Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Herby Koszalina

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku...

więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

 

obchodzi jubileusz 20-lecia. W  ramach SPK funkcjonuje:

więcej

Kalendarium dziejów polskiego Koszalina PDF Drucken E-Mail
Benutzerbewertung: / 0
SchwachPerfekt 
Historia miasta - Historia najnowsza
Mittwoch, den 06. Oktober 2010 um 10:03 Uhr
There are no translations available.

1934- Ks. Stanisław Kozierowski /profesor Uniwersytetu Poznańskiego/ ustala w opracowanym przez siebie

"Atlasie" słowiańską nazwę miejscowości KOSZALIN,

1945

4. III  - Armia Czerwona zdobywa niemieckie miasto  Koeslin,

- do miasta dociera z Mścic pierwsza kilkunastoosobowa grupa Polaków  - robotników przymusowych

z Józefem Gębką na czele -  Rosjanie ich "zamknęli" na kilkanaście dni,


29.III.   - pocztowcy z Bydgoszczy uruchomili  -    pierwszy Urząd Pocztowy przy ul. Dworcowej 17,
29.III    - powołano pierwszy oddział polskiej milicji z komendantem Janem Piotrowskim ,


27.IV   - do Koszalina przybywa kilkudziesięcioosobowa grupa operacyjna mająca za zadanie zorganizowania

polskiej administracji w mieście i powiecie,


10 .V    - do Koszalina przybywa 500-osobowa grupa osadników z Gniezna z Edmundem Dobrzyckim -

Pełnomocnikiem Rządu, i Alfonsem Bielawowskim - przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości,


15.V    - powstaje punkt etapowy Urzędu Repatriacyjnego , w budynku dzisiejszego Gimnazjum Nr 4

/dawna Szkoła Podstawowa Nr 2/,

 

 

V

 

 • uruchomiono-Roszarnię Lnu,
 • Koszalińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych,
 • Browar,
 • Zakłady Technicznej Obsługi Rolnictwa,
 • Koszalińską Fabrykę Mebli,
 • Zakłady Mięsne,
 • Warsztaty Naprawy Taboru Samochodowego Ministerstwa Aprowizacji i Handlu,

12 VI      - otwarto pierwsze koszalińskie kino "Polonia" /potem ADRIA/
17 VI      - odprawiono pierwszą mszę katolicką w Katedrze Koszalińskiej,

20 VI.     - otwarto  pierwszą  Szkołę Podstawową /ul.Podgórna 5/,

20 VI.     - powstaje Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Pionier",

Skład pierwszego Zarządu: Prezes - Władysław Szymański /PPS/,

Wiceprezes- Hieronim Staszewski/PPR/,

Czł. Zarządu - Jan Kilian /PPS/,

VI.     - Ojcowie Franciszkanie reaktywowali erygowaną w 1892r. Parafię Rzymsko-Katolicką -  przy Kościele

Św. Józefa Oblubieńca /Kościół Mariacki kościołem filialnym/,

1 VII    - PSS 'Pionier' otworzyła w Koszalinie pierwszy sklep spożywczy przy ul. Jana z Kolna 22 - róg Spółdzielczej,

16.VII.    - przeniesiono szkołę z Podgórnej na ul. Zwycięstwa 131/obok "Victorii"/,

02.VIII    - otwarto pierwszą piekarnię/Ignacy Psuty przy Placu Gwiaździstym/,

VIII    - otwarto pierwszy sklep mięsny /Józef Nowak przy ul. Młyńskiej/,

VIII.   - utworzono sekcję tenisa ziemnego, sekcję piłki nożnej, sekcję piłki siatkowej Wojewódzkiego Klubu Sportowego,


VIII    - utworzono Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum     w domu przy ul. R.Traugutta 14-16,

potem w budynku ul.  Zwycięstwa 113 , a od lata 1947r. w dzisiejszej siedzibie

i  ze swoim patronem Stanisławem Dubois                                                                 

VIII.    - uruchomiono Drukarnię Państwową przy ul. Jasnej,/dziś ul.W.Wróblewskiego/,

28.VIII     - otwarto muzeum i pierwszą bibliotekę/ w budynku Muzeum przy ul. Armii Czerwonej -

dziś ul. Marsz.J. Piłsudskiego/,

1.IX       -  rozpoczęcie nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego/w budynku

drugiej niemieckiej szkoły podstawowej   z 1854r/,

02.IX.    - wydano "Wiadomości Koszalińskie" Nr 1,

04.IX     - otwarto Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Zwycięstwa 131,

