Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Herby Koszalina

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku...

więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

 

obchodzi jubileusz 20-lecia. W  ramach SPK funkcjonuje:

więcej

Galeria 7 Wczoraj byli z nami 2/2 PDF Drucken E-Mail
There are no translations available.

Dariusz Siatkowski - aktor -ur. 31.07.1960r. w Koszalinie zm. 11.10.2008r. w Łodzi.

/w opracowaniu/

Pochowany: Kwatera P-37, rząd 3, grób 25

Foto 730 Marian Marchow - społecznik koszaliński kawaler Orderu Uśmiechu
Urodził się w Milanówku. Do szkół uczęszczał w Łodzi i Warszawie, ukończył studia politologiczne na UAM w Poznaniu, całe dorosłe życie związał z Koszalinem, poświęcając się pasji nauczycielskiej, po zakręcie w 1989r. i likwidacji PGR postanowił pomóc dzieciom z tego środowiska - w dniu 8 maja 1991r. powołał Koszalińskie Towarzystwo Trzeźwości - z celem m.in. "tworzenie warunków do rozwijania i umacnianie wśród młodzieży postaw abstynenckich i trzeźwościwych, udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem" realizował te cele z konsekwencją i pełnym oddaniem, w świetlicach m.in. Koszalina,Świdwina,Sławoborza,Rąbina.Lekowa -wszędzie tam organizowano Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkania wigilijne, wielkanocne, organizował konkursy literackie, skupił wokół siebie 200 działaczy, zyskał poparcie władzy wojewódzkiej i regionalnej, Dzieci przyznały mu ORDER UŚMIECHU, W 2003r. napotkał na mur znieczulicy i obojętności i KTT przestało istnieć... Pochowany: Kwatera P-37, rząd 14, grób 24.


Więcej: Jego motto "Chcę dzieciom uczynić świat barwniejszym" Notka opracowana na podstawie biogramu Prof.Bogusława Polaka w Roczniku Koszalińskim 2008.

 

Foto 731 Ryszard Borkowski - Prawnik
Ryszard Borkowski jest współautorem - wspólnie z Jerzym Grynkiewiczem -monografii o Cmentarzach koszalińskich, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej -miał w nadzorze Cmentarz. -Pochowany Kwatera P-7, rząd 5, grób 2.Foto 732 Ewa Larysa Krause - Mistrzyni Judo
Wychowanka i chluba Klubu Judo "Samuraj" w Koszalinie, jej osiągnięcia to m.in. : V miejsce na IO w Atlancie w 1996r. , mistrzyni E. seniorek w 1994r., mistrzyni E. juniorek w 1992r. , wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski tak juniorek jak i seniorek, Wielka i Niespełniona,dziś patronka klubów judo, turniejów jej imienia m.in. w ZS Dąbrowa gm.Sianów. Pochowana Kwatera R-31, rząd 18, grób 38

Foto 733 Tadeusz Brzeziński - Prezes PTTK
Absolwent Politechniki Koszalińskiej, mgr inż.elektronik, organizator i przewodnik turystyczny, przodownik turystyki pieszej i kolarskiej, animator ruchu turystycznego,Wieloletni Prezes Koszalińskiego Oddziału PTTK, Zmarł nagle na zlocie turystycznym w Legnicy, Pochowany z ojcem.Jego imię nosi szlak turysyczny Doliny Radwi. Więcej informacji http://www.koszalin.pttk.pl/ciekawostki/brzezinski.htm Kwatera R-15 , rząd 12 ,grób 23 ,

Foto 734 Zygmunt Hetmaniuk - bankowiec
W Koszalinie od 1969r. Dyrektor Banku Inwestycyjnego i III Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Następnie organizator i Dyrektor koszalińskiego Oddziału Banku Gdańskiego i doradca Prezesa Banku Gdańskiego. Radny miejski dwóch kadencji, Przewodniczący Komisji Handlu i Drobnej Wytwórczości. - Pochowany z rodzicami - Kwatera R-3, rząd 1, grób 115 ,

Foto 735 Franciszek Baryła - Prezes WOPR
Jeden z organizatorów WOPR w województwie koszalińskim od 1960r. Wiceprezes i Prezes WOPR w Koszalinie, członek władz krajowych, - Pochowany Kwatera R-3, rząd 1 , grób ,


Foto 736 Wiktor Okoński - lekarz
Lekarz przychodni koszalińskich oraz Pogotowia Ratunkowego - Pochowany- Kwatera R-31, rząd , grób ,Foto 737 Jerzy Miller - Sybirak
Ofiara czwartej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich, aresztowany 18.06.1941r. Wrócił z Syberii w maju 1946r. Organizator ruchu młodzieżowego w Koszalinie w latach 40. i 50. m.in. Komendant Chorągwi ZHP , Autor wielu opracowań o organizacjach młodzieżowych w Regionie. Organizator i animator Związku Sybiraków. Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koszalinie,

Pochowany - Kwatera R-23, rząd 3, grób 45.

