakazaną np. o wydarzeniach w Katyniu. Lubił tę pracę, lubił młodzież i poświęcał studentom wiele uwagi.

W 1973r. powołany został na stanowisko kuratora oświaty i wychowania w Koszalinie.

Cenił pracę i nie mógł  bez niej żyć. Ale miał też inne, rozległe zainteresowania – m.in. numizmatykę i filatelistykę. Prowadził korespondencję z filatelistami z całego świata. Jednocześnie pisał i publikował artykuły historyczne w czasopismach oświatowych, szczególnie zwracając uwagę na losy Polaków uczestniczących w II wojnie światowej na frontach zachodnich. Kochał książki. Zebrał bogaty księgozbiór dzieł historycznych. Jego pragnieniem było, aby znalazł się on później w zbiorach Biblioteki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Za swoją wieloletnią pracę na niwie oświaty otrzymał wiele odznaczeń, wśród których są: Krzyże –  Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal MEN oraz odznaki: Za Zasługi dla Województw Koszalińskiego i Słupskiego.

Opracowałem na podstawie artykułu (dj) w tygodniku Miasto.

Pochowany na cmentarzu koszalińskim: Kwatera R-11, rząd 3, grób 36.

 

Dariusz Siatkowski – aktor -ur. 31.07.1960r. w Koszalinie zm. 11.10.2008r. w Łodzi.
/w opracowaniu/Pochowany: Kwatera P-37, rząd 3, grób 25
Foto 730 Marian Marchow – społecznik koszaliński kawaler Orderu Uśmiechu
Urodził się w Milanówku. Do szkół uczęszczał w Łodzi i Warszawie, ukończył studia politologiczne na UAM w Poznaniu, całe dorosłe życie związał z Koszalinem, poświęcając się pasji nauczycielskiej, po zakręcie w 1989r. i likwidacji PGR postanowił pomóc dzieciom z tego środowiska – w dniu 8 maja 1991r. powołał Koszalińskie Towarzystwo Trzeźwości – z celem m.in. „tworzenie warunków do rozwijania i umacnianie wśród młodzieży postaw abstynenckich i trzeźwościwych, udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem” realizował te cele z konsekwencją i pełnym oddaniem, w świetlicach m.in. Koszalina,Świdwina,Sławoborza,Rąbina.Lekowa -wszędzie tam organizowano Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkania wigilijne, wielkanocne, organizował konkursy literackie, skupił wokół siebie 200 działaczy, zyskał poparcie władzy wojewódzkiej i regionalnej, Dzieci przyznały mu ORDER UŚMIECHU, W 2003r. napotkał na mur znieczulicy i obojętności i KTT przestało istnieć… Pochowany: Kwatera P-37, rząd 14, grób 24.Więcej: Jego motto „Chcę dzieciom uczynić świat barwniejszym” Notka opracowana na podstawie biogramu Prof.Bogusława Polaka w Roczniku Koszalińskim 2008.

Foto 731 Ryszard Borkowski – Prawnik
Ryszard Borkowski jest współautorem – wspólnie z Jerzym Grynkiewiczem -monografii o Cmentarzach koszalińskich, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej -miał w nadzorze Cmentarz. -Pochowany Kwatera P-7, rząd 5, grób 2.
Foto 732 Ewa Larysa Krause – Mistrzyni Judo
Wychowanka i chluba Klubu Judo „Samuraj” w Koszalinie, jej osiągnięcia to m.in. : V miejsce na IO w Atlancie w 1996r. , mistrzyni E. seniorek w 1994r., mistrzyni E. juniorek w 1992r. , wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski tak juniorek jak i seniorek, Wielka i Niespełniona,dziś patronka klubów judo, turniejów jej imienia m.in. w ZS Dąbrowa gm.Sianów. Pochowana Kwatera R-31, rząd 18, grób 38
Foto 733 Tadeusz Brzeziński – Prezes PTTK
Absolwent Politechniki Koszalińskiej, mgr inż.elektronik, organizator i przewodnik turystyczny, przodownik turystyki pieszej i kolarskiej, animator ruchu turystycznego,Wieloletni Prezes Koszalińskiego Oddziału PTTK, Zmarł nagle na zlocie turystycznym w Legnicy, Pochowany z ojcem.Jego imię nosi szlak turysyczny Doliny Radwi. Więcej informacji http://www.koszalin.pttk.pl/ciekawostki/brzezinski.htm Kwatera R-15 , rząd 12 ,grób 23 ,
Foto 734 Zygmunt Hetmaniuk – bankowiec
W Koszalinie od 1969r. Dyrektor Banku Inwestycyjnego i III Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Następnie organizator i Dyrektor koszalińskiego Oddziału Banku Gdańskiego i doradca Prezesa Banku Gdańskiego. Radny miejski dwóch kadencji, Przewodniczący Komisji Handlu i Drobnej Wytwórczości. – Pochowany z rodzicami – Kwatera R-3, rząd 1, grób 115 ,
Foto 735 Franciszek Baryła – Prezes WOPR
Jeden z organizatorów WOPR w województwie koszalińskim od 1960r. Wiceprezes i Prezes WOPR w Koszalinie, członek władz krajowych, – Pochowany Kwatera R-3, rząd 1 , grób ,
Foto 736 Wiktor Okoński – lekarz
Lekarz przychodni koszalińskich oraz Pogotowia Ratunkowego – Pochowany- Kwatera R-31, rząd , grób ,
Foto 737 Jerzy Miller – Sybirak
Ofiara czwartej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich, aresztowany 18.06.1941r. Wrócił z Syberii w maju 1946r. Organizator ruchu młodzieżowego w Koszalinie w latach 40. i 50. m.in. Komendant Chorągwi ZHP , Autor wielu opracowań o organizacjach młodzieżowych w Regionie. Organizator i animator Związku Sybiraków. Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koszalinie,Pochowany – Kwatera R-23, rząd 3, grób 45.
Foto 738 Jerzy Szwej – Dyrektor Muzeum
Więcej: Kustosz, Dyrektor Muzeum Pochowany z żoną Barbarą – Kwatera R-29, rząd 2, grób 70.
Foto 739 Ryszard Siennicki – Artysta grafik
Artysta grafiki i malarstwa koszalińskiego, Barwna postać koszalińskiej bohemy, Pochowany – Kwatera AZ II, rząd 2, grób 10.
Foto 740 Aleksander Majorek – Bibliotekarz
Absolwent Korpusu Kadetów 1932r. Oficer łącznikowy w okresie Wojny Obronnej 1939r. Więzień obozu jenieckiego w Dobiegniewie-organizator biblioteki w Oflagu, W kwietniu 1945r. w Białogardzie, Organizator biblioteki powiatowej w tym mieście, a od 1950r. na jej bazie organizator Wojewódzkiej Biblioteki -od 1955r. kierował tą placówką już w Koszalinie, Inicjator budowy nowego obiektu biblioteki, W 1973r. doprowadził do uruchomienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Koszalinie. To była pierwsza w kraju nowa biblioteka, Jeden z pierwszych w kraju magister bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego -Zasłużony bibliotekarz . Inicjator utworzenia w bibliotekach Szczecina i Koszalina oddziałów pomorzoznawczych – dziś biblioteka regionalna „Pomorza Zachodniego” w formie elektronicznej. Członek SD, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Rozwijał sieć bibliotek w województwie – wprowadzał książki „pod strzechy”.Pochowany z żoną Danutą – Kwatera R-25, rząd 18, grób 10
Foto 741 Włodzimierz Kijewski – Lekarz
Wielce zasłużony lekarz – urolog Szpitala Wojewódzkiego Pochowany – Kwatera G-2, rząd 1, grób
Foto 742 Ppłk. Krzysztof Smołucha – Pilot
Ppłk. Krzysztof Smołucha służył w wojskach lotniczych. Zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem. Pochowany: Aleja Zasłużonych I, rząd 1, grób 17.
Foto 743 Jacek Kudelski
Wspaniały twórczy Człowiek, przedsiębiorca koszaliński – restaurator, członek Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, członek Rotary Club, radny Rady Miejskiej.Pochowany: Pole urnowe U-1.
Foto 744 Zygmunt Asanowicz – Harcmistrz RP
Zygmunt Asanowicz pochodzi z Wałcza. Pełnił służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej w Jeleniej Górze. W połowie lat siedemdziesiątych przyjechał do Koszalina i tu związał się z harcerstwem. Był kierownikiem wydziału starszoharcerskiego Komendy Chorągwi, a w latach 1984-1991 komendantem Koszalińskiej Chorągwi ZHP. W ostatnich latach pracował w Zakładzie Energetycznym. Tytan pracy, skromny,pogodny – Dobry Człowiek. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP. CZUWAJ !Pochowany z żoną: Kwatera P-34, rząd 20, grób 6.

 

