Galeria 8 MEMORIA -Pionierzy 1/2 Drukuj
Foto 800 Zasłużeni Koszalinianie od 1945r
Galeria powstaje we współpracy SPK -Klubu Historii Miasta Koszalina z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej oraz dr. Zygmuntem Wujkiem. dr.Wojciechem Grobelskim, a także UM- Wydziałem Spraw Obywatelskich i Wydziałem Spraw Organizacyjno-Administracyjnych, Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pani Danuty Czerwonki - wieloletniej kierowniczki Administracji Cmentarza - PANI DANUSIA WIE WSZYSTKO ! Wszystkie fotografie Józef Maciej Sprutta.

Foto 801 Kardynał Ignacy Jeż
Kardynał Ignacy Jeż ( ur. 31.07.1914r. zm. 16.10.2007r. w Rzymie), Współautor listu do biskupów niemieckich w 1965r.Organizator i Pierwszy Biskup Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej w 1972r.. W czasie II Wojny -Więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi, Kawaler Orderu Uśmiechu. W dniu 15.10.2007r. mianowany przez Benedykta XVI Kardynałem/nie zdążył odebrać kapelusza/.


Więcej:  Krypta w Bazylice Kołobrzeskiej - miejsca wiecznego spoczynku Naszego Kardynała.

Foto 802 Biskup Czesław Domin
Jedyny sarkofag w Katedrze Koszalińskiej

Foto 802 Jan Kawiak

Z-ca Przew. i Przewodniczący Prezydium WRN w latach 1952-1957

W dniu 20.07.2012 obok niego spoczęła żona Magdalena.

Pochowani:Kwatera R-31, rząd 7, grób 23

Foto 802 Jan Urbanowicz - Wojewoda
Wojewoda Koszaliński - 1975-1981 Kwatera R3 Rząd 3, grób 56
Foto 803 Marian Czerwiński - Wicewojewoda
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1951-1952 - Wicewojewoda w latach 1976-1990 - GK, rząd 1a, grób 15

Foto 804 Jerzy Mokrzycki - Wojewoda
Wojewoda Koszaliński 1994 - 1998 Senator Ziemi Koszalińskiej - płyta nagrobna - granice województwa Aleja Zasłużonych I, rząd 1, grób 37Foto 805 Wacław Gelger - Wojewoda
Przewodniczący PWRN w latach 1968 - 1972 - R-15, rząd 16, grób 7


Barbara Zdrojewska - Wiceprzewodnicząca PWRN - w latach 14.07.1971 - 31.12.1973r.

w imieniu Jego Magnificencji Rektora, Pana Profesora dr hab. inż. Tadeusza Bohdala
i swoim, chciałam Pani serdecznie podziękować za swoistą łatwość tworzenia
i oddania się pasji kształtowania młodych ludzi - studentów. Dzięki Pani wysiłkom jesteśmy świadkami już ponad dwudziestoletniej historii Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Swoją postawą pokazała Pani Doktor, jak realizować wspaniałe przedsięwzięcie nakierowane na kształcenie młodzieży i dorosłych. Moje szczególne uznanie zawsze budziła konsekwencja Pani Doktor, rzetelność w realizacji postawionych sobie zadań, a także wręcz nieprawdopodobna życzliwość wobec studentów i współpracowników.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" - my zawsze będziemy pamiętać,
a nowe roczniki absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych będą potwierdzać słuszność przyjętego kursu w rejsie życia Pani Doktor.

Serdecznie dziękuję Pani Doktor za ten wkład.

Pożegnała zmarłą Pani prof.nadzw.dr hab.  Danuta Zawadzka - prorektor ds. kształcenia.

 

Pochowana: AZ 2, rząd 1, grób 73 - razem z Ojcem Bolesławem Kurzawińskim.

 

 

Foto 806 Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,Wicewojewoda Koszaliński, Wicewojewoda Zachodniopomorski,

Władysław Husejko urodził się w Lubiatowie/dziś dzielnica Koszalina/, Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej/dziś Politechnika Koszalińska/- Wydział Mechaniczny/1978/ oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania/2007/, kierownik Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej- do 1990roku i zastępca dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego/2002-2006/, W latach 1990-1998 Wiceprezydent Koszalina, W latach 1998-2001 Wicewojewoda Koszaliński i Wicewojewoda Zachodniopomorski, W latach 2006-2010 - Wicemarszałek i Marszałek Zachodniopomorski, Od 2010 r. radny Koszalina - wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej./ Należał do Unii Wolności, a od 2005r. Platforma Obywatelska/. Współtwórca i kierownik zespołu opracowującego pierwszą "Strategię rozwoju Koszalina" - jedną z pierwszych kraju.

-To był świetny, pogodny człowiek, który słuchał ludzi i nie narzucał swojej woli- tak Go widzą przyjaciele.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP/2010/, Srebrny Krzyż Zasługi/2003/, Medal "Za zasługi dla Koszalina"/1990/, Odznaka honorowa "Za zasługi dla powiatu koszalińskiego",Złoty Medal "Za zasługi dla Policji/2010/, Złota Odznaka "Gryfa Zachodniopomorskiego"/2012/.  Pochowany: Aleja Zasłużonych II, rząd 8, grób 2.Pogrzeb: Uroczystości pożegnania Władysława Husejki odbyły się: w kościele Św.Wojciecha, Na cmentarzu/pogoda była cudowna!/ żegnał Go Ks.Biskup Krzysztof Zadarko, żegnali także  Marcin Zydorowicz-Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz - Marszałek Zachodniopomorski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Wspaniałe pożegnanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dr Eugeniusz Żuber - odtworzył wystąpienia Władysława z ostatniej sesji Rady Miejskiej - Władysław Husejko kierował swoje wystąpienie wprost do nas - zebranych na cmentarzu - był wśród nas duszą i ciałem.

 

Foto 810 Burmistrzowie i Prezydenci Koszalina

Foto 811 Edmund Dobrzycki - Pierwszy Starosta
Starosta powiatu koszalińskiego w latach 1945-1948/Koszalin nie był jeszcze miastem wydzielonym/. Prof.zw. dr hab. Akademii Rolniczej w Szczecinie- jej Rektor w latach 1972-1975, Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Kwatera 9a, rząd 1, grób 14/przy bramie nr 2/, spoczywa z żoną Ireną. Ma w Koszalinie  swoją ulicę.


Więcej: Jego fotografia w Galerii 9 - Koszalin po 1945r. Foto 900.

Foto 811 Ignacy Kuczkowski - Starosta Koszaliński
Drugi i ostatni starosta koszaliński/w powojennym Koszalinie/ od 05.02.1949 do 05.06.1950r. Urodził się w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia na Politechnice Lwowskiej. W maju 1918r. powołany zostaje do służby wojskowej w armii austro-węgierskiej. Z dniem 1 stycznia 1919r. podejmuje służbę w Wojsku Polskim.W 1920r. rozpoczyna naukę w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu. Jako podporucznik skierowany zostaje do Suwałk. W 1921r. podejmuje studia wyższe na Politechnice Warszawskiej. Zostaje przeniesiony do Marynarki Wojennej. Jest I oficerem na okrętach ORP - Mazur, Czajka, Warta i Wilia. W 1931r. awans na kapitana marynarki. W czerwcu 1934r. skierowany do Flotylli Rzecznej na Polesie. Uczestniczy w obronie Helu we wrześniu 1939r. - jest dwukrotnie ranny. W dniu 2 października 1939r. trafia do niewoli niemieckiej - oflag IIA Prenzlau i II Woldenberg. W trakcie ewakuacji obozu ucieka- ujęty trafia do Stalagu w Stargardzie Szcz. i do Prenzlau. W kwietniu obóz wyzwalają wojska radzieckie. Trafia do Szczecina. Odbudowuje gospodarkę morską. W marcu 1947r. zostaje dyrektorem Przedsiębiorstwa Polska Żegluga Przybrzeżna "Gryf".W styczniu 1950r. przeniesiony do rezerwy w stopniu komandora podporucznika. Po likwidacji urzędu starosty zostaje kierownikiem Wydziału Budownictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. We wrześniu 1952r.zostaje zastępcą dyrektora ds. technicznych Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich "Barka" w Kołobrzegu, a w1962r. na takimż stanowisku w "Kutrze" Darłowo. W 1964r. wraca na stałe do Kołbrzegu. W latach 1964-65 jest przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady w Kołobrzegu. Po odejściu na emeryturę nadal udziela się społecznie w komisjach WRN i PRN w Kołobrzegu. Ma w Koszalinie swoją ulicę na Osiedlu "Bukowe". Pochowany w Kołobrzegu z żoną Antoniną: Kwatera 12, rząd 8, grób 2.


Więcej: Notka na podstawie opracowania sylwetki autorstwa Pana Bogusława Wolfa.

 

Foto 811 Mieczysław Kalita - Wicestarosta Koszaliński
Żołnierz Września 1939 - Armia Kraków, Oficer Ludowego Wojska Polskiego-II Dywizja Piechoty, postać legendarna, do września 1946r. służył w Wojsku, następnie Referendarz i Wicestarosta Koszaliński u Starosty Edmunda Dobrzyckiego i Ignacego Kuczkowskiego - w latach 1948-1950, następnie w przemyśle terenowym, w PIH, a ostatnie 19 lat przed emeryturą/od 1.01.1977r./ w NBP, Odznaczenia wojenne- Krzyż Walecznych, Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały", Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal za Warszawę, Ordery i odznaczenia PRL m.in. Krzyż Oficerski OOP, Pochowany: Kwatera R-28, rząd 1, grób 7.

 

Foto 812 Franciszek Arczyński - sekretarz Starostwa - pierwszy organista
Franciszek Arczyński urodził się w Kamienicy pow.Tuchola. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w zawodzie organisty i objął takąż funkcję w kościele parafialnym w Jednorożcu. W dniu 4 listopada 1939r. wziął ślub z Marią. W dniu 11 czerwca 1945r. znaleźli się w Koszalinie. Został sekretarzem u Starosty Edmunda Dobrzyckiego, potem u starosty Ignacego Kuczkowskiego. Równocześnie był organistą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. - współorganizował tę parafię. W początkowym okresie, kiedy nie było jeszcze księdza celebrował samodzielnie pogrzeby.Organy znalazł w likwidowanym kościele metodystów w Wyszeborzu. Zorganizował chór parafialny - solistami byli m.in. Dorota i Franciszek Nowakowie, bracia Wołkanowscy. Proboszczem był w latach 50. ks. Stanisław Bilski. Szczególnie uroczyście organizowali Boże Ciało. W dniu 4 lipca 1972r. kościół przy ul. Niepodległości zajął nowo powołany ordynariusz nowo zorganizowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Ks. Biskup Ignacy Jeż. W dniu 4 lipca 1974r. bp. Ignacy Jeż objął Katedrę Koszalińską - organistę i chór zabrał ze sobą. Franciszek Arczyński pełnił tu swoją funkcję do emerytury czyli do 1994r. Potem jeszcze przez 10 lat był organistą w powstającym kościele pw. Św.Józefa Rzemieślnika u Ks. proboszcza R.Hendzla. Franciszek Arczyński został uhonorowany w dniu 22.12.1977r. przez Papieża Pawła VI "Złotą Monetą w Działalności Chrześcijańskiej"/to najwyższe wyróżnienie Kościoła dla osób świeckich/. Pionierzy pamiętali o swoim koledze i nestorze- byliśmy u Niego na 95 rocznicę urodzin - otrzymał List Gratulacyjny od Prezydenta M. Mikietyńskiego, byliśmy u państwa Arczyńskich w 70 rocznicę pożycia małżeńskiego. Pamiętali o Nim Jego chórzyści. Zaśpiewali mu przepięknie na pogrzebie. Pochowany w dniu 22.01.2011r. W dniu 20.07.2012r. obok niego spoczęła żona -Maria : Kwatera: R-1, rząd 1a, grób 110.


Więcej: Mszę żałobną i ceremonię pogrzebową celebrowali księża parafii z Ks. Ryszardem Hendzlem. Do grobu z woli Franciszka włożono nuty i tekst Jego pieśni " Chwalę Cię Boże".

 

 

Foto 812 Henryk Jagoszewski - Burmistrz
Henryk Jagoszewski - nauczyciel,burmistrz Koszalina w latach 1947-1948 Maria Jagoszewska- nauczycielka - pionierka, Szkoła Podstawowa Nr 1 - Kwatera 45-53, rząd 14, grób 22


Więcej: Henryk miał największy pogrzeb w Koszalinie w kondukcie szło ponad 5000 osób

Foto 813 Tadeusz Wojciechowski - Burmistrz
poznański harcerz, czołowy bokser polski, poszukiwany przez gestapo, w Koszalinie od lutego 1945r. świadek podpalenia przez Rosjan koszalińskiej fabryki papieru/na rozkaz Komendanta Radzieckiego Koszalina w odwecie za zamordowanie jego żony na drodze koło Porostu/ Przewodniczący PMRN w Koszalinie w 1952r. Kwatera P 15 rząd 12, grób 2

ppłk Józef Baran-Chrząszczński

/w opracowaniu/

Pochowany: w grobowcu rodzinnym w Toruniu.

Foto 814 Tadeusz Wielgosz - Burmistrz
Przewodniczący PMRN w latach 1952-1954 - G-7, rząd 1, grób 21 - żołnierz Wojny Obronnej 1939


Foto 815 Czesław Kuiński - Wiceburmistrz
- pionier , nauczyciel - wiceprzew. PMRN w latach 1961 - 1963 - Kwatera G 9, rząd 19, grób 6

Foto 815 Roman Fabiańczyk - Wiceburmistrz
Wiceprzewodniczący PMRN w latach 1954-1956 Pochowany - Kwatera AZ-II, rząd 4, grób 8.


Foto 815 Tadeusz Ozga - Pionier - Burmistrz
W Koszalinie od 27 kwietnia 1945r. w Grupie Operacyjnej organizującej administrację polską w Koszalinie, Działacz społeczny i partyjny, konsekwentny i bezkompromisowy, mający swoje zdanie, bardzo dobry gospodarz miasta - Przewodniczący PMRN w latach 1958-1963 - budowniczy śródmieścia i Ratusza - AZ II, rząd 3, grób 31

Foto 815 Władysław Orłowski - Burmistrz
Władysław Orłowski przejął urząd Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie po Tadeuszu Ozdze - od dnia 08.02.1963r. do 05.02.1969r. Pochowany: Pole Urnowe 1 - rząd 10, grób 4

Foto 817 Adam Śnieżek - Wiceburmistrz
dziennikarz, absolwent KUL , w Koszalinie od 1950r., członek SDP, - Z-ca Przewodniczącego PMRN w latach 1963-1969 - jeden z najbardziej twórczych urzędników Ratusza, kompetentny i lubiany, animator kultury i turystyki, - Pochowany - Aleja Zasłużonych I, rząd 2, grób 3 - miał tylko 37 lat!

Foto 817 Józef Bajsarowicz - Burmistrz
Przewodniczący PMRN w Kołobrzegu w okresie 03.04.1958 do 14.12.1969. Honorowy Obywatel Kołobrzegu ,Przewodniczący PMRN w Koszalinie w latach 1969 -1972, - AZ II, rząd 4 ,grób 4

Foto 818 Eugeniusz Bartkiewicz - Burmistrz
Przewodniczący PMRN w latach 1972 - 1973 R 19, rząd 4, grób 14


Foto 819 Bernard Kokowski - Prezydent
Prezydent w latach 1973 - 1981 - budowniczy nowego Koszalina - R 13, rząd 7, grób 2


Foto 820 Alicja Pawlak - Wiceprezydent
Urodziła się w Białymstoku.Do Koszalina wędrowała przez Łódź, lasy kieleckie. Tu trafiła do oddziału partyzanckiego AK - była łączniczką ps. "Hanka" - miała 16 lat. Od 1952r. w Koszalinie , gdzie podejmuje pracę w Szkole Handlowej. Wstępuje do Stronnictwa Demokratycznego, pracuje w Komitecie Wojewódzkim SD, potem jest sekretarzem w Komitecie Miejskim, członek Klubu Pioniera Miasta Koszalina,radna Rady Miejskiej - przewodnicząca Komisji Kultury,Zastępca Przewodniczącego Prezydium MRN w Koszalinie w latach 1972-1973, Wiceprezydent Koszalina w latach 1973 - 1976 , inicjuje powstanie Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego i Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Współorganizuje Międzynarodowe Plenery Malarskie w Osiekach, Koszalińskie Festiwale Muzyki Organowej, Międzynarodowe Spotkania "Młodzi i Film", Festiwale Chórów Polonijnych, rozwija kontakty z zaprzyjaźnionymi miastami - Gladsaxe i Neubrandenburg, zabiega o przekształcenie Orkiestry w Filharmonię, dba o budowę Biblioteki Wojewódzkiej i Amfiteatru. W latach 1976-1978/do emerytury/ Dyrektor Klubu Prasy i Książki "RUCH". członek Stowarzyszenia "Wisła-Odra", wiceprzewodnicząca "Rodziny Katyńskiej", ławnik Sądu Wojewódzkiego, Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana: Kwatera R-4, rząd 1, grób 21.


Więcej: "DAMA koszalińskiej kultury i sceny politycznej" - tak Ją określił Ryszard Ulicki.

Foto 820 Jan Kuć - Prezydent
Prezydent w latach 1981-1983 - AZ II, rząd 4 , grób 25Foto 820b Stanisław Mazur - Prezydent

Prezydent w latach 1983-1986 - P-16, rząd , grób .

Foto 821 Antoni Grzechowski - Prezydent
Prezydent w latach 1995 - 1998 - R 32, rząd 13, grób 28
- w opracowaniu
Foto 823 Lech Żyła - Wiceprzew. MRN , Dyrektor Liceum
Pochodził z Dobrzycy pow. Jarocin, w 1954r. ukończył studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, otrzymał nakaz pracy w Koszalinie, podjął pracę nauczyciela wf w I Liceum im. St.Dubois, tu przepracował do emerytury. Wicedyrektor od 1967r. i Dyrektor tego Liceum w latach 1971-1998, Postawił Liceum na bardzo wysokim poziomie edukacyjnym - szkoła została członkiem prestiżowego Towarzystwa Szkół Twórczych,Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie, Zmarł nagle. - G9, rząd 14, grób 34


Więcej: Bardzo cierpliwy, spokojny, nigdy nie podnosił głosu-Prawdziwy Pedagog.

Foto 824 Janusz Kisieliński - Wiceprezydent
Wiceprezydent Koszalina, Pochowany - Kwatera 45-53, rząd 21, grób 6.

Foto 825 Henryk Sobolewski - Prezydent Koszalina
Absolwent Technikum Geodezyjnego w Poznaniu, Absolwent Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej, Dyrektor Zakładu Budowlanego w Wałczu, Następnie geodeta miejski w Koszalinie, W latach 1966-75 dyrektor przedsiębiorstw budowlanych, W latach 1976-86 Wiceprezydent Koszalina - przyjaciel Wł. Hasiora, budował z nim słynne "Ptaki", W 1986r. Dyrektor Wydziału Geodezji UW w Koszalinie, jednocześnie konsultant Departamentu Geodezji w Ministerstwie Budownictwa, Od 1990r. przewodniczący Podatkowej Komisji Odwoławczej Izby Skarbowej, jednocześnie ekspert ds. przekształceń własnościowych Ministra Finansów, W latach 1994-95 Wiceprezydent Koszalina, W latach 1995-98 Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej i członek Komisji Kultury, W latach 70. i 80. czynnie uprawiał żeglarstwo morskie, Wicekomandor "Trampa", Prezes KS "Bałtyk", W latach 1998-2002 Prezydent Koszalina- doprowadził do otwarcia lapidarium na Koszalińskim Cmentarzu, Potem radny Rady Miejskiej, Mistrz celnej riposty, Człowiek nietuzinkowy, Postać niezwykle barwna, Charyzmatyczny - oddany miastu i ludziom, Pochowany: Kwatera P-9, rząd 2, grób 2.


Więcej: Żegnamy Cię Panie Prezydencie.

Foto 826 Bolesław Andryszewski - Przew.Prez.PRN

Pełnił swoje obowiązki w latach 1962-1970. Pochowany:Kwatera P-30, rząd 7, grób 11.

Foto 827 Mamert Zienkiewicz - Przew. Prez. PRN
Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie od 17.03.1970 do 31.12.1971, Po reorganizacji administracji terenowej Naczelnik Powiatu Koszalińskiego od 1.01.1972 do 30.05.1975. Pochowany z żoną Aldoną:Kwatera R-34 , rząd 1, grób 18.
Foto 828 Wacław Barański - Pionier - wiceprzewodniczacy PPRN
Jeden z organizatorów administracji powiatu koszalińskiego, Absolwent Zawodowego Studium Administracji UAM w Poznaniu, W latach 1976 - 1982 dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie -organizował ten oddział, który początkowo mieścił się w przy Placu Wolności, W 1981r. rozpoczął budowę nowej siedziby przy ulicy Piotra Skargi, z dniem 31 grudnia 1982r. odszedł na emeryturę, niezwykle szanowany i lubiany przez pracowników ZUS i przez podopiecznych. Pochowany: Kwatera G-11, rząd 2, grób 18.
Foto 830 Pionierzy Miasta Koszalina - Rada Klubu
Klub Pioniera Miasta Koszalina powstał 9 marca 1970r. Na fotografii z 12.03.1984r. Rada Klubu od lewej: Matylda Dąbrowska- członek Rady, -Stanisław Głowacki - Wiceprezes, - Irena Levittoux - Plutecka - członek Rady,- Karol Mytnik - Prezes Klubu, -Beata Mech - członek Rady, - Józef Weiss - skarbnik Rady, - Józef Szantyr - członek Rady, - Bernard Konarski - członek Rady,

Foto 830 Pionierzy Miasta Koszalina - Rada Klubu
Na fotografii z 1978r. Sekretariat Rady Klubu , od lewej: - Józef Weiss - skarbnik, - Karol Mytnik - Prezes, - Stanisław Głowacki - Wiceprezes, - Edward Pikutowski - sekretarz.


Foto 831 Karol Mytnik - Pionier
W Koszalinie od 20.08.1945, Współorganizator i Prezes Klubu Pioniera w latach 1970 - 1989 - prawnik - adwokat, pedagog - dyrektor szkoły dla pracujących, - Kwatera 45-53, rząd 34, grób 6

Foto 832 Stanisław i Wanda Głowaccy - Pionierzy
Gnieźnianin, w Koszalinie od 9 maja 1945r. , organizator Zarządu Miejskiego, organizator Starostwa, organizator życia gospodarczego i społecznego w Koszalinie m.in.Wiceprezes Klubu Pioniera w latach 1970 - 1989, - Wiceprzew. PMRN w latach 1969-1970, - Pochowany z żoną Wandą - pionierką, także Gnieźnianką: AZ II, rząd 2 , grób 53
Foto 833 Józef i Maria Weissowie - Pionierzy
Gnieźnianin, w Koszalinie od 27.04.1945r. Skarbnik Zarządu Klubu Pioniera Miasta Koszalina w latach 1970-1989, Pierwszy obywatel polski zameldowany w Koszalinie , księgowy - pracował w budownictwie, w spółdzielczości,w Prezydium WRN, w Okręgowym Zarządzie Kinematografii, radny i członek Zarządu Miejskiego I kadencji, -Pochowany: Grobowce I, rząd 5, grób 4
Foto 834 Edward Pikutowski - Pionier
Gnieźnianin, pionier Koszalina, matematyk, organizator Liceum im.St.Dubois i jego dyrektor w latach 1950-1951, później Liceum dla dorosłych, zawsze pełen werwy i temperamentu. - Pochowany AZ II, rząd 1, grób 19

Foto 834 Matylda Dąbrowska - Pionier Koszalina
Pionier Koszalina, współorganizator Klubu Pioniera, członek Rady Klubu, wieloletni kierownik biblioteki w Liceum im.St. Dubois, Pochowana: Kwatera G-8, rząd 8, grób 1

Foto 835 Józef Szantyr - Pionier - Lekarz
- w Koszalinie od sierpnia 1945r. - lekarz - chirurg. Dyrektor Szpitala najpierw Powiatowego potem Miejskiego i wreszcie Wojewódzkiego - do 1970r./odszedł na emeryturę/, ojciec szpitalnictwa i chirurgii koszalińskiej, - Człowiek Legenda - spoczywa w Alei Zasłużonych II, rząd 6 , grób 7 ,


Więcej: "Był wychowawcą i nauczycielem całego pokolenia lekarzy koszalińskich, wzorem i przykładem wiedzy, pracowitości, skromności, uczciwości i pełnego oddania chorym " - tymi słowy żegnał GO przyjaciel i współpracownik dr Leon Konieczny.

W dniu 22.02.2013r. u jego boku spoczęła stuletnia żona Janina Szantyr - Pionierka Koszalina.

Foto 836 Dr Leon Konieczny - Pionier Koszalina - lekarz chirurg
Leon Konieczny urodził się 27 lutego 1924r. w Pobiedziskach. W latach 1946 do 1952 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu - w dniu 29 lutego 1952 uzyskał tytuł lekarza medycyny. W trakcie studiów pracował jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego. W lipcu 1952 powołany został do służby wojskowej i skierowany do Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Koszalinie - na oddział chirurgiczny. Od lutego 1957r. rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie: kolejno - jako asystent, starszy asystent, zastępca ordynatora - i od 1964r. do stycznia 1994r. jako Ordynator. W czasie pracy uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii, a w 1976r. został doktorem nauk medycznych. Wyszkolił ponad 30 chirurgów I i I stopnia,trzech doktoryzował. Zaangażowany członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1960r. zorganizował, a potem kierował Koszalińskim Oddziałem Głównej Biblioteki Lekarskiej. Sprawował opiekę medyczną nad alumnami Wyższego Seminarium Duchownego. Jego pasją pozazawodową była historia Pomorza, w tym szczególnie związana z medycyną. Był współautorem książki (2000r. ) "W tysiąclecie powstania biskupstwa w Kołobrzegu", napisał ponadto - w 2003r. "Tropy medyczne w dziejach Koszalina" i w 2006r. "Wizerunki lekarzy pomorskich". Był współzałożycielem i działaczem Koszalińskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Niestety ciężka choroba nie pozwoliła na ukończenie planów pisarskich, na kontynuowanie pracy społecznej.Całe Swoje życie poświęcił ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, trosce o Rodzinę, kształceniu młodych kadr. Zmarł 7 października 2009r. Zgodnie z życzeniem wyrażonym przed śmiercią, pochowano Go z kitlem lekarskim. Pochowany: Kwatera G-5, rząd 3, grób 33.


Więcej: Zmarłego żegnał Jego Ekscelencja ks. bp Krzysztof Zadarko w asyście wielu przedstawicieli duchowieństwa i bardzo licznej grupy kolegów-lekarzy oraz szczególnie licznie przybyłych mieszkańców Koszalina i Regionu.

Foto 836 Irena Levittoux - Plutecka - Pionier - lekarz
Pionier Koszalina/organizatorka Klubu Pioniera/ - lekarz stomatolog,pogodna i życzliwa ludziom. Więzień Pawiaka, Obozów Ravensbruck.Majdanek. Jej mąż Zygmunt Plutecki - kapitan Armii Andersa - czołgista, Kwatera 53-57 , rząd 3 , grób 7


Więcej: Autor pomnika Zygmunt Wujek.

Foto 836 Jan i Anna Rajdowie - Pionierzy
Jan Rajda żołnierz I Armii Wojska Polskiego, od 1946r. w Koszalinie, członek Rady Programowej Klubu Pioniera, gł.księgowy Oddziału NBP, Pochowani: Kwatera G-8, rząd 3, grób 3


Foto 837 Hieronim Staszewski - Pionier Koszalina
W Koszalinie od 1945r. , organizator i założyciel PSS "Pionier" w Koszalinie i w Szczecinku. 1945-1951 Viceprezes PSS Pionier, 1951-1971 Prezes "Pioniera", Pochowany z żoną Ireną Kwatera AZ II, rząd 2, grób 2.


Foto 837 Wanda Wojdyło i Adela Hajduk - Pionierki
-organizatorki szkolnictwa podstawowego od 20 czerwca 1945, Wanda Wojdyło była Liceum Odzieżowego, Technikum Handlowego, matka chrzestna statku PLO "Koszalin", - Adela Hajduk w Koszalinie od 9 maja 1945, nauczycielka w SP Nr 1, Nr 3, Technikum Samochodowym, Nr 7, Nr 10, - zawsze razem -Kwatera G3, rząd 13, grób 8 i 9

Foto 837 Mieczysław Jan Mech

Żołnierz Armii Krajowej, Pionier Koszalina, członek Rady Programowej Klubu Pioniera, Pochowany obok syna Andrzeja: Kwatera P-2, rząd 21, grób 10.

 

Foto 844 Klaudiusz Górski - Pionier - pierwszy Inspektor Oświaty
Pionier oświaty, przybył z pierwszą Grupą Gnieźnieńską w dniu 6 maja 1945r. organizującą Polski Koszalin. Wielce Zasłużony Nauczyciel i Organizator szkolnictwa koszalińskiego. Pochowany: Kwatera P-10, rząd 12, grób 11.