 

Foto 738 Jerzy Szwej - Dyrektor Muzeum
Więcej: Kustosz, Dyrektor Muzeum Pochowany z żoną Barbarą - Kwatera R-29, rząd 2, grób 70.

Foto 739 Ryszard Siennicki - Artysta grafik
Artysta grafiki i malarstwa koszalińskiego, Barwna postać koszalińskiej bohemy, Pochowany - Kwatera AZ II, rząd 2, grób 10.

Foto 740 Aleksander Majorek - Bibliotekarz
Absolwent Korpusu Kadetów 1932r. Oficer łącznikowy w okresie Wojny Obronnej 1939r. Więzień obozu jenieckiego w Dobiegniewie-organizator biblioteki w Oflagu, W kwietniu 1945r. w Białogardzie, Organizator biblioteki powiatowej w tym mieście, a od 1950r. na jej bazie organizator Wojewódzkiej Biblioteki -od 1955r. kierował tą placówką już w Koszalinie, Inicjator budowy nowego obiektu biblioteki, W 1973r. doprowadził do uruchomienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Koszalinie. To była pierwsza w kraju nowa biblioteka, Jeden z pierwszych w kraju magister bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego -Zasłużony bibliotekarz . Inicjator utworzenia w bibliotekach Szczecina i Koszalina oddziałów pomorzoznawczych - dziś biblioteka regionalna "Pomorza Zachodniego" w formie elektronicznej. Członek SD, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Rozwijał sieć bibliotek w województwie - wprowadzał książki "pod strzechy".

Pochowany z żoną Danutą - Kwatera R-25, rząd 18, grób 10

 

Foto 741 Włodzimierz Kijewski - Lekarz
Wielce zasłużony lekarz - urolog Szpitala Wojewódzkiego Pochowany - Kwatera G-2, rząd 1, grób

Foto 742 Ppłk. Krzysztof Smołucha - Pilot
Ppłk. Krzysztof Smołucha służył w wojskach lotniczych. Zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem. Pochowany: Aleja Zasłużonych I, rząd 1, grób 17.


Foto 743 Jacek Kudelski
Wspaniały twórczy Człowiek, przedsiębiorca koszaliński - restaurator, członek Koszalińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, członek Rotary Club, radny Rady Miejskiej.

Pochowany: Pole urnowe U-1.

 

Foto 744 Zygmunt Asanowicz - Harcmistrz RP
Zygmunt Asanowicz pochodzi z Wałcza. Pełnił służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej w Jeleniej Górze. W połowie lat siedemdziesiątych przyjechał do Koszalina i tu związał się z harcerstwem. Był kierownikiem wydziału starszoharcerskiego Komendy Chorągwi, a w latach 1984-1991 komendantem Koszalińskiej Chorągwi ZHP. W ostatnich latach pracował w Zakładzie Energetycznym. Tytan pracy, skromny,pogodny - Dobry Człowiek. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP. CZUWAJ !

Pochowany z żoną: Kwatera P-34, rząd 20, grób 6.

 

Foto 745 Jan Czajkowski - Dyrektor MOSiR Mielno
Jan Bogusław Czajkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu - mgr inż. , Obejmuje własne gospodarstwo rolne, był kierownikiem placówki krwiodawstwa koszalińskiego szpitala, Menadżer artystyczny "Skaldów", ostatnio kierował Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielnie, Inicjator dorocznych Zlotów Morsów - imprezy o zasięgu międzynarodowym, Zaangażowany działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Koszalinie - prezes w latach 1990 - 1993, ostatnio wiceprezes, Przygotowywał wizytę Ojca Świętego w 1991r. - był pełnomocnikiem Prezydenta Koszalina, Razem z Prezydentem Koszalina witał Ojca Świętego w Koszalinie w dniu 1 czerwca 1991r., Przygotował przewodnik turystyczny Szlaku Kajakowego Karola Wojtyły po Drawie, Był jednym z organizatorów Stowarzyszenia im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża, Janek to niezwykle zaradny człowiek, wspaniały przyjaciel, kochający mąż i ojciec,Pochowany:Kwatera R-13, rząd 7, grób 1


Więcej: Żegnaj Drogi Przyjacielu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. /Tekst na podstawie pożegnania wygłoszonego nad trumną Jana przez Ryszarda Soroko - Prezesa KIK/

Foto 746 Janusz Maszkiewicz - Prezes ZETO
Janusz Maszkiewicz urodził się 16.01.1940r. w Sieradzu, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, absolwent Podyplomowego Studium Przetwarzania Danych SGPiS w Warszawie, całe życie zawodowe związał z informatyką - od 1958r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, potem Prezydium WRN i Politechnika we Wrocławiu, 1968-1972 kierownik Pracowni ETO w Gdańsku, 1973-1975 zastępca dyrektora Branżowego Ośrodka Budownictwa w Pruszczu Gdańskim, Od 1976 Dyrektor ZETO w Koszalinie - od 1.04.1999 do 31.01.2007r. Prezes ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie, a od 5.04.2007r. przewodniczący Rady Nadzorczej tejże Spółki, w latach 1995-96 Dyrektor Departamentu Informatyki Rady Ministrów, doradca Ministra Finansów, Od 1995 przewodniczy Radzie Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy RM, Założyciel i pierwszy Przewodniczący Rady Dyrektorów Przedsiębiorstw ZETO, Współzałożyciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ostatnich latach koncentrował się na pracach dla potrzeb administracji publicznej i samorządowej, Koszaliński ZETO przygotował aplikacje dla potrzeb Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Janusz Maszkiewicz wprowadził ZETO Koszalin na najwyższy poziom w kraju. Był Człowiekiem Instytucją - niestrudzonym propagatorem informatyki, promującym jej coraz to nowe osiągnięcia światowe. Jako Szef - wymagający i konsekwentny, bo oferowane przez ZETO Koszalin usługi powinny być na jak najwyższym poziomie. Jako Człowiek - zawsze pełen energii i pomysłów, o niezmiennych zasadach moralnych , otwarty na ludzi i świat. Szlachetny i mądry, ceniący uczciwość i dane słowo, stały w przyjaźni. Dziś trudno uwierzyć, że już Go nie ma-miał jeszcze tyle zamierzeń i planów... , jeszcze wczoraj był z nami! Pochowany: Kwatera R-12, rząd 2, grób 23.

 

Foto 747 Józef Niekrasz - społecznik "Przylesia"
Józef Niekrasz był animatorem sportu i rekreacji na Przylesiu - inicjator dorocznego biegu po Górze Chełmskiej, był założycielem Klubu Biegacza "Przylesie" i jego pierwszym prezesem od 1 stycznia 1987r. , Pochowany: Kwatera Dz. II, rząd 21, grób 2.


Foto 748 Elżbieta Wieja
Elżbieta Wieja zd. Piernik ukończyła Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, wykładała w Wyższym Seminarium Teologicznym w Klarysewie, Kaznodzieja Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Koszalinie, wieloletnia członkini Rady Parafialnej, w latach 80. pełniła obowiązki pastora miejscowej parafii, przez wiele lat była delegatem na Konferencje krajowe i europejskie Kościoła, współorganizatorka Światowego Dnia Modlitwy Kobiet, Pochowana: Kwatera P-37, rząd 10, grób 16.

Foto 749 Tomasz Jackowski - weteran
Pochowany: Kwatera AZ -I,rząd 1, grób 32.


Foto 750 Zofia Wysocka-Ignatowska - lekarz pediatra
Znana i uznana lekarka koszalińska, dbała o nasze dzieci, wychowała wielu młodych lekarzy pediatrów ,Pochowana /z rodzicami i mężem/ w kwaterze dziecięcej :Kwatera Dz-45, rząd 1, grób ,

Foto 751 Janusz Ignatowski - lekarz chirurg
Wielce zasłużony lekarz - chirurg dziecięcy, Pochowany z żoną:Kwatera D-45, rząd 1, grób ,Foto 752 Andrzej Majewski - lekarz pediatra
Andrzej Majewski urodził się w Sandomierzu. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1967r. Trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na oddział dziecięcy. specjalista pediatra, specjalista z zakresu organizacji ochrony zdrowia, W 1989r. został dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA,radny Sejmiku Zachodniopomorskiego I kadencji,/ pełnił krótko funkcję lekarza wojewódzkiego, pełnił też funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia/, w 2007r. odszedł na emeryturę, nadal pracował jako doradca dyrektorów placówek służby zdrowia MSWiA, Prowadził także prywatny gabinet pediatryczny - uwielbiany przez dzieci, ceniony przez rodziców, Pochowany: Kwatera R.-10, rząd 5, grób 28

Foto 753 Aleksandra Sieńkowska - artystka
W opracowaniu, Pochowana: Pole Urnowe


Foto 754 dr med. Henryk Dzięcielski
Henryk Dzięcielski ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1971r. Został laureatem Nagrody Czerwonej Róży przyznawanej wyróżniającym się studentom Trójmiasta. Pracę w koszalińskim szpitalu rozpoczął w 1971r. na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. W połowie lat 80. obronił doktorat. W roku 2003 został ordynatorem oddziału / po awansie z funkcji zastępcy/. Dzięki jego staraniom zarówno położnictwo jak i ginekologia zostały gruntownie wyremontowane - doktor był dumny, że pacjentki mogą przebywać w godnych warunkach. Był praktykującym lekarzem, ale i nauczycielem akademickim na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i na Politechnice Koszalińskiej. Pod Jego okiem w koszalińskim oddziale szkoliło się wielu młodych lekarzy. Dzięki Jego pomocy na świat przyszły tysiące noworodków. Jego wielką pasją było latanie samolotami - miał uprawnienia pilota. Bardzo lubiany w środowisku medycznym, ceniony za fachowość, był dowcipny i zawsze gotów do niesienia pomocy. Był członkiem Lions Club. Pochowany jako pierwszy w grobie na przebudowanym centrum Alei Zasłużonych 2, prawa strona, grób 1.


Więcej: Żył stanowczo za krótko! Żegnali Go parlamentarzyści, władze miasta, środowisko medyczne i wdzięczni podopieczni. Panie Doktorze, Panie Henryku pozostaniesz w naszej pamięci.

Foto 755 Jan Bastrzyk - Dyrektor Wydziału UW
Notka w przygotowaniu,

Pochowany: Aleja Zasłużonych 2 , Ściana Urnowa.

 

Foto 756 Wacław Nowak - dziennikarz i społecznik

Urodził się w Kolnicy w Wielkopolsce,W czasie okupacji został wywieziony do Rzeszy na przymusowe roboty. Po wojnie wrócił do Polski- zamieszkał w Polanowie. W Szczecinie zdał maturę. W Rostowie nad Donem uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych. W 1956r. trafił do Koszalina jako dziennikarz "Głosu Koszalińskiego". W 1967r. został zastępcą redaktora naczelnego tego dziennika, a następnie w "Głosu Pomorza" . W 1983r. odszedł na emeryturę. Człowiek znany i lubiany. Po przejściu na emeryturę dalej pisał artykuły i komentarze, działał społecznie szczególnie na rzecz pionierów koszalińskich. Odznaczony: Orderem Sztandaru Pracy II Klasy, Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznakami regionalnymi. Jego dewiza życiowa to słowa Sofoklesa " Nic na świecie nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek". Na pogrzebie zabrzmiała Jego ulubiona aria z opery Tosca. Pochowany: Kwatera P-13, rząd 1, grób 2.

 

Foto 757 Wincenty Laskowski -notka w opracowaniu


Foto 758 Janusz Sternowski - Dziennikarz Radia Koszalin

W Koszalinie od 1958r. -reporter, komentator, publicysta

Jego pasją było dziennikarstwo sportowe. Relacjonował najważniejsze imprezy,był sprawozdawcą Wyścigu Pokoju. O sportowcach i trenerach napisał kilka książek. Był także współtwórcą i prowadzącym jednej z najpopularniejszych audycji Radia Koszalin "Studio Bałtyk". Współpracował z redakcjami programów ogólnopolskich Polskiego Radia , jak "Z kraju i ze świata", "Sygnały dnia", Magazyn Wojskowy". Miał wspaniały głos, który przez lata kojarzony był z Koszalinem.  Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Pochowany: Kwatera P-24, rząd 10, grób 2.

 

Foto 759 Dr Andrzej Zientarski - prawnik
Urodził się w Pleszewie - tu też ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po zdaniu matury w 1938r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Po wybuchu wojny rodzinę spotkały szykany ze strony okupanta, jeden z braci/duchowny/ trafił do obozów koncentracyjnych, a Andrzej na roboty przymusowe do Ratyzbony. Po wyzwoleniu podjął studia prawnicze na Uniwersytecie w Tybindze. W 1947r. wraca do kraju i kontynuuje studia na Uniwersytecie Poznańskim. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Okręgowym Zarządzie Państwowych Gospodarstw i Nieruchomości w Poznaniu, a potem w Gorzowie Wlkp. W 1950r. został aplikantem sądowym w Sądzie Grodzkim w Poznaniu. W 1951r. został mianowany sędzią Sądu Powiatowego w Szczecinku- po dwu latach wiceprezesem tegoż Sądu. W 1957r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, a w 1982r. w Szczecinie. Od 1967r. delegowany do pełnienia czynności sędziowskich Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie. W 1973r. został kierownikiem tej Komisji. W 1979r. zdał egzamin doktorski na UAM w Poznaniu przygotowując rozprawę "Represje gestapo wobec polskich robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim 1939-1945". Był autorem wielu prac i rozpraw dotyczących zbrodni hitlerowskich. Pochowany: Kwatera R-27, rząd 5, grób 5-6.

 

Foto 759a Regina Bochnia - sędzia - Sybirak/notka w opracowaniu/

Pochowana: Kwatera P-8, rząd 1, grób 2.


Foto 760 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Piątek - Rektor Politechniki
Urodził się w Radomiu i tu ukończył Technikum Budowlane, absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej z 1963r. i tu podjął pierwszą pracę na stanowisku asystenta potem adiunkta-doktorat w 1969r. Od 1970 w WSInż. Koszalin - od 1975r. Kierownik Zakładu Konstrukcji Betonowych, habilitacja w 1981 na Politechnice Gdańskiej, od 1985r. profesor nadzwyczajny, a od 1996r. profesor zwyczajny, W 1987 wybrany zostaje Rektorem WSInż./był nim dwie kadencje/, Ceniony jako doskonały i konsekwentny organizator życia Uczelni, dbały o rozwój bazy i kadry naukowej, o rozwój życia studenckiego, Senior Budowy obiektów przy ul.E.Kwiatkowskiego i Gdańskiej, pierwszy Prezydent Koszalińskiego Rotary Clubu. Odznaczenia m.in.: Krzyże -Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Pochowany AZ 1, rząd 2 , grób 4


Więcej: Jego imię nosi audytorium przy ul. J.J. Śniadeckich 2.

Foto 761 Prof. dr inż. arch. Andrzej Rzymkowski - pierwszy Profesor Koszaliński
- Prof.A. Rzymkowski urodził się w Krakowie - Krakowianin i Lwowianin - tu na Politechnice - w 1939r. ukończył Wydział Architektury,podjął pracę naukową na Politechnice Krakowskiej w swojej na zawsze ukochanej dziedzinie - budownictwie i osadnictwie wiejskim/ruralistyce/, doktorat w 1948r., w 1954r. profesor nadzwyczajny, a od 1965r. profesor zwyczajny, w 1968r. na własną prośbę trafia do nowo utworzonej WSInż. w Koszalinie - włączył się z Jemu tylko znaną pasją do organizacji życia Uczelnianego, uwielbiany przez brać studencką, Znamienity erudyta, facecjonista i wspaniały gawędziarz, umiał śmiać się z siebie - a to rzadka cecha, propagator naturalnego życia i sportu /boso Panowie po rannej rosie !/, doskonale rysował piórkiem, miał receptę na oczyszczenie Jamna, Wspaniały felietonista, Zasłużony Nauczyciel, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Przodująca postać nauki i kultury koszalińskiej, Pochowany - Aleja Zasłużonych II, rząd 2, grób 50.


Więcej: Jego imię nosi największe audytorium w kompleksie przy ul. Racławickiej.

 

Foto 761 Prof. dr Wiesław Skubała
Profesor Politechniki Koszalińskiej, Pochowany - Kwatera AZ 1, rząd 4, grób 4Foto 762 Inż. Andrzej Boniek - inżynier
W czasie II Wojny jako 7-latek z rodzicami na robotach przymusowych, Od 17 roku życia na budowach - Chłodnia w Świnoujściu, Akademia Medyczna w Szczecinie,W Koszalinie od 1956r. - budował Śródmieście m.in. Ratusz, Dworzec PKP,osiedla koszalińskie - ul. Wojska Polskiego, Północ, Przylesie, Absolwent Politechniki Poznańskiej, Od 1982r. Z-ca, a potem Dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego, Wychowawca pokoleń kadr budownictwa koszalińskiego, Ekspert, rzeczoznawca i doradca - Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej NOT, Jego mottem życiowym było powiedzenie "Moi zacni Przyjaciele". -Pochowany z żoną Ireną: Aleja Zasłużonych II, rząd 3 ,grób 13.Foto 763 Inż. Franciszek Sak - inżynier
Inżynier energetyk, zbudował dwie elektrownie wodne, - Działacz opozycyjny Solidarności Pochowany Kwatera G 9, rząd 23, grób 2


Więcej: Autor nagrobka dr Zygmunt Wujek

 

Foto 764 Leopold Wiktor Jastrzębski - profesor Politechniki
Docent doktor inżynier, Organizator i 1. Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego WSI, W latach 1970-1975 jej Prorektor ds. Nauki, specjalista w zakresie geotechniki,Przewodniczący Miejskiej Rady w latach 1984-1988, Spoczywa z żoną:Pole urnowe U-1, rząd 1, grób 2


Foto 765 Tomasz Śliwowski - Dyrektor Telekomunikacji Koszalińskiej
Bardzo ceniony specjalista, kompetentny i lubiany przełożony. Zginął tragicznie w wypadku drogowym. Miał jeden z największych pogrzebów na cmentarzu koszalińskim. Pochowany: Kwatera G-1, rząd 2, grób6Foto 766 Jarosław Przybylak - dziennikarz
Młody, bardzo obiecujący dziennikarz, Redaktor Naczelny Głosu Pomorza. Zginął tragicznie w wypadku drogowym. Pochowany: Aleja Zasłużonych II, rząd 6, grób 2 .


Foto 767 Zbigniew Jandaczek - kręgarz
Znany w Polsce specjalista uzdrawiacz-kręgarz. Rozsławił Laski Koszalinie - gdzie miał swój gabinet. Pochowany: Aleja Zasłużonych 2, rząd , grób .

 

Foto 768 Zenon Szulc - Dyrektor Poczty Koszalińskiej
Zasłużony Polski pocztowiec, powszechnie ceniony i szanowany w kraju, szanowany przez pracowników ,kompetentny, z niezwykłym poczuciem taktu, pełen radości życia i humoru, Człowiek przyjazny ludziom. Żegnali Go pocztowcy z całego kraju , brak Go nam. Członek Lions Club. Pochowany obok ojca Bolesława na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku - Sektor A

 

Foto 769 Marian Kujawa - przedsiębiorca budowlany
Marian Kujawa pochodzi z Ziemi Żnińskiej, ukończył Technikum Budowlane w Poznaniu , ukończył studia na Wydziale Budownictwa Ogólnego Politechniki Poznańskiej, potem podjął pracę w Jarocinie, w 1979r. osiadł w Koszalinie, wychowawca koszalińskich "budowlańców" , pełnił w Koszalinie wiele odpowiedzialnych funkcji m.in. Naczelny Inżynier Zjednoczenia Budownictwa, Dyrektor Naczelny tego Zjednoczenia, Dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka", Prokurent w "Inwestprojekcie", utworzył własne przedsiębiorstwo budowlane "EKOBUD", projektował i realizował wiele inwestycji, posiadał ogromną wiedzę zawodową, tytan pracy, nauczył młodych szacunku do pracy, był niekwestionowanym autorytetem w branży, Pochowany: Kwatera R-1, rząd 1a, grób 72.


Więcej: Zginął tragicznie w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Foto 770 Rafał Kostrzewa - architekt
Architekt koszaliński, Dyrektor Wydziału Architektury UM Spoczywa Pole urnowe U-1. rząd 3, grób 16


Foto 771 Płk pożarnictwa Józef Beim
Ostatni komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie: Pochowany: Kwatera R-14. rząd ,grób

 

Foto 772 Janina Kurek - supernauczyciel Koszalina

Z urodzenia i pochodzenia Kujawianka. W Koszalinie od roku 1948. Matura  LO w Drawsku Pomorskim. Studium Nauczycielskie w Słupsku i tamtejsza Wyższa Szkoła Pedagogiczna - dyplomowany nauczyciel matematyki. W latach 1965-1979 SP Nr 8, potem Nr 10. Zawód nauczyciela traktowała z pasją. Wspaniała wychowawczyni młodzieży. Przez 17 lat była prezesem Towarzystwa Kultury Świeckiej, w młodości  ZHP - harcmistrz RP. W latach od 1998 radna Rady Miejskiej w Koszalinie, pełniła funkcje: przewodniczącej Komisji Edukacji, Komisji Rewizyjnej, a ostatnio członek Komisji Sportu, Turystyki i Edukacji. Była także członkiem Komisji Rewizyjnej AZS Politechniki Koszalińskiej. Odznaczenia: Złota Odznaka ZNP,Krzyż Zasługi ZHP, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "Za zasługi dla Miasta Koszalina", -dla Województwa Koszalińskiego",  W 2006r. uzyskała tytuł SUPER NAUCZYCIELA w plebiscycie tygodnika MIASTO, uzyskała tytuł Belfer na 6+ w plebiscycie "Głosu Koszalińskiego". Pochowana: Kwatera AZ-2, Ściana urnowa lewa, grób 9.

 

Foto 773 Jan Kowalczyk - muzyk i kompozytor

Już nie zagra! Żegnamy Ciebie NASZ Janku!

Jan Kowalczyk urodzony na Lubelszczyźnie do Koszalina przyjechał w 1951r. Przez ponad 20 lat kierował chórem Złote Kłosy, prowadził też chór i kapelę rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie. Koncertował z zespołem Pieśni i Tańca Bałtyk. Od lat 70. był związany ze Światowym Festiwalem Chórów Polonijnych. Grał na skrzypcach i gitarze, był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, skomponował 200 pieśni i piosenek, utworów muzycznych, wśród nich widowiska "Wesele Jamneńskie" czy "Jantarowy Kwiat". W ostatnich latach prowadził  Zespół Artystyczny Ławica. Wraz z zespołem występował w kościołach, szkołach i przedszkolach. W czerwcu 2011 świętował podwójny jubileusz 80. urodziny i 60-lecie pracy artystycznej. Jubilat powiedział wtedy: - Choć pochodzę z Lubelszczyzny, to śmiało mogę powiedzieć, że piękna ziemia koszalińska to mój świat. Pan Jan na swoim benefisie był w świetnej formie. - To muzyka dodaje mi sił - zapewniał wtedy. A potem przyszła choroba , ale On planował następne poczynania.

Jan Kowalczyk pozostanie w pamięci Koszalinian, w pamięci mieszkańców całego regionu. Pozostaną też jego piosenki - melodyjne, łatwo wpadające w ucho, niosące ludziom radość albo ukojenie w smutku. Żegnamy Panie Janie.

/notka autorstwa Aliny Koniecznej/.

Pochowany: Kwatera R-6, rząd 3, grób 38.

 

Foto 774 Adam Muszyński - historyk, archiwista

Wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tworzył podstawy archiwistyki w powojennym Koszalinie. Obdarzony wielkim autorytetem w środowisku polskich archiwistów, słynął ze skromności i pokory wobec wiedzy.  Był autorem wielu publikacji z dziedziny archiwistyki i historii regionalnej. Opracował wiele najtrudniejszych zespołów archiwalnych będących w zbiorach koszalińskiego Archiwum. Tu poznał żonę Krystynę, oboje pracowali przez wiele lat. Adam Muszyński odszedł na emeryturę w 1997 r. Dotknęła Go ciężka choroba, ale nie poddawał się. - W naszej pamięci pozostanie jako osoba pełna życia, pogody ducha, energii i nieodpartego uroku osobistego - wspomina Joanna Chojecka - dyrektor Archiwum. Odszedł od nas człowiek wielkiego serca , rozumu i ciekawości świata./Notka na podstawie nekrologu Aliny Koniecznej/. Pochowany z żoną Krystyną : Kwatera R-24 , rząd 10 , grób 1-2 .

 

Foto 775 Jerzy Olejniczak -Profesor polskiej koszykówki -Napoleon koszalińskiej koszykówki

wśród kibiców -" NASZ OLEJ".

Urodził się w Skorzęcinie,absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zawodnik tamtejszego AZS, W 1971r. trafił do Koszalina do I LO im. St.Dubois pod skrzydła entuzjasty sportu Dyrektora Leszka Żyły, zajął się pracą trenerską w Zniczu Koszalin, trafił do Wyższej Szkoły Inżynierskiej - z uczelnianym zespołem wywalczył Akademickie Mistrzostwo Polski, do tego dwa tytuły wicemistrzowskie,w 1983r. jego zespół wygrał Akademickie Mistrzostwa Polski w obsadzie międzynarodowej, z reprezentacją Polski zdobył w 1973r. trzecie miejsce , a w 1974r. czwarte miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w 1975r. AZS został wicemistrzem Polski juniorów, od 1976r.prowadził zespół SZS AZS Koszalin z połączenia AZS WSI, Bałtyku i Znicza Koszalin, W 1984r. trafił do Śląska Wrocław z którym zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Polski, W 1987r. wraca do Koszalina i prowadzi zespół AZS w I lidze, prowadził zespół II ligi Kotwicy Kołobrzeg, prowadził Dojlidy Białystok i Bobry Bytom, W 1987r. wraca do Kotwicy, Następnie z AZS Koszalin z którym w sezonie 2002/2003 awansował do ekstraklasy, prowadził ten zespół w latach 2004/2005.

Był także trenerem kadry narodowej, kadry juniorów, Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Medal Honorowy "Za zasługi dla Koszalina", Medal Honorowy im. Janusza Kusocińskiego za Szczególne Zasługi w Rozwoju Sportu Akademickiego/oraz wiele innych.  /Notka na podstawie artykułu red. Jacka Wójcika w Głosie Koszalińskim z dnia 29-30.09.2012/.

Pochowany: Kwatera P-39, rząd 20, grób 24.

 

Foto 776 Roman Bielecki - Prezes MZK w Koszalinie

Roman Bielecki urodził się w Bobolicach, ukończył pedagogikę w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania, swoją pracę rozpoczął w Zespole Szkół Zawodowych w Bobolicach/1976-1984/,od 1974 - 1984 był także nauczycielem akademickim,instruktorem japońskiego karate, w latach 1990-1994 był burmistrzem Bobolic, od 1996 prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie, pod jego kierownictwem MZK jako pierwsze w kraju przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej uzyskało Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001-2001, W 2001 roku "Złoty Denar" Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, nagroda "Dobre Bo Polskie" Wielkopolskiego Towarzystwa im. H.Cegielskiego, Firma przekształciła się w nowoczesne przedsiębiorstwo, wymieniła tabor autobusowy. Te wszystkie osiągnięcia/i inne/ stworzył R.Bielecki. Licencjonowany pilot samolotowy, skoczek spadochronowy, myśliwy.

Pochowany: Na cmentarzu w Bobolicach

 

Foto 777 Seweryn Jurgielaniec - Poseł, lekarz

POŻEGNANIE WIELCE ZASŁUŻONEGO LEKARZA

W ostatniej drodze Seweryna Jurgielańca uczestniczyli m.in.: rodzina, przyjaciele, współpracownicy, lekarze i pielęgniarki oraz pacjenci z całego województwa. Wśród uczestników dostrzegłem Posła Stanisława Wziątka oraz wielu parlamentarzystów poprzednich kadencji. W pożegnaniu uczestniczyli samorządowcy z wielu miast i gmin w tym burmistrzowie i starosta białogardzki.  Przybył także Główny Inspektor Sanitarny Kraju. Mszę żałobną odprawił ksiądz proboszcz Jan Gardulski. W słowach pożegnalnych wspominano zmarłego z serdecznością. Był wybitnym człowiekiem.

Cześć Jego pamięci.

Jerzy Kotlęga

WSPOMNIENIE O Św.P. SEWERYNIE JURGIELAŃCU

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę”

Zbigniew Herbert

Wspominając zmarłego zatrzymujemy o nim pamięć. Pamiętamy ciepło i z miłością. Wydobywamy z jego życia to, co najlepsze.

Z żalem odebraliśmy wiadomość, że Jego serce przestało bić 24 grudnia 2012 roku. Przeżył 74 lata. Urodził się w Grodnie. I chociaż przebywał tam tylko 7 lat to bardzo kochał to miasto. Wracał tam często wspomnieniami. Następne 17 lat spędził w Łodzi gdzie ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Po studiach wraz z żoną Grażyną, także lekarzem, przenosi się do Białogardu. I tak tu pozostał. Oddany i wierny swojemu powołaniu, szpitalowi. Grażyna i Seweryn Jurgielaniec wybrali Białogard spośród wielu ofert. Zauroczeni zostali kwiatami i piękną miejską zielenią.   Staż podyplomowy rozpoczęło wówczas wielu młodych lekarzy. Na szpitalnym poddaszu zamieszkało 5 lekarskich rodzin. To im jednak nie przeszkadzało. Pracowali i rozwijali swój warsztat lekarski. Mieli i czas dla siebie. Wyjeżdżali z namiotami w piękne Bory Tucholskie. Seweryn dobrze wspominał ten fragment swojego życia. To wówczas dojrzewała jego lekarska osobowość: czułość, opiekuńczość i wrażliwość. Był lubianym lekarzem. Spokojny, opanowany, nie spieszył się. Miał czas dla swoich pacjentów, rozmawiał z nimi nie tylko o zdrowiu. Pomógł wielu, ale sobie nie zdołał… Przez 50 lat