Foto 800 Zasłużeni Koszalinianie od 1945r
Galeria powstaje we współpracy SPK -Klubu Historii Miasta Koszalina z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej oraz dr. Zygmuntem Wujkiem. dr.Wojciechem Grobelskim, a także UM- Wydziałem Spraw Obywatelskich i Wydziałem Spraw Organizacyjno-Administracyjnych, Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pani Danuty Czerwonki – wieloletniej kierowniczki Administracji Cmentarza – PANI DANUSIA WIE WSZYSTKO ! Wszystkie fotografie Józef Maciej Sprutta.

Foto 801 Kardynał Ignacy Jeż
Kardynał Ignacy Jeż ( ur. 31.07.1914r. zm. 16.10.2007r. w Rzymie), Współautor listu do biskupów niemieckich w 1965r.Organizator i Pierwszy Biskup Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w 1972r.. W czasie II Wojny -Więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi, Kawaler Orderu Uśmiechu. W dniu 15.10.2007r. mianowany przez Benedykta XVI Kardynałem/nie zdążył odebrać kapelusza/.Więcej:  Krypta w Bazylice Kołobrzeskiej – miejsca wiecznego spoczynku Naszego Kardynała.
Foto 802 Biskup Czesław Domin
Jedyny sarkofag w Katedrze Koszalińskiej
Foto 802 Jan Kawiak

Z-ca Przew. i Przewodniczący Prezydium WRN w latach 1952-1957

W dniu 20.07.2012 obok niego spoczęła żona Magdalena.

Pochowani:Kwatera R-31, rząd 7, grób 23

Foto 802 Jan Urbanowicz – Wojewoda
Wojewoda Koszaliński – 1975-1981 Kwatera R3 Rząd 3, grób 56
Foto 803 Marian Czerwiński – Wicewojewoda
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1951-1952 – Wicewojewoda w latach 1976-1990 – GK, rząd 1a, grób 15
Foto 804 Jerzy Mokrzycki – Wojewoda
Wojewoda Koszaliński 1994 – 1998 Senator Ziemi Koszalińskiej – płyta nagrobna – granice województwa Aleja Zasłużonych I, rząd 1, grób 37
Foto 805 Wacław Gelger – Wojewoda
Przewodniczący PWRN w latach 1968 – 1972 – R-15, rząd 16, grób 7
Barbara Zdrojewska – Wiceprzewodnicząca PWRN – w latach 14.07.1971 – 31.12.1973r.

w imieniu Jego Magnificencji Rektora, Pana Profesora dr hab. inż. Tadeusza Bohdala
i swoim, chciałam Pani serdecznie podziękować za swoistą łatwość tworzenia
i oddania się pasji kształtowania młodych ludzi – studentów. Dzięki Pani wysiłkom jesteśmy świadkami już ponad dwudziestoletniej historii Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Swoją postawą pokazała Pani Doktor, jak realizować wspaniałe przedsięwzięcie nakierowane na kształcenie młodzieży i dorosłych. Moje szczególne uznanie zawsze budziła konsekwencja Pani Doktor, rzetelność w realizacji postawionych sobie zadań, a także wręcz nieprawdopodobna życzliwość wobec studentów i współpracowników.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – my zawsze będziemy pamiętać,
a nowe roczniki absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych będą potwierdzać słuszność przyjętego kursu w rejsie życia Pani Doktor.

 

Serdecznie dziękuję Pani Doktor za ten wkład.

Pożegnała zmarłą Pani prof.nadzw.dr hab.  Danuta Zawadzka – prorektor ds. kształcenia.

Pochowana: AZ 2, rząd 1, grób 73 – razem z Ojcem Bolesławem Kurzawińskim.

Foto 806 Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,Wicewojewoda Koszaliński, Wicewojewoda Zachodniopomorski,

Władysław Husejko urodził się w Lubiatowie/dziś dzielnica Koszalina/, Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej/dziś Politechnika Koszalińska/- Wydział Mechaniczny/1978/ oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania/2007/, kierownik Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej- do 1990roku i zastępca dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego/2002-2006/, W latach 1990-1998 Wiceprezydent Koszalina, W latach 1998-2001 Wicewojewoda Koszaliński i Wicewojewoda Zachodniopomorski, W latach 2006-2010 – Wicemarszałek i Marszałek Zachodniopomorski, Od 2010 r. radny Koszalina – wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej./ Należał do Unii Wolności, a od 2005r. Platforma Obywatelska/. Współtwórca i kierownik zespołu opracowującego pierwszą „Strategię rozwoju Koszalina” – jedną z pierwszych kraju.

To był świetny, pogodny człowiek, który słuchał ludzi i nie narzucał swojej woli tak Go widzą przyjaciele.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP/2010/, Srebrny Krzyż Zasługi/2003/, Medal „Za zasługi dla Koszalina”/1990/, Odznaka honorowa „Za zasługi dla powiatu koszalińskiego”,Złoty Medal „Za zasługi dla Policji/2010/, Złota Odznaka „Gryfa Zachodniopomorskiego”/2012/.  Pochowany: Aleja Zasłużonych II, rząd 8, grób 2.Pogrzeb: Uroczystości pożegnania Władysława Husejki odbyły się: w kościele Św.Wojciecha, Na cmentarzu/pogoda była cudowna!/ żegnał Go Ks.Biskup Krzysztof Zadarko, żegnali także  Marcin Zydorowicz-Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz – Marszałek Zachodniopomorski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Wspaniałe pożegnanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dr Eugeniusz Żuber – odtworzył wystąpienia Władysława z ostatniej sesji Rady Miejskiej – Władysław Husejko kierował swoje wystąpienie wprost do nas – zebranych na cmentarzu – był wśród nas duszą i ciałem.

Foto 810 Burmistrzowie i Prezydenci Koszalina
Foto 811 Edmund Dobrzycki – Pierwszy Starosta
Starosta powiatu koszalińskiego w latach 1945-1948/Koszalin nie był jeszcze miastem wydzielonym/. Prof.zw. dr hab. Akademii Rolniczej w Szczecinie- jej Rektor w latach 1972-1975, Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Kwatera 9a, rząd 1, grób 14/przy bramie nr 2/, spoczywa z żoną Ireną. Ma w Koszalinie  swoją ulicę.Więcej: Jego fotografia w Galerii 9 – Koszalin po 1945r. Foto 900.
Foto 811 Ignacy Kuczkowski – Starosta Koszaliński
Drugi i ostatni starosta koszaliński/w powojennym Koszalinie/ od 05.02.1949 do 05.06.1950r. Urodził się w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia na Politechnice Lwowskiej. W maju 1918r. powołany zostaje do służby wojskowej w armii austro-węgierskiej. Z dniem 1 stycznia 1919r. podejmuje służbę w Wojsku Polskim.W 1920r. rozpoczyna naukę w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu. Jako podporucznik skierowany zostaje do Suwałk. W 1921r. podejmuje studia wyższe na Politechnice Warszawskiej. Zostaje przeniesiony do Marynarki Wojennej. Jest I oficerem na okrętach ORP – Mazur, Czajka, Warta i Wilia. W 1931r. awans na kapitana marynarki. W czerwcu 1934r. skierowany do Flotylli Rzecznej na Polesie. Uczestniczy w obronie Helu we wrześniu 1939r. – jest dwukrotnie ranny. W dniu 2 października 1939r. trafia do niewoli niemieckiej – oflag IIA Prenzlau i II Woldenberg. W trakcie ewakuacji obozu ucieka- ujęty trafia do Stalagu w Stargardzie Szcz. i do Prenzlau. W kwietniu obóz wyzwalają wojska radzieckie. Trafia do Szczecina. Odbudowuje gospodarkę morską. W marcu 1947r. zostaje dyrektorem Przedsiębiorstwa Polska Żegluga Przybrzeżna „Gryf”.W styczniu 1950r. przeniesiony do rezerwy w stopniu komandora podporucznika. Po likwidacji urzędu starosty zostaje kierownikiem Wydziału Budownictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. We wrześniu 1952r.zostaje zastępcą dyrektora ds. technicznych Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka” w Kołobrzegu, a w1962r. na takimż stanowisku w „Kutrze” Darłowo. W 1964r. wraca na stałe do Kołbrzegu. W latach 1964-65 jest przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady w Kołobrzegu. Po odejściu na emeryturę nadal udziela się społecznie w komisjach WRN i PRN w Kołobrzegu. Ma w Koszalinie swoją ulicę na Osiedlu „Bukowe”. Pochowany w Kołobrzegu z żoną Antoniną: Kwatera 12, rząd 8, grób 2.Więcej: Notka na podstawie opracowania sylwetki autorstwa Pana Bogusława Wolfa.
Foto 811 Mieczysław Kalita – Wicestarosta Koszaliński
Żołnierz Września 1939 – Armia Kraków, Oficer Ludowego Wojska Polskiego-II Dywizja Piechoty, postać legendarna, do września 1946r. służył w Wojsku, następnie Referendarz i Wicestarosta Koszaliński u Starosty Edmunda Dobrzyckiego i Ignacego Kuczkowskiego – w latach 1948-1950, następnie w przemyśle terenowym, w PIH, a ostatnie 19 lat przed emeryturą/od 1.01.1977r./ w NBP, Odznaczenia wojenne- Krzyż Walecznych, Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały”, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal za Warszawę, Ordery i odznaczenia PRL m.in. Krzyż Oficerski OOP, Pochowany: Kwatera R-28, rząd 1, grób 7.
Foto 812 Franciszek Arczyński – sekretarz Starostwa – pierwszy organista
Franciszek Arczyński urodził się w Kamienicy pow.Tuchola. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w zawodzie organisty i objął takąż funkcję w kościele parafialnym w Jednorożcu. W dniu 4 listopada 1939r. wziął ślub z Marią. W dniu 11 czerwca 1945r. znaleźli się w Koszalinie. Został sekretarzem u Starosty Edmunda Dobrzyckiego, potem u starosty Ignacego Kuczkowskiego. Równocześnie był organistą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. – współorganizował tę parafię. W początkowym okresie, kiedy nie było jeszcze księdza celebrował samodzielnie pogrzeby.Organy znalazł w likwidowanym kościele metodystów w Wyszeborzu. Zorganizował chór parafialny – solistami byli m.in. Dorota i Franciszek Nowakowie, bracia Wołkanowscy. Proboszczem był w latach 50. ks. Stanisław Bilski. Szczególnie uroczyście organizowali Boże Ciało. W dniu 4 lipca 1972r. kościół przy ul. Niepodległości zajął nowo powołany ordynariusz nowo zorganizowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Ks. Biskup Ignacy Jeż. W dniu 4 lipca 1974r. bp. Ignacy Jeż objął Katedrę Koszalińską – organistę i chór zabrał ze sobą. Franciszek Arczyński pełnił tu swoją funkcję do emerytury czyli do 1994r. Potem jeszcze przez 10 lat był organistą w powstającym kościele pw. Św.Józefa Rzemieślnika u Ks. proboszcza R.Hendzla. Franciszek Arczyński został uhonorowany w dniu 22.12.1977r. przez Papieża Pawła VI „Złotą Monetą w Działalności Chrześcijańskiej”/to najwyższe wyróżnienie Kościoła dla osób świeckich/. Pionierzy pamiętali o swoim koledze i nestorze- byliśmy u Niego na 95 rocznicę urodzin – otrzymał List Gratulacyjny od Prezydenta M. Mikietyńskiego, byliśmy u państwa Arczyńskich w 70 rocznicę pożycia małżeńskiego. Pamiętali o Nim Jego chórzyści. Zaśpiewali mu przepięknie na pogrzebie. Pochowany w dniu 22.01.2011r. W dniu 20.07.2012r. obok niego spoczęła żona –Maria : Kwatera: R-1, rząd 1a, grób 110.Więcej: Mszę żałobną i ceremonię pogrzebową celebrowali księża parafii z Ks. Ryszardem Hendzlem. Do grobu z woli Franciszka włożono nuty i tekst Jego pieśni ” Chwalę Cię Boże”.
Foto 812 Henryk Jagoszewski – Burmistrz
Henryk Jagoszewski – nauczyciel,burmistrz Koszalina w latach 1947-1948 Maria Jagoszewska- nauczycielka – pionierka, Szkoła Podstawowa Nr 1 – Kwatera 45-53, rząd 14, grób 22Więcej: Henryk miał największy pogrzeb w Koszalinie w kondukcie szło ponad 5000 osób
Foto 813 Tadeusz Wojciechowski – Burmistrz
poznański harcerz, czołowy bokser polski, poszukiwany przez gestapo, w Koszalinie od lutego 1945r. świadek podpalenia przez Rosjan koszalińskiej fabryki papieru/na rozkaz Komendanta Radzieckiego Koszalina w odwecie za zamordowanie jego żony na drodze koło Porostu/ Przewodniczący PMRN w Koszalinie w 1952r. Kwatera P 15 rząd 12, grób 2
ppłk Józef Baran-Chrząszczński

/w opracowaniu/

Pochowany: w grobowcu rodzinnym w Toruniu.

