Foto 600 Armia Krajowa
ARMIA KRAJOWA – rodowód – w dniu 27.09.1939r. powołano Służbę Zwycięstwu Polsce, w dniu 13.11.1939r. powstaje Związek Walki Zbrojnej, w dniu 14.02.1942r. przemianowany na Armię Krajową, w dniu 19.01.1945r. AK została rozwiązana. Komendanci: gen.dyw. Michał Tokarzewski -Karaszewicz „TORWID”, gen.dyw. Stefan Rowecki „GROT”, gen. dyw. Tadeusz Komorowski „BÓR”, gen.bryg. Leopold Okulicki „NIEDŹWIADEK”. Krzyż Armii Krajowej wprowadzony został w dniu 1.08.1966r. przez Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wszystkich żołnierzy Polski Podziemnej 1939-1945.Więcej: Galeria opracowywana wspólnie z Panem Jerzym Leonowiczem i Bogusławem Wolfem.
Foto 600 A Kpt. inż.Ryszard Piszczecki –  Armia Krajowa

Harcerz Szarych Szeregów w Lublinie, żołnierz AK – w kwietniu 1944 po złożeniu przysięgi walczył w oddziale lotnym „Nerwy” w Bychawie , uczestnik Akcji „Burza” jako żołnierz 8 pp AK, został rozbrojony wraz z całym oddziałem przez Armię Czerwoną w dniu 21.07. 1944r. i uwięziony na zamku lubelskim, po wypuszczeniu z więzienia w marcu 1945r. nawiązał kontakt poakowskim oddziałem „Rysia” i wraz  z nim ujawnił się w lipcu 1945 zdając broń w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego,  pod zmienionym nazwiskiem wyjechał do Koszalina, w marcu 1946r. został aresztowany w Szczecinie – w więzieniu przebywał do 31 grudnia 1948r. Ostatnie 20 lat Prezes Okręgu Koszalińskiego .Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wielce zasłużony dla Koszalina i integracji środowiska kombatanckiego, inicjator budowy /pierwszego w Polsce/ pomnika Gen. Władysława Andersa, Inicjator budowy Pomnika Rtm. Witolda Pileckiego. absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej /dziś Politechnika Koszalińska/.

Odznaczenia:Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Odznaka Akcji „Burza”, Medal „Pro Memoria”, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i inne.

Pochowany z żoną: Kwatera G-7, Rząd 7, grób 1.