Foto 745 Jan Czajkowski – Dyrektor MOSiR Mielno
Jan Bogusław Czajkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu – mgr inż. , Obejmuje własne gospodarstwo rolne, był kierownikiem placówki krwiodawstwa koszalińskiego szpitala, Menadżer artystyczny „Skaldów”, ostatnio kierował Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielnie, Inicjator dorocznych Zlotów Morsów – imprezy o zasięgu międzynarodowym, Zaangażowany działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Koszalinie – prezes w latach 1990 – 1993, ostatnio wiceprezes, Przygotowywał wizytę Ojca Świętego w 1991r. – był pełnomocnikiem Prezydenta Koszalina, Razem z Prezydentem Koszalina witał Ojca Świętego w Koszalinie w dniu 1 czerwca 1991r., Przygotował przewodnik turystyczny Szlaku Kajakowego Karola Wojtyły po Drawie, Był jednym z organizatorów Stowarzyszenia im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża, Janek to niezwykle zaradny człowiek, wspaniały przyjaciel, kochający mąż i ojciec,Pochowany:Kwatera R-13, rząd 7, grób 1Więcej: Żegnaj Drogi Przyjacielu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. /Tekst na podstawie pożegnania wygłoszonego nad trumną Jana przez Ryszarda Soroko – Prezesa KIK/
Foto 746 Janusz Maszkiewicz – Prezes ZETO
Janusz Maszkiewicz urodził się 16.01.1940r. w Sieradzu, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, absolwent Podyplomowego Studium Przetwarzania Danych SGPiS w Warszawie, całe życie zawodowe związał z informatyką – od 1958r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, potem Prezydium WRN i Politechnika we Wrocławiu, 1968-1972 kierownik Pracowni ETO w Gdańsku, 1973-1975 zastępca dyrektora Branżowego Ośrodka Budownictwa w Pruszczu Gdańskim, Od 1976 Dyrektor ZETO w Koszalinie – od 1.04.1999 do 31.01.2007r. Prezes ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie, a od 5.04.2007r. przewodniczący Rady Nadzorczej tejże Spółki, w latach 1995-96 Dyrektor Departamentu Informatyki Rady Ministrów, doradca Ministra Finansów, Od 1995 przewodniczy Radzie Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy RM, Założyciel i pierwszy Przewodniczący Rady Dyrektorów Przedsiębiorstw ZETO, Współzałożyciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ostatnich latach koncentrował się na pracach dla potrzeb administracji publicznej i samorządowej, Koszaliński ZETO przygotował aplikacje dla potrzeb Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Janusz Maszkiewicz wprowadził ZETO Koszalin na najwyższy poziom w kraju. Był Człowiekiem Instytucją – niestrudzonym propagatorem informatyki, promującym jej coraz to nowe osiągnięcia światowe. Jako Szef – wymagający i konsekwentny, bo oferowane przez ZETO Koszalin usługi powinny być na jak najwyższym poziomie. Jako Człowiek – zawsze pełen energii i pomysłów, o niezmiennych zasadach moralnych , otwarty na ludzi i świat. Szlachetny i mądry, ceniący uczciwość i dane słowo, stały w przyjaźni. Dziś trudno uwierzyć, że już Go nie ma-miał jeszcze tyle zamierzeń i planów… , jeszcze wczoraj był z nami! Pochowany: Kwatera R-12, rząd 2, grób 23.
Foto 747 Józef Niekrasz – społecznik „Przylesia”
Józef Niekrasz był animatorem sportu i rekreacji na Przylesiu – inicjator dorocznego biegu po Górze Chełmskiej, był założycielem Klubu Biegacza „Przylesie” i jego pierwszym prezesem od 1 stycznia 1987r. , Pochowany: Kwatera Dz. II, rząd 21, grób 2.
Foto 748 Elżbieta Wieja
Elżbieta Wieja zd. Piernik ukończyła Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, wykładała w Wyższym Seminarium Teologicznym w Klarysewie, Kaznodzieja Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Koszalinie, wieloletnia członkini Rady Parafialnej, w latach 80. pełniła obowiązki pastora miejscowej parafii, przez wiele lat była delegatem na Konferencje krajowe i europejskie Kościoła, współorganizatorka Światowego Dnia Modlitwy Kobiet, Pochowana: Kwatera P-37, rząd 10, grób 16.
Foto 749 Tomasz Jackowski – weteran
Pochowany: Kwatera AZ -I,rząd 1, grób 32.
Foto 750 Zofia Wysocka-Ignatowska – lekarz pediatra
Znana i uznana lekarka koszalińska, dbała o nasze dzieci, wychowała wielu młodych lekarzy pediatrów ,Pochowana /z rodzicami i mężem/ w kwaterze dziecięcej :Kwatera Dz-45, rząd 1, grób ,
Foto 751 Janusz Ignatowski – lekarz chirurg
Wielce zasłużony lekarz – chirurg dziecięcy, Pochowany z żoną:Kwatera D-45, rząd 1, grób ,
Foto 752 Andrzej Majewski – lekarz pediatra
Andrzej Majewski urodził się w Sandomierzu. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1967r. Trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na oddział dziecięcy. specjalista pediatra, specjalista z zakresu organizacji ochrony zdrowia, W 1989r. został dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA,radny Sejmiku Zachodniopomorskiego I kadencji,/ pełnił krótko funkcję lekarza wojewódzkiego, pełnił też funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia/, w 2007r. odszedł na emeryturę, nadal pracował jako doradca dyrektorów placówek służby zdrowia MSWiA, Prowadził także prywatny gabinet pediatryczny – uwielbiany przez dzieci, ceniony przez rodziców, Pochowany: Kwatera R.-10, rząd 5, grób 28
Foto 753 Aleksandra Sieńkowska – artystka
W opracowaniu, Pochowana: Pole Urnowe
Foto 754 dr med. Henryk Dzięcielski
Henryk Dzięcielski ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1971r. Został laureatem Nagrody Czerwonej Róży przyznawanej wyróżniającym się studentom Trójmiasta. Pracę w koszalińskim szpitalu rozpoczął w 1971r. na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. W połowie lat 80. obronił doktorat. W roku 2003 został ordynatorem oddziału / po awansie z funkcji zastępcy/. Dzięki jego staraniom zarówno położnictwo jak i ginekologia zostały gruntownie wyremontowane – doktor był dumny, że pacjentki mogą przebywać w godnych warunkach. Był praktykującym lekarzem, ale i nauczycielem akademickim na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i na Politechnice Koszalińskiej. Pod Jego okiem w koszalińskim oddziale szkoliło się wielu młodych lekarzy. Dzięki Jego pomocy na świat przyszły tysiące noworodków. Jego wielką pasją było latanie samolotami – miał uprawnienia pilota. Bardzo lubiany w środowisku medycznym, ceniony za fachowość, był dowcipny i zawsze gotów do niesienia pomocy. Był członkiem Lions Club. Pochowany jako pierwszy w grobie na przebudowanym centrum Alei Zasłużonych 2, prawa strona, grób 1.Więcej: Żył stanowczo za krótko! Żegnali Go parlamentarzyści, władze miasta, środowisko medyczne i wdzięczni podopieczni. Panie Doktorze, Panie Henryku pozostaniesz w naszej pamięci.
Foto 755 Jan Bastrzyk – Dyrektor Wydziału UW
Notka w przygotowaniu,Pochowany: Aleja Zasłużonych 2 , Ściana Urnowa.
Foto 756 Wacław Nowak – dziennikarz i społecznik

Urodził się w Kolnicy w Wielkopolsce,W czasie okupacji został wywieziony do Rzeszy na przymusowe roboty. Po wojnie wrócił do Polski- zamieszkał w Polanowie. W Szczecinie zdał maturę. W Rostowie nad Donem uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych. W 1956r. trafił do Koszalina jako dziennikarz „Głosu Koszalińskiego”. W 1967r. został zastępcą redaktora naczelnego tego dziennika, a następnie w „Głosu Pomorza” . W 1983r. odszedł na emeryturę. Człowiek znany i lubiany. Po przejściu na emeryturę dalej pisał artykuły i komentarze, działał społecznie szczególnie na rzecz pionierów koszalińskich. Odznaczony: Orderem Sztandaru Pracy II Klasy, Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznakami regionalnymi. Jego dewiza życiowa to słowa Sofoklesa ” Nic na świecie nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek”. Na pogrzebie zabrzmiała Jego ulubiona aria z opery Tosca. Pochowany: Kwatera P-13, rząd 1, grób 2.

Foto 757 Wincenty Laskowski -notka w opracowaniu

 

Foto 758 Janusz Sternowski – Dziennikarz Radia Koszalin

W Koszalinie od 1958r. -reporter, komentator, publicysta

Jego pasją było dziennikarstwo sportowe. Relacjonował najważniejsze imprezy,był sprawozdawcą Wyścigu Pokoju. O sportowcach i trenerach napisał kilka książek. Był także współtwórcą i prowadzącym jednej z najpopularniejszych audycji Radia Koszalin „Studio Bałtyk”. Współpracował z redakcjami programów ogólnopolskich Polskiego Radia , jak „Z kraju i ze świata”, „Sygnały dnia”, Magazyn Wojskowy”. Miał wspaniały głos, który przez lata kojarzony był z Koszalinem.  Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Pochowany: Kwatera P-24, rząd 10, grób 2.

Foto 759 Dr Andrzej Zientarski – prawnik
Urodził się w Pleszewie – tu też ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po zdaniu matury w 1938r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Po wybuchu wojny rodzinę spotkały szykany ze strony okupanta, jeden z braci/duchowny/ trafił do obozów koncentracyjnych, a Andrzej na roboty przymusowe do Ratyzbony. Po wyzwoleniu podjął studia prawnicze na Uniwersytecie w Tybindze. W 1947r. wraca do kraju i kontynuuje studia na Uniwersytecie Poznańskim. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Okręgowym Zarządzie Państwowych Gospodarstw i Nieruchomości w Poznaniu, a potem w Gorzowie Wlkp. W 1950r. został aplikantem sądowym w Sądzie Grodzkim w Poznaniu. W 1951r. został mianowany sędzią Sądu Powiatowego w Szczecinku- po dwu latach wiceprezesem tegoż Sądu. W 1957r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, a w 1982r. w Szczecinie. Od 1967r. delegowany do pełnienia czynności sędziowskich Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie. W 1973r. został kierownikiem tej Komisji. W 1979r. zdał egzamin doktorski na UAM w Poznaniu przygotowując rozprawę „Represje gestapo wobec polskich robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim 1939-1945”. Był autorem wielu prac i rozpraw dotyczących zbrodni hitlerowskich. Pochowany: Kwatera R-27, rząd 5, grób 5-6.
Foto 759a Regina Bochnia – sędzia – Sybirak/notka w opracowaniu/

Pochowana: Kwatera P-8, rząd 1, grób 2.

 

Foto 760 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Piątek – Rektor Politechniki
Urodził się w Radomiu i tu ukończył Technikum Budowlane, absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej z 1963r. i tu podjął pierwszą pracę na stanowisku asystenta potem adiunkta-doktorat w 1969r. Od 1970 w WSInż. Koszalin – od 1975r. Kierownik Zakładu Konstrukcji Betonowych, habilitacja w 1981 na Politechnice Gdańskiej, od 1985r. profesor nadzwyczajny, a od 1996r. profesor zwyczajny, W 1987 wybrany zostaje Rektorem WSInż./był nim dwie kadencje/, Ceniony jako doskonały i konsekwentny organizator życia Uczelni, dbały o rozwój bazy i kadry naukowej, o rozwój życia studenckiego, Senior Budowy obiektów przy ul.E.Kwiatkowskiego i Gdańskiej, pierwszy Prezydent Koszalińskiego Rotary Clubu. Odznaczenia m.in.: Krzyże -Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Pochowany AZ 1, rząd 2 , grób 4Więcej: Jego imię nosi audytorium przy ul. J.J. Śniadeckich 2.
Foto 761 Prof. dr inż. arch. Andrzej Rzymkowski – pierwszy Profesor Koszaliński
– Prof.A. Rzymkowski urodził się w Krakowie – Krakowianin i Lwowianin – tu na Politechnice – w 1939r. ukończył Wydział Architektury,podjął pracę naukową na Politechnice Krakowskiej w swojej na zawsze ukochanej dziedzinie – budownictwie i osadnictwie wiejskim/ruralistyce/, doktorat w 1948r., w 1954r. profesor nadzwyczajny, a od 1965r. profesor zwyczajny, w 1968r. na własną prośbę trafia do nowo utworzonej WSInż. w Koszalinie – włączył się z Jemu tylko znaną pasją do organizacji życia Uczelnianego, uwielbiany przez brać studencką, Znamienity erudyta, facecjonista i wspaniały gawędziarz, umiał śmiać się z siebie – a to rzadka cecha, propagator naturalnego życia i sportu /boso Panowie po rannej rosie !/, doskonale rysował piórkiem, miał receptę na oczyszczenie Jamna, Wspaniały felietonista, Zasłużony Nauczyciel, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Przodująca postać nauki i kultury koszalińskiej, Pochowany – Aleja Zasłużonych II, rząd 2, grób 50.Więcej: Jego imię nosi największe audytorium w kompleksie przy ul. Racławickiej.
Foto 761 Prof. dr Wiesław Skubała
Profesor Politechniki Koszalińskiej, Pochowany – Kwatera AZ 1, rząd 4, grób 4
Foto 762 Inż. Andrzej Boniek – inżynier
W czasie II Wojny jako 7-latek z rodzicami na robotach przymusowych, Od 17 roku życia na budowach – Chłodnia w Świnoujściu, Akademia Medyczna w Szczecinie,W Koszalinie od 1956r. – budował Śródmieście m.in. Ratusz, Dworzec PKP,osiedla koszalińskie – ul. Wojska Polskiego, Północ, Przylesie, Absolwent Politechniki Poznańskiej, Od 1982r. Z-ca, a potem Dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego, Wychowawca pokoleń kadr budownictwa koszalińskiego, Ekspert, rzeczoznawca i doradca – Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej NOT, Jego mottem życiowym było powiedzenie „Moi zacni Przyjaciele”. -Pochowany z żoną Ireną: Aleja Zasłużonych II, rząd 3 ,grób 13.
Foto 763 Inż. Franciszek Sak – inżynier
Inżynier energetyk, zbudował dwie elektrownie wodne, – Działacz opozycyjny Solidarności Pochowany Kwatera G 9, rząd 23, grób 2Więcej: Autor nagrobka dr Zygmunt Wujek
Foto 764 Leopold Wiktor Jastrzębski – profesor Politechniki
Docent doktor inżynier, Organizator i 1. Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego WSI, W latach 1970-1975 jej Prorektor ds. Nauki, specjalista w zakresie geotechniki,Przewodniczący Miejskiej Rady w latach 1984-1988, Spoczywa z żoną:Pole urnowe U-1, rząd 1, grób 2
Foto 765 Tomasz Śliwowski – Dyrektor Telekomunikacji Koszalińskiej
Bardzo ceniony specjalista, kompetentny i lubiany przełożony. Zginął tragicznie w wypadku drogowym. Miał jeden z największych pogrzebów na cmentarzu koszalińskim. Pochowany: Kwatera G-1, rząd 2, grób6
Foto 766 Jarosław Przybylak – dziennikarz
Młody, bardzo obiecujący dziennikarz, Redaktor Naczelny Głosu Pomorza. Zginął tragicznie w wypadku drogowym. Pochowany: Aleja Zasłużonych II, rząd 6, grób 2 .
Foto 767 Zbigniew Jandaczek – kręgarz
Znany w Polsce specjalista uzdrawiacz-kręgarz. Rozsławił Laski Koszalińskie – gdzie miał swój gabinet. Pochowany: Aleja Zasłużonych 2, rząd , grób .
Foto 768 Zenon Szulc – Dyrektor Poczty Koszalińskiej
Zasłużony Polski pocztowiec, powszechnie ceniony i szanowany w kraju, szanowany przez pracowników ,kompetentny, z niezwykłym poczuciem taktu, pełen radości życia i humoru, Człowiek przyjazny ludziom. Żegnali Go pocztowcy z całego kraju , brak Go nam. Członek Lions Club. Pochowany obok ojca Bolesława na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku – Sektor A
Foto 769 Marian Kujawa – przedsiębiorca budowlany
Marian Kujawa pochodzi z Ziemi Żnińskiej, ukończył Technikum Budowlane w Poznaniu , ukończył studia na Wydziale Budownictwa Ogólnego Politechniki Poznańskiej, potem podjął pracę w Jarocinie, w 1979r. osiadł w Koszalinie, wychowawca koszalińskich „budowlańców” , pełnił w Koszalinie wiele odpowiedzialnych funkcji m.in. Naczelny Inżynier Zjednoczenia Budownictwa, Dyrektor Naczelny tego Zjednoczenia, Dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka”, Prokurent w „Inwestprojekcie”, utworzył własne przedsiębiorstwo budowlane „EKOBUD”, projektował i realizował wiele inwestycji, posiadał ogromną wiedzę zawodową, tytan pracy, nauczył młodych szacunku do pracy, był niekwestionowanym autorytetem w branży, Pochowany: Kwatera R-1, rząd 1a, grób 72.Więcej: Zginął tragicznie w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.
Foto 770 Rafał Kostrzewa – architekt
Architekt koszaliński, Dyrektor Wydziału Architektury UM Spoczywa Pole urnowe U-1. rząd 3, grób 16

 

 

Foto 771 Płk pożarnictwa Józef Beim
Ostatni komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie: Pochowany: Kwatera R-14. rząd ,grób
Foto 772 Janina Kurek – supernauczyciel Koszalina
Z urodzenia i pochodzenia Kujawianka. W Koszalinie od roku 1948. Matura  LO w Drawsku Pomorskim. Studium Nauczycielskie w Słupsku i tamtejsza Wyższa Szkoła Pedagogiczna – dyplomowany nauczyciel matematyki. W latach 1965-1979 SP Nr 8, potem Nr 10. Zawód nauczyciela traktowała z pasją. Wspaniała wychowawczyni młodzieży. Przez 17 lat była prezesem Towarzystwa Kultury Świeckiej, w młodości  ZHP – harcmistrz RP. W latach od 1998 radna Rady Miejskiej w Koszalinie, pełniła funkcje: przewodniczącej Komisji Edukacji, Komisji Rewizyjnej, a ostatnio członek Komisji Sportu, Turystyki i Edukacji. Była także członkiem Komisji Rewizyjnej AZS Politechniki Koszalińskiej. Odznaczenia: Złota Odznaka ZNP,Krzyż Zasługi ZHP, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka „Za zasługi dla Miasta Koszalina”, -dla Województwa Koszalińskiego”,  W 2006r. uzyskała tytuł SUPER NAUCZYCIELA w plebiscycie tygodnika MIASTO, uzyskała tytuł Belfer na 6+ w plebiscycie „Głosu Koszalińskiego”. Pochowana: Kwatera AZ-2, Ściana urnowa lewa, grób 9.
Foto 773 Jan Kowalczyk – muzyk i kompozytor

Już nie zagra! Żegnamy Ciebie NASZ Janku!

Jan Kowalczyk urodzony na Lubelszczyźnie do Koszalina przyjechał w 1951r. Przez ponad 20 lat kierował chórem Złote Kłosy, prowadził też chór i kapelę rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie. Koncertował z zespołem Pieśni i Tańca Bałtyk. Od lat 70. był związany ze Światowym Festiwalem Chórów Polonijnych. Grał na skrzypcach i gitarze, był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, skomponował 200 pieśni i piosenek, utworów muzycznych, wśród nich widowiska „Wesele Jamneńskie” czy „Jantarowy Kwiat”. W ostatnich latach prowadził  Zespół Artystyczny Ławica. Wraz z zespołem występował w kościołach, szkołach i przedszkolach. W czerwcu 2011 świętował podwójny jubileusz 80. urodziny i 60-lecie pracy artystycznej. Jubilat powiedział wtedy: – Choć pochodzę z Lubelszczyzny, to śmiało mogę powiedzieć, że piękna ziemia koszalińska to mój świat. Pan Jan na swoim benefisie był w świetnej formie. – To muzyka dodaje mi sił – zapewniał wtedy. A potem przyszła choroba , ale On planował następne poczynania.

Jan Kowalczyk pozostanie w pamięci Koszalinian, w pamięci mieszkańców całego regionu. Pozostaną też jego piosenki – melodyjne, łatwo wpadające w ucho, niosące ludziom radość albo ukojenie w smutku. Żegnamy Panie Janie.

/notka autorstwa Aliny Koniecznej/.

Pochowany: Kwatera R-6, rząd 3, grób 38.

Foto 774 Adam Muszyński – historyk, archiwista

Wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tworzył podstawy archiwistyki w powojennym Koszalinie. Obdarzony wielkim autorytetem w środowisku polskich archiwistów, słynął ze skromności i pokory wobec wiedzy.  Był autorem wielu publikacji z dziedziny archiwistyki i historii regionalnej. Opracował wiele najtrudniejszych zespołów archiwalnych będących w zbiorach koszalińskiego Archiwum. Tu poznał żonę Krystynę, oboje pracowali przez wiele lat. Adam Muszyński odszedł na emeryturę w 1997 r. Dotknęła Go ciężka choroba, ale nie poddawał się. – W naszej pamięci pozostanie jako osoba pełna życia, pogody ducha, energii i nieodpartego uroku osobistego – wspomina Joanna Chojecka – dyrektor Archiwum. Odszedł od nas człowiek wielkiego serca , rozumu i ciekawości świata./Notka na podstawie nekrologu Aliny Koniecznej/. Pochowany z żoną Krystyną : Kwatera R-24 , rząd 10 , grób 1-2 .

Foto 775 Jerzy Olejniczak -Profesor polskiej koszykówki -Napoleon koszalińskiej koszykówki

wśród kibiców -” NASZ OLEJ„.

Urodził się w Skorzęcinie,absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zawodnik tamtejszego AZS, W 1971r. trafił do Koszalina do I LO im. St.Dubois pod skrzydła entuzjasty sportu Dyrektora Leszka Żyły, zajął się pracą trenerską w Zniczu Koszalin, trafił do Wyższej Szkoły Inżynierskiej – z uczelnianym zespołem wywalczył Akademickie Mistrzostwo Polski, do tego dwa tytuły wicemistrzowskie,w 1983r. jego zespół wygrał Akademickie Mistrzostwa Polski w obsadzie międzynarodowej, z reprezentacją Polski zdobył w 1973r. trzecie miejsce , a w 1974r. czwarte miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w 1975r. AZS został wicemistrzem Polski juniorów, od 1976r.prowadził zespół SZS AZS Koszalin z połączenia AZS WSI, Bałtyku i Znicza Koszalin, W 1984r. trafił do Śląska Wrocław z którym zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Polski, W 1987r. wraca do Koszalina i prowadzi zespół AZS w I lidze, prowadził zespół II ligi Kotwicy Kołobrzeg, prowadził Dojlidy Białystok i Bobry Bytom, W 1987r. wraca do Kotwicy, Następnie z AZS Koszalin z którym w sezonie 2002/2003 awansował do ekstraklasy, prowadził ten zespół w latach 2004/2005.

Był także trenerem kadry narodowej, kadry juniorów, Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Medal Honorowy „Za zasługi dla Koszalina”, Medal Honorowy im. Janusza Kusocińskiego za Szczególne Zasługi w Rozwoju Sportu Akademickiego/oraz wiele innych.  /Notka na podstawie artykułu red. Jacka Wójcika w Głosie Koszalińskim z dnia 29-30.09.2012/.

Pochowany: Kwatera P-39, rząd 20, grób 24.

Foto 776 Roman Bielecki – Prezes MZK w Koszalinie

Roman Bielecki urodził się w Bobolicach, ukończył pedagogikę w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania, swoją pracę rozpoczął w Zespole Szkół Zawodowych w Bobolicach/1976-1984/,od 1974 – 1984 był także nauczycielem akademickim,instruktorem japońskiego karate, w latach 1990-1994 był burmistrzem Bobolic, od 1996 prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie, pod jego kierownictwem MZK jako pierwsze w kraju przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej uzyskało Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001-2001, W 2001 roku „Złoty Denar” Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, nagroda „Dobre Bo Polskie” Wielkopolskiego Towarzystwa im. H.Cegielskiego, Firma przekształciła się w nowoczesne przedsiębiorstwo, wymieniła tabor autobusowy. Te wszystkie osiągnięcia/i inne/ stworzył R.Bielecki. Licencjonowany pilot samolotowy, skoczek spadochronowy, myśliwy.

Pochowany: Na cmentarzu w Bobolicach

Foto 777 Seweryn Jurgielaniec – Poseł, lekarz

 

POŻEGNANIE WIELCE ZASŁUŻONEGO LEKARZA

 

W ostatniej drodze Seweryna Jurgielańca uczestniczyli m.in.: rodzina, przyjaciele, współpracownicy, lekarze i pielęgniarki oraz pacjenci z całego województwa. Wśród uczestników dostrzegłem Posła Stanisława Wziątka oraz wielu parlamentarzystów poprzednich kadencji. W pożegnaniu uczestniczyli samorządowcy z wielu miast i gmin w tym burmistrzowie i starosta białogardzki.  Przybył także Główny Inspektor Sanitarny Kraju. Mszę żałobną odprawił ksiądz proboszcz Jan Gardulski. W słowach pożegnalnych wspominano zmarłego z serdecznością. Był wybitnym człowiekiem.

 

Cześć Jego pamięci.

 

Jerzy Kotlęga

 

WSPOMNIENIE O Św.P. SEWERYNIE JURGIELAŃCU

 

 

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę”

 

Zbigniew Herbert

 

Wspominając zmarłego zatrzymujemy o nim pamięć. Pamiętamy ciepło i z miłością. Wydobywamy z jego życia to, co najlepsze.

 

Z żalem odebraliśmy wiadomość, że Jego serce przestało bić 24 grudnia 2012 roku. Przeżył 74 lata. Urodził się w Grodnie. I chociaż przebywał tam tylko 7 lat to bardzo kochał to miasto. Wracał tam często wspomnieniami. Następne 17 lat spędził w Łodzi gdzie ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Po studiach wraz z żoną Grażyną, także lekarzem, przenosi się do Białogardu. I tak tu pozostał. Oddany i wierny swojemu powołaniu, szpitalowi. Grażyna i Seweryn Jurgielaniec wybrali Białogard spośród wielu ofert. Zauroczeni zostali kwiatami i piękną miejską zielenią.   Staż podyplomowy rozpoczęło wówczas wielu młodych lekarzy. Na szpitalnym poddaszu zamieszkało 5 lekarskich rodzin. To im jednak nie przeszkadzało. Pracowali i rozwijali swój warsztat lekarski. Mieli i czas dla siebie. Wyjeżdżali z namiotami w piękne Bory Tucholskie. Seweryn dobrze wspominał ten fragment swojego życia. To wówczas dojrzewała jego lekarska osobowość: czułość, opiekuńczość i wrażliwość. Był lubianym lekarzem. Spokojny, opanowany, nie spieszył się. Miał czas dla swoich pacjentów, rozmawiał z nimi nie tylko o zdrowiu. Pomógł wielu, ale sobie nie zdołał… Przez 50 lat mieszkał w Białogardzie. Życie poświęcił  wielu pokoleniom pacjentów.

 

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: kierownik wydziału zdrowia, dyrektor szpitala, przez 12 lat lekarz wojewódzki w Koszalinie, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju. Pełnione funkcje nie „zawróciły” w głowie. Pozwalały mu lepiej realizować swoje powołanie, pomagać ludziom. W Białogardzie: rozwinął  krwiodawstwo, wybudował żłobek przy ul. Krótkiej, uruchomił 4 – łóżkowy  OIOM (!), zainwestował w mieszkania dla lekarzy (m.in. blok przy ul. Grunwaldzkiej), co rozwiązało wówczas problemy kadrowe białogardzkiej służby zdrowia. Do dziś mieszka tam wielu lekarzy.

 

Szpital pod jego kierownictwem pracował na bardzo wysokim poziomie. Tu leczyli się pacjenci z wielu miejscowości.

 

Seweryn Jurgielaniec jako lekarz wojewódzki doprowadził do tego, że w województwie koszalińskim, jako pierwszym w kraju, usamodzielniono wszystkie placówki służby zdrowia.  Każda stacji pogotowia ratunkowego miała karetkę reanimacyjną. Skutecznie dbał o poprawę wyposażenia placówek w aparaturę medyczną. Remontował i modernizował szpitale, m.in. w Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Szczecinku. To z jego inicjatywy powstało 5 domów pomocy społecznej w Gościnie, Krzecku, Parsowie, Darskowie i Cetuniu. W związku z tym woj. koszalińskie miało pełne zabezpieczenie całodobowej opieki społecznej. Wdrażał, wspólnie ze mną (kuratorem oświaty w Koszalinie) programy profilaktyczne w wielu szkołach. To ON głównie przyczynił się do przejęcia i modernizacji szpitala po JAR w Białogardzie. Obecnie tu w doskonałych warunkach rehabilitowani są pacjenci z całego województwa. Powstało wiele miejsc pracy.

 

To wszystko po Sewerynie Jurgielańcu pozostanie już na zawsze.

 

Nie zabrakło mu czasu na pełnienie funkcji społecznych. Działał w związku studenckim, przewodniczył związkowi zawodowemu pracowników służby zdrowia oraz PCK. Członek Medycznego Towarzystwa Naukowego. Radny miejski, powiatu, województwa. Przez długie lata związany z lewicą. W II i III kadencji był posłem na sejm wybranym w okręgu koszalińskim z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wprowadził do laski marszałkowskiej m.in. projekt ustawy o szkodliwości używania tytoniu. Ustawa ta  w tym czasie była bardzo postępowa i stała się wzorcem dla podobnych ustaw w innych krajach.. Rozpatrzył prawie 3 tys. indywidualnych problemów mieszkańców województwa koszalińskiego.

 

Był bardzo rodzinny. Dumny z osiągnięć swoich dzieci: córki i dwójki synów, świetnych lekarzy. Dużo czasu poświęcał swoim wnuczkom, ostatnio zwłaszcza Madzi. Wielokrotnie mówił o tym nam, swoim przyjaciołom. Bardzo przeżywał przedwczesne odejście swojej żony Grażyny i syna Jacka. Był dzielny w swoim bólu.

 

Ze szpitalem białogardzkim związany był do końca życia. Zabiegał o jego dobro i dobro pacjentów. Cieszył się z poprawy funkcjonowania szpitala, coraz lepsze jego opinii. Do ostatnich chwil pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta. Pracownicy i pacjenci szpitala, wspominając zmarłego, mówią o nim – „Przyjaciel Szpitala”. Ta ostatnia Jego funkcja spięła klamrą – służebności potrzebującym –jakże udane życie Seweryna.

 

Odszedł, zostawiając „ślady swoich stóp” w naszej pamięci. Był człowiekiem wielu zainteresowań: od medycyny po muzykę, od literatury po teatr, od poezji po podróże. Kochał swój ogródek. Niektóre zainteresowania były przelotne, inne pochłonęły go na całe życie.

 

Żegnamy Ciebie Leszku, tak przecież nazywali Cię przyjaciele, z ogromnym żalem: rodzina, przyjaciele, parlamentarzyści, wiceprzewodniczący sejmiku, samorządowcy, burmistrz i starosta białogardzki, dyrekcja i  pracownicy szpitala w Białogardzie, koleżanki i koledzy z SLD.

 

Prezydent Aleksander Kwaśniewski prosił mnie, abym się dzisiaj Tobie pokłonił. Cenił Ciebie i to co robiłeś przez całe życie. Kondolencje rodzinie przekazuje także szef kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego Edward Szymański

 

Żegnając dzisiaj Seweryna Jurgielańca, jestem przekonany, że jego postać pozostanie nie tylko w pamięci tych, którzy go znali, ale także na zawsze w historii województwa koszalińskiego i zachodniopomorskiego.

 

Mam nadzieję, że swoim życiem zasłużył na upamiętnienie postaci w ludzkiej pamięci. Może nazwą ulicy, może imieniem szpitala… może… Zawsze powtarzał, że „lekarzem jest się na zawsze”.

 

Pozdrawiam Cię Przyjacielu… gdziekolwiek teraz jesteś… chociaż wiem, że już nie na tym świecie…

 

Byłeś człowiekiem na którym zawsze i w każdych okolicznościach można było polegać. Córka, Syn i wnuki mogą być dumni z takiego Ojca i Dziadka.      „Cześć Twojej  Pamięci Leszku”

 

 

Jerzy Kotlęga

 

 

 

 

Pochowany z Żoną i Matką :Kwatera G-9, rząd 6, grób 28.

 

 

Foto 778 Eugeniusz Płaza – ppłk pożarnictwa

Urodził się w Niebylcu pow. Strzyżów.

 

Ukończył  Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Łodzi w 1952 roku. Absolwent pierwszej promocji.  Po ukończeniu Szkoły został skierowany do Miastka. Objął tam stanowisko komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Z początkiem kwietnia 1953 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Koszalinie. Pełnił funkcje szefa techniki i łączności a później szefa Wydziału Operacyjnego (pożary).

 

Instruktor harcerski, organizator i komendant letnich obozów szkoleniowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP i ZHP.

 

Awansowany do stopnia podpułkownika straży pożarnej.

 

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego”.

Pochowany na cmentarzu w Koszalinie Kwatera R-16, rząd 2, grób 9.