04. X     - otwarto pierwszą szkołę zawodową Gimnazjum Kupieckie przy ul.Fr. Chopina 25 / od września 1946

przeniesiona na ul.A.Lampe 30 - dziś  Wł.Andersa/,                                         

05. IX    - otwarto Szkołę Podstawową Nr 3 ul. Jedności 9/w budynku trzeciej szkoły podstawowej niemieckiej z 1887r./,

05.IX     - otwarto    - Powszechną Szkołę Podstawową w Rogaczewie/tak nazywało się wtedy Rokosowo/,

Szkołę tę w czerwcu 1993 /już nazywającą się  już SP Nr 3/ uroczyście   zamknięto,

a uczniowie w barwnym  korowodzie przeszli do nowo zbudowanego obiektu przy ul. Jabłoniowej 23

/ dziś Zespół Szkół Nr 11/,

15. IX    - wchodzi w życie pierwszy w Zachodniopomorskim Okręgu Kolei Państwowych regularny rozkład pociągów, ,

X    - uruchomienie wodociągów i kanalizacji miejskiej

X     - otwarto  -    pierwsze Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące przy ul R. Traugutta 14-16, od grudnia przy ul.

Zwycięstwa 113 / dziś I Liceum im. St. Dubois /,

29.X     - powstaje - Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców,

15. XII - uruchomiono    -   Gazownię Miejską,

XII. - uruchomiono

 • -   Fabrykę Mydła "Elerta",
 • -   Fabrykę Octu,
 • -   Fabrykę Konserw Rybnych "Tytan",
 • -   Pierwszą Zachodniopomorską Spółdzielnię Pracy Mechaników Samochodowych/ na jej bazie powstał KZNS/,


1946 uruchomiono

 • Zakłady Mięsne przy ul. Morskiej,
 • Spółdzielnię  Pracy Szewców "Dobry But",


01.IX   - otwarto - Szkołę Podstawową Nr 4 ul. Jedności 9,

X    - przyjazd/ pierwszego w dziejach miasta /Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda,

1947

- uruchomiono Spółdzielnię Mleczarską /powstałą w 1896r./przy ul. Szczecińskiej,

lato    - Gimnazjum i Liceum im. St. Dubois obejmuje własną siedzibę/po likwidacji szpitala radzieckiego/,

lato    - Szkoła Podstawowa Nr 1 obejmuje swoją siedzibę przy ul. Zwycięstwa 117/

po likwidacji szpitala radzieckiego/,

01.IX     - otwarto  Szkołę Podstawową Nr 5 ul. Morska /barak/,

31 XII    - Koszalin liczy 20.083 mieszkańców,

1948

- utworzono przy ulicy Armii Czerwonej/dziś Marszałka Józefa Piłsudskiego/ Oficerską Szkołę

Artylerii Przeciwlotniczej zwaną popularnie "OSA" lub "ZENITKA",

/15 XII/ - zapłonęły na ulicach pierwsze latarnie gazowe,

1949

- uruchomiono Zakład Odzieżowy Spółdzielni Pracy "Prodet",

/1 IX/   - otwarto Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD ul. Jedności 9 - w dniu 30.04.1963

otrzymała imię Władysława Broniewskiego, w 1965r. przeniesiona do budynku przy ul. J. Chełmońskiego 7,

1950

8 V   - uruchomiono Spółdzielnię Pracy Ozdób Choinkowych,

/27.VI/ - Koszalin miastem o statusie powiatu miejskiego,

/28.VI/ - Koszalin miastem wojewódzkim,


1951

.01.01 - uruchomiono Koszalińskie Zakłady Graficzne/powstałe w 1816r./,

- oddano do zamieszkania pierwszy nowy blok mieszkalny,

/15 IV/- powstała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Koszalinie

im. Prof. Zenona Klemensiewicza przy ulicy Armii Czerwonej

62/ dziś ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego/ - pierwsza

Dyrektor Pani Maria Fiedorowicz,

/13.V/- powstała parafia Metodystów ul. Zwycięstwa 127,

/1 VI/ - erygowanie Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Niepodległości/dawna świątynia

luterańska/ - dziś ul. Franciszkańska 1/w 1978r. oddano nowy obiekt kościoła - po przebudowie/,

01.IX - otwarto Szkołę Ćwiczeń TPD - od 1968r. Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. Jedności 9,

01.IX - otwarto Szkołę Podstawową Nr 6 ul. Stalingradzka 1,

1952

/1 IX/ - ukazał się pierwszy numer "Głosu Koszalińskiego",

1953

/1 IX/ - rozpoczęło działalność Ekspozytura Rozgłośni  Polskiego Radia w poprzez sieć radiowęzła

Rejonowego Urzędu Telekomunikacji,

/1 XI/ - utworzono     Bałtycki Teatr Dramatyczny/ od 12.IV 1958r. w nowym budynku i nadanie mu

imienia Juliusza Słowackiego/,

1954

/16.I/ - wystawieniem w sali Wojewódzkiego Domu Kultury ul. Zwycięstwa 105 'Ślubów Panieńskich' w reżyserii

Ireny Górskiej-Damięckiej rozpoczęto działalność artystyczną Bałtyckiego Teatru Dramatycznego,

/4 II/  - włączono do Koszalina starą słowiańską wieś Rokosowo,

/01.VIII/- rozpoczęła działalność pierwsza parafia prawosławna przy ul. A. Mickiewicza,

X    - oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny w powojennym Koszalinie, wybudowany ze składek nauczycieli   -

ul. Armii Czerwonej 70-72 /dziś Marsz. J. Piłsudskiego/,

1955

/18. I/         - uruchomiono Zakłady Cukiernicze "Bogusławka" przy ul. Adama Mickiewicza 4/

w dawnej fabryce przetwórstwa rybnego C.Waldemanna - Junkerstrasse 4/,

- wybudowano pierwsze /pięć/ budynki mieszkalne na "Północy",

/ 01.IX/- otwarto pierwszą nowo wybudowaną   Szkołę Podstawową Nr 7 przy ul. Józefa Chełmońskiego 7,

-/ od 1965r. budynek przejęło Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Wł. Broniewskiego - przeniesione z ul. Jedności 9/,

1956

/01.IX/ - otwarto Szkołę Podstawową Nr 12 /Specjalną/ ul. Władysława Laskonogiego 21/w budynku najstarszej

szkoły podstawowej niemieckiej z 1824r./,

/15 XII/- utworzono     Koszalińską Orkiestrę Symfoniczną/od 1971  Państwowa Filharmonia  im. Stanisława Moniuszki/,

- powstaje Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie - uruchomiono radiostację średniofalową małej mocy- zasięg do30 km,

1957

/01 II/- utworzono Technikum Budowlane i Samochodowe przy ul. Jedności 9,

lato  - uruchomiono połączenie lotnicze do Warszawy/ do 1959r./,

01.IX - otwarto Szkołę Podstawową Nr 8 ul. Mieszka I,

1958

/V/ - powstała Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa 'FENIKS',

15.IX- powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,kontynuująca tradycje

powstałego w 1950r.Miejskiego Ogniska Muzycznego /zorganizowanego

przez Władysława Turowskiego/, Szkoła powstała w budynku przy ulicy Alfreda

Lampego /dziś ulica Władysława Andersa/,

/20-28.IX/ - pierwsze obchody Dni Koszalina,

1959

/ 01.I /    - otwarto Zespół Szkół Muzycznych ul. A. Lampego,

- uruchomiono Spółdzielnię Pracy "Intropol",

/ 30.VII/ - powstał          Teatr Propozycji "Dialog",

VII      - uruchomiono trzy pierwsze regularne linie autobusowe,

lato     - otwarto restaurację i kawiarnię 'Ratuszowa',

01.IX    - otwarto nowo wybudowaną Szkołę Podstawową Nr 9 ul. Powstańców Wielkopolskich 23,

01.X     -  pierwsza w historii Koszalina inauguracja roku akademickiego Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej,

1960

01 IV   - otwarcie Zakładów Przemysłu Elektronicznego "Kazel",         

- oddano do użytku Hotel "JAŁTA" / dziś ARKA-GROMADA/,


1961.

01.04   -  podniesienie bandery na m/s Koszalin - zbudowanym w Gdyni,

/01.IX/  - otwarto Szkołę Podstawową Nr 10 - ul. Fr. Chopina 42,

1962

21.III - otwarto halę sportową im. Bartosza Głowackiego,

- uruchomiono przekaźnik I programu TV na Górze Chełmskiej,

/15.IV/ - powołano Punkt Konsultacyjny Wydziału Prawa UAM,

01.VII - uruchomiono Fabrykę Maszyn Budowlanych 'Bumar',

/14 VII/- oddano nowo wybudowany dworzec PKP,

/15 XII- oddano do urzędowania  - Ratusz /szósty w dziejach!/,

1963

/15.VI/ - powołano Punkt Konsultacyjny Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie /profesorem

i rektorem tej Szkoły jest pierwszy starosta koszaliński Edmund Dobrzycki/,

/2 XI /-  uruchomiono Wytwórnię Płyt Paździerzowych w "Płytolenie",

-  oddano nowy obiekt Spółdzielni Ozdób Choinkowych,

- uruchomiono Zakład Maszyn Lampowych "Unilam"- później "Tepro",

1964

/11 VI- otwarto  nowy  dworzec PKS,

1965

/4 III  - odsłonięcie obelisku "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy",

- lato- oddano do użytku Spółdzielczy Dom Handlowy 'Saturn' wg projektu architektów warszawskich,

- wznowiono komunikację lotniczą z Warszawą i innymi miastami,

- uruchomiono Fabrykę Pomocy Naukowych,

1967 - otwarcie Klubu MPiK,

1968

01.IX - otwarto Szkołę Podstawową Nr 13  ul. Rzemieślnicza 9,

/1 X/  - inauguracja pierwszego roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej,

/8 X/  - powstał Klub Sportowy AZS WSI - założyciel Leszek Wojciechowski,

24  XI- uruchomiono pierwszą sygnalizację świetlną na głównym skrzyżowaniu miasta,

1969

- uruchomienie oczyszczalni ścieków /dawna ulica Gdańska /

- uruchomiono Zakład Narzędzi Skrawających /VIS/,

01.IX - otwarto Szkołę Podstawową Nr 15 ul. M. Wańkowicza 11,

IX - przy EMPIKu odsłonięto Głaz upamiętniający Ludwika  Zamenhofa

- twórcy esperanta,   

1970

IV      - powstaje  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,              

- otwarcie zajezdni PKS,

- oddano nowy obiekt Szkoły Podstawowej Nr 11 ul. M.Buczka/dziś ul.Sportowa/,

- oddanie do użytku I etapu mechanicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Wł. Hibnera/dawna ul. Gdańska/,

1971

- oddano do użytku Stadion KS "Gwardia",

- oddanie do użytku wiaduktu nad doliną Dzierżęcinki,

- wybudowano Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego,

- oddano obiekt Technikum Budowlanego,

- wybudowano biurowiec Związków Zawodowych,

1972

/28 VI/- na podstawie Bulli Papieskiej powstaje Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska z Ordynariuszem

Ks. Biskupem Ignacym Jeżem,

22 X   - ingres do Katedry Pierwszego Ordynariusza,

1973

- otwarcie nowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki,

- lato    - otwarcie Amfiteatru - autorstwa Mariana Czernera i Andrzeja Katzera,

/   nowatorskie w Europie rozwiązane dachu autorstwa

Prof. Dr inż. Jana  Filipkowskiego w 1975r. /,

- oddanie do produkcji nowego obiektu Zakładów Mięsnych,

- uruchomiono na Gołogórze Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze,

1975

- otwarcie Pawilonu Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego,

- otwarcie zajezdni MPK,

- gruntowna przebudowa układu komunikacyjnego miasta,

/1. VI/   - utworzono 49 nowych województw, w tym woj. koszalińskiego,

09.  IX   - Centralne Dożynki z udziałem Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza,

1976

- na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu koszalinianin Marian Tałaj zdobył w judo brązowy medal olimpijski,

- oddano do użytku ujęcia wody w Mostowie oraz magistralę wodociągową

Mostowo-Koszalin DN 850,

1977

- uruchomiono kolektor deszczowy,

23.VI - otwarto Szkołę Podstawową Nr 14  ul. Rzeczna 5,

1978

- przekazano do eksploatacji Fabrykę Domów OWT 75,

/22 V/- vis a vis MOKU posadzono Dąb Pokoju /Kverko de Paco/ posadził go Japończyk-esperantysta,

który przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroszimie,

1979

/16 V/ - erygowanie Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny ul. Bolesława Chrobrego 7/

poprzednio erygowana w 1892/8 X/ jako Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca/,

13.X   - otwarto Szkołę Podstawową Nr 16 ul. M. Fornalskiej 1,

1980

- uruchomienie magistrali wodociągowej do Mielna DN 350,
/4 XI/ - erygowanie Parafii pw. Ducha Świętego, ul. St. Staszica 38,/ kościół wybudowano w latach 1980-1986/,

/4 XI/ - erygowanie Parafii pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zwycięstwa 248,

1981

/25 III/- utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Wilkowie,

/26 VI/- w wypełnionym po brzegi koszalińskim amfiteatrze spotkanie z przewodniczącym Komisji

Porozumiewawczej 'Solidarności' Lechem Wałęsą,

1982

- na skwerze przed amfiteatrem odsłonięto rzeźbę MUZYKANCI - autorstwa Ryszarda Moroza,
/12 X/  - odsłonięcie pomnika "Ptaki Hasiora"... szli na zachód osadnicy!,

1983

/24 IX/ -odsłonięcie popiersia Cypriana Ksawerego Gerarda Walentego Kamila Norwida - herbu Topór

/ dla uczczenia setnej rocznicy urodzin/ - autorstwa Ferdynanda Jarochy/popiersie/, Zygmunt Wujek/cokół/,


1984

/ 01.IX/- otwarto Szkołę Podstawową Nr 17 ul. M. Wańkowicza 11,

1986

/13 VIII/ - otwarto Szkołę Podstawową Nr 18 ul. St. Staszica 6,

/19VIII/- erygowanie Parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika ul.Łużycka 12a,

1989

/1 I/      - włączono do Koszalina - Lubiatowo, Chełmoniewo, Dzierżęcin, Raduszkę,

Sarzyno, część Konikowa, część Mścic,

1990

/23 III/- erygowanie Parafii pw. Św. Kazimierza ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2,

01.IX - otwarto Katolicką Szkołę Podstawową         ul. St. Staszica 38,

01.IX - otwarto Szkołę Społeczną "Nasza Szkoła" ul. K.I. Gałczyńskiego 17,

01.X  - otwarto Społeczną Szkołę Podstawową STO ul. Gnieźnieńska 15-17,

1991

/1 VI/ - Papież Jan Paweł II w Koszalinie - msza na Placu Papieskim, wyświęcił m.in. Kaplicę

Najświętszej Marii Panny Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej oraz  Wyższe

Seminarium Duchowne w Wilowie,

/1 IX/ - erygowanie Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli ,ul. Bosmańska/dziś przy ul.Kapitańskiej/

1992

/ 1 II/ - Ks. Biskup Czesław Domin - biskupem Koszalińsko-Kołobrzeskim,

19 III - na bazie Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza powstaje Centralny Ośrodek

Szkolenia Straży Granicznej,

01.IX  - otwarto Szkołę Podst. Integracyjną Nr 21 ul. Wł. Spasowskiego   14a,

1993

/01 II/ - zarejestrowano Kościół Ewangelicko - Augsburski,

/21 XI/ - Charter Koszalińskiego Klubu Rotary w Hotelu ARKA,

1994

- magistrala wodociągowa Mostowo - Koszalin  II nitka DN 1000,

- oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Jamnie,
/11 VI/- odsłonięto pomnik Gen.Władysława Andersa autorstwa Zygmunta Wujka,
/ 01.X/- rozpoczyna działalność akademicką Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna,

1996

/II/     - Ukazał się pierwszy numer miesięcznika KOSZALIN,

/20 VII/ - Ks.Biskup Marian Gołębiowski - biskupem koszalińsko-kołobrzeskim

1998

20.III -  Koszalin przystępuje do Związku Miast Bałtyckich,

/26 XI/-   odsłonięto - w dwustulecie urodzin-  popiersie Adama Bernarda  Mickiewicza

Herbu Poraj przy ul.1.Maja, -  autor Zygmunt Wujek,


-  Koszalin otrzymuje Dyplom Europy,

1999

/1 I/   -  Koszalin utracił prawa stolicy województwa,

/20 VIII/ - Koszalin nagrodzony Honorową Flagą Europy,

2001/4 IX/ - Koszalin otrzymuje Honorową Plakietkę Europy,

2001

/24 IV/  - wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Galerii EMKA

aktu dokonał Prezydenta Koszalina Henryk Sobolewski,

2002

/23 V/ - otwarcie na cmentarzu Lapidarium - niemieckiej rzeźby nagrobnej,

/VI/   -  otwarcie Galerii EMKA/22 tys. m2/,

/27 X/-  pierwsze bezpośrednie wybory Prezydenta Miasta - wybrano/w pierwszej turze/

lek. med.  Mirosława Mikietyńskiego,


2004

/7 VIII/- Ks. Biskup Kazimierz Nycz - biskupem koszalińsko-kołobrzeskim,

2005

/28 VI/ - oddanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie,

/12 VII/ - po 67 latach zapomnienia otwarto "stary" cmentarz żydowski przy ulicy Rzecznej,

/29 XI/ - odsłonięcie na Górze Chełmskiej pomnika Drogi do Wolności -  poświęconego

Powstańcom Listopadowym budującym tę drogę /1833-35/,

/XII/   -  rozebrano Kościół Metodystów przy ul. Zwycięstwa 127,

2006

/10 I/  - oddanie do użytku "Ulicy Śródmiejskiej",

/25 I/  - głównej części ulicy nadano imię "Janka Stawisińskiego" - górnika ,który zginął

podczas pacyfikacji KWK "Wujek"/,

/10 IV/ - ukazał się 1. numer  nowego koszalińskiego dziennika Miasto,

/15 V/  - posadzenie 25 dębów, utworzenie Alei Dębów Pamięci, w parku przy Koszalińskiej Bibliotece ,

na dawnym cmentarzu niemieckim, na cześć dawnych zasłużonych mieszkańców Köslina,

/23 V/ -  bardzo uroczyste Obchody 740-lecia Koszalina,Inscenizacja Aktu Nadania Praw przez

Biskupa Hermana von Gleichen,

/24 V/ - odsłonięcie Pomnika Pamięci na dawnym "nowym" cmentarzu   żydowskim na terenie

Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej,

/26 V/  - uroczysta prezentacja przetłumaczonej z gotyku KRONIKI WENDLANDA w Ratuszu

Koszalińskim ,

/4 VI/   - Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz w Koszalinie - msza na 15-lecie pielgrzymki

Jana Pawła II - PRO  MEMORIA,

/24 VI/  - konsekracja pierwszej w Koszalinie świątyni  grecko-katolickiej Cerkwi pw. Zaśnięcia

Najświętszej Bogurodzicy - przy ulicy Niepodległości 24-26,

/12 XI/  - drugie bezpośrednie wybory prezydenckie ponownie Mirosław Mikietyński,

XI   - rozebrano budynek dawnego Banku PKO BP SA przy ul. Zwycięstwa 37,

2007

19 III - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej uzyskuje imię

Marszałka Józefa Piłsudskiego,

26 III - w koszalińskiej Katedrze Msza Pożegnalna Arcybiskupa Kazimierza NYCZA -

od 01.04.br. Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej,

23 VI - na podstawie Bulli papieskiej BENEDYKTA XVI - biskup Edward DAJCZAK -

Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej,

11 VIII - Ingres nowego ordynariusza w Katedrze koszalińskiej,

16 X     - Zmarł w Rzymie Biskup- Senior Ignacy Jeż /w dniu 17.10. miał otrzymać

Kapelusz Kardynalski/,

17 X    - Pochowano w krypcie Bazyliki Kołobrzeskiej Kardynała Elekta Ignacego Jeża,

24 X    -Wmurowano 'kamień węgielny' nowo budowanego FORUM KOSZALIN prz ul.

Gnieźnieńskiej  - Inwestorzy Multi Development Poland Sp. z o.o. i

Meinl European Land Group,   

- Kamień wmurowali:

Ronald Dasbach - Dyrektor Multi Development ,

Nico Vldhui         - Dyrektor Meinl European,                               

Mirosław Mikietyński - Prezydent Koszalina.

2008

4 III - Otwarcie Hali Nr 24 Makro Cash and Carry Polska przy ul.Syrenki 1 Otwarcia dokonali  

Pan Jeroen de Groot - Prezes Zarządu,

Pan Mirosław Mikietyński - Prezydent Koszalina.

17 V - otwarcie i poświęcenie Luterańskiego Centrum Parafialnego przy ulicy Połczyńskiej 1-

poświęcił biskup Janusz Jagucki Zwierzchnik Kościoła  Ewangelickiego w Polsce.

18 VII- Po 14 latach przerwy na trasę kolejową Koszalin-Mielno wjechał pociąg. O godz.

17.30 szynobus prowadzony przez maszynistę Jerzego Sempucha wyjechał z

peronu II koszalińskiego dworca do Mielna. Odprawili pojazd:

Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Mirosław Mikietyński - Prezydent Koszalina,

Zbigniew Choiński - Wójt Mielna,

Juliusz Engelhardt - Minister Infrastruktury.

26 IX - Otwarcie Minibrowaru KOWAL - pierwszego w Koszalinie- mieści się on w piwnicach

koszalińskiego browaru przy ul.Grunwaldzkiej.

15 X  - Otwarcie nowego obiektu handlowego CASTORAMA /części  Centrum Handlowego

FORUM KOSZALIN/,Halę poświęcił ks.proboszcz Marian Błaszczuk,

Prezydent - Mirosław Mikietyński wręczył 'grosz koszaliński' dyrektorowi Castoramy,

26 XI - Otwarcie FORUM KOSZALIN - największego centrum handlowego
regionu 55.000 m2, otwarcia dokonali:

- Ronald Dasbach - Multi Development,

- Jacek Kinel - Atrium European Real Estate,  

- Mirosław Mikietyński - Prezydent Koszalina.  

2009

1 III  - powstaje nowa/dziewiąta/ parafia pw. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty

obejmuje północne tereny Koszalina  m.in. Osiedle Unii Europejskiej,

25 IV - Ks. dr Krzysztof Zadarko nowym biskupem pomocniczym Diecezji

Koszalińsko-Kołobrzeskiej, sakrę biskupią przyjął z rąk ordynariusza

naszej diecezji ks.bpa Edwarda Dajczaka, współkonsekratorami byli

metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz i bp Tadeusz Werno,

12 V  - Wizyta Prezydenta RP   Lecha Kaczyńskiego,

30 V  - Uroczyste otwarcie Galerii Handlowej KOSMOS przy ul. Stefana Okrzei 3,

21 IX - Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Wieży Clausiusa z

wahadłem Foucaulta - na terenie Politechniki Koszalińskiej przy ul.

J.J.Śniadeckich 2, aktu dokonali: Prof.dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński - Rektor,
- prof.Eri Yagi - Tokio University,

- prof.Dieter Hoffmann- Max Planck Institute -Berlin,

-prof.Marek Danielewski-Akademia Górniczo-Hutnicza,

2 XI  - powstaje w Koszalinie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z  rektorem

prof. dr.hab. Waldemarem Żarskim /na bazie dotychczasowego Zespołu

Kolegiów Nauczycielskich/,

13 XI - Otwarto Teatr Variete MUZA - przy ulicy Morskiej 9 - właściciele

Jarosław Loos/przedsiębiorca/, Jarosław Barów/znany muzyk,

aranżer,kompozytor/, Lidia Walkowiak/restaurator/,

- obiekt wybudowano w 1888r.,

18 XI - W Politechnice Koszalińskiej powstaje Towarzystwo Wieży Clausiusa -

Clausius Tower Society,  W Zarządzie znaleźli się naukowcy Politechniki,

BWSH, Wyższego Seminarium Duchownego,

2010

1 I   - Na podstawie Uchwały Rady Ministrów, z dniem 01.01.2010r. włączone

zostają do Koszalina wsie Jamno i Łabusz. Wsie te zamieszkuje 964 osób

na terenie 15,02 km kw. Koszalin od 1 stycznia ma powierzchnię 98,33 km kw.

z liczbą  109.538  mieszkańców. Znów tak jak w 1331r. północna granica

miasta opiera się o brzeg Jeziora Jamno.

2011

-  27 IX - sąd wydał postanowienie o upadłości  BWSH - obiekty przejmuje Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

-  24 X - otwarcie nowo zbudowanego Oddziału Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego.

2012

11 II - otwarcie nowych oddziałów Szpitala Wojewódzkiego/ po rozbudowie/

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Ogólnej,  Oddziału Intensywnej

Terapii

-otwarcia dokonali:

Bartosz Arłukowicz - Minister Zdrowia,

Stanisław Gawłowski - Wiceminister Ochrony Środowiska,

Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Marcin Zychowicz - Wojewoda Zachodniopomorski,

Edward Dajczak - Ordynariusz Diecezji,

Andrzej Kondaszewski - Dyrektor Szpitala.

14 VI - W stoczni Xingang w mieście Tianjin zwodowany został statek m/s Koszalin. Statek jest masowcem

służącym do przewozu ładunków stałych. Matką chrzestną była Teresa Żurowska - prawnik, prezes Stowa-

rzyszenia KIWANIS.

Asystowali: Piotr Jedliński - Prezydent Koszalina,

Władysław Husejko - Przewodniczący Rady Miejskiej,

Andrzej Jakubowski- Wicemarszałek Województwa,

Adam Kowalski - kapitan statku.

Matka powiedziała: Płyń po morzach i oceanach. Sław dobre imię chińskiego stoczniowca i polskiego marynarza.

Nadaję ci imię "Koszalin".

2013

02/II  W Szpitalu Wojewódzkim otwarto po gruntownej przebudowie obiekty,/ a właściwie budowie/  Pawilon Oddziałów Internistycznych, a w nim: Oddział Wewnętrzny  B z Pododdziałem nefrologicznym/35 łóżek/ , Oddział Wewnętrzny C z Pododdziałem Diabetologii i Poradnią Stopy Cukrzycowej/23 łóżka/,  i Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/29 łóżek/. Łączny koszt budowy i wyposażenia 58,3 mln złotych.

Obecnie Szpital ma 25 Oddziałów.

Otwarcia dokonali: Wiceminister Ochrony Środowiska Pan Stanisław Gawłowski,

Dyrektor Szpitala Pan dr Andrzej Kondaszewski,

Wicemarszałek Zachodniopomorski Pan Andrzej Jakubowski.

2014

19 X - oddano do użytku kładkę na ulicą Słupską - dla rowerzystów i pieszych.

 

Na podstawie:

"KOSZALIN rozwój miasta w Polsce Ludowej" -

H. Rybicki, B. Zdrojewska, E.Z. Zdrojewski,

"KOSZALIŃSKIE w dwudziestoleciu PRL"  - H.Rybicki, W. Jędrzejczak, B. Drewniak,

"SCHEMATYZM Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej",

Wykorzystano:

 • materiały Klubu Pioniera Miasta Koszalina,
 • przewodniki turystyczne,
 • artykuły o historii Koszalina na stronach dziennika Miasto autorstwa Red.Romana Wojcieszaka,
 • materiały własne autorów,
 • bieżące informacje prasowe.


Opracowali:

 • mgr Józef Maciej Sprutta - Prezes SPK
 • mgr Józef Leitgeber/w Koszalinie od  9 lipca 1945

+22.06.2006/- pionier Koszalina, znawca dziejów niemieckiego i polskiego miasta/,

 • Prof.dr hab. Adam Wirski - historyk Koszalina
 • Bernard Konarski - przewodnik PTTK
 • mgr Wacław Nowicki  - przewodnik PTTK


U W A G A !
Prosimy o uzupełnienie danych:
np.

 • daty otwarcia bibliotek,
 • daty obecności Prezydenta L.Wałęsy,
 • daty obecności Prezydenta A.Kwaśniewskiego.
 • inne


/korespondencję kierować na adres Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. /

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 19. Oktober 2014 um 07:03 Uhr
 
wszystkie prawa zastrzeżone :www.przyjaciele.koszalin.pl
projekt i wykonanie: