Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

Koszaliński portal historyczny

O naszym Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina to organizacja pożytku publicznego, której celem działalności jest krzewienie miłości do Koszalina, pielęgnowanie jego tradycji oraz upowszechnianie wiedzy o mieście. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem członków mającym prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Działalność opiekuńcza Stowarzyszenia prowadzona jest przede wszystkim na rzecz seniorów – mieszkańców miasta i regionu, a szczególnie pionierów – osób osiedlonych i urodzonych w Koszalinie do 1950 i ich rodzinom.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Koszalin.

(zadanie publiczne: Ćwierćwiecze przyjaźni z Koszalinem – w służbie miastu i mieszkańcom; działanie: Modernizacja i rozwój portalu historycznego www.przyjaciele.koszalin.pl)

Ostatnie artykuły

NA STARYM CMENTARZU W KOESLINIE

Na starym cmentarzu w Koeslinie wg Hugo Kurzrock Francuskie władze okupacyjne w roku 1808 zarządziły, że zmarłych należy chować poza murami miasta. Cmentarz taki założono w Koszalinie w 1810 roku/skwer na przeciw Domku Kata/. Z tym, że w 1817 roku został zamknięty i...

czytaj dalej

Przekaż 1%

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

40 8566 0003 0600 3485 5005 0001

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina
Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina
ul. Zwycięstwa 168 pok. 212
75-612 Koszalin
KRS 0000 102 990
NIP 669-21-49-944
e-mail: spk@przyjaciele.koszalin.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina jest organizacją pożytku publicznego, swoje cele realizuje poprzez:

  • wydawanie książek,
  • wydawanie gazet,
  • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
  • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii,
  • projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, dystrybucja i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
  • zapewnienie świadczeń kulturalnych, rekreacyjnych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  • niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej,
  • działalność domów i ośrodków kultury,
  • pozostała działalność usługowa nie sklasyfikowana gdzie indziej (badania genealogiczne).

Możesz wspomóc SPK, wpłacając 1 % na nasze konto – wpłaty dobrze spożytkujemy na cele wyżej określone.