Foto 601 Kmdr por. Michał Żebrowski – Dowódca ORP „Żbik”
Członek POW, Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w 1924r, Absolwent Akademii Morskiej w Tulonie, Współorganizator polskiej Marynarki Wojennej, W 1938r. obejmuje dowództwo ORP „Żbik”,Okręt wizytował Prezydent Ignacy Mościcki, ORP „Żbik” walczy z Niemcami na Morzu Bałtyckim,Internowany w Szwecji 28.09.1939r. M.Żebrowski od 1945r. niesie pomoc emigrantom i uchodźcom,W 1949 emigruje do USA- mimo propozycji nie wstępuje do US Navy,W 1956r. nie przyjmuje propozycji Mariana Spychalskiego powrotu do Polski , W 1974r. schorowany wraca do Polski, do Warszawy , pomocy udziela mu ówczesny Minister Obrony Narodowej gen. armii Wojciech Jaruzelski – znajduje miejsce w Centralnym Szpitalu WAM w Warszawie. Niestety z powodu zadawnionej choroby Komandor umiera po kilku miesiącach ,Ma w Koszalinie ulicę swego imienia.Odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari -1920, Krzyż Walecznych-1920,Pochowany w Koszalinie – Kwatera G-2, rząd 2, grób 18,Więcej: Jest On jedynym byłym dowódcą okrętów polskich pochowanym w Koszalinie.
Foto 602 Por. Zygmunt Misztal – Wojsko Polskie we Francji
St.junak PW w Stanisławowie od 10.09.1936 – 11.07.1938, Żołnierz Wojny Obronnej 01.09.1939 do 17.09.1939, przedostał się na Węgry i dalej do Francji, Od 22.02.1940 kanonier 2.Dywizji Strzelców Pieszych – Park Artylerii Dywizyjnej, walczył m.in nad Saoną pod dowództwem Gen.Bronisława Prugara-Ketlinga,W nocy 19/20.06.1940r. zdekompletowana Dywizja/ok.14.000 żołnierzy/ przeszła do Szwajcarii i tu została internowana do końca II Wojny. /Z.Misztal internowany był w Winterthur/. W dniu 21.07.1946 powrócił do rodziców w Rzeszowie, Podjął pracę w PZU, Z dniem 01.08.1953 przeniesiony służbowo do PZU w Koszalinie, Kontynuował pracę w Ośrodku Wczasowym Telekomunikacji Radomskiej w Łazach. W rezerwie awansowany do stopnia porucznika, Odznaczenia: Medal za Udział w Wojnie Obronnej -1989, Medal Wojska po raz I 1983,Krzyż Walki i Niepodległości 1998, Krzyż Czynu Zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie -1990,Złota Odznaka”Gryfa Zachodniopomorskiego” 2006, Złota Odznaka PTTK 2006.Pochowany Kwatera R 9, rząd 6, grób 1.
Foto 602 St.szer. Stefan Łozowski – Armia Andersa, Dywizja Maczka
10 lutego 1940r. wywieziony na Syberię, 31.12.1941 Wojsko Polskie w ZSRR – Armia Andersa-6.Dywizja Piechoty, W drodze do Afryki zachorował na malarię, leczony i operowany w Indiach,01.04.1942 szeregowy Ośrodka Zaopatrzenia 1.Dywizji Pancernej gen. St. Maczka w Iraku, Płynie na Queen Mary do Anglii do swojej Dywizji, walczy pod Falaise/8-22.08.1944/, potem Gandawa i Breda, kończy wojnę w Wilhelmshaven w dniu 6.05.1945, Zdemobilizowany 20.05.1947,a w dniu 17.06.1947jest już w Szczecinie i jedzie do narzeczonej do Koszalina, 35 lat pracuje jako kierowca w Pogotowiu Ratunkowym,Odznaczenia: angielskie – Medal Wojny, Gwiazda Wojny 1939-45, Gwiazda Francji i Niemiec, polskie- Medal Wojska,Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie, Odznaka 1.Dywizji Pancernej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,Srebrna Odznaka „Wzorowy Kierowca”,Pochowany z żoną Reginą – Łuk, rząd 2, grób 65.Więcej: Cenił bardzo obu swoich Generałów – Andersa bo wyrwał go z niebytu, a Maczka bo prowadził go od zwycięstwa do zwycięstwa.
Foto 604 Powstanie Warszawskie
Warszawski Krzyż Powstańczy wprowadzono Ustawą z dnia 3 lipca 1981r. jako wyraz hołdu dla uczestników Powstania Warszawskiego 1944 – do 1989r. nadawała go Rada Państwa,a następnie Prezydent PRL/RP. Autorem krzyża jest artysta rzeźbiarz Edward Gorol.
Foto 605 W. i Z.DYCZAK – Powstańcy Warszawscy
Żołnierze AK Pułku „BASZTA” Zdzisław Dyczak i jego młodszy brat Włodzimierz -zginął 1.08.1944 – G5, rząd 6, grób 10 Autor nagrobka Zygmunt Wujek
Foto 606 Ignacy Dziarnowski – Powstaniec Warszawski
Powstaniec Warszawski Ps. „Sztych” , walczył w obronie Elektrowni Warszawskiej, Po wojnie mieszkał w Białogardzie,Pochowany Kwatera P-5, rząd 2, grób 2.
Foto 607 Por. Władysław Jarczewski – Powstaniec Warszawski
Por. AK – „Nałęcz „, w Powstaniu Warszawskim walczył o „Małą Pastę”,Pochowany Kwatera P-10, rząd 20, grób 2,
Foto 608 Por.Józef Kończal – Powstaniec Warszawski
Por.Józef Kończal brał udział w Powstaniu Warszawskim,Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari za walki w Powstaniu.Pochowany z żoną Julią Kończal:Kwatera R-8, rząd 10, grób 7 
Foto 608 Por.Julia Kończal – Powstaniec Warszawski
Julia Kończal była łączniczką w Powstaniu, Odznaczenia: Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż AK.Pochowana z mężem Józefem: Kwatera R-8, rząd 10, grób 7
Foto 609 Ppor. Bolesław Kowalski – Powstaniec Warszawski – Powstaniec Wielkopolski