Foto 814 Tadeusz Wielgosz – Burmistrz
Przewodniczący PMRN w latach 1952-1954 – G-7, rząd 1, grób 21 – żołnierz Wojny Obronnej 1939
Foto 815 Czesław Kuiński – Wiceburmistrz
– pionier , nauczyciel – wiceprzew. PMRN w latach 1961 – 1963 – Kwatera G 9, rząd 19, grób 6
Foto 815 Roman Fabiańczyk – Wiceburmistrz
Wiceprzewodniczący PMRN w latach 1954-1956 Pochowany – Kwatera AZ-II, rząd 4, grób 8.
Foto 815 Tadeusz Ozga – Pionier – Burmistrz
W Koszalinie od 27 kwietnia 1945r. w Grupie Operacyjnej organizującej administrację polską w Koszalinie, Działacz społeczny i partyjny, konsekwentny i bezkompromisowy, mający swoje zdanie, bardzo dobry gospodarz miasta – Przewodniczący PMRN w latach 1958-1963 – budowniczy śródmieścia i Ratusza – AZ II, rząd 3, grób 31
Foto 815 Władysław Orłowski – Burmistrz
Władysław Orłowski przejął urząd Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie po Tadeuszu Ozdze – od dnia 08.02.1963r. do 05.02.1969r. Pochowany: Pole Urnowe 1 – rząd 10, grób 4
Foto 817 Adam Śnieżek – Wiceburmistrz
dziennikarz, absolwent KUL , w Koszalinie od 1950r., członek SDP, – Z-ca Przewodniczącego PMRN w latach 1963-1969 – jeden z najbardziej twórczych urzędników Ratusza, kompetentny i lubiany, animator kultury i turystyki, – Pochowany – Aleja Zasłużonych I, rząd 2, grób 3 – miał tylko 37 lat!
Foto 817 Józef Bajsarowicz – Burmistrz
Przewodniczący PMRN w Kołobrzegu w okresie 03.04.1958 do 14.12.1969. Honorowy Obywatel Kołobrzegu ,Przewodniczący PMRN w Koszalinie w latach 1969 -1972, – AZ II, rząd 4 ,grób 4
Foto 818 Eugeniusz Bartkiewicz – Burmistrz
Przewodniczący PMRN w latach 1972 – 1973 R 19, rząd 4, grób 14
Foto 819 Bernard Kokowski – Prezydent
Prezydent w latach 1973 – 1981 – budowniczy nowego Koszalina – R 13, rząd 7, grób 2
Foto 820 Alicja Pawlak – Wiceprezydent
Urodziła się w Białymstoku.Do Koszalina wędrowała przez Łódź, lasy kieleckie. Tu trafiła do oddziału partyzanckiego AK – była łączniczką ps. „Hanka” – miała 16 lat. Od 1952r. w Koszalinie , gdzie podejmuje pracę w Szkole Handlowej. Wstępuje do Stronnictwa Demokratycznego, pracuje w Komitecie Wojewódzkim SD, potem jest sekretarzem w Komitecie Miejskim, członek Klubu Pioniera Miasta Koszalina,radna Rady Miejskiej – przewodnicząca Komisji Kultury,Zastępca Przewodniczącego Prezydium MRN w Koszalinie w latach 1972-1973, Wiceprezydent Koszalina w latach 1973 – 1976 , inicjuje powstanie Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego i Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Współorganizuje Międzynarodowe Plenery Malarskie w Osiekach, Koszalińskie Festiwale Muzyki Organowej, Międzynarodowe Spotkania „Młodzi i Film”, Festiwale Chórów Polonijnych, rozwija kontakty z zaprzyjaźnionymi miastami – Gladsaxe i Neubrandenburg, zabiega o przekształcenie Orkiestry w Filharmonię, dba o budowę Biblioteki Wojewódzkiej i Amfiteatru. W latach 1976-1978/do emerytury/ Dyrektor Klubu Prasy i Książki „RUCH”. członek Stowarzyszenia „Wisła-Odra”, wiceprzewodnicząca „Rodziny Katyńskiej”, ławnik Sądu Wojewódzkiego, Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana: Kwatera R-4, rząd 1, grób 21.Więcej: „DAMA koszalińskiej kultury i sceny politycznej” – tak Ją określił Ryszard Ulicki.
Foto 820 Jan Kuć – Prezydent
Prezydent w latach 1981-1983 – AZ II, rząd 4 , grób 25
Foto 820b Stanisław Mazur – Prezydent

Prezydent w latach 1983-1986 – P-16, rząd , grób .

Foto 821 Antoni Grzechowski – Prezydent
Prezydent w latach 1995 – 1998 – R 32, rząd 13, grób 28
– w opracowaniu
Foto 823 Lech Żyła – Wiceprzew. MRN , Dyrektor Liceum
Pochodził z Dobrzycy pow. Jarocin, w 1954r. ukończył studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, otrzymał nakaz pracy w Koszalinie, podjął pracę nauczyciela wf w I Liceum im. St.Dubois, tu przepracował do emerytury. Wicedyrektor od 1967r. i Dyrektor tego Liceum w latach 1971-1998, Postawił Liceum na bardzo wysokim poziomie edukacyjnym – szkoła została członkiem prestiżowego Towarzystwa Szkół Twórczych,Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie, Zmarł nagle. – G9, rząd 14, grób 34Więcej: Bardzo cierpliwy, spokojny, nigdy nie podnosił głosu-Prawdziwy Pedagog.
Foto 824 Janusz Kisieliński – Wiceprezydent
Wiceprezydent Koszalina, Pochowany – Kwatera 45-53, rząd 21, grób 6.
Foto 825 Henryk Sobolewski – Prezydent Koszalina
Absolwent Technikum Geodezyjnego w Poznaniu, Absolwent Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej, Dyrektor Zakładu Budowlanego w Wałczu, Następnie geodeta miejski w Koszalinie, W latach 1966-75 dyrektor przedsiębiorstw budowlanych, W latach 1976-86 Wiceprezydent Koszalina – przyjaciel Wł. Hasiora, budował z nim słynne „Ptaki”, W 1986r. Dyrektor Wydziału Geodezji UW w Koszalinie, jednocześnie konsultant Departamentu Geodezji w Ministerstwie Budownictwa, Od 1990r. przewodniczący Podatkowej Komisji Odwoławczej Izby Skarbowej, jednocześnie ekspert ds. przekształceń własnościowych Ministra Finansów, W latach 1994-95 Wiceprezydent Koszalina, W latach 1995-98 Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej i członek Komisji Kultury, W latach 70. i 80. czynnie uprawiał żeglarstwo morskie, Wicekomandor „Trampa”, Prezes KS „Bałtyk”, W latach 1998-2002 Prezydent Koszalina- doprowadził do otwarcia lapidarium na Koszalińskim Cmentarzu, Potem radny Rady Miejskiej, Mistrz celnej riposty, Człowiek nietuzinkowy, Postać niezwykle barwna, Charyzmatyczny – oddany miastu i ludziom, Pochowany: Kwatera P-9, rząd 2, grób 2.Więcej: Żegnamy Cię Panie Prezydencie.
Foto 826 Bolesław Andryszewski – Przew.Prez.PRN

Pełnił swoje obowiązki w latach 1962-1970. Pochowany:Kwatera P-30, rząd 7, grób 11.

