Deklaracja członkowska Drukuj

Deklaracja członkowska SPK

Imię ...............................................................
Nazwisko..........................................................
Data i m. urodz.................................................
Zawód.............................................................
Wykształcenie...................................................
Adres..............................................................
Nr telefonu.......................................................
@....................................................................
Zainteresowania..................................................
........................................................................


Niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina jako członek zwyczajny.
........................................

data i podpis

Nr członkowski nadany uchwałą Zarządu SPK............................

Za zarząd SPK ............................................................................

Koszalin, dnia ..............................................................................