1500 MONTE CASSINO
Monte Cassino wzgórze w Apeninach Środkowych 519 m n.p.m. nad doliną rzeki Liri. BITWA: I uderzenie: 22.01.1944r. jako pierwsza uderzyła 5 armia amerykańska – w walce do 20 lutego., II uderzenie : 15.02 – 17.02 – 2. dywizja nowozelandzka, 18.02. Gurkhowie, III uderzenie: 15.03. najkrwawsze – trzy dywizje – 4.hinduska, 2.nowozelandzka, 78.angielska. po 11 dniach odbój – straty ok.4000 żołnierzy. IV uderzenie: Polacy – II Korpus Polski, pierwszy atak 12 maja, drugi atak 16 maja, 18 maja nad ranem patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknął swój proporzec nad ruinami klasztoru, o świcie zabrzmiał Hejnał Mariacki, W dniu 25 maja żołnierze 15.Pułku Ułanów Wielkopolskich z por. Edwinem Hryniewiczem zdobyli Monte Cairo ostatni punkt oporu Niemców w czasie tej bitwy. – straty 924 zabitych, 2930 rannych, 345 zaginionych. / W maju 1944r. II Korpus Polski liczył 48.000 żołnierzy/
Więcej: Mapka z Wikipedii. Galeria opracowana na podstawie informacji Pana Tadeusza Przegalińskiego.

1500 Monte Cassino
Na pierwszym planie Wzgórze Monte Cassino – na drugim planie Monte Cairo
Więcej: Foto ze strony: Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino.
1500 Monte Cassino – Wł. Anders
Więcej: Fotografia z portalu www.zgapa.pl

 

1501
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino wprowadzony został rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 26 lipca 1944r. Jest to odznaka na wzór Krzyża Św. Benedykta – założyciela Zakonu Benedyktynów. Wyróżniono nim żołnierzy biorących udział w walkach o Monte Cassino, Piedimonte i Passo Corno w okresie od 12-31 maja 1944r. oraz wszystkich żołnierzy 2 Korpusu rannych na polu bitwy w okresie od 7.04 – 11.05.1944r.
1529 Por.Tadeusz Przegaliński – Monte Cassino

Urodził się we wsi Biereciszki pow. Lida,w rodzinie żołnierza Legionów Piłsudskiego i uczestnika Wojny polsko-bolszewickiej, po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w gorzelni/ojciec był technikiem-specjalistą budowy gorzelni, 9 lipca 1940r. NKWD aresztował ojca- wywieziono go na Syberię, w październiku 1940r. Przegalińscy jako rodzina wroga narodu radzieckiego – została wywieziona z zajmowanego mieszkania, a w dniu 20.06.1941r. deportowana w głąb Związku Radzieckiego do Kraju Ałtajskiego, Tadeusz pracował w sowchozie Czarysz, potem pracował tu jako traktorzysta. W dniu 30.03.1942r. wraz z trzema kolegami podjął udaną ucieczkę z sowchozu. W dniu 10.04.1942r. przedostali się do ośrodka stacjonowania Armii Polskiej w Uzbekistanie. Tadeusz został przyjęty do służby w pododdziale spadochroniarzy w batalionie specjalnym Armii Gen.Wł. Andersa. W sierpniu 1942r. jednostka trafiła do Iraku, a w październiku dostał przydział do nowo sformowanego 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W Kirkuku ukończył kurs sanitarny w specjalności ratownictwo pancerne – został awansowany do stopnia st. ułan. W początku 1944r. trafił do Włoch. W dniu 13 maja 1944r./ w dniu dwudziestych urodzin/ starszy ułan Tadeusz Przegaliński rozpoczął udział w walkach o Monte Cassino i Monte Cairo. W trakcie tych walk wykazał się wyjątkową odwagą ratując rannego żołnierza z pola ostrzału niemieckiego/opisał to Melchior Wańkowicz/. Za ten czyn został odznaczony Krzyżem Walecznych. Przeszedł z Armią cały szlak bojowy. W czerwcu 1946r. znalazł się w Anglii. Po demobilizacji w dniu 25.02.1948r. przybył do Gdyni. Zamieszkał w Łagowie, a od czerwca 1948r. w Sławnie. W styczniu 1951r. trafił do Koszalina i wkrótce podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim PCK. Do niego trafiali weterani walk na wszystkich frontach II Wojny, prowadził także poszukiwania osób zagubionych w wyniku zawieruchy wojennej. W okresie stanu wojennego sprowadzono dzięki niemu setki ton darów z Norwegii/mieszkał tam bardzo energiczny i obrotny syn/. Dary te kierowano do obozów internowanych i dla potrzebujących rodzin.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych/1944/, Krzyż Kawalerski OOP/1978/, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino/1945/,Krzyż Więźnia Politycznego/1995/, Krzyż Zesłańców Sybiru/2005/, Brązowa, Srebrna i Złota „Honorowa Odznaka PCK”/1953-1985/,Honorowa Odznaka Sybiraka/1994/, Medal Pro Memoria/2005/, Medal „Za zasługi dla Koszalina/1998/, Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju Województwa Koszalińskiego i inne. Brytyjskie odznaczenia: Gwiazda za Wojnę 1939-1945/1945/, Gwiazda Włoch/1945/, Medal Obrony/1994/, Medal Wojny/1994/.

– notka na podstawie biogramu Tadeusza Przegalińskiego autorstwa Bogusława Wolfa.

Pochowany z honorami wojskowymi: Aleja Zasłużonych 2, strona lewa, grób 1.

– na płycie Jego grobu” Krzyż Monte Cassino”-

1526 Kpr. Alfred Teodor Pionke – Monte Cassino
W marcu 1942r. wcielony w Gdyni do Wehrmachtu- służył w artylerii, W czasie walk w Afryce dostał się do niewoli brytyjskiej i tak jak tysiące mu podobnych trafił do Armii Andersa, W dniu 28 lipca 1943r. złożył przysięgę wojskową w 7.Dywizji Piechoty II Korpusu, We Włoszech 3. DSK – 2.Pułk Artylerii, Potem Ancona, Bolonia , Od X 1947 w Polsce- w Złotowie, Od 1951 w Koszalinie -PWRN Kierownik Działu Pomiarów, Od 1954 Okr. Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne – kartograf, W 1969 dyplom ekonomii Politechniki Szczecińskiej. Odznaczenia: Krzyż Walecznych 1945, Krzyż Monte Cassino 1945, Gwiazda Italii 1945, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Medal Wojska I raz 1947, Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990, Odznaki Honorowe Wojskowe i Regionalne.Pochowany: Kwatera G-7, rząd 8, grób 13.
Więcej:  Na Jego nagrobku widnieje „Krzyż Monte Cassino”
1501 Major Stanisław Andres – Monte Cassino
Mjr Stanisław Andres – ukończył gimnazjum we Lwowie, ukończył Wydział Prawno-Administracyjny Uniwersytetu w Poznaniu, szkoła podchorążych w Stanisławowie, urzędnik, w 1936r. patent oficerski, zagorzały piłsudczyk, od 24.08.1939r. w wojsku, żołnierz Wojny Obronnej 1939r. – ppor artylerii, w X 1939r. aresztowany przez NKWD, obóz w Kozielsku. Gułag w Workucie, Od IX 1942 w Armii Polskiej w ZSRR, Potem Persja,Palestyna i Egipt, W Armii Andersa 3.Dywizja Strzelców Karpackich – 3. Karpacki PAPlot, na Monte Cassino porucznik – dowódca plutonu, Potem Ancona, Bolonia. W Wałczu od 31.05. 1947r.,Koszalinie od 1952r. w WSS „Społem”, W Koszalinie  fotograf KS Gwardia i jej najwierniejszy kibic/w wieku 93 lat!/Odznaczenia – Krzyż Walecznych 1944, Krzyż MC 1945, Brytyjski Medal Wojny, Medal Gwiazdy za Wojnę 1939-1945, Medal Gwiazda Italii, Brytyjski Medal Obrony 1945r., Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939r. – 1984r.,Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski -1975r. i inne medale i odznaki . Od 10.10.2001r. awans do stopnia majora.Pochowany – Kwatera GK, rząd 1a, grób 30.
1507 Ppor. Stanisław Gilewicz – Monte Cassino

Urodził się we wsi Rulewicze k.Lidy w rodzinie chłopskiej. We wrześniu 1939r. walczył w 6.Pułku Piechoty Legionów . W dniu 22 września wzięty do niewoli Radzieckiej. W latach 1939-1941 w obozie pracy na Syberii. W dniu 15.09.1941 wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w 15. Batalionie Piechoty. W latach 1942-44 służba w Armii Andersa – 18 Lwowski Batalion Strzelców 5.Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu. Od 15.02.1944 udział w walkach o: Sangro, Rapido, Monte Cassino, Linia Gustawa, Ancona, Linia Gotów, Bolonia, Dolina Lombardzka. Od dnia 28.08.1945r. w Batalionie Gwardyjskim na Bliskim Wschodzie, potem przeniesiony do 8. Kompanii Gwardyjskiej , a następnie do Plutonu Obrony Dowództwa/od 13.09.1947/.  W dniu 22.04.1948 przybył do Anglii. Zdemobilizowany w dniu 6 maja 1948r. Powrócił do swojej wsi. W kwietniu 1951r. deportowany na Syberię do grudnia 1955r. Po powrocie osiedlił się Gochowie pow. Człuchów.

Odznaczenia: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino/1945/, Gwiazda za Wojnę 1939-1945/1946/, Odznaka Pamiątkowa Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie/1947/.

Pochowany z żoną:Kwatera R-32, rząd 21, grób 20.

1514 Ppłk Bronisław Kowalski – Monte Cassino
W 1940r. deportowany na Syberię, W III 1942 w Armii Polskiej w ZSRR – przeszedł z nią cały szlak bojowy, Żołnierz 3.Dywizji Strzelców Karpackich, w Iraku Szkoła Chorążych, Kpr pchor.-Dowódca drużyny na MC, Potem Ancona ,Bolonia . W 1947 wrócił do Polski, ukończył studia medyczne, lekarz w Białym Borze i Złotowie. – W Koszalinie od 1967r. m.in.Kierownik Oddziału Sanepidu i Miejskiej Przychodni Obwodowej, Od 1972r. Kierownik Działu Lecznictwa i Profilaktyki UW.Odznaczenia: Krzyż Walecznych po raz Pierwszy1944, po raz Drugi 1945, Krzyż MC 1945, Gwiazda Wojny 1939-1945, Gwiazda Italii, Brytyjski Medal Wojny 1945, Gwiazda za Obronę Iraku 1945, Medal Zwycięstwa i Wolności 1970, Krzyż Czynu Zbrojnego PSZ Na Zachodzie 1990, KKOOP – 1976, Odznaki Pamiątkowe i Honorowe .Pochowany z żoną – Kwatera R-18, rząd 9, grób 30. W dniu 26.07.2008r. spoczęła obok niego ukochana Żona Hanna – podpora w trudnych latach prześladowań za służbę u Andersa.
1510 Ppłk Edwin Hryniewicz – Monte Cassino
Podchorąży WP-wywieziony na Syberię-skazany na śmierć, trafił do Armii Andersa -kawalerzysta, na Monte Cassino porucznik- Dowódca 3. Szwadronu 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich 5.KDP, jego szwadron walczy na ostatnim – najwyższym odcinku bitwy – na Monte Cairo, zdobywa ten najwyższy/1669 m n.p.m./ szczyt i przepędza Niemców w dniu 25 maja 1944r. Tak zakończył bitwę o Monte Cassino/Dowódca ułana Tadeusza Przegalińskiego/,Po bitwie awans na rotmistrza, Potem Ancona i Bolonia,W rezerwie awans na dalsze stopnie oficerskie,Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami, Krzyż Walecznych, Krzyż Pamiątkowy MC /1945/, Polska Swemu Obrońcy, Odznaki pułkowe i angielskie .Pochowany z żoną: Kwatera R-31, rząd 9, grób 25.
1527 Kpt Zygmunt Plutecki – Monte Cassino
Urodził się w Miechowie,ukończył Gimnazjum w Warszawie, ukończył w 1925r. Szkołę Górniczo-Hutniczą – Wydział elektromechaniczny w Dąbrowie Górniczej,Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w 1927r. w Batalionie Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim – ze stopniem porucznika, Potem pracował w kopalni węgla, następnie w Państwowym Zakładzie Inżynierii w Warszawie, Od 1936r. technik dentystyczny, Od 1937r. służba wojskowa w Biurze Badań Techniki Saperów przy MSW, Od 19.09.1939r. internowany w Rumunii/do 20.10/, Od XI 1939r. do 1941r.we Francji – następnie Anglia, Wyjechał do Egiptu – tu powołany do służby w Armii Andersa – 2 Warszawska Dywizja Pancerna, Awans na kapitana w 1943r., Dowódca Kompanii w czasie walk o Monte Cassino, Anconę i Bolonię, W latach 1945-47 w Anglii, Od 28.10.1947r. w Koszalinie, wykonywał zawód technika dentystycznego do emerytury w 1971r.Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami, Gwiazda Egiptu, Gwiazda Italii, Medal Wojny 1939-1945, Krzyż MC, Odznaki 2 Korpusu, Odznaki Dywizji ,Odznaki Koszalińskie, Był delegatem na obchody 25-lecia Bitwy o Monte Cassino.Pochowany obok żony Ireny Danuty – Kwatera – 53-57, rząd 3 , grób 8
1508 Ppor.Edward Jakub Gurtler – Tobruk- Monte Cassino
Jako 15-letni chłopak wstąpił do wojska w 1920r. W dniu 4 sierpnia ranny i do października leczony w szpitalu -otrzymywał rentę wojskową. Studiował prawo i dziennikarstwo. Przed II Wojną urzędnik MSW, 1.09.1939r. ewakuowany z Rządem szosą zaleszczycką do Rumunii i dalej do Palestyny, Żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich bronił Tobruku, potem Gazala i Libia. Absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w 1942r. Walczył jako podchorąży w artylerii w 5 Karpackiej w całej kampanii włoskiej, W 1946r. trafił do Anglii, Zdemobilizowany 2 maja 1947r. W Koszalinie od 1960r. tu spotkał żonę- Marię i córkę Elżbietę, które wróciły szczęśliwie z Kazachstanu.Odznaczenia: Krzyż Pamiątkowy MC, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Armii, Gwiazda Afryki, Gwiazda Italii, Medal Obrony. Pochowany z żoną Marią/bohaterską lekarką z Syberii/: Kwatera G-1, rząd 4, grób 31.
1524 Konrad Okulicz – Monte Cassino
Szwoleżer w walkach o Warszawę z 1920r. W 1940r. wywieziony z rodzicami, żoną i synem na Syberię, Potem w Armii Andersa, Uczestnik walk na Monte Cassino, żołnierz 3.Dywizji Strzelców Karpackich , W Koszalinie wykonywał zawód prawnika.Odznaczenia: Krzyż MC 1945,Pochowany obok żony i syna Mariana Okulicza – szanowanego działacza społecznego, Kwatera, – R-11, rząd 11, grób 3.
1535 Mjr Józef Tołłoczko – Monte Cassino
Józef Tołłoczko urodził się w Saratowie w rodzinie Legionisty Józefa Piłsudskiego, ukończył Gimnazjum w Nowogródku, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, służba w 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu i z tą jednostką walczył we Wrześniu 1939r. , 17 września 1939 w niewoli radzieckiej, zsyłka na Syberię, praca w cementowni, we wrześniu 1942r. w Armii Andersa w ZSRR, porucznik Pułku Ułanów Karpackich – dowódca plutonu ciężkich samochodów pancernych, zdobywał Monte Cassino, Uratował w czasie pożaru kościoła obraz Matki Boskiej Loretańskiej,W dniu 1.09.1944 ranny w bitwie o Pesaro, awans na rotmistrza, W Polsce od 1947r. Podjął pracę w Liceum Ekonomicznym jako nauczyciel angielskiego, Potem pracownik administracyjny Szpitala, W okresie 11.06.1973 do 30.04.1974 pracował w Politechnice Wrocławskiej skąd odszedł na emeryturę.Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż MC , Odznaki pułkowe, odznaczenia angielskie – Gwiazda Italii. Gwiazda Wojny 1939-1945, Odznaczenia Polskie :Krzyż Kawalerski OOP.Pochowany z ojcem Józefem: Kwatera R-3. rząd 2, grób 106
1517 St.szer.Stanisław Kulawczyk – Monte Cassino
W lutym 1941 deportowany na Syberię, Od III 1942 w Armii Polskiej w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie 2. Kompania Sanitarna 2 Brygady 3.DSK, St.szer. – sanitariusz na MC,Potem Ancona i Bolonia, W X 1947 w Koszalinie – kierowca Technicznej Obsługi Rolnictwa, potem PKS i TRANSBUD,Odznaczenia: Krzyż Walecznych 1944, Krzyż MC 1945, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii 1945, Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990,Pochowany z żoną Marią – Kwatera R-32, rząd 23, grób 13.
1516 Ppor. Stanisław Krudos – Monte CassinoPpor. Genowefa Krudos – Sybirak

 

Urodził się w podrzeszowskiej wsi Nienadówka w polskiej katolickiej rodzinie. W wieku 8 lat wraz z rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do wsi Bortków niedaleko Lwowa. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz kursów nowoczesnego rolnictwa pracował i gospodarzył na roli.

W czerwcu 1938 roku ożenił się z Genowefą z/d Szemberską, z którą razem przeżył 68 lat, w pięćdziesiątą rocznicę małżeństwa (w 1988 r.) odznaczeni zostali medalem za długoletnie pożycie.

Dnia 10 lutego 1940 roku wraz zżoną, rodzicami i rodzeństwem deportowany został przez władze sowiecki w głąb ZSRR, gdzie na „nieludzkiej Ziemi Syberyjskiej” pracował niewolniczo przy wyrębie lasu.

Po tak zwanej „amnestii” dla polskich zesłańców opuścił Syberię i po przybyciu do Uzbekistanu wraz z żoną pracował w kołchozie przy zbiorze bawełny.

W 1942 roku podczas formowania się Armii Polskiej przez generała Andersa wstąpił do wojska – PSZnZ. Wojnę przetrwał jako kierowca i saper wojsk inżynieryjnych. Był żołnierzem 2 Korpusu 3 Dywizji Strzelców Karpackich wchodzących w skład 8 Armii Brytyjskich Sił Zbrojnych.

Poprzez Irak, Iran, Palestynę, Egipt dotarł do Włoch, biorąc aktywny udział w Kampanii Włoskiej. Przy okazji jako czynny żołnierz, w tych nietypowych warunkach i czasach pielgrzymował Ziemię Świętą.

Uczestniczył w działaniach na froncie, brał udział w bitwie i zwycięskim ataku na zamieniony w fortecę benedyktyński klasztor Monte Cassino.

Zdobywał też inne miasta włoskie, w tym Ankonę i Bolonię.

Po zakończeniu wojny przebywał w Wielkiej Brytanii, następnie pod koniec 1947 roku powrócił do Polski. Po odnalezieniu żony osiedlił się i zamieszkał na stałe w Koszalinie, gdzie pracował do emerytury.

W czasach komunistycznych jako „niepewny i niepoprawny ideologicznie” nie mógł się kształcić i nie mógł podejmować innych prac jak tylko fizyczne.

W czasach stalinowskich inwigilowany przez UB.

Mianowany został w 2004 r. na stopień oficerski – podporucznika WP,

oraz posiada nadany w 2001 r.PATENT Nr 78025 Weterana Walk o

Wolność i Niepodległość Ojczyzny, a także odznaczony w 2005 r.     Odznaką

Weterana Królewskich Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii.

Odznaczenia

i odznaki: polskie i angielskie :

-Krzyż Walecznych(1945 r.)

-Krzyż Monte Cassino(1945 r.)

-Medal Wojska(1946 r.)

-Medal za wojnę – The War Medal (1946 r.)

Medal obrony – Defence Medal (1947 r.)

-Gwiazda za wojnę(Wlk. Bryt.)(1945 r.)

-Gwiazda Italii(Wlk. Bryt.) (1945 r.)

-Krzyż Jerozolimski Leona XIII(1944 r.)

-Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zach. (1990 r.)

-Krzyż Zesłańców Sybiru(2005 r.)

-Odznaka 3DSK (1945r.

-Odznaka Grunwaldu (1973 r.)

-Odznaka Honorową Sybiraka(2000 r.)

-Odznaka Weterana Walk o Niepodległość(1996 r.)

-Odznaka Weterana Królewskich Sił Zbrojnych

Wielkiej Brytanii(2005 r.)

Za swoją sumienność i pracowitość uhonorowany cywilnymi

odznaczeniami :

-Za zasługi dla Woj. Koszalińskiego(1971 r.)

-Za zasługi dla Miasta Koszalina(1975 r.)

-Zasłużony prac. Gosp. Kom. i Ochr. Środ.(1975 r.)

Pochowany z honorami wojskowymi: Kwatera 45-53, rząd 36, grób 17

Ppor.Genowefa Krudos zd. Szemberska

Urodziła się 23.05.1920 roku we wsi Kniaże niedaleko Lwowa,

w polskiej katolickiej rodzinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracowała z rodzicami na gospodarstwie rolnym.

W czerwcu 1938 roku wyszła za mąż za Stanisława Krudos, z którym razem przeżyła 68 lat, w pięćdziesiątą rocznicę małżeństwa (w 1988 r.) odznaczeni zostali medalem za długoletnie pożycie.

Dnia 10 lutego 1940 roku wraz z mężem i niemal całą jego rodziną deportowana został przez władze sowiecki w głąb ZSRR, gdzie na „nieludzkiej Ziemi Syberyjskiej” pracowała niewolniczo przy wyrębie lasu.

Ciężko raniona ściętą sosną w głowę długo leczyła rany, następnie za brak wyrobienia nakazanej normy pracy skazana przez władze sowieckie na kilkumiesięczne więzienie ( które odbyła w całości).

Po tak zwanej „amnestii” dla polskich zesłańców opuściła Syberię i po przybyciu do Uzbekistanu wraz z mężem pracowała w kołchozie przy zbiorze bawełny. Po wyjeździe męża (w 1942 r.) do formującego się Wojska Polskiego – Armii Andersa, pozostała sama. W Uzbekistanie pracowała jeszcze przy budowie elektrowni, oraz w służbie zdrowia.

Jako młoda kobieta bojąc się pozostania sama na obczyźnie usilnie poszukiwała możliwości powrotu do Polski. Formujący się w miejscowości Namangan szpital wojskowy udający się w kierunku frontu był taką okazją. W taki więc sposób (1943 r.) stała się sanitariuszką szpitala polowego Armii Radzieckiej II Frontu Białoruskiego.

Przeszła cały szlak bojowy szpitala wraz z Armią Czerwoną (do niedawna jeszcze wrogami i najeźdźcami kraju) aż do Mińska Mazowieckiego.

Przy zdemobilizowaniu i ewakuacji szpitala na wschód pozwolono jej

pozostać w kraju.

Po odnalezienia rodziny i powrocie męża w 1947 roku osiedliła się i zamieszkała na stałe w Koszalinie. Pracowała w służbie zdrowia oraz gastronomii.

W czasach komunistycznych jako sybiraczka i na dodatek żona przybyłego z zachodu „andersowca”, będąc „niepewną ideologicznie” nie mogła się kształcić ani rozwijać zawodowo.

Po „odwilży” lat osiemdziesiątych udzielała się społecznie w wielu organizacjach społecznych i kulturalnych

Mianowana została w 2004 r. na stopień oficerski – podporucznika WP,

oraz posiada nadany w 2001 r. PATENT Nr 78024 Weterana Walk o

Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Odznaczenia i odznaki polskie:

-Krzyż Zesłańców Sybiru (2005 r.)

-Medal Zwycięstwa i Wolności 1945(1987 r.)

-Odznaka Weterana Walk o Niepodległość(1996 r.)

-Odznaka Honorową Sybiraka(2000 r.)

oraz radzieckie i rosyjskie :

-„Otlicznik Medicznoj Służby” (1944 r.)

-Medal 50 lat zwycięstwa nad faszyzmem(1995 r.)

-Medal 60 lat zwycięstwa nad faszyzmem(2005 r.)

Pochowana z mężem Stanisławem.

1536 St. ułan Julian Wilczek – Tobruk – Monte Cassino
St. ułan II Korpusu- Pułk Ułanów Karpackich, urodzony w Biskowicach pow.Sambor, we wrześniu 1939r. udał się na Węgry w poszukiwaniu starszego brata- nie spotkali się, trafił do Syrii i został żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, 0d 08-12.1941 w skutecznej obronie Tobruku, W grudniu wrócił do Syrii, żołnierz 3.Dywizji Strzelców Karpackich, Walczy na Monte Cassino, walczy pod Anconą, Po wojnie w Anglii, Od 1947r. w Koszalinie – przez PCK odnalazł tu starszego brata Stanisława, pracował w rolnictwie, szykanowany przez UB, W stanie wojennym wróciły koszmary wojny – organizm nie wytrzymał napięć.Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino, Kawaler Medalu Gwiazda Afryki, Italii, Gwiazda Wojny1939-1945.Pochowany z bratem – Kwatera P-16, rząd 3, grób 5.
1505 Ppor.Ryszard Dunajewski – Monte Cassino
Ppor. artylerii WP w II Rzeczpospolitej/w rezerwie/,leśniczy na Wileńszczyźnie, W 1940r. aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat zsyłki na Syberię, Od 1942r. w Armii Andersa ,Oficer artylerii 3.DSK, Cały szlak bojowy z Armią Andersa, Po wojnie zamieszkał w południowych Włoszech gdzie ożenił się, Prowadził z teściem zakład masarski,W 1965r. odwiedził rodziców w Koszalinie- tu niestety zginął w wypadku na Górze Chełmskiej,Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż MC 1945,Pochowany– Kwatera R-4, rząd 3, grób 1. obok ojca i matki.
1533 Sierż. Witold Sołohub – Monte Cassino
W II 1940 deportowany na Syberię, Od I 1942 Armia Polska w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie 4.Batalion 2.Brygady 3.DSK, Na MC d-ca drużyny, Potem Ancona ,Bolonia, awans na sierżanta. Od 1954 w Koszalinie, w Związku Spółdzielni Spożywców, Od 1960 Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki „RUCH”.Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi 1946, Krzyż MC 1945, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii 1945, Medal Wojska po raz I 1946, Brytyjski Medal Obrony 1948, Medal Zwycięstwa i Wolności 1989, Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990, Odznaki Wojskowe i Regionalne. Pochowany – Kwatera-R-31, Rząd 17, grób 29.
1522 Ppor. Witold Mossakowski – Monte Cassino
Udział w Wojnie Obronnej 1939, W II 1940 deportowany na Syberię, Od IX 1941 Armia Polska w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie 4.Szpital Wojenny- kierownik składnicy sanitarnej, W bitwie o MC w 9.Lekkiej Kompanii Sanitarnej, Potem Ancona, Bolonia. Od X 1947 w Polsce – Częstochowa, Od 1960 Kierownik Apteki w Krajence,Odznaczenia: Krzyż Walecznych 1944, Krzyż MC 1945, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami 1947, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 – 1987r.,Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990, Srebrny Krzyż Zasługi 1973,Pochowany z żoną -Kwatera G-10, rząd 6, grób 1.
1534 Kpr. Mieczysław Styka Monte Cassino
Od 1938r. ułan 25.Pułku Ułanów w Prużanie, uczestnik Wojny Obronnej w 1939r. – rozbrojony przez Armię Czerwoną, W dniu 8.09.1941r. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR -szwadron rozpoznawczy, od 04.1942r. w Persji – 2.Brygada Pancerna, strzelec pancerny-kierowca czołgu, uczestnik Bitwy o Monte Cassino, potem Ancona i Bolonia, W dniu 27.10.1947 powrócił do kraju do Białogardu, Od grudnia 1949 w Koszalinie, Pracował jako Główny Księgowy w Miejskich Wodociągach.Odznaczenia: Krzyż Walecznych III klasy-1944, Krzyż Walecznych po raz II 1946,Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda za Italię, Medal Wojska po raz I -1946, Krzyż Monte Cassino 1944, Odznaka Grunwaldzka 1958, Odznaki jednostek wojskowych.Pochowany Kwatera P-15, rząd 5, grób 11.
1530 Plut. Stefan Radzimski – Monte Cassino
Udział w Wojnie Obronnej 1939 – trafił do niewoli Sowieckiej, Od IX 1942 W Armii Polskiej w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie 10.Pułk Artylerii Ciężkiej 2.Grupy Artylerii, Na MC działonowy baterii artylerii ciężkiej, Potem Ancona, Bolonia. Od V 1947 w Koszalinie – kierowca Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego. Odznaczenia: Krzyż MC 1945, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami 1946, Medal Zwycięstwa i Wolności 1970, Odznaka Grunwaldzka 1973, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 – 1983, Krzyż Czynu Zbrojnego PSZ na Zachodzie 1990, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1975. Pochowany: Kwatera R-16, rząd 9, grób 9.
1537 Plut. Grzegorz Zajkowski – Monte Cassino
Udział w Wojnie Obronnej 1939r. Trafił do niewoli Sowieckiej, Od III 1942 w Armii Polskiej w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie 11.Batalion Łączności 7. DP , Na MC d-ca drużyny, Potem Ancona, Bolonia – tu ranny. We wrześniu 1944 awans na plutonowego. Od VIII 1947 w Koszalinie – Koszalińskie Zakłady Roszarnicze i Wojewódzki Związek Włókniarzy.Odznaczenia:Brązowy Krzyż z Mieczami 1944, Krzyżem Walecznych 1945, Krzyż MC 1945, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii 1945, Odznaka Honorowa za Rany 1945,Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 – 1984r. ,Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 – 1986r. , Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990.Pochowany-Kwatera G-3, rząd 14, grób 19.
1517 Mjr Stefan Koźniewski – Monte Cassino
Urodził się w Warszawie. Kapitan WP – topograf, dowódca dywizjonu artylerii w Grudziądzu , We wrześniu 1939r. w niewoli niemieckiej – osadzony w karnym oflagu VIII „b” Silberberg /dziś- Srebrna Góra k. Jeleniej Góry/ – oflag przeniesiony na zachód i tam wyzwolony przez Armię Amerykańską, kpt. S. Koźniewski dotarł do Włoch i wstąpił do Armii Andersa, Dowodził nowo tworzonymi oddziałami artylerii Armii – awans do stopnia majora. Po demobilizacji w 1946r. przez Francję , Austrię pojechał samochodem do Czechosłowacji i dalej do Rzeszowa, Wrócił do Czech z żoną i córką, W Cieszynie aresztowany przez NKWD, osadzony w więzieniu na Rakowieckiej, po zwolnieniu osiadł w Koszalinie/tu od 24.12.1946r./, organizował Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Koszalinie, w 1955 aresztowany przez UB za działalność szpiegowską – zwolniony w 1956r., W 1957r. uzyskuje dyplom inżyniera geodety Politechniki Warszawskiej, Pracuje w geodezji do emerytury w 1965r. Odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari z 1939r., Odznaki Armii Andersa, Pochowany – Kwatera G-3, rząd 8, grób 2-3.
1502 Kan.Adam Cwirko – Monte Cassino
Kanonier 3.DSK PAP -lot.Odznaczenia: Krzyż MC 1945. Pochowany -Kwatera P-9, rząd 3, grób 4.
1509 Szer.Witalis Gzowski – Monte Cassino
W lutym 1940 deportowany na Syberię, Od XI 1941 w Armii Polskiej w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie Szeregowy 16 batalionu 5.KDP , walczył na Monte Cassino, Ancona ,Bolonia – tu ranny, Od IX 1947 w Koszalinie – krawiec w Spółdzielni Inwalidów,Odznaczenia: Krzyż Walecznych 1944, Krzyż MC 1945, Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990,Pochowany: Kwatera P-4, Rząd 13, grób 16.
1519 Por.Witold Łabejsza – Monte Cassino
W lutym 1940 deportowany na Syberię, Od IX 1941 w Armii Polskiej w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie 3.Batalion Saperów 3.DSK , Saper na MC – tu ranny, Potem Ancona ,Bolonia, Za Bolonię KW i awans na kpr.pchor. Od lutego 1948 w Koszalinie – kierownik działu budownictwa w UM, Potem w WSS”Społem” -Kierownik działu Planowania .Odznaczenia: Krzyż Walecznych 1944, Krzyż MC 1945, Medal „Polska Swemu Obrońcy” 1945, Medal Zwycięstwa i Wolności 1978, Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990, Srebrny Krzyż Zasługi 1973, Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 1974, Odznaki Honorowe. Pochowany – Kwatera R-31, rząd 5, grób 17.
1521 Plut. Władysław Miszkiewicz – Monte Cassino
Udział w Wojnie Obronnej 1939 – w niewoli Sowieckiej- w łagrach Kazachstanu,od III 1942 Armia Polska w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie żołnierz 7.PAP – lot., w bitwie o MC działonowy armaty, tu ranny w rękę i nogę, kuracja w Egipcie, w II 1946 w Anglii – awans do plutonowego, XI 1947 w Koszalinie, robotnik PKP, potem Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami, Palacz w Fabryce Pomocy Naukowych, Odznaczenia:Krzyż MC /1945/,Medal Zwycięstwa i Wolności/1945/,Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939/1982/, Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie /1990/,Pochowany – Kwatera R-29, rząd 1, grób 47.
1525 Ppor.Witold Ostrowski – Monte Cassino
Witold Ostrowski pochodzi z Ziemi Łuckiej, Ułan 13 Pułku Ułanów Wołyńskich, Walczył w 1919 w bojach o Beresteczko, w 1920r. w obronie Warszawy dwukrotnie ranny, Osadnik wojskowy w Rejmontowicach pow. Chorochów, W dniu 10.02.1940r. wywieziony z żoną i 5. dziećmi na Syberię, Zatrudniony przy morderczym wyrębie tajgi, pewnego dnia wyszedł po mleko i zaginął bez wieści, trafił do Armii Andersa, żołnierz 2 Brygady Pancernej, przeszedł cały szlak bojowy – Syria, Palestyna, Egipt, Monte Cassino, Ancona,Bolonia, po wojnie trafił z jednostką do Szkocji – gdzie przez PCK znalazła go żona, w 1947r. przyjechał do Koszalina i zamieszkał przy ul. Parkowej, podjął pracę portiera w pobliskim Zakładzie Remontowo-Montażowym – tzw. „Bańkach” aż do 1962r. kiedy odszedł na emeryturę, Przecinał-razem z córką Bronisławą Kaczanowską i starszym synem Kazimierzem- wstęgę przy odsłanianym Pomniku Sybiraków przy Katedrze. Awansowany do stopnia podporucznika Wojska Polskiego,Odznaczenia: Krzyż Walecznych,Krzyż MC 1945, Krzyż „Zasłużonym na Polu Chwały”,Krzyż Jerozolimski, Gwiazda Italii, Gwiazda Wojny 1939-1945, Brytyjski Medal Wojny, Medal „Polska swemu Obrońcy”, Odznaka Honorowa Sybiraka, Medal Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Odznaka pamiątkowa 2.Korpusu,Pochowany z żoną Anną: Kwatera P-12, rząd 7, grób 5.
1532 kan.Kazimierz Sajewski – Monte Cassino
Udział w Wojnie Obronnej 1939 – trafił do niewoli Sowieckiej, Od VIII 1942 Armia Polska w ZSRR, Na Bliskim Wschodzie 6.Pułk Artylerii Lekkiej 5.KDP, Na MC w obsłudze działa – tu ranny, Potem Ancona, Bolonia. Od II 1947 w Koszalinie, mechanik samochodowy MHD, Od 1958 Gdańskie Przeds. Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Oddział w Koszalinie. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami 1944, Krzyż MC 1945, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 – 1985r., Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990r.Pochowany – Kwatera R-31, rząd 18, grób 3.
1506 St.strzelec Marcin Filipowicz – Monte Cassino
Rolnik – 30 ha, pochodzi z Ilii – Wileńszczyzna, Siostra była tu Komendantem Policji,W dniu 30.07.1940 skazany na 8 lat zsyłki, trafia do Armii Andersa, Skierowany do 36.Kompani Ratowniczej, Walczy na Monte Cassino, Ancona, Bolonia, W Polsce w dniu 7.06.1946 w Gdańsku, potem w Trzebiatowie – pracuje w Gazowni, Od 1976r. w Koszalinie na emeryturze. Odznaczenia: Krzyż MC 1945, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii 1945,Medal Wojska po raz 1.- 1946, Odznaka Ratownika, Odznaka 2. Korpusu, Pochowany z żoną Stanisławą: Kwatera G-2, rząd 1, grób 7.
Foto1505 Por. Maksymilian Dumniak – Monte Cassino
Pochodzi z Rybnika, We Włoszech w 2.Korpusie Wł. Andersa , 2.Brygada Pancerna w plutonie pchor. E.Żurawskiego, ranny we Włoszech, W Polsce od 1947, trafia do Świdwina – rolnik , kierownik PGR,Odznaczenia: Krzyż MC, Medal Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie 1990, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 – 1990, Angielska Odznaka Weterana 2004, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Ostatni stopień porucznik WP,Pochowany:Kwatera P-35, rząd 10, grób 19.
1503 St.szer.Alfons Ćwikałowski – Monte Cassino
Alfons Ćwikałowski wywodzi się z rodziny kaszubskiej z m. Garczyn. W 1940r. wcielony do Wehrmachtu, W czasie walk we Włoszech grupa 25 Kaszubów związała oficera i przeszła do Armii Andersa, Wcielony do 5 Karpackiej Dywizji Piechoty – służy w kompanii ochrony sztabu – motocyklista, na Monte Cassino ranny, walczy pod Bolonią i Anconą, W 1947r. wrócił w rodzinne strony, Potem pracował w Machowinku koło Słupska, a od 1962r. w Strzekęcinie gdzie był ogrodnikiem,Odznaczenia: Krzyż MC, Krzyż Walecznych, Odznaki 2 Korpusu, Odznaki angielskie.Pochowany z żoną:Kwatera R-21, rząd 2, grób 32-33.
1513 Kpr. Adam Mikołaj Konarzewski – Monte Cassino
Uczestnik wojny Polsko-Bolszewickiej – Ułan Jazłowiecki, uczestnik Wojny Obronnej 1939r., w niewoli radzieckiej, wywieziony do kopalni w Krzywym Rogu, żołnierz Wojska Polskiego w ZSRR – Armia Andersa, Bliski Wschód, Afryka, we Włoszech 3. DSK – 31 Kompania Sanitarna – kierowca, Monte Cassino, Ancona,Bolonia, w 1947r. przyjechał do Polski – w łódzkie, potem do Koszalina, pracownik Płytolenu, potem Wydział Geodezji,Odznaczenia: Medal Wojska po raz I, Gwiazda Italii, Gwiazda Wojny 1939-1945, Krzyż MC, Pochowany z żoną-Kwatera R-9, rząd 10, grób 3.
1511 Kpr. Wincenty Hurny – Monte Cassino
Wincenty Hurny mieszkał w Brześciu nad Bugiem – był kierowcą. W 1940r. wywieziony został z żoną Urszulą i córką Barbarą na sybir do Barnaułu. Stamtąd trafił do Armii Andersa. /Żona trafiła do Kenii. /. Kpr. W. Hurny przeszedł z Gen. Wł.Andersem cały szlak bojowy – był kierowcą 36 Kompanii Ratowniczej. Ranny pod Anconą. W 1947r. przypłynął do Szczecina. Zamieszkał w Woli Rafałowskiej k. Warszawy, potem w Pyrzycach, w 1950r. osiedlił się w Koszalinie, podjął pracę kierowcy w transporcie budowlanym – TRANSBUD, przed emeryturą prowadził zakładową stację paliw. Odznaczenia: Krzyż Walecznych/1947/, Krzyż Pamiątkowy MC /1945/, Odznaka Pamiątkowa 2.Korpusu /1946/, Medal Wojska po raz Pierwszy/1946/.Pochowany z żoną Urszulą: Kwatera G 5 ,rząd 7, grób 20
1539 Wachmistrz Jan Zmaczyński – Monte Cassino
Uczestnik Wojny Polsko-Bolszewickiej, W Wojnie Obronnej 1939r. Ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Wywieziony na Syberię, W ZSRR w Armii Polskiej, przeszedł cały szlak bojowy z Armią Andersa, Na Monte Cassino – Wachmistrz 1 Pułku Pancernego Ułanów Krechowieckich – Ranny w boju, W Polsce od 1947r.Odznaczenia:Order Wojenny Virtuti Militari kl.V za 1939r., Krzyż Srebrny Virtuti Militari /1966/, Krzyż Walecznych, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino/1945/, Medal Wojska poraz pierwszy/1947/, Krzyż włoski „Croce al merito di guerra/1946/, Odznaka pamiątkowa 2 Korpusu/1946/, Odznaka 1 Pułku Ułanów Krechowieckich/1946/,Pochowany z żoną Marią: Kwatera R-7 , rząd 4, grób 1.
1532 Antoni Sawielew – Monte Cassino

Urodził się w dniu 13.06.1912r. w Nowej Wilejce, Od 1942r. w Armii Andersa, żołnierz 2. Korpusu- przeszedł cały szlak bojowy z tą jednostką,

/notka w opracowaniu/

Odznaczenia:Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino/1945/.

Pochowany z żoną Janiną: Kwatera GK, rząd 1a, grób 7.

1523 Tadeusz Okoński – Monte Cassino

Urodzony w 1908r. w Trembowli, Od 1942r. w Armii Andersa,
/Notka w opracowaniu/,

Odznaczenia:Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino/1945r/,

Pochowany: Kwatera G-6, rząd 4 , grób 16.

1512 Franciszek Kmita – Monte Cassino
Notka w opracowaniu.Odznaczenia:Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino/1945/,Pochowany: Kwatera 45-53, rząd 33, grób 17
1528 Sierż. Władysław Popiel – Monte Cassino
W stopniu plutonowego w 1939r. w Korpusie Obrony Pogranicza Batalion Stanisławów, 19 września 1939 internowany na Węgrzech, Uciekł i przez Jugosławię, Grecję dotarł w czerwcu 1940 do Syrii, wcielony do Brygady Strzelców Karpackich, Jako żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich-bronił delty Nilu, bronił Tobruku. Na Monte Cassino : 3.DSK 2. kompania zaopatrzenia – dowoził swoim dodgem amunicję . potem Pescara, Ancona , Bolonia, Po ewakuacji Korpusu w dniu 18 06.1946. w Dover, przypłynął do Gdyni w dniu 12.06.1948r. Osiadł w Świdwinie.Odznaczenia: Honorowy Krzyż Jerozolimski/1941/,Krzyż Pamiątkowy MC/1945/, Br. Krzyż Zasługi z Mieczami/1945/, Sr.Krzyż Zasługi z Mieczami/1947/,Krzyż Walecznych poraz Pierwszy/1946/,Krzyż Walecznych z okuciem/1946/, Gwiazda Afryki/1946/, Gwiazda Italii/1946/,Gwiazda za Wojnę 1939-1945/1946/,Medal Wojska poraz Pierwszy/1946/, Medal Wojny/War Medal/1946/, Medal Obrony/Defens Medal/1946/, Odznaka Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich/1943/, Odznaka 3 Dywizji Strzelców Karpackich/1945/, Odznaka 2 Korpusu/1947/, Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939-1945/1982/, Odznaka Grunwaldzka/1973/, Krzyż Kawalerski OOP/1978/.Pochowany z żoną i synem: Kwatera P-16, rząd 10, grób 47
1518 Wacław Lewandowski –

Monte Cassino

3 Dywizja Strzelców Karpackich,
Notka w opracowaniu.

Pochowany: Kwatera 45-53, rząd 34, grób 21.

1520 Mateusz ŁapotMonte Cassino

Od końca lat 20. pracował w ogrodnictwie w Radoszycach woj. kieleckie, 24.06.1934r. zawarł związek małżeński w kościele na warszawskiej Woli, brał udział w Wojnie Obronnej 1939r. Około 20 września 1939r. w okolicach Chełma dostał się do niewoli radzieckiej i przebywał w obozie jenieckim, nie miał żadnych kontaktów z rodziną, która była przeświadczona, że zginął w czasie działań wojennych. W 1941r. wstąpił do Armii Gen. Wł. Andersa  – ułan 1. Pułku Ułanów Krechowieckich 2. Warszawskiej Dywizji Pancernej – trafił na Bliski Wschód, potem do Włoch – wziął udział w Bitwie pod Monte Cassino, Następnie z jednostką trafił do Anglii. W 1946r. wrócił do Polski i odnalazł rodzinę w Lęborku i tu zamieszkał. W 1948r.przeniósł się z rodziną do m. Podwilcze koło Białogardu. W 1958r. przeprowadził się z rodziną do Koszalina. Podjął pracę jako konwojent w Centrali Rybnej i pracował tu do śmierci. Zmarł 17 października 1970r. po ciężkiej chorobie/rak trzustki/.

St. Ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej

Odznaczenia: Krzyż Pamiątkowy MC/1945/, Gwiazda za Wojnę 1939-45/1945/,Odznaka  Za Rany z 1 Gwiazdą/1946/, Odznaka „2 Warszawskiej Dywizji Pancernej”/1946/, Odznaka 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego/1946/, Gwiazda  Italii/1945/,

Pochowany: Kwatera P-12, rząd 10,grób2

/Notka autorstwa Bogusława Wolfa/.

1538 Kpr. pchor.Stanisław Zgrzebnicki- Monte Cassino

Pochodził z Olkusza , z rodziny kolejarskiej o lewicowych tradycjach. Ukończył Gimnazjum Handlowe w Lublinie. Po maturze wrócił do Olkusza i podjął pracę w fabryce wyrobów emaliowanych. Następnie trafił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim – nie ukończył jej z powodu kontuzji.  Po kapitulacji znalazł się we Lwowie i został zatrudniony do obsługi telegrafu na poczcie. W nocy z 29/30 czerwca 1940r. został zesłany na Syberię w rejon Kazania – pracował przy wyrębie lasu i budowie toru kolejowego. W dniu 21.01. 1942r. został wcielony do 5. Pułku  Artylerii Lekkiej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. W lutym 1944r. wraz z 5. KDP trafił na front włoski.  Walczył o Monte Cassino, Rapido i Arno – zdobywał Bolonię. W 1946r. trafił do Szkocji. W lutym 1947r. zamieszkał w Poznaniu/stąd wywodziła się jego żona/.

Podjął pracę w Handlu. W 1957r. osiedlił się w Koszalinie.

Odznaczenia: Gwiazda Italii, Krzyż Pamiątkowy MC, brytyjski Defence Medal,  Medal „Polska Swemu Obrońcy”, Krzyż Kawalerski OOP/1979/.

Pochowany z żoną Krystyną:Kwatera R-16, rząd 2, grób 31-32.

1541 Ppor. Jerzy Lesiak – Monte Cassino
Słuchacz Szkoły Pchor. Rezerwy w Kazachstanie VII 1942 do III 1943,Kpr.pchor. Jerzy Lesiak 2.B. Panc. Pułk 6. Pancerny „Dzieci Lwowskie”, na MC dowódca plutonu czołgów, wielokrotnie wymieniany przez M.Wańkowicza ,poważnie ranny 20 lipca w walkach pod Anconą i Rimini. – ratował kolegów z płonącego czołgu. Za to Krzyż Virtuti Militari V klasy.Odznaczenia:Krzyż Virtuti Militari V klasy -1944, Krzyż Walecznych, Krzyż MC-1944, Odznaczenia Brytyjskie- Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Afryki, Gwiazda Italii, Gwiazda Niemiec i Francji,Po wojnie przebywał na długiej kuracji w Glasgow, a po wypisaniu w 1947r. wyjechał do Polski i zamieszkał w Szczecinie, gdzie podjął studia, dziennikarz Głosu Szczecińskiego, W 1950r. skierowany do Koszalina do organizacji redakcji Głosu Koszalińskiego. Zmarł w Koszalinie.Pochowany z żoną na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie: Kwatera 44 F, rząd 7, grób 2.
1542 Monte Cassino 2 Korpus w marcu 1944r.