Foto 827 Mamert Zienkiewicz – Przew. Prez. PRN
Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie od 17.03.1970 do 31.12.1971, Po reorganizacji administracji terenowej Naczelnik Powiatu Koszalińskiego od 1.01.1972 do 30.05.1975. Pochowany z żoną Aldoną:Kwatera R-34 , rząd 1, grób 18.
Foto 828 Wacław Barański – Pionier – wiceprzewodniczacy PPRN
Jeden z organizatorów administracji powiatu koszalińskiego, Absolwent Zawodowego Studium Administracji UAM w Poznaniu, W latach 1976 – 1982 dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie -organizował ten oddział, który początkowo mieścił się w przy Placu Wolności, W 1981r. rozpoczął budowę nowej siedziby przy ulicy Piotra Skargi, z dniem 31 grudnia 1982r. odszedł na emeryturę, niezwykle szanowany i lubiany przez pracowników ZUS i przez podopiecznych. Pochowany: Kwatera G-11, rząd 2, grób 18.
Foto 830 Pionierzy Miasta Koszalina – Rada Klubu
Klub Pioniera Miasta Koszalina powstał 9 marca 1970r. Na fotografii z 12.03.1984r. Rada Klubu od lewej: Matylda Dąbrowska- członek Rady, -Stanisław Głowacki – Wiceprezes, – Irena Levittoux – Plutecka – członek Rady,- Karol Mytnik – Prezes Klubu, -Beata Mech – członek Rady, – Józef Weiss – skarbnik Rady, – Józef Szantyr – członek Rady, – Bernard Konarski – członek Rady,
Foto 830 Pionierzy Miasta Koszalina – Rada Klubu
Na fotografii z 1978r. Sekretariat Rady Klubu , od lewej: – Józef Weiss – skarbnik, – Karol Mytnik – Prezes, – Stanisław Głowacki – Wiceprezes, – Edward Pikutowski – sekretarz.
Foto 831 Karol Mytnik – Pionier
W Koszalinie od 20.08.1945, Współorganizator i Prezes Klubu Pioniera w latach 1970 – 1989 – prawnik – adwokat, pedagog – dyrektor szkoły dla pracujących, – Kwatera 45-53, rząd 34, grób 6
Foto 832 Stanisław i Wanda Głowaccy – Pionierzy
Gnieźnianin, w Koszalinie od 9 maja 1945r. , organizator Zarządu Miejskiego, organizator Starostwa, organizator życia gospodarczego i społecznego w Koszalinie m.in.Wiceprezes Klubu Pioniera w latach 1970 – 1989, – Wiceprzew. PMRN w latach 1969-1970, – Pochowany z żoną Wandą – pionierką, także Gnieźnianką: AZ II, rząd 2 , grób 53
Foto 833 Józef i Maria Weissowie – Pionierzy
Gnieźnianin, w Koszalinie od 27.04.1945r. Skarbnik Zarządu Klubu Pioniera Miasta Koszalina w latach 1970-1989, Pierwszy obywatel polski zameldowany w Koszalinie , księgowy – pracował w budownictwie, w spółdzielczości,w Prezydium WRN, w Okręgowym Zarządzie Kinematografii, radny i członek Zarządu Miejskiego I kadencji, -Pochowany: Grobowce I, rząd 5, grób 4
Foto 834 Edward Pikutowski – Pionier
Gnieźnianin, pionier Koszalina, matematyk, organizator Liceum im.St.Dubois i jego dyrektor w latach 1950-1951, później Liceum dla dorosłych, zawsze pełen werwy i temperamentu. – Pochowany AZ II, rząd 1, grób 19
Foto 834 Matylda Dąbrowska – Pionier Koszalina
Pionier Koszalina, współorganizator Klubu Pioniera, członek Rady Klubu, wieloletni kierownik biblioteki w Liceum im.St. Dubois, Pochowana: Kwatera G-8, rząd 8, grób 1
Foto 835 Józef Szantyr – Pionier – Lekarz
– w Koszalinie od sierpnia 1945r. – lekarz – chirurg. Dyrektor Szpitala najpierw Powiatowego potem Miejskiego i wreszcie Wojewódzkiego – do 1970r./odszedł na emeryturę/, ojciec szpitalnictwa i chirurgii koszalińskiej, – Człowiek Legenda – spoczywa w Alei Zasłużonych II, rząd 6 , grób 7 ,Więcej: „Był wychowawcą i nauczycielem całego pokolenia lekarzy koszalińskich, wzorem i przykładem wiedzy, pracowitości, skromności, uczciwości i pełnego oddania chorym ” – tymi słowy żegnał GO przyjaciel i współpracownik dr Leon Konieczny.W dniu 22.02.2013r. u jego boku spoczęła stuletnia żona Janina Szantyr – Pionierka Koszalina.
Foto 836 Dr Leon Konieczny – Pionier Koszalina – lekarz chirurg
Leon Konieczny urodził się 27 lutego 1924r. w Pobiedziskach. W latach 1946 do 1952 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu – w dniu 29 lutego 1952 uzyskał tytuł lekarza medycyny. W trakcie studiów pracował jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego. W lipcu 1952 powołany został do służby wojskowej i skierowany do Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Koszalinie – na oddział chirurgiczny. Od lutego 1957r. rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie: kolejno – jako asystent, starszy asystent, zastępca ordynatora – i od 1964r. do stycznia 1994r. jako Ordynator. W czasie pracy uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii, a w 1976r. został doktorem nauk medycznych. Wyszkolił ponad 30 chirurgów I i I stopnia,trzech doktoryzował. Zaangażowany członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1960r. zorganizował, a potem kierował Koszalińskim Oddziałem Głównej Biblioteki Lekarskiej. Sprawował opiekę medyczną nad alumnami Wyższego Seminarium Duchownego. Jego pasją pozazawodową była historia Pomorza, w tym szczególnie związana z medycyną. Był współautorem książki (2000r. ) „W tysiąclecie powstania biskupstwa w Kołobrzegu”, napisał ponadto – w 2003r. „Tropy medyczne w dziejach Koszalina” i w 2006r. „Wizerunki lekarzy pomorskich”. Był współzałożycielem i działaczem Koszalińskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Niestety ciężka choroba nie pozwoliła na ukończenie planów pisarskich, na kontynuowanie pracy społecznej.Całe Swoje życie poświęcił ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, trosce o Rodzinę, kształceniu młodych kadr. Zmarł 7 października 2009r. Zgodnie z życzeniem wyrażonym przed śmiercią, pochowano Go z kitlem lekarskim. Pochowany: Kwatera G-5, rząd 3, grób 33.Więcej: Zmarłego żegnał Jego Ekscelencja ks. bp Krzysztof Zadarko w asyście wielu przedstawicieli duchowieństwa i bardzo licznej grupy kolegów-lekarzy oraz szczególnie licznie przybyłych mieszkańców Koszalina i Regionu.
Foto 836 Irena Levittoux – Plutecka – Pionier – lekarz
Pionier Koszalina/organizatorka Klubu Pioniera/ – lekarz stomatolog,pogodna i życzliwa ludziom. Więzień Pawiaka, Obozów Ravensbruck.Majdanek. Jej mąż Zygmunt Plutecki – kapitan Armii Andersa – czołgista, Kwatera 53-57 , rząd 3 , grób 7Więcej: Autor pomnika Zygmunt Wujek.
Foto 836 Jan i Anna Rajdowie – Pionierzy
Jan Rajda żołnierz I Armii Wojska Polskiego, od 1946r. w Koszalinie, członek Rady Programowej Klubu Pioniera, gł.księgowy Oddziału NBP, Pochowani: Kwatera G-8, rząd 3, grób 3
Foto 837 Hieronim Staszewski – Pionier Koszalina
W Koszalinie od 1945r. , organizator i założyciel PSS „Pionier” w Koszalinie i w Szczecinku. 1945-1951 Viceprezes PSS Pionier, 1951-1971 Prezes „Pioniera”, Pochowany z żoną Ireną Kwatera AZ II, rząd 2, grób 2.
Foto 837 Wanda Wojdyło i Adela Hajduk – Pionierki
-organizatorki szkolnictwa podstawowego od 20 czerwca 1945, Wanda Wojdyło była Liceum Odzieżowego, Technikum Handlowego, matka chrzestna statku PLO „Koszalin”, – Adela Hajduk w Koszalinie od 9 maja 1945, nauczycielka w SP Nr 1, Nr 3, Technikum Samochodowym, Nr 7, Nr 10, – zawsze razem -Kwatera G3, rząd 13, grób 8 i 9
Foto 837 Mieczysław Jan Mech

Żołnierz Armii Krajowej, Pionier Koszalina, członek Rady Programowej Klubu Pioniera, Pochowany obok syna Andrzeja: Kwatera P-2, rząd 21, grób 10.

 

Foto 838 Maria Pilecka – Pionier – pierwszy bibliotekarz
Nauczycielka na Wileńszczyźnie, od 24.08.1945r. w Koszalinie- w Powiatowej Komisji Opieki nad Książką, organizatorka bibliotek w Koszalinie i powiecie, organizatorka koła Związku Bibliotekarzy i Archiwistów w Koszalinie, do 28.02.1969 pracowała w WiM Bibliotece, niezwykle pogodna Osoba, wzór pracowitości i kultury osobistej. – starsza siostra rotmistrza Witolda PILECKIEGO – Kwatera 45-53, rząd 6, grób 31Więcej: Urodzona 29.01.1899r. Pietrozawodsk, zm. 08.02.1991r. w Koszalinie,

Foto 838 Wanda Janina Giec – Pionier
Młodsza siostra Marii Pileckiej i Rotmistrza Witolda PILECKIEGO. Pochowana z rodziną męża:Kwatera R-1, rząd 3, grób 72
Foto 839 Ignacy Psuty – Pionier- pierwszy piekarz
Ignacy Psuty – piekarz – w dniu 2 sierpnia 1945r. uruchomił pierwszą koszalińską piekarnię przy Placu Gwiaździstym/dziś w tym miejscu jest cukiernia Niedźwiadek/, później sławny piekarz/oraz jego syn/z ulicy Wojska Polskiego, – Kwatera 45-53, rząd 21 ,grób 6
Foto 840 Franciszek Nowak – Pionier- pierwszy mleczarz
Mieszkaniec Kcyni, absolwent Technikum Mleczarskiego we Wrześni, -W Koszalinie od 15 sierpnia 1945r., zamieszkał z żoną Dorotą w rozgrabionej mleczarni przy ul.Szczecińskiej – uruchomił ją w październiku 1945 . organizował skup mleka, po dwu latach jako bezpartyjny nie mógł kierować zakładem, pracował w Miejskim Handlu Detalicznym do emerytury. W mleczarni urodził się jego syn Jerzy, – Pochowany z synem Kwatera G-2, rząd 8 , grób 2.
Foto 840 Roman Nowakowski – Pionier – bankowiec
W Koszalinie od kwietnia 1946r. Zatrudniony od maja 1946 do czerwca 1949r. Wytwórnia Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa T.Pilarski, 1949-1950 – PZUbezp. Wzajemnych, Od sierpnia 1951do grudnia 1952 – NBP Oddział Wojewódzki, w 1953r. Bank Rolny Oddział Wojewódzki, 1953-1962 NBP Oddział Wojewódzki, 1962-1967 Wojew. Przeds. PKS, Od 1967 do 1970 Zakłady Techniki Próżniowej TEPRO, Od 1970 do 1975 ZETO Koszalin, Od 16.11.1975 do 31.05.1993r. NBP i II Oddział PKO Koszalin – Odszedł na emeryturę. Pochowany z żoną Wandą: Kwatera G-11, rząd 2, grób 14.
Foto 840 Władysław Sulistrowski – Pionier – pierwszy bankowiec
Foto 841 Bolesław i Jadwiga Szymańscy – Pionierzy Koszalina
Bolesław Szymański – drukarz, pierwszy maszynista rotacyjny „Głosu Koszalińskiego”, Pochowni: Kwatera R-19, rząd 5, grób 8.
Foto 842 Gerard Wierzbowski – Pionier – pierwszy lekarz
Pierwszy koszaliński lekarz Pochowany – Kwatera G1, rząd 2, grób 8.
Foto 842 Jan Pohorski – Pionier Koszalina
W Koszalinie od 1946r. Pionier Koszalina-członek Rady Klubu Pioniera, działacz Stronnictwa Demokratycznego, prawnik, Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie w latach 1949-1950, Poseł na Sejm w kadencji 1960-1965, wieloletni radny Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, Pochowany z żoną Jadwigą:Kwatera G-5, rząd 8, grób 5.
Foto 843 Józef Nowak – Pionier – pierwszy masarz
Otworzył pierwszy sklep masarniczy przy ul. Młyńskiej, – Pochowani – Kwatera P-11, rząd 11, grób 17,18
Foto 844 Klaudiusz Górski – Pionier – pierwszy Inspektor Oświaty
Pionier oświaty, przybył z pierwszą Grupą Gnieźnieńską w dniu 6 maja 1945r. organizującą Polski Koszalin. Wielce Zasłużony Nauczyciel i Organizator szkolnictwa koszalińskiego. Pochowany: Kwatera P-10, rząd 12, grób 11.
Foto 844 Por. Józef Kąkolewski – Kosynier Gdyński – Pionier Koszalina
W Koszalinie znany działacz społeczny w swoim osiedlu. Pochowany – AZ I, rząd 1 , grób
Foto 844 Jan Majka – Legionista, Witold Majka – więzień obozów koncentracyjnych
Pochowani: Kwatera R-12, rząd 3, grób 23
Foto 845 Nowakowski Kazimierz – Pionier -pierwszy fotograf
Powstaniec Wielkopolski ,W Koszalinie od 9 maja 1945r. – objął studio fotograficzne przy ul. Bolesława Chrobrego 1 /dziś Pasaż Handlowy MERKURY/. Fotografował powojenny Koszalin. Pochowany razem z żoną Anielą – Kwatera R-8 , rząd 2 , grób 4.
Foto 846 Edmund Nowak – pionier – pierwszy stolarz
Przyjechał z Kcyni z bratem Franciszkiem/w dniu 15.08.1945r./, uruchomił pierwszą w mieście stolarnię przy ul. Brackiej/dziś ul.Bogusława II/, Pochowany z żoną Haliną – Kwatera P-7, rząd , grób ,
Foto 847 Franciszek Musielak – Pionier – pierwszy kominiarz
Mistrz kominiarski,W 1945r. przyjechał do Koszalina z Nowego Miasta. Organizował Spółdzielnię kominiarzy. Wychowawca kadr kominiarskich m.in. swego syna Jacka. Pochowany z żoną:Kwatera G-3, rząd 2, grób 5.
Foto 848 Ludwik Kasprzak – Pionier – pierwszy rymarz

