Honorowi Obywatele Koszalina

/ W latach 1945 do 1989 nie nadawano tytułu honorowego obywatela miasta/. –  Ignacy JEŻ – Biskup ordynariusz – senior/biskup koszalińsko -kołobrzeski w  latach 1972-1992/. Papież Benedykt XVI ustanowił Go Kardynałem w dniu 15.10.2007r. Urodzony w...
Burmistrz Ernst August Braun

Burmistrz Ernst August Braun

W 1806r. wojska francuskie dokonują oblężenia Kołobrzegu. Kwatera Główna wojsk napoleońskich instaluje się w Stramnicy. W dniu 13 marca 1807r. Koszalin zostaje zajęty przez 150-osobowy garnizon francuski. Wszyscy urzędnicy koszalińscy składają przysięgę na wierność...