Urodził się w Cepnie pow. Chełmno, w latach 1914-1917 uczył się zawodu modelarza-formierza metalowego, uczęszczał do Szkoły Budowy Maszyn w Grudziądzu. W 1917r. powołany został do służby wojskowej w armii niemieckiej – w sierpniu tegoż roku zdezerterował z wojska. Udał się do Poznania , gdzie związał się z Ruchem Niepodległościowym. W lipcu 1918r. został delegatem Rady Robotniczej Wojskowej w Grudziądzu , członek ruchu oporu Frontu Pomorskiego. Od 17 grudnia 1918 udział w Powstaniu Wielkopolskim – walczył w Poznaniu, Gnieźnie, Nakle , Inowrocławiu i  Gniewkowie w zgrupowaniu „Czarnego” , a następnie w Toruńskim Pułku Strzelców. Po powstaniu służył w Pułku Piechoty w Gnieźnie. W latach 1921- 1933 służba celna w Wieluniu, Działdowie, Augustowie. Od 1937r. w służbie wojskowej, uczestnik Wojny Obronnej w Grudziądzu ,obronie Warszawy, Brześcia. Poszukiwany przez Niemców ukrywał się w Warszawie. W 1943 wstąpił do Armii Ludowej do Oddziału „Jura”. W 1944r. wrócił do Warszawy i wstąpił do AK. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako dowódca oddziału szturmowego, ps. „Gołąb” w Obwodzie Radwan w Śródmieściu, następnie w kompanii rezerwowo-wartowniczej zgrupowania „Chrobry II”. Z dniem 30.09.1944 rozkazem nr 55 Komendy Okręgu AK Warszawa awansowany do stopnia starszego sierżanta. Po upadku Powstania w obozach jenieckich – Lamsdorf na Śląsku, a potem Stalag VII A w Moosburg w Bawarii. Po wyzwoleniu obozu w kompaniach wartowniczych. 13.10.1946r. powrócił do Polski. Najpierw w Łodzi, a od 1950r. w Koszalinie. Podjął pracę w Przedsiębiorstwie Obrotu Surowcami Skórzanymi, aktywny członek ZBoWiD.

Odznaczenia:Krzyż Niepodległości/1920/, Krzyż Walecznych /1920/, Medal Niepodległości/1920/,

Krzyż Partyzancki/1946/, Odznaka Grunwaldzka/1946/, Odznaka Frontu Pomorskiego, Wielkopolski Krzyż Powstańczy/1958/, Krzyż Kawalerski OOP/1974/, Odznaka Przodownika Pracy II klasy.

– notka na podstawie biogramu Bogusława Wolfa-

Pochowany z żoną Kazimierą i synem : Kwatera R-17, rząd 14, grób 25.

Foto 612 Waldemar Eligiusz Bednarz – Armia Krajowa
Partyzant Batalionów Chłopskich z Puszczy Solskiej pseudonim „Szum”, Uczestnik Akcji „Burza”, W Koszalinie Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Odznaczony – Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem BCh, Krzyżem Kawalerskim OOP,Pochowany: Kwatera G-2, rząd 8, grób 15.
Foto 613 Wincenty Bielat – Armia Krajowa
Żołnierz Wojny Obronnej 1939r. , Związek Walki Zbrojnej potem AK Busko, Po wojnie kierowca Uzdrowiska w Busku, Pochowany: Kwatera AZ II, rząd 5, grób 3
Foto 614 Czesław Czepułkowski – Armia Krajowa
Pochowany: Kwatera P-34, rząd 12, grób 10.
Foto 615 Henryk Dąbrowski – Armia Krajowa
Pochowany: Kwatera R-34, rząd 1, grób 4
Foto 615a Franciszek Dembowski – Armia Krajowa
Porucznik AK ps.Sokół, Urodził się we wsi Rogożajny pow.Suwałki, zaprzysiężony  w XI.1939r. na warszawskiej Pradze, XI 1939 -IV 1942 Rejon III Grochów, IV 1942 – VII 1944 „Wachlarz” Baranowicze.1926/28 Szkoła Pchor. Rezerwy Kawalerii, 1928/38 D-ca Szwadronu, VII 1944 – V 1945 D-ca Plutonu, V 1945-18.08.1946 Z-ca D-cy Plutonu Obrony Sztabu.Pochowany: Kwatera 45-53, Rząd 10, grób 13.
Foto 615 Jadwiga Degurska – Armia Krajowa
Foto 616 Kpt. Mieczysław Dowgiałło – Armia Krajowa
Żołnierz 27.Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ps.”Marian”. w Koszalinie m.in.Wicedyrektor Izby Skarbowej, Odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski OOP, Pochowany: Kwatera P-16, Rząd 11, grób 42.
Foto 617 Gracjan i Zofia Bojar-Fijałkowscy Armia Krajowa
Gracjan Fijałkowski urodził się 21.10.1912r. w Bobrownikach k. Włocławka. Szkołę średnią ukończył w Rypinie. W 1934r. ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu i pozostał w wojsku. Służył w strzelcach konnych, plutonie CKM, plutonie łączności w Grajewie. Podporucznik WP od 19 marca 1938r. W Wojnie Obronnej 1939r. w Brygadzie Kawalerii „Wołkowysk”. W dniu 24 września 1939r. przeszedł z jednostką na Litwę. Internowany w obozie Birsztany. Uciekał dwukrotnie – dotarł do Wilna, a potem do Warszawy. Pracował w Warszawie, potem na lubelszczyźnie. Tam poznał Zofię – przyszłą żonę. W grudniu 1941r. został żołnierzem Związku Walki Zbrojnej /późniejszej AK/. Przyjął pseudonim „Bojar”- po wojnie stał się on cześcią jego nazwiska. Żona wstąpiła także do AK. Działali na Ziemi Sandomierskiej. W dniu 11.11.1943r. awansowany przez dowódcę AK do stopnia rotmistrza. W dniu 9 lipca 1943r. trafił do więzienia niemieckiego w Sandomierzu, a następnie do Auschwitz. Tu działał nadal w ruchu oporu pomagając Polakom i Jugosławianom. Został za to karnie przeniesiony do obozu Natzweiler, potem w Dautmergen i innych. W kwietniu 1945r. uciekł w czasie ewakuacji obozu. W dniu 15 kwietnia 1945r. wstępuje w szeregi wojska francuskiego. Po wojnie nadal służył w oddziałach Armii Francuskiej okupującej jedną ze stref Niemiec. Odnalazł tu grób swego brata i tu odnalazł swoją żonę. Nie pozostał we Francji i wiosną 1947r. powrócił do kraju. Osiadł z rodziną w Gliwicach, potem na Ziemi Olsztyńskiej. W 1957r. przyjechał do Koszalina. Pracował tu jako dziennikarz „Słowa Powszechnego”. Zainteresował się słowiańską przeszłością Ziemi Koszalińskiej. W 1961r. wychodzi jego pierwsza książka „Morze szumi jak dawniej”. Pisze podania i legendy słowiańskie, pisze opowieści historyczne i baśnie, pisze eseje m.in. „Mury Drahimia”. Działacz samorządowy – radny WRN w Koszalinie, pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, działał w ZBoWiD – pisał o losach jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim. Pisał o losach żołnierskich w walkach o Pomorze. Utalentowany pisarz i publicysta – autor kilkuset artykułów w prasie koszalińskiej.Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej,Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka żołnierzy AK, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP i wiele innych.Pochowany z żoną Zofią: Kwatera R-20 , rząd 4, grób 6.Więcej: Ma w Koszalinie na Osiedlu Bukowym ulicę swego imienia. Ma w Bibliotece Miejskiej Gabinet Pamięci. Opracowano na podstawie: „Zasłużeni Ludzie Ziemi Koszalińskiej” – Bernarda Konarskiego.
Foto 618 Księżniczka Jadwiga Gedroyć -Kociatkiewiczowa – Kurier polskiego ruchu oporu
Bratanica Jerzego Giedroycia. Wywodzi się starej litewskiej rodziny szlacheckiej, majątek przepadł po udziale dziadka w Powstaniu, Urodziła się w Miękiszu Nowym, Zawarła związek małżeński z Markiem Kociatkiewiczem w 1928r. i od  matki  otrzymała w posagu majątek Żubracze w Bieszczadach – i tam zamieszkała cała rodzina przed II Wojną. Mąż poprzez Włochy, Szwajcarię, Francję trafił do Anglii/dosłużył się stopnia porucznika/. Jadwiga była wysportowana, była dobrym strzelcem, świetnie jeździła na nartach , jeździła konno. Znała kilka języków. Poszła za mężem, ale nie zastała go na Węgrzech. W ambasadzie w Budapeszcie zaproponowano jej funkcję kuriera. Po ustaleniu trasy przerzutowej- od Żubraczego na Węgry zaczęła swoją służbę aż po 1943r. Po powrocie męża w 1946r. wyjechali do Opola, potem Gryfice, Białogard i Koszalin. Mąż podjął pracę w banku, a Jadwiga w Filharmonii. Oboje z mężem byli bardzo zaangażowani  społecznie m.in. w KSM „Nasz Dom”.
Pochowana z mężem Markiem: Kwatera R-26, rząd 14, grób 1-2
Foto 618 Por. Marek Kociatkiewicz – żołnierz 2.Dywizji Strzelców Pieszych

Lwowianin herbu Doliwa – absolwent Uniw. Lwowskiego – ekonomista, w 1939r. wójt miejscowości Żubracze na Podkarpaciu -żołnierz Wojny Obronnej , przedarł się przez Węgry do Francji, tutaj w stopniu kaprala żołnierz Gen.Bronisława Prugar-Ketlinga 2.Warszawskiego Strzelców Pieszych, walczył w Alzacji, w związku z wyczerpaniem się amunicji 2.Dywizja przekroczyła granicę Szwajcarii, internowany w Melchnau i Pfaffnau, – był asystentem w Wyższej Szkole Handlowej w Sirnach, 8 maja 1945r.wydalony ze Szwajcarii, w dniu 15 grudnia 1945r. wyjechał do Anglii ,a w 1949r. – trafił do Koszalina, podjął pracę w bankach, działał społecznie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”. Członek Komisji Rewizyjnej nowo organizowanego Oddziału PTTK./opracowałem na podstawie artykułu D.Szewczyk – MIASTO z dnia 28.09.2012/

Foto 619 Albina Głogowska – Armia Krajowa
Pochowana: Kwatera R-22, rząd 11, grób 29
Foto 620 Jan Grudzień – Armia Krajowa
Żołnierz Wojny Obronnej 1939r. , Armia Krajowa, Ludowe Wojsko Polskie, Pochowany: Kwatera R-29, rząd 1, grób 58
Foto 621 Bronisław Harmaciński – Armia Krajowa
Żołnierz Armii Krajowej na Ziemi Lubelskiej, – Pochowany: Kwatera G-6, rząd 6, grób 36,
Foto 622 Stanisław Iwanowski – Armia Krajowa
Żołnierz Września 1939r, żołnierz Armii Krajowej, więzień obozów koncentracyjnych, Pionier Koszalina Pochowany: Kwatera R-21, rząd 1, grób 3.
Foto 623 Wacław Jakimowicz – Armia Krajowa
Foto 624 Stanisław Jobda – Armia Krajowa
W 1920r. z dwoma braćmi walczył w Wojnie Polsko-Rosyjskiej. We wrześniu 1939r. jako żołnierz 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” walczył w obronie stolicy. dostał się do niewoli niemieckiej – uciekł z transportu, zamieszkał w Grójcu,po wojnie osiedlił się z rodziną w Radawnicy, został młynarzem i współzałożycielem Uniwersytetu Ludowego, w 1950r. zmuszony do opuszczenia młyna, w 1951r. osiedlił się w Koszalinie, zamieszkał przy ulicy Bolesława Chrobrego 4 w dawnej Fundacji Schwederów, W 1970r. zamieszkał przy ul. Stefana Żeromskiego 38. Pochowany: Kwatera R-25, rząd 3, grób 3.
Foto 625 Leonard Juchniewicz – Armia Krajowa
W partyzantce wileńskiej AK, Sybirak. Pochowany: Kwatera G-2, rząd 3, grób 18.
Foto 626 Jan Kapica – Armia Krajowa
Oficer AK „Sokół”, W Koszalinie – działacz spółdzielczości pracy, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni, Wieloletni Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, Pochowany Kwatera P-6, rząd 1, grób 2,
Foto 627 Stanisław Kawa – Żołnierz Armii Polskiej we Francji
Kurier i przewodnik w Pirenejach Pochowany: Kwatera G-2, rząd 12, grób 21,
Foto 627 Maria Karczmarz – Łysakowska – Armia Krajowa
Żołnierz Wojny Obronnej 1939r. , Armia Krajowa, Obóz Koncentracyjny. Order Virtuti Militari. Pochowana z mężem Władysławem: Kwatera R-8, rząd 7, grób 23
Foto 628 Marian Kazuła – Armia Krajowa
Foto 629 Janina i Julian Kielarowie – Armia Krajowa
Julian – Szare Szeregi- ps. Prokocimski, Janina – tajne nauczanie ps. Adela, Pochowani: AZ II, rząd 2, grób 17.
Foto 655 Kazimierz Pankiewicz – Armia Krajowa
Foto 630 Marian Klauziński – Armia Krajowa
Pochowany:Kwatera P-9, rząd 10, grób 17

Foto 631 Zbigniew Kierwiński – Armia Krajowa
Żołnierz Wojny Obronnej 1939r. , Armia Krajowa,
Foto 632 Andrzej Kleniewski – Armia Krajowa
Pochowany: Kwatera R-24, rząd 16, grób 3
Foto 633 Tymoteusz Klinger – Armia Krajowa
Żołnierz Gen. Kleeberga, żołnierz Armii Krajowej w Hrubieszowie, lekarz medycyny, wieloletni kierownik laboratorium w Szpitalu Wojewódzkim i Poliklinice MSW, Pochowany z żoną Heleną: Kwatera R-10, rząd 4,grób 1
Foto 634 Stefan Koluch – Armia Krajowa
Foto 635 Stefan Kowal – Armia Krajowa
Foto 636 Franciszek Kowalewski – Armia Krajowa
Foto 637 Stanisław Kowalewski – Armia Krajowa
Żołnierz Armii Krajowej, więzień łagrów, Pochowany:Kwatera 45-53, rząd 16, grób 24
Foto 638 Eugenia Krakus – Armia Krajowa
Szare Szeregi, Pochowana z mężem Feliksem; Kwatera P-22, rząd 4, grób 3.
Foto 639 Zygfryd Królikowski – Armia Krajowa
Foto 640 Jan Krynicki – Armia Krajowa
Foto 641 Lucjan Książek – Armia Krajowa
Foto 641a Kpt. Antoni Lasota – Armia Krajowa

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, mianowany na stopień podporucznika rezerwy w korpusie oficerów piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939r. W czasie wojny oficer działu Łączności Zagranicznej Oddziału V/dowodzenie i łączność/ Komendy Głównej Armii Krajowej. Od połowy 1943r. – zastępca Kierownika Odcinka Południe/trasy kurierskie przez Słowację, tzw. Białych Kurierów/. Od 6 marca 1944r. – Kierownik Odcinka Południe. W maju 1944r. wysłany do Budapesztu celem poinformowania tamtejszej bazy o sytuacji w KG AK. Tam przebywał do końca wojny. Awansował do stopnia porucznika, a po wojnie do stopnia kapitana. Po zakończeniu wojny,aż do przejścia na emeryturę pracował jako radca prawny w licznych przedsiębiorstwach i instytucjach w Koszalinie. Miał dwoje dzieci z pierwszą żoną. Od listopada 1949r. ponownie żonaty z Rozalią Lasotową , Sybiraczką, długoletnią nauczycielką języka rosyjskiego w Oficerskiej Szkole Artylerii Plot. w Koszalinie, następnie w Technikum Ekonomicznym, uznaną tłumaczką literatury rosyjskiej.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Medal XXX-lecia PL, Medal XL-lecia PL.

Pochowany z żoną i synem 2. żony: Kwatera R-9, rząd 12, grób 22.

– notka autorstwa Bogusława Wolfa –

Foto 642 Por.Ireneusz Leszczyński – Armia Krajowa
Pochowany z żoną Bożeną: Kwatera P-26, rząd 1, grób 19
Foto 643 Franciszek Maciejewski – Armia Krajowa
Urodził się w Miedzeszynie koło Warszawy. W 1930r. podjął pracę w Karczewie. W 1944r. wysiedlony do Ożarowa. W 1940r. wstąpił do Polski Niepodległej ps.Franek -był w Komendzie Obwodu. Organizował ukrywanie „spalonych” członków PN m.in. komendanta głównego PN „Zawiszy” oraz „Stachno” – Stanisława Mroza i Zbigniewa Jajkowskiego. Od 3.04.1945r. współorganizator Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Później pracował w Społem w Słupsku, Kierował tu nieruchomościami miejskimi, był dyrektorem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Słupsku, W okresie od 15.03.1955 do 19.04.1972r. był Dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie,Pochowany: Kwatera G-6, rząd 6, grób 21
Foto 644 Adam Malinowski – Armia Krajowa
Foto 644 Bonifacy Malepszy- Armia Krajowa
Żołnierz Armii Krajowej  Pochowany:Kwatera R-25, Rząd 21,grób 15
Foto 645 Romuald Markiewicz – Armia Krajowa
Romuald Markiewicz- żołnierz AK zgromadzenie Jodła, kompania leśna BUK, pułk CHROBRY – Pochowany z rodziną – Kwatera R-3, rząd 3, grób 147,
Foto 645 Stanisława i Ryszard Markiewiczowie – Armia Krajowa
Żołnierze Armii Krajowej Pochowani w rodzinnym grobie: Kwatera R-3, rząd 3, grób 147
Foto 646 Józef Markul – Armia Krajowa – wrzesień 1939 – LWP
Oficer Wojska Polskiego, Żołnierz Września 1939r, Potem Armia Krajowa, Pochowany: Kwatera P-4, rząd 17, grób 16
Foto 646 Józef Marzec – Armia Krajowa
Foto 647 Sławomir Marzewski – Armia Krajowa
Foto 647 Tadeusz Matynia – Armia Krajowa

Foto 648 Plut. Kazimierz Matysko

Pionier, żołnierz AK, oraz czołgista 1 Armii WP.

Pochodził z Wołynia – Kresów Wschodnich II RP. Działalność konspiracyjną pod pseudonimem „Ołówek” rozpoczął w 1942 r. w Polskim Związku Powstańczym. Od 1943 r. do maja 1944 r. jako żołnierz 12 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, brał czynny udział w walkach z oddziałami Nacjonalistów Ukraińskich UPA oraz Niemieckim Wehrmachtem. W sierpniu 1944 r. stał się żołnierzem LWP – czołgista 4 Pułku Czołgów Ciężkich w ramach 1 Armii WP. Przeszedł szlak bojowy poprzez Wał Pomorski, Odrę do Berlina. Był dwa razy ranny, pierwszy raz w walkach na ulicach Kołobrzegu i drugi raz ciężko ranny pod Berlinem.

W 1946 r. zamieszkał w Koszalinie, gdzie pracował jako kierowca w TOR. Od 1949 r. do przejścia na emeryturę w Służbie Więziennej w Koszalinie w stopniu starszego przodownika.

Odznaczenia:  – Krzyż Walecznych, Odznaka Grunwaldu, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Awansowany do stopnia plutonowego w 1980 roku.

Pochowany – Kwatera R-24, rząd 8, grób 17

Foto 649 Zdzisław Michalak – Armia Krajowa
Więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Żołnierz Armii Krajowej Pochowany: Aleja Zasłużonych II, rząd , grób .
Foto 650 Teodora Michalska – Armia Krajowa
Foto 651 Franciszek Mucha – Armia Krajowa
Oficer AK, Założyciel i I Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej, Pochowany Kwatera G-1, rząd 3, grób 13,
Foto 652 Rtm. Wacław Nowakowski i syn Jerzy – Armia Krajowa
Wacław – Kawalerzysta Wołyńskiej Brygady Kawalerii – Krzyż Walecznych w bitwie pod Mokrą w dniu 1.09.1939r., kawalerzysta Warszawskiej Brygady Kawalerii – uczestnik ostatniej szarży na Wale Pomorskim pod Borujskiem w marcu 1945r. , Jerzy- żołnierz Armii Krajowej Pochowani: Kwatera R-2, rząd 1, grób 16,Więcej: Na fotografii stary nagrobek z barwami kawaleryjskimi Wacława Nowakowskiego.
Foto 653 Władysław Orlik – Armia Krajowa
Uczestnik Wojny Obronnej 1939r, żołnierz Armii Krajowej, obóz koncentracyjny, żołnierz Ludowego Wojska Polskiego,
Foto 654 Jan Okrutny – Armia Krajowa
Foto 655 Kazimierz Pankiewicz – Armia Krajowa
Foto 657 Tadeusz Piątkowski – Armia Krajowa
27 Dywizja Armii Krajowej \”Wołyńska\” Pochowany: Kwatera R-13, rząd 6, grób 2.
Foto 658 Kpt. Jan Piwoński – Armia Krajowa
Pochowany: Ściana urnowa, urna7
Foto 659 Zbigniew Rogowski – Armia Krajowa – dziennikarz koszaliński
Opis na Galerii Pionierzy – Foto 869
Foto 660 Władysław Sikora – Armia Krajowa
Pochowany: Kwatera P-17, rząd 5, grób 10.
Foto 661 Witold Skawiński – Armia Krajowa
Żołnierz Armii Krajowej, – Znany Architekt koszaliński, – Pochowany z żoną – Kwatera R-31, rząd 3 , grób 2 ,
Foto 662 Czesława Spisak – Armia Krajowa

-notka w opracowaniu-

Pochowana z mężem: Kwatera R-23,rząd 1, grób 33

Foto 669 Antoni Sokołowski Armia Krajowa
Żołnierz AK „Prawdzic” . -Pochowany Kwatera G-1. rząd 2, grób 13,
Foto 670 Kpt. Michał Wieruszewski – żołnierz Pierwszej Kadrowej

Urodził się w ówczesnym zaborze rosyjskim. W 1911r. został członkiem pierwszej drużyny tajnego skautingu w Będzinie/Zagłębie Dąbrowskie/. Musiał ratować się ucieczką do Galicji. W dniu 3 sierpnia 1914r. został powołany jako członek „Zarzewia” do strzelecko-drużyniackiego oddziału  sformowanego przez Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach pod nazwą Pierwszej Kompanii Kadrowej. Został szefem kompanii. Został następnie instruktorem, zastępcą plutonowego i plutonowym. W bitwie w dniach 22-24 grudnia 1914r. pod Łowczówkiem został jednym z 342 rannych. Do I Pułku Piechoty Legionów powrócił w maju 1915r. Uzyskał stopień sierżanta, a od 1 stycznia 1917r. chorążego. Po odmowie złożenia przysięgi Niemcom został internowany w Beniaminowie. Następnie działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W dniu 1 listopada 1918r. wstąpił do Wojska Polskiego.  Jako rezerwista awansowany do stopnia porucznika w dniu 15 lipca 1919r. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył w 204 Pułku Piechoty, a następnie 2 Pułku Strzelców Podhalańskich. był ranny – awansowany do stopnia kapitana. Po wojnie jako osadnik wojskowy osiadł w Obuchowiczach koło Grodna. Został kierownikiem szkoły. Nie poparł przewrotu majowego Józefa Piłsudskiego. W kampanii wrześniowej walczył z sowietami w pobliżu granicy litewskiej. Został internowany na Litwie, a po zajęciu jej przez Sowietów trafił na Syberię – karczował lasy. W lecie 1941r. trafił do Armii Andersa. Ze względu na stan zdrowia nie trafił na front. W 1947r. zamieszkał w Koszalinie. Został dyrektorem Państwowego Gimnazjum Mechanicznego przy ulicy Jedności . Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi. Pochowany z rodziną: Kwatera P-1, rząd 8, grób 5.

Foto 655 Kazimierz Pankiewicz – Armia Krajowa