Urodził się we wsi Miroszka pod Gnieznem, posiadał zakład rymarski, w kwietniu 1945r. na dołączył do grupy Gnieźnian organizujących wyjazd na tzw. Ziemie Zachodnie. Gniezno przejęło patronat nad miastem i powiatem Koszalin. Ludwik Kasprzak /tak jak inni/ jechał do Koszalina z całym dobytkiem. Wiózł sprzęt gospodarczy, narzędzia i maszyny rymarskie oraz zapasy żywności na pierwsze dni. Zajął lokal przy ulicy B.Bieruta 3/dziś ul.Połczyńska/, a potem przy ul. 1.Maja 18 /dziś Pasaż Milenium/. Ludwik Kasprzak i jego synowie- Leon i Zdzisław – mieli pełne ręce roboty – boć byli pierwszymi rymarzami w regionie. Dokonywali cudów ze zniszczoną uprzężą, którą przywozili rolnicy. Ponieważ brak było surowców Ludwik Kasprzak zajął się garbarstwem/bo i ten zawód nie był mu obcy!/. Ktoś „życzliwy” doniósł o tym władzy i tak Ludwik trafił na  6 miesięcy do więzienia – przepadły też dwie ciężkie maszyny do szycia skór. W 1951r. zaczęto likwidować sektor prywatny i Ludwik był zmuszony zamknąć warsztat. Został jednym z organizatorów Spółdzielni Pracy Rymarsko-Tapicerskiej. Spółdzielnia ta przetrwała kilkadziesiąt lat. Rodzina Ludwika Kasprzaka budowała podwaliny gospodarki nowo tworzonego polskiego Koszalina. Wychował pięcioro dzieci/ jeden z synów Zenon to ceniony polonista/  zgodnie z Jego dewizą życiową : Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać najwięcej.

Pochowany z żoną Marcjanną :Kwatera R-6, rząd 1 , grób 137

Foto 849 Por. Józef Gębka – Pionier
Urodził się w Jasieńcu k. Jędrzejowa. W 1933r. ukończył Szkołę Podoficerów Piechoty w Koninie. Przydzielony do 2. Batalionu Strzelców w Tczewie. We wrześniu 1939r. bronił mostów na Wiśle. W dniu 5 września dostał się do niewoli w Grupie Dolnej. Trafił do stalagu w Człuchowie, potem w Nadarzycach i Bornem Sulinowie i do Czarnego. W 1941r. zrezygnował ze statusu jeńca wojennego i zgodził się zostać się robotnikiem cywilnym. Otrzymał przydział do Fabryki Papieru w Koszalinie. zakwaterowany został w Arbeitlager. Potem pracował u bauera w Stoisławiu.   Organizator samorządu polskiego – po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną.W dniu 4 marca 1945r. z grupą Polaków trafił do Koszalina. Świadek zamętu dziejowego w mieście -wyjazdów Niemców i osadnictwa polskiego. Po wojnie pracował w Urzędzie Akcyzowym w Koszalinie i Kołobrzegu, potem w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego.W dniu 24.10.2014r. u jego boku spoczęła 90-letnia małżonka Helena.Pochowani: Kwatera R-32, rząd 13, grób 22.
Foto 850 Ojcowie Franciszkanie – Pionierzy
Najstarszy Zakon Koszalina, Franciszkanie objęli obiekty sakralne miasta w maju 1945r. Pochowani Kwatera GK, rząd 1, grób 9-11
Foto 851 Prof. dr Tadeusz Gasztold – Pionier
Historyk, Autor wielu opracowań o Pomorzu i Koszalinie m.in. Polacy na robotach przymusowych w rolnictwie Pomorza Zachodniego 1939-1945, Współautor opracowań: „Pogranicze i Kaszuby w latach terroru”, „Miejsca pamięci narodowej na Pomorzu Środkowym”, „Hitlerowskie prześladowania na Pomorzu Zachodnim 1939-1945”. Pochowany Kwatera R 15, rząd 13a, grób 6
Foto 852 Tadeusz Fikowicz – Pionier
W Koszalinie od 1945r. Oficer I Armii WP, fotoreporter, Medale: Na Polu Chwały, Za Warszawę, Za Odrę Nysę i Bałtyk, Za Berlin, Zwycięstwa i Wolności, Tadeusz Fikowicz – jeden z założycieli Klubu Pioniera w 1970r. – Świadek przemijania, Mistrz fotografiki, potrafił zatrzymać czas – widzimy to na tysiącach Jego fotografii, – Pochowany – Kwatera R-18, rząd 15, grób 7.
Foto 853 Józef Leitgeber Pionier
W Koszalinie od 15 lipca 1945r., Absolwent Liceum im St. Dubois, absolwent Politechniki Gdańskiej, historyk Koszalina – niemieckiego i polskiego, pracownik BWSH, – Pochowany z rodzicami R-10, rząd 6, grób 19
Foto 854 Jadwiga i Henryk Jaroszykowie – Pionierzy
Jadwiga i Henryk -Oni walczyli o Polskie Pomorze i budowali polskość na naszej Ziemi Koszalińskiej, Henryk Jaroszyk- autochton Ziemi Mazurskiej, organizator Związku Młodych Polaków w Niemczech, prześladowany przez hitlerowców, więzień obozów Sachsenhausen i Dachau, Po II wojnie organizator administracji na Ziemi Złotowskiej m.in. wicestarosta, później Kierownik Wydziału Kultury i Sztuki PWRN w Koszalinie, radny PPRN w Złotowie, Radny PWRN w Koszalinie, członek Prezydium Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie, odznaki honorowe wielu województw dawnych Ziem Zachodnich, Kawaler Orderu Budowniczych Polski Ludowej, Piotr kontynuował Dzieło rodziców. – Aleja Zasłużonych II , rząd 3 ,grób 22
Foto 855  Figasowie  – Pionierzy

