Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

Koszaliński portal historyczny

O naszym Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina to organizacja pożytku publicznego, której celem działalności jest krzewienie miłości do Koszalina, pielęgnowanie jego tradycji oraz upowszechnianie wiedzy o mieście. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem członków mającym prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Działalność opiekuńcza Stowarzyszenia prowadzona jest przede wszystkim na rzecz seniorów – mieszkańców miasta i regionu, a szczególnie pionierów – osób osiedlonych i urodzonych w Koszalinie do 1950 i ich rodzinom.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Koszalin.

(zadanie publiczne: Ćwierćwiecze przyjaźni z Koszalinem – w służbie miastu i mieszkańcom; działanie: Modernizacja i rozwój portalu historycznego www.przyjaciele.koszalin.pl)

Ostatnie artykuły

POGAŃSKIE UROCZYSKO POD KOSZALINEM

Andrzej Kuczkowski Pogańskie uroczysko pod Koszalinem - nowe badania archeologiczne Muzeum w Koszalinie Archeologia pomimo ciągłego udoskonalania metod oraz korzystania z coraz nowocześniejszego zaplecza technologicznego cały czas pozostaje nauką w dużej mierze...

czytaj dalej

NOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE W KOSZALINIE

Andrzej Kuczkowski Odbędziemy dziś krótką przechadzkę po dawnym Koszalinie. Nie będzie to jednak zwykła wycieczka turystyczna. Podziwiać bowiem będziemy obiekty już dawno nieistniejące, po których ślady odkopaliśmy w czasie prac archeologicznych prowadzonych w...

czytaj dalej

Gdzie jest Król?

Pomnik króla Fryderyka Wilhelma I, choć nie stoi już na koszalińskim rynku, od wielu lat budzi niezmienne emocje wśród lokalnych historyków i poszukiwaczy skarbów, gdyż monument zniknął przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Koszalina. Pomnik stanął na ówczesnym Rynku...

czytaj dalej

Przekaż 1,5%

PKO BP SA, Oddział I w Koszalinie

24 1020 2791 0000 7402 0008 6298

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina
Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina
ul. Zwycięstwa 168 pok. 212
75-612 Koszalin
KRS 0000 102 990
NIP 669-21-49-944
e-mail: spk@przyjaciele.koszalin.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina jest organizacją pożytku publicznego, swoje cele realizuje poprzez:

  • wydawanie książek,
  • wydawanie gazet,
  • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
  • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii,
  • projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, dystrybucja i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
  • zapewnienie świadczeń kulturalnych, rekreacyjnych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  • niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej,
  • działalność domów i ośrodków kultury,
  • pozostała działalność usługowa nie sklasyfikowana gdzie indziej (badania genealogiczne).

Możesz wspomóc SPK, wpłacając 1,5 % na nasze konto – wpłaty dobrze spożytkujemy na cele wyżej określone.