Foto 301

Foto 302
Foto 303
Foto 304
Foto 305
Foto 306
Foto 307
Foto 308
Foto 309
Foto 310
Foto 311
Foto 312
Foto 313
Foto 314
Foto 315
Foto 316
Foto 317
Foto 318
Foto 319
Foto 320
Foto 321
Foto 322
Foto 323
Foto 324
Foto 325
Foto 326
Foto 327
Die Kreuzung – Gohrbandweg – Mayering
Foto 327 Die Kreuzung 2008
Foto 328
Foto 329 Muechlenbach
Foto 330
Foto 331
Foto 332
Foto 333
Foto 334
Foto 335
Foto 336
Foto 337
Foto 338
Foto 339
Foto 340
Foto 341
Foto 342
Foto 343
Foto 344
Foto 345
Foto 346
Foto 347
Foto 348
Foto 349
Foto 350

Foto 351
Foto 352
Foto 353
Foto 354
Foto 355
Foto 356
Foto 357
Foto 358
1916 Jahr
Foto 358
2008 Jahr
Foto 359
Foto 360 Hendess Druckerei
Budynek z 1816r. – najstarszy poza śródmieściem – nad nim portret założyciela
Foto 361 Hendess Druckerei
Foto 362 Hotel KronPrinz
Budynek z 1920r.
Foto 363 Willa Felix Gellert
Foto 364 E.A.Braun Platz
Foto 365 Urząd ochrony roślin
dziś Liceum Plastyczne
Foto 366 Pommersche Bank 1936
Quelle „Koeslin Kurier” Folge 39
Foto 366 Pommersche Bank 1936
Die Bank und Neue Torstrasse. Nowo zbudowany bank i ówczesna ulica Nowobramska – dziś ulica Zwycięstwa.Więcej: Quelle – „Koeslin Kurier” Folge 39
Foto 366 Pommersche Bank 1936
Der Bau
Foto 366 Pommersche Bank 1936
Der Bau
Foto 367 Markt
Foto 368 Markt
Foto 369 Markt
Foto 370 Markt
Foto 371 Hohetorstrasse
dziś 1.Maja
Foto 372 Klub
– dziś Firma ubezpieczeń WARTA budynku po prawej nie ma – był to Urząd Ochrony Roślin
Foto 373 Rosengarten
Ogród Różany – dziś zapomniany
Foto 374 Bublitzstrasse
Ulica Heleny Modrzejewskiej
Foto 375 Buchwaldstrasse
dawne Zakłady Mięsne – trwa rozbiórka
Foto 376 Schlachthof
Foto 377 Gollendorf
Chełmoniewo
Foto 378 Gollenturm
wieża z 1888r. i restauracja
Foto 379 Gemeideschule 2
Gemeindeschule 2 aus 1854 Szkoła Gminna Nr 2 z 1854r. Od 1945r. Szkoła Podstawowa Nr 2
Foto 380 Heilstaette
Sanatorium i Szpital przy ul. Słonecznej
Foto 381 Neuetorstrasse
Nowobramska – dziś Zwycięstwa
Foto 382 Neuetor – Buchwaldstrasse
Skrzyżowanie ulic: Jana z Kolna i Zwycięstwa
Foto 383 Rathaus
Ratusz zbudowany w 1827r.
Foto 384 Rathaus nachts
Foto 385 Karkutschstiftung
Fundacja Karkutscha z 1900r. – oddany do zamieszkania 1920r.
Foto 386 Kreissparkasse
Powiatowa Kasa Oszczędności po 1945r. Siedziba PKS – w 1971r. obiekt zniszczony przez wybuch!
Foto 387 Neuebahnhofstrasse
Nowodworcowa – dziś Dworcowa
Foto 388 Teichstrasse
Ulica Stawowa – dziś Piastowska
Foto 389 Seminarschule
Seminarium Nauczycielskie – rycina z 1816r. – dziś tego obiektu w pobliżu poczty nie ma, takiż front ma jego replika przy ulicy Wł. Andersa
Foto 390 Lutherkirche
Kościół Luterański z 1927r. – dziś w tym miejscu stoi Kościół Podwyższenia Św. Krzyża
Foto 391 Muechlenbach
Foto 392 Muehlenbach
Foto 393 Muhlhausenerstrasse
dziś ulica Obotrytów
Foto 394 Bahnhof Strasse – Dworcowa
Foto 395 Die Ansicht – vom Karkutschsstiftgebaude
Widok Koszalina z dzisiejszego budynku Policji przy ul. Krakusa i Wandy.
Foto 396 Markt
Foto 397 Hohetor Strasse
Dziś Ulica 1 Maja
Foto 398 Gemeindeschule 4 – Schulstrasse
W polskim Koszalinie Szkoła Zawodowa – dziś Galeria Milenium.
Foto 399 Bismarck-Eiche -1908 Gohrbanderweg
Dąb Bismarcka z 1908r- skrzyżowanie dróg Kędzierzyn – Gorzebądź.
Foto 399 Luthereiche – Dąb Lutra
Luthereiche durch E.A.Braun gepflanzet am Schwarzenberg- 31.10.1817r. – Dąb Lutra posadzony na Czarnej Górze/dziś teren Stadionu Bałtyk/ przez ówczesnego Burmistrza Ernsta Augusta Barauna w 300-lecie Reformacji. – Foto 31.10.2007r.