Agnieszka i Władysław

Byli uczestnikami buntu „Dzieci Wrzesińskich”.  Po I Wojnie Władysław został policjantem, Agnieszka prowadziła bibliotekę.W czasie II wojny pomagali partyzantom, ukrywali Żydów. W Koszalinie od 1945r. -wraz z piątką dzieci. Organizował Milicję Obywatelską ,ale jako byłemu policjantowi „podziękowano” za służbę. Organizował Ogrody Działkowe , był zapalonym działkowcem, był społecznikiem.

Leszek Figas -Współzałożyciel Klubu Pioniera/ wraz z teściem Józefem Weissem/, Dziennikarz /od 1950r./ i społecznik, nestor koszalińskiego dziennikarstwa, mistrz i nauczyciel wielu dziennikarzy, Praca w Głosie Koszalińskim i Głosie Pomorza, Przez wiele lat organizował dziecięce wyścigi rowerowe, organizował razem ze starszym bratem Turnieje Trampkarzy.

Stanisław Figas – legenda koszalińskiej piłki nożnej, wychował wiele sław polskiej piłki, Jego imię nosi nasz największy Stadion.

Pochowani: Kwatera ” Na Łuku”, rząd 3, grób 33.

Foto 856 Jadwiga Jelec – Pionier
Absolwentka Sorbony, W Koszalinie od 6.05.1945r. ,czł. Rady Programowej Klubu Pioniera Miasta Koszalina,Dyrektor Liceum im. St.Dubois w latach 1954 – 1964, MADAME – nauczycielka francuskiego i angielskiego, Kobieta z klasą i niezwykłą wiedzą, Ona zbudowała podwaliny pod potęgę Liceum, Ma w Koszalinie ulicę swego imienia. Pochowana z matką- Kwatera P-1, rząd 2, grób 12
Foto 857 Roman Sierociński – Pionier – nauczyciel
Żołnierz Wojny Polsko-Ruskiej,Oficer WP II RP, Żołnierz II Wojny, jeniec, geograf,nauczyciel, organizator szkolnictwa koszalińskiego, m.in. Dyrektor Liceum im. St.Dubois 1945-1946, autor pamiętników, radny MRN i PRN, zginął w wypadku przed Saturnem, Pochowany AZ-I, rząd 3 , grób 22.
Foto 859 Marian Orłowski – Pionier – energetyk
Organizator Energetyki Koszalińskiej od 1950r. w Białogardzie i Koszalinie, Dyrektor Zakładu Energetycznego w latach 1950-1967. Ceniony fachowiec i lubiany Człowiek. Pochowany – Kwatera P-21, rząd 11, grób 24.
Foto 860 Andrzej Stefańczak – Pionier nauczyciel
Zasłużony nauczyciel Koszalina, Inspektor Szkolny, Pochowany: Aleja Zasłużonych I, rząd , grób .
Foto 861 Władysław Klinkosz – Pionier – nauczyciel
Urodził się w Gościcinie k.Wejherowa, żołnierz Wojny Obronnej 1939,  W czasie wojny w niewoli niemieckiej. Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Słupsku, nakaz pracy do Suchej Koszalińskiej, Ukończył geografię na Uniwersytecie Gdańskim/pisał pracę o historii Koszalina/, W Koszalinie od 1953r. Podjął pracę w Inspektoracie Oświaty, Współtworzył szkoły podstawowe i średnie m.in. II LO im. Wł.Broniewskiego. W latach 1958-1962 kierował SP Nr 7. Później zaczął pracę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym /w zespole szkół LO Nr 1/- po 1980r. na tej bazie powstało Liceum dla Dorosłych – był tu dyrektorem. Aktywnie działał w ZHP i PCK – także ławnik sądowy. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi , Złota Odznaka ZNP, Odznaka Honorowa PCK, Odznaka Za zasługi w rozwoju województwa Koszalińskiego. Pochowany – Kwatera R-32, rząd 23, grób 6.
Foto 862 Leonora Drzewińska – Pionier
Zamieszkała w Koszalinie w 1930r. Ojciec prowadził piekarnię, W marcu 1945 w ich domu zamieszkiwał Woronkow – Komendant Wojenny Koszalina. Pochowana z rodzicami: Kwatera P-8, rząd 3, grób 4
Foto 863 Marian Okulicz – Pionier – Sybirak
Wywieziony na Syberię z rodzicami/uczestnikami Wojny 1920/, W Koszalinie znany działacz społeczny m.in. w spółdzielczości mieszkaniowej KSM „Nasz Dom”, pracownik Stowarzyszenia PAX, Lider medalierstwa koszalińskiego m.in. serii „Królowie i Władcy Polski”, Pochowany: obok rodziców Kwatera R-11, rząd 11, grób 4.
Foto 864 Władysława Chmielowiec – Pionier
Nazwisko panieńskie Strzemecka ,Artystka – solistka Opery Lwowskiej, W 1945r. zamieszkała w Koszalinie. Pochowana z mężem: Kwatera R-1, rząd 5, grób 1.
Foto 865 Dymitr Kaliciak – Pionier – Żołnierz 1920r.
Walczył z Edwardem Rydzem- Śmigłym o Kijów w 1920r., Walczył o Warszawę w 1920r. Pochowany z żoną Anną:Kwatera R-25, Rząd 5, grób 10.
Foto 866 Józef Biernat – Uczestnik Rewolucji
Uczestnik Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji, Pionier Koszalina Pochowany: Aleja Zasłużonych I, rząd , grób .
Foto 867 Sylwester Fibingier – Pionier – drugi taksówkarz
Osiadł w Koszalinie w 1945r. Postawił drugą taksówkę koszalińską – DEKAWKA z Nr 2. W parze z pierwszym taksówkarzem – Zdzisławem Maciejewskim. Pochowany : Kwatera 45-53, rząd 3, grób 15.
Foto 868 Irena Trojanowska -pielęgniarka wojenna
Irena Trojanowska pielęgniarka Wojska Polskiego, zmarła w dniu 22.09.1945r. w wyniku ran odniesionych w walkach o Pomorze. Miała tylko 20 lat. Pochowana: Kwatera 45-53, rząd 3, grób 19.
Foto 869 Zbigniew Rogowski – dziennikarz, fotografik
W czasie II Wojny żołnierz Armii Krajowej – kurier Powstania Warszawskiego, w niewoli niemieckiej – oflag Bad Schwartau, po wyzwoleniu trafia do Sztabu płk.K.Ziemskiego w 8.Korpusie Brytyjskim, po demobilizacji wiosną 1946r. przyjeżdża do rodziców do Białogardu, dziennikarz Kuriera Szczecińskiego, później pracuje w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich – potem w Zarządzie Wojewódzkim PGR w Koszalinie, organiztor Polskiego Radia w Koszalinie w jesieni 1953r., fotografik i dziennikarz – wiele Jego fotogramów z Ziemi Koszalińskiej zdobi do dziś ściany urzędów i mieszkań, w ostatnich latach prowadził z żoną Ewą Zakład Optyczny w Koszalinie, historyk Ziemi Koszalińskiej, gawędziarz. Pochowany: Kwatera R-1, rząd 1a, grób 71.
Foto 870 Władysław Turowski – kompozytor
Urodził się w Kępnie. Absolwent Gimnazjum Klasycznego z 1928r. Muzyka była zawsze jego pasją – już w gimnazjum napisał operetkę „Studenteria”. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Śremie. Służbę wojskową odbywa w Ostrowie Wielkopolskim. W 1930r. awans do stopnia podporucznika. Podjął studia prawno-ekonomiczne na UAM w Poznaniu. Komponuje, tworzy zespoły estradowe. Wystawia swoją operetkę. W latach 30. rodzina przenosi się do Gdyni. Zostaje kierownikiem Biura Informacji Morskiej.We wrześniu 1939r. zmobilizowany i walczy do końca Wojny Obronnej – w końcowym etapie w SGO „Polesie” gen.Franciszka Kleeberga. Od 6.10.1939r. w niewoli niemieckiej – Oflagi – Ziegenhein, Veilburg, Osterrode i Murnau. Komponuje ,pisze wiersze tworzy ruch artystyczny. Tam zaprzyjaźnił się z Kazimierzem Rudzkim i Stanisławem Strugarkiem. Po wojnie w Jeleniej Górze – praca w FWP. W marcu 1950r. przenosi się do FWP do Mielna. Na lata zamieszkania w Koszalinie przypada największy rozkwit jego twórczości muzycznej i kompozytorskiej. Wydaje śpiewniki, zbiory pieśni. Łącznie napisał 49 utworów scenicznych, 45 pieśni na czterogłosowy chór mieszany i 123 pieśni i piosenki. Autor hymnu Koszalina „O koszalińsko Ziemio Moja” – rozbrzmiewającego w południe z wieży Ratusza, Kierował przez 20 lat Ogniskiem Muzycznym. Ma w Koszalinie ulicę swego imienia. Maria – jego żona zasłużona nauczycielka koszalińska, Pochowani : Aleja Zasłużonych II, rząd 1 , grób 24 i 25Więcej: Córka Maria Turowska „Cytryna” odziedziczyła po ojcu talent muzyczny. Opracowano na podstawie:”Zasłużeni Ludzie Ziemi Koszalińskiej” Bernarda Konarskiego
Foto 871 Franciszek Grynkiewicz – Pionier
Żołnierz I Dywizji Piechoty, uczestnik walk o Berlin Pochowany: Kwatera R-22, rząd 3, grób 18.
Foto 872 Zenon Doliński – Pionier –
W opracowaniu Pochowany: Kwatera R-21, rząd 1, grób 3.
Foto 873 Stanisław Iwanowski – Pionier- Żołnierz Armii Krajowej
Żołnierz Września 1939r.,Wiezień obozów koncentracyjnych, Pionier Koszalina, organizator Spółdzielni „Społem” Pochowany z żoną Władysławą: Kwatera R-21, rząd 1, grób 3
Foto 874 Józef Fijałkowski – Pionier
Pionier Koszalina, wieloletni Dyrektor Powszechnej Kasy Oszczędności w Koszalinie, Podharcmistrz ZHP, Pochowany Kwatera G-10, rząd 13, grób 12.
Foto 875 Stefan Napierała – Pionier
W opracowaniu ,Pochowany:Kwatera P-18, rząd 7, grób 28.
Foto 876 Maria i Zbigniew Śniegoccy – Pionierzy
W opracowaniu, Pochowani: Kwatera R-10, rząd 3, grób 1.
Foto 877 Michał Wieruszewski – Pionier – Żołnierz Marszałka Piłsudskiego

Szeroka notka w Galerii „Armia Krajowa”-

Foto 878 Bogusław Graczyk – Pionier

-w opracowaniu-

Pochowany: Kwatera 45-53, rząd 20, grób 4

Foto 844 Klaudiusz Górski – Pionier – pierwszy Inspektor Oświaty
Pionier oświaty, przybył z pierwszą Grupą Gnieźnieńską w dniu 6 maja 1945r. organizującą Polski Koszalin. Wielce Zasłużony Nauczyciel i Organizator szkolnictwa koszalińskiego. Pochowany: Kwatera P-10, rząd 12, grób 11.
Foto 844 Klaudiusz Górski – Pionier – pierwszy Inspektor Oświaty
Pionier oświaty, przybył z pierwszą Grupą Gnieźnieńską w dniu 6 maja 1945r. organizującą Polski Koszalin. Wielce Zasłużony Nauczyciel i Organizator szkolnictwa koszalińskiego. Pochowany: Kwatera P-10, rząd 12, grób 11.