WIELKI HERB GRYFITÓW

Wacław Nowicki Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 r. rok 2014 ustanowiony został Rokiem Gryfa. Koordynatorem obchodów Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, a współorganizatorem – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Podczas szeregu...

BADANIA POZOSTAŁOŚCI KLASZTORU CYSTEREK

Andrzej Kuczkowski Nowe badania archeologiczne na terenie koszalińskiego konwentu Niewielu mieszkańców naszego miasta zdaje sobie sprawę, że kilkaset lat temu w obrębie średniowiecznych murów miejskich (w północno-wschodniej części zabudowy) znajdował się klasztor...

KASZUBI W DZIEJACH POMORZA ZACHODNIEGO

KASZUBI W DZIEJACH POMORZA ZACHODNIEGO Niewielu obecnych mieszkańców Koszalina, jak i zapewne całego województwa zachodniopomorskiego, potrafi umiejscowić w nowożytnej historii Pomorza Zachodniego słowiański szczep Kaszubów. Kaszubi zasiedlili – po okresie wędrówek...

POGAŃSKIE UROCZYSKO POD KOSZALINEM

Andrzej Kuczkowski Pogańskie uroczysko pod Koszalinem – nowe badania archeologiczne Muzeum w Koszalinie Archeologia pomimo ciągłego udoskonalania metod oraz korzystania z coraz nowocześniejszego zaplecza technologicznego cały czas pozostaje nauką w dużej mierze...

NOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE W KOSZALINIE

Andrzej Kuczkowski Odbędziemy dziś krótką przechadzkę po dawnym Koszalinie. Nie będzie to jednak zwykła wycieczka turystyczna. Podziwiać bowiem będziemy obiekty już dawno nieistniejące, po których ślady odkopaliśmy w czasie prac archeologicznych prowadzonych w...

Gdzie jest Król?

Pomnik króla Fryderyka Wilhelma I, choć nie stoi już na koszalińskim rynku, od wielu lat budzi niezmienne emocje wśród lokalnych historyków i poszukiwaczy skarbów, gdyż monument zniknął przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Koszalina. Pomnik stanął na ówczesnym Rynku...