Galeria 8 MEMORIA -Pionierzy 2/2 Drukuj
Foto 838 Maria Pilecka - Pionier - pierwszy bibliotekarz
Nauczycielka na Wileńszczyźnie, od 24.08.1945r. w Koszalinie- w Powiatowej Komisji Opieki nad Książką, organizatorka bibliotek w Koszalinie i powiecie, organizatorka koła Związku Bibliotekarzy i Archiwistów w Koszalinie, do 28.02.1969 pracowała w WiM Bibliotece, niezwykle pogodna Osoba, wzór pracowitości i kultury osobistej. - starsza siostra rotmistrza Witolda PILECKIEGO - Kwatera 45-53, rząd 6, grób 31


Więcej: Urodzona 29.01.1899r. Pietrozawodsk, zm. 08.02.1991r. w Koszalinie,

Foto 838 Wanda Janina Giec - Pionier
Młodsza siostra Marii Pileckiej i Rotmistrza Witolda PILECKIEGO. Pochowana z rodziną męża:Kwatera R-1, rząd 3, grób 72

Foto 839 Ignacy Psuty - Pionier- pierwszy piekarz
Ignacy Psuty - piekarz - w dniu 2 sierpnia 1945r. uruchomił pierwszą koszalińską piekarnię przy Placu Gwiaździstym/dziś w tym miejscu jest cukiernia Niedźwiadek/, później sławny piekarz/oraz jego syn/z ulicy Wojska Polskiego, - Kwatera 45-53, rząd 21 ,grób 6

Foto 840 Franciszek Nowak - Pionier- pierwszy mleczarz
Mieszkaniec Kcyni, absolwent Technikum Mleczarskiego we Wrześni, -W Koszalinie od 15 sierpnia 1945r., zamieszkał z żoną Dorotą w rozgrabionej mleczarni przy ul.Szczecińskiej - uruchomił ją w październiku 1945 . organizował skup mleka, po dwu latach jako bezpartyjny nie mógł kierować zakładem, pracował w Miejskim Handlu Detalicznym do emerytury. W mleczarni urodził się jego syn Jerzy, - Pochowany z synem Kwatera G-2, rząd 8 , grób 2.

 

Foto 840 Roman Nowakowski - Pionier - bankowiec
W Koszalinie od kwietnia 1946r. Zatrudniony od maja 1946 do czerwca 1949r. Wytwórnia Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa T.Pilarski, 1949-1950 - PZUbezp. Wzajemnych, Od sierpnia 1951do grudnia 1952 - NBP Oddział Wojewódzki, w 1953r. Bank Rolny Oddział Wojewódzki, 1953-1962 NBP Oddział Wojewódzki, 1962-1967 Wojew. Przeds. PKS, Od 1967 do 1970 Zakłady Techniki Próżniowej TEPRO, Od 1970 do 1975 ZETO Koszalin, Od 16.11.1975 do 31.05.1993r. NBP i II Oddział PKO Koszalin - Odszedł na emeryturę. Pochowany z żoną Wandą: Kwatera G-11, rząd 2, grób 14.

 

Foto 840 Władysław Sulistrowski - Pionier - pierwszy bankowiec

Foto 841 Bolesław i Jadwiga Szymańscy - Pionierzy Koszalina
Bolesław Szymański - drukarz, pierwszy maszynista rotacyjny "Głosu Koszalińskiego", Pochowni: Kwatera R-19, rząd 5, grób 8.


Foto 842 Gerard Wierzbowski - Pionier - pierwszy lekarz
Pierwszy koszaliński lekarz Pochowany - Kwatera G1, rząd 2, grób 8.

Foto 842 Jan Pohorski - Pionier Koszalina
W Koszalinie od 1946r. Pionier Koszalina-członek Rady Klubu Pioniera, działacz Stronnictwa Demokratycznego, prawnik, Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie w latach 1949-1950, Poseł na Sejm w kadencji 1960-1965, wieloletni radny Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, Pochowany z żoną Jadwigą:Kwatera G-5, rząd 8, grób 5.


Foto 843 Józef Nowak - Pionier - pierwszy masarz
Otworzył pierwszy sklep masarniczy przy ul. Młyńskiej, - Pochowani - Kwatera P-11, rząd 11, grób 17,18

Foto 844 Klaudiusz Górski - Pionier - pierwszy Inspektor Oświaty
Pionier oświaty, przybył z pierwszą Grupą Gnieźnieńską w dniu 6 maja 1945r. organizującą Polski Koszalin. Wielce Zasłużony Nauczyciel i Organizator szkolnictwa koszalińskiego. Pochowany: Kwatera P-10, rząd 12, grób 11.

 

Foto 844 Por. Józef Kąkolewski - Kosynier Gdyński - Pionier Koszalina
W Koszalinie znany działacz społeczny w swoim osiedlu. Pochowany - AZ I, rząd 1 , grób

 

Foto 844 Jan Majka - Legionista, Witold Majka - więzień obozów koncentracyjnych
Pochowani: Kwatera R-12, rząd 3, grób 23

Foto 845 Nowakowski Kazimierz - Pionier -pierwszy fotograf
Powstaniec Wielkopolski ,W Koszalinie od 9 maja 1945r. - objął studio fotograficzne przy ul. Bolesława Chrobrego 1 /dziś Pasaż Handlowy MERKURY/. Fotografował powojenny Koszalin. Pochowany razem z żoną Anielą - Kwatera R-8 , rząd 2 , grób 4.

 

Foto 846 Edmund Nowak - pionier - pierwszy stolarz
Przyjechał z Kcyni z bratem Franciszkiem/w dniu 15.08.1945r./, uruchomił pierwszą w mieście stolarnię przy ul. Brackiej/dziś ul.Bogusława II/, Pochowany z żoną Haliną - Kwatera P-7, rząd , grób ,


Foto 847 Franciszek Musielak - Pionier - pierwszy kominiarz
Mistrz kominiarski,W 1945r. przyjechał do Koszalina z Nowego Miasta. Organizował Spółdzielnię kominiarzy. Wychowawca kadr kominiarskich m.in. swego syna Jacka. Pochowany z żoną:Kwatera G-3, rząd 2, grób 5.

 

Foto 848 Ludwik Kasprzak - Pionier - pierwszy rymarz

Urodził się we wsi Miroszka pod Gnieznem, posiadał zakład rymarski, w kwietniu 1945r. na dołączył do grupy Gnieźnian organizujących wyjazd na tzw. Ziemie Zachodnie. Gniezno przejęło patronat nad miastem i powiatem Koszalin. Ludwik Kasprzak /tak jak inni/ jechał do Koszalina z całym dobytkiem. Wiózł sprzęt gospodarczy, narzędzia i maszyny rymarskie oraz zapasy żywności na pierwsze dni. Zajął lokal przy ulicy B.Bieruta 3/dziś ul.Połczyńska/, a potem przy ul. 1.Maja 18 /dziś Pasaż Milenium/. Ludwik Kasprzak i jego synowie- Leon i Zdzisław - mieli pełne ręce roboty - boć byli pierwszymi rymarzami w regionie. Dokonywali cudów ze zniszczoną uprzężą, którą przywozili rolnicy. Ponieważ brak było surowców Ludwik Kasprzak zajął się garbarstwem/bo i ten zawód nie był mu obcy!/. Ktoś "życzliwy" doniósł o tym władzy i tak Ludwik trafił na  6 miesięcy do więzienia - przepadły też dwie ciężkie maszyny do szycia skór. W 1951r. zaczęto likwidować sektor prywatny i Ludwik był zmuszony zamknąć warsztat. Został jednym z organizatorów Spółdzielni Pracy Rymarsko-Tapicerskiej. Spółdzielnia ta przetrwała kilkadziesiąt lat. Rodzina Ludwika Kasprzaka budowała podwaliny gospodarki nowo tworzonego polskiego Koszalina. Wychował pięcioro dzieci/ jeden z synów Zenon to ceniony polonista/  zgodnie z Jego dewizą życiową : Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać najwięcej.

Pochowany z żoną Marcjanną :Kwatera R-6, rząd 1 , grób 137

 

Foto 849 Por. Józef Gębka - Pionier
Urodził się w Jasieńcu k. Jędrzejowa. W 1933r. ukończył Szkołę Podoficerów Piechoty w Koninie. Przydzielony do 2. Batalionu Strzelców w Tczewie. We wrześniu 1939r. bronił mostów na Wiśle. W dniu 5 września dostał się do niewoli w Grupie Dolnej. Trafił do stalagu w Człuchowie, potem w Nadarzycach i Bornem Sulinowie i do Czarnego. W 1941r. zrezygnował ze statusu jeńca wojennego i zgodził się zostać się robotnikiem cywilnym. Otrzymał przydział do Fabryki Papieru w Koszalinie. zakwaterowany został w Arbeitlager. Potem pracował u bauera w Stoisławiu.   Organizator samorządu polskiego - po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną.W dniu 4 marca 1945r. z grupą Polaków trafił do Koszalina. Świadek zamętu dziejowego w mieście -wyjazdów Niemców i osadnictwa polskiego. Po wojnie pracował w Urzędzie Akcyzowym w Koszalinie i Kołobrzegu, potem w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 24.10.2014r. u jego boku spoczęła 90-letnia małżonka Helena.

Pochowani: Kwatera R-32, rząd 13, grób 22.

 

Foto 850 Ojcowie Franciszkanie - Pionierzy
Najstarszy Zakon Koszalina, Franciszkanie objęli obiekty sakralne miasta w maju 1945r. Pochowani Kwatera GK, rząd 1, grób 9-11


Foto 851 Prof. dr Tadeusz Gasztold - Pionier
Historyk, Autor wielu opracowań o Pomorzu i Koszalinie m.in. Polacy na robotach przymusowych w rolnictwie Pomorza Zachodniego 1939-1945, Współautor opracowań: "Pogranicze i Kaszuby w latach terroru", "Miejsca pamięci narodowej na Pomorzu Środkowym", "Hitlerowskie prześladowania na Pomorzu Zachodnim 1939-1945". Pochowany Kwatera R 15, rząd 13a, grób 6

 

Foto 852 Tadeusz Fikowicz - Pionier
W Koszalinie od 1945r. Oficer I Armii WP, fotoreporter, Medale: Na Polu Chwały, Za Warszawę, Za Odrę Nysę i Bałtyk, Za Berlin, Zwycięstwa i Wolności, Tadeusz Fikowicz - jeden z założycieli Klubu Pioniera w 1970r. - Świadek przemijania, Mistrz fotografiki, potrafił zatrzymać czas - widzimy to na tysiącach Jego fotografii, - Pochowany - Kwatera R-18, rząd 15, grób 7.

 

Foto 853 Józef Leitgeber Pionier
W Koszalinie od 15 lipca 1945r., Absolwent Liceum im St. Dubois, absolwent Politechniki Gdańskiej, historyk Koszalina - niemieckiego i polskiego, pracownik BWSH, - Pochowany z rodzicami R-10, rząd 6, grób 19

 

Foto 854 Jadwiga i Henryk Jaroszykowie - Pionierzy
Jadwiga i Henryk -Oni walczyli o Polskie Pomorze i budowali polskość na naszej Ziemi Koszalińskiej, Henryk Jaroszyk- autochton Ziemi Mazurskiej, organizator Związku Młodych Polaków w Niemczech, prześladowany przez hitlerowców, więzień obozów Sachsenhausen i Dachau, Po II wojnie organizator administracji na Ziemi Złotowskiej m.in. wicestarosta, później Kierownik Wydziału Kultury i Sztuki PWRN w Koszalinie, radny PPRN w Złotowie, Radny PWRN w Koszalinie, członek Prezydium Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie, odznaki honorowe wielu województw dawnych Ziem Zachodnich, Kawaler Orderu Budowniczych Polski Ludowej, Piotr kontynuował Dzieło rodziców. - Aleja Zasłużonych II , rząd 3 ,grób 22

 

Foto 855  Figasowie  - Pionierzy


Agnieszka i Władysław

Byli uczestnikami buntu "Dzieci Wrzesińskich".  Po I Wojnie Władysław został policjantem, Agnieszka prowadziła bibliotekę.W czasie II wojny pomagali partyzantom, ukrywali Żydów. W Koszalinie od 1945r. -wraz z piątką dzieci. Organizował Milicję Obywatelską ,ale jako byłemu policjantowi "podziękowano" za służbę. Organizował Ogrody Działkowe , był zapalonym działkowcem, był społecznikiem.

Leszek Figas -Współzałożyciel Klubu Pioniera/ wraz z teściem Józefem Weissem/, Dziennikarz /od 1950r./ i społecznik, nestor koszalińskiego dziennikarstwa, mistrz i nauczyciel wielu dziennikarzy, Praca w Głosie Koszalińskim i Głosie Pomorza, Przez wiele lat organizował dziecięce wyścigi rowerowe, organizował razem ze starszym bratem Turnieje Trampkarzy.

Stanisław Figas - legenda koszalińskiej piłki nożnej, wychował wiele sław polskiej piłki, Jego imię nosi nasz największy Stadion.

Pochowani: Kwatera " Na Łuku", rząd 3, grób 33.

 

Foto 856 Jadwiga Jelec - Pionier
Absolwentka Sorbony, W Koszalinie od 6.05.1945r. ,czł. Rady Programowej Klubu Pioniera Miasta Koszalina,Dyrektor Liceum im. St.Dubois w latach 1954 - 1964, MADAME - nauczycielka francuskiego i angielskiego, Kobieta z klasą i niezwykłą wiedzą, Ona zbudowała podwaliny pod potęgę Liceum, Ma w Koszalinie ulicę swego imienia. Pochowana z matką- Kwatera P-1, rząd 2, grób 12

 

Foto 857 Roman Sierociński - Pionier - nauczyciel
Żołnierz Wojny Polsko-Ruskiej,Oficer WP II RP, Żołnierz II Wojny, jeniec, geograf,nauczyciel, organizator szkolnictwa koszalińskiego, m.in. Dyrektor Liceum im. St.Dubois 1945-1946, autor pamiętników, radny MRN i PRN, zginął w wypadku przed Saturnem, Pochowany AZ-I, rząd 3 , grób 22.

 

Foto 859 Marian Orłowski - Pionier - energetyk
Organizator Energetyki Koszalińskiej od 1950r. w Białogardzie i Koszalinie, Dyrektor Zakładu Energetycznego w latach 1950-1967. Ceniony fachowiec i lubiany Człowiek. Pochowany - Kwatera P-21, rząd 11, grób 24.

 

Foto 860 Andrzej Stefańczak - Pionier nauczyciel
Zasłużony nauczyciel Koszalina, Inspektor Szkolny, Pochowany: Aleja Zasłużonych I, rząd , grób .

Foto 861 Władysław Klinkosz - Pionier - nauczyciel
Urodził się w Gościcinie k.Wejherowa, żołnierz Wojny Obronnej 1939,  W czasie wojny w niewoli niemieckiej. Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Słupsku, nakaz pracy do Suchej Koszalińskiej, Ukończył geografię na Uniwersytecie Gdańskim/pisał pracę o historii Koszalina/, W Koszalinie od 1953r. Podjął pracę w Inspektoracie Oświaty, Współtworzył szkoły podstawowe i średnie m.in. II LO im. Wł.Broniewskiego. W latach 1958-1962 kierował SP Nr 7. Później zaczął pracę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym /w zespole szkół LO Nr 1/- po 1980r. na tej bazie powstało Liceum dla Dorosłych - był tu dyrektorem. Aktywnie działał w ZHP i PCK - także ławnik sądowy. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi , Złota Odznaka ZNP, Odznaka Honorowa PCK, Odznaka Za zasługi w rozwoju województwa Koszalińskiego. Pochowany - Kwatera R-32, rząd 23, grób 6.

 

Foto 862 Leonora Drzewińska - Pionier
Zamieszkała w Koszalinie w 1930r. Ojciec prowadził piekarnię, W marcu 1945 w ich domu zamieszkiwał Woronkow - Komendant Wojenny Koszalina. Pochowana z rodzicami: Kwatera P-8, rząd 3, grób 4

 

Foto 863 Marian Okulicz - Pionier - Sybirak
Wywieziony na Syberię z rodzicami/uczestnikami Wojny 1920/, W Koszalinie znany działacz społeczny m.in. w spółdzielczości mieszkaniowej KSM "Nasz Dom", pracownik Stowarzyszenia PAX, Lider medalierstwa koszalińskiego m.in. serii "Królowie i Władcy Polski", Pochowany: obok rodziców Kwatera R-11, rząd 11, grób 4.

 

Foto 864 Władysława Chmielowiec - Pionier
Nazwisko panieńskie Strzemecka ,Artystka - solistka Opery Lwowskiej, W 1945r. zamieszkała w Koszalinie. Pochowana z mężem: Kwatera R-1, rząd 5, grób 1.


Foto 865 Dymitr Kaliciak - Pionier - Żołnierz 1920r.
Walczył z Edwardem Rydzem- Śmigłym o Kijów w 1920r., Walczył o Warszawę w 1920r. Pochowany z żoną Anną:Kwatera R-25, Rząd 5, grób 10.


Foto 866 Józef Biernat - Uczestnik Rewolucji
Uczestnik Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji, Pionier Koszalina Pochowany: Aleja Zasłużonych I, rząd , grób .


Foto 867 Sylwester Fibingier - Pionier - drugi taksówkarz
Osiadł w Koszalinie w 1945r. Postawił drugą taksówkę koszalińską - DEKAWKA z Nr 2. W parze z pierwszym taksówkarzem - Zdzisławem Maciejewskim. Pochowany : Kwatera 45-53, rząd 3, grób 15.

 

Foto 868 Irena Trojanowska -pielęgniarka wojenna
Irena Trojanowska pielęgniarka Wojska Polskiego, zmarła w dniu 22.09.1945r. w wyniku ran odniesionych w walkach o Pomorze. Miała tylko 20 lat. Pochowana: Kwatera 45-53, rząd 3, grób 19.

Foto 869 Zbigniew Rogowski - dziennikarz, fotografik
W czasie II Wojny żołnierz Armii Krajowej - kurier Powstania Warszawskiego, w niewoli niemieckiej - oflag Bad Schwartau, po wyzwoleniu trafia do Sztabu płk.K.Ziemskiego w 8.Korpusie Brytyjskim, po demobilizacji wiosną 1946r. przyjeżdża do rodziców do Białogardu, dziennikarz Kuriera Szczecińskiego, później pracuje w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich - potem w Zarządzie Wojewódzkim PGR w Koszalinie, organiztor Polskiego Radia w Koszalinie w jesieni 1953r., fotografik i dziennikarz - wiele Jego fotogramów z Ziemi Koszalińskiej zdobi do dziś ściany urzędów i mieszkań, w ostatnich latach prowadził z żoną Ewą Zakład Optyczny w Koszalinie, historyk Ziemi Koszalińskiej, gawędziarz. Pochowany: Kwatera R-1, rząd 1a, grób 71.

 

Foto 870 Władysław Turowski - kompozytor
Urodził się w Kępnie. Absolwent Gimnazjum Klasycznego z 1928r. Muzyka była zawsze jego pasją - już w gimnazjum napisał operetkę "Studenteria". Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Śremie. Służbę wojskową odbywa w Ostrowie Wielkopolskim. W 1930r. awans do stopnia podporucznika. Podjął studia prawno-ekonomiczne na UAM w Poznaniu. Komponuje, tworzy zespoły estradowe. Wystawia swoją operetkę. W latach 30. rodzina przenosi się do Gdyni. Zostaje kierownikiem Biura Informacji Morskiej.We wrześniu 1939r. zmobilizowany i walczy do końca Wojny Obronnej - w końcowym etapie w SGO "Polesie" gen.Franciszka Kleeberga. Od 6.10.1939r. w niewoli niemieckiej - Oflagi - Ziegenhein, Veilburg, Osterrode i Murnau. Komponuje ,pisze wiersze tworzy ruch artystyczny. Tam zaprzyjaźnił się z Kazimierzem Rudzkim i Stanisławem Strugarkiem. Po wojnie w Jeleniej Górze - praca w FWP. W marcu 1950r. przenosi się do FWP do Mielna. Na lata zamieszkania w Koszalinie przypada największy rozkwit jego twórczości muzycznej i kompozytorskiej. Wydaje śpiewniki, zbiory pieśni. Łącznie napisał 49 utworów scenicznych, 45 pieśni na czterogłosowy chór mieszany i 123 pieśni i piosenki. Autor hymnu Koszalina "O koszalińsko Ziemio Moja" - rozbrzmiewającego w południe z wieży Ratusza, Kierował przez 20 lat Ogniskiem Muzycznym. Ma w Koszalinie ulicę swego imienia. Maria - jego żona zasłużona nauczycielka koszalińska, Pochowani : Aleja Zasłużonych II, rząd 1 , grób 24 i 25


Więcej: Córka Maria Turowska "Cytryna" odziedziczyła po ojcu talent muzyczny. Opracowano na podstawie:"Zasłużeni Ludzie Ziemi Koszalińskiej" Bernarda Konarskiego

 

Foto 871 Franciszek Grynkiewicz - Pionier
Żołnierz I Dywizji Piechoty, uczestnik walk o Berlin Pochowany: Kwatera R-22, rząd 3, grób 18.

 

Foto 872 Zenon Doliński - Pionier -
W opracowaniu Pochowany: Kwatera R-21, rząd 1, grób 3.

 

Foto 873 Stanisław Iwanowski - Pionier- Żołnierz Armii Krajowej
Żołnierz Września 1939r.,Wiezień obozów koncentracyjnych, Pionier Koszalina, organizator Spółdzielni "Społem" Pochowany z żoną Władysławą: Kwatera R-21, rząd 1, grób 3

 

Foto 874 Józef Fijałkowski - Pionier
Pionier Koszalina, wieloletni Dyrektor Powszechnej Kasy Oszczędności w Koszalinie, Podharcmistrz ZHP, Pochowany Kwatera G-10, rząd 13, grób 12.

 

Foto 875 Stefan Napierała - Pionier
W opracowaniu ,

Pochowany:Kwatera P-18, rząd 7, grób 28.

 

Foto 876 Maria i Zbigniew Śniegoccy - Pionierzy
W opracowaniu, Pochowani: Kwatera R-10, rząd 3, grób 1.

Foto 877 Michał Wieruszewski - Pionier - Żołnierz Marszałka Piłsudskiego

- Szeroka notka w Galerii "Armia Krajowa"-

 

Foto 878 Bogusław Graczyk - Pionier

-w opracowaniu-

Pochowany: Kwatera 45-53, rząd 20, grób 4

 

Foto 844 Klaudiusz Górski - Pionier - pierwszy Inspektor Oświaty
Pionier oświaty, przybył z pierwszą Grupą Gnieźnieńską w dniu 6 maja 1945r. organizującą Polski Koszalin. Wielce Zasłużony Nauczyciel i Organizator szkolnictwa koszalińskiego. Pochowany: Kwatera P-10, rząd 12, grób 11.