Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Herby Koszalina

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku...

więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

 

obchodzi jubileusz 20-lecia. W  ramach SPK funkcjonuje:

więcej

Historia najnowsza
Aleja Dębów Pamięci PDF Drukuj Email
Historia miasta - Historia najnowsza
poniedziałek, 18 października 2010 12:49

W dniu 15 maja 2006r. z inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina na "starym" cmentarzu poniemieckim posadzonych zostało 25 dębów - dęby sadzili dotychczasowi prezydenci Koszalina bądź  żony zmarłych prezydentów, a także duchowni różnych wyznań - na cześć zasłużonych mieszkańców niemieckiego Köslina:

1. Św. Jan Chrzciciel  - patron miasta, /ur. ok.8r. p.n.e., zm. ok.28r. n.e./ , Żyd,prorok, asceta, krewny Jezusa,  ochrzcił Jezusa w Jordanie i wskazał na Niego jako Baranka Bożego, ścięty w Mecheroncie przez   Heroda Antypasta

2. Biskup kamieński Hermann von Gleichen -/ósmy biskup, lata 1249 -1287/ ,  założyciel miasta , w dniu 23.05.1266r. nadał prawa miejskie w klasztorze bukowskim koło Darłowa,

Poprawiony: niedziela, 22 stycznia 2012 21:54
Więcej…
 
Starostowie powiatu koszalińskiego PDF Drukuj Email
Historia miasta - Historia najnowsza
poniedziałek, 18 października 2010 12:28

Starostowie powiatu koszalińskiego

W dniu 14.03.1945r. Rada Ministrów uchwaliła tymczasowy podział  Ziem Odzyskanych - podzielono je na Okręgi/Województwa/ i Obwody/Powiaty/. Nasz region znalazł się w Okręgu Zachodniopomorskim z Pełnomocnikiem  Rządu Leonardem Borkowiczem / na jego cześć nazwano wieś Borkowice/. Natomiast władzami obwodu koszalińskiego kierował Pełnomocnik Rządu Edmund Dobrzycki /na jego cześć nazwano wieś Dobrzyca/.

Poprawiony: niedziela, 07 grudnia 2014 18:35
Więcej…
 
Kalendarium dziejów polskiego Koszalina PDF Drukuj Email
Historia miasta - Historia najnowsza
środa, 06 października 2010 10:03

1934- Ks. Stanisław Kozierowski /profesor Uniwersytetu Poznańskiego/ ustala w opracowanym przez siebie

"Atlasie" słowiańską nazwę miejscowości KOSZALIN,

1945

4. III  - Armia Czerwona zdobywa niemieckie miasto  Koeslin,

- do miasta dociera z Mścic pierwsza kilkunastoosobowa grupa Polaków  - robotników przymusowych

z Józefem Gębką na czele -  Rosjanie ich "zamknęli" na kilkanaście dni,


29.III.   - pocztowcy z Bydgoszczy uruchomili  -    pierwszy Urząd Pocztowy przy ul. Dworcowej 17,
29.III    - powołano pierwszy oddział polskiej milicji z komendantem Janem Piotrowskim ,

Poprawiony: niedziela, 19 października 2014 07:03
Więcej…
 
Wiceburmistrzowie i Wiceprez. Koszalina PDF Drukuj Email
Historia miasta - Historia najnowsza
środa, 06 października 2010 07:57

Nazwisko

Imię

Stanowisko

od

do


Majerowicz

Leon

Wiceburm.

09.05.1945

28.07.1945


Stawicki

Roman

Wiceburm.

29.07.1945

19.10.1945


Podstolska

Irena

Wiceburm.

05.11.1945

01.02.1946


Fudziński

Edmund

Wiceburm.

02.02.1946

07.08.1946


Zbierzchowski

Zygmunt

Wiceburm.

10.08.1946

01.10.1947


Wożniakowski

Stanisław

Wiceburm.

08.10.1947

26.06.1948


Brudinger

Mieczysław

Wiceburm.

29.07.1948

09.03.1949


Rzeźnik

Bogdan

Wiceburm.

23.03.1949

28.02.1950


Panteluk

Jan

Wiceburm.

22.04.1950

05.09.1950


Goździcki

Kazimierz

Z-ca Przew.

06.09.1950

01.08.1951


Cyna

Adam

Z-ca Przew.

18.04.1952

28.11.1952


Zieliński

Leszek

Z-ca Przew.

28.11.1952

05.12.1954


Fabiańczyk

Roman

Z-ca Przew.

09.12.1954

14.06.1956

 

Proch

Jan

Z-ca Przew.

08.02.1955

26.02.1957

 

Głuchowicz

Józef

Z-ca Przew.

01.02.1956

02.02.1958

 

Ciupek

Tomasz

Z-ca Przew.

26.02.1957

02.02.1958

 

Kubicki

Bogdan

Z-ca Przew.

26.02.1957

02.02.1958

 

Wielgomas

Stanisław

Z-ca Przew.

15.02.1958

01.02.1961

 

Kuiński

Czesław

Z-ca Przew.

01.02.1961

25.06.1963

 

Mrówczyński

Józef

Z-ca Przew.

27.04.1961

25.06.1963

 

Murawski

Bronisław

Z-ca Przew.

25.06.1963

05.02.1969

 

Śnieżek

Adam

Z-ca Przew.

25.06.1963

17.03.1969


Głowacki

Stanisław

Z-ca Przew.

27.03.1969

04.11.1971

 

Górzyński

Andrzej

Z-ca Przew.

17.04.1969

14.01.1972

 

Zdunek

Jan

Z-ca Przew.

04.11.1971

30.09.1973

 

Pawlak

Alicja

Z-ca Przew.

14.01.1972

09.12.1973

 

Pawlak

Alicja

Wiceprezyd.

09.12.1973

30.09.1976

 

Zdunek

Jan

Wiceprezyd.

14.12.1973

04.11.1976

 

Maszkowski

Krzysztof

Wiceprezyd.

29.12.1973

31.05.1976

 

Wojtych

Janusz

Wiceprezyd.

01.11.1976

15.03.1979

 

Sobolewski

Henryk

Wiceprezyd.

15.11.1976

15.04.1986

 

Żuber

Eugeniusz

Wiceprezyd.

01.06.1979

03.04.1986

 

Piasecka-Pęk

Stanisława

Wiceprezyd.

01.12.1985

20.06.1988

 

Szewczyk

Stanisław

Wiceprezyd.

01.05.1986

31.08.1988

 

Strach

Kazimierz

Wiceprezyd.

09.06.1986

31.07.1988

 

Rudy

Roman

Wiceprezyd.

21.06.1988

20.06.1990

 

Kowalczuk

Wiesław

Wiceprezyd.

01.03.1989

20.06.1990

 

Husejko

Władysław

Wiceprezyd.

22.06.1990

01.07.1994

 

Kobus

Mikołaj

Wiceprezyd.

22.06.1990

30.10.1998

 

Wytyk

Maciej

Wiceprezyd.

22.06.1990

09.07.1992

 

Sutt

Krystian

Wiceprezyd.

04.09.1992

01.07.1994

 

Sobolewski

Henryk

Wiceprezyd.

22.04.1994

16.02.1995

 

Kisieliński

Janusz

Wiceprezyd.

01.07.1994

09.09.1994

 

Niewadził

Czesław

Wiceprezyd.

12.07.1994

22.04.1995

 

Kościńska

Krystyna

Wiceprezyd.

09.09.1994

22.04.1995

 

Husejko

Władysław

Wiceprezyd.

22.04.1995

20.03.1998

 

Piłat

Zbigniew

Wiceprezyd.

22.04.1995

30.10.1998

 

Wiśniewski

Ryszard

Wiceprezyd.

20.03.1998

30.10.1998

 

Zaroda

Jerzy

Wiceprezyd.

30.10.1998

13.12.2001

 

Załuski

Mieczysław

Wiceprezyd.

30.10.1998

17.12.2002

 

Kościńska

Krystyna

Wiceprezyd.

30.10.1998

17.12.2002

 

Wrzesień

Marek

Z-ca Prezyd.

01.12.2002

30.11.2003

 

Kroll

Piotr

Z-ca Prezyd.

01.12.2002

12.11.2006

 

Gawłowski

Stanisław

Z-ca Prezyd.

01.12.2002

30.06.2006

 

Kuriata

Jan

Z-ca Prezyd.

01.12.2005

31.10.2006

 

Kroll

Piotr

Z-ca Prezyd.

13.11.2006

29.02.2008

 

Jakubowski

Andrzej

Z-ca Prezyd.

06.12.2006

08.12.2010

 

Hołub Krzysztof Z-ca Prezyd. 01.03.2008 30.06.2010
Krzyżanowski Przemysław Z-ca Prezyd. 01.03.2008

30.04.2012

Kierzek
Andrzej
Z-ca Prezyd.
01.01.2011
Szałek Adam Z-ca Prezyd.
10.01.2011 30.04.2012
Sobieraj Tomasz Z-ca Prezyd.
01.06.2012
30.11.2014
Kasprzyk Wojciech Z-ca Prezyd. 13.01.2015
Krzyżanowski Przemysław Z-ca Prezyd.

30.01.2015


 

 

wykaz z lat 1950-1973 nie obejmuje osób funkcyjnych w Radzie Miejskiej, a jedynie osoby urzędujące - kierujące organem wykonawczym Rady w Ratuszu,  a z tego okresu skrót Z-ca Przew. = Zastępca Przewodniczącego Prezydium Miejskiej  Rady Narodowej Opracowano - na podstawie materiałów:

Pana dr E.Żubera, Klubu Pioniera Miasta Koszalina, Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego , "Koszalin- rozwój miasta  w Polsce Ludowej" H.Rybicki, B.Zdrojewska, E.Z.Zdrojewski - Wydawnictwo Poznańskie 1985, oraz własnych ustaleń.

Józef Maciej Sprutta  - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina

Poprawiony: piątek, 30 stycznia 2015 11:58
 
WOJEWODOWIE KOSZALIŃSCY PDF Drukuj Email
Historia miasta - Historia najnowsza
środa, 06 października 2010 07:37

W dniu 14 marca 1945r. Rada Ministrów   uchwaliła tymczasowy podział Ziem

Odzyskanych -podzielono je na Okręgi/Województwa/ i Obwody/Powiaty/. Nasz

region koszaliński znalazł się w Okręgu Zachodniopomorskim.

Pełnomocnikiem Rządu na ten Okręg został Pan Leonard Borkowicz  jako organizator

i kierownik władzy wojewódzkiej. Siedzibą władz wojewódzkich został Szczecin i tam

w maju 1945r. ulokował się Pełnomocnik Rządu. Jednak ze względu na niejasną

przynależność miasta do Polski -/ w Jałcie Wielka Trójka ustaliła, że granica przebiegać

będzie na Odrze, a Szczecin leży na jej lewym brzegu/  sprawę tę na wyraźne żądanie

Józefa Stalina skorygowano i oficjalnie Szczecin dopiero dniu 5 lipca 1945r. został

przejęty przez Polaków /.

Poprawiony: wtorek, 11 lutego 2014 22:22
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7
wszystkie prawa zastrzeżone :www.przyjaciele.koszalin.pl
projekt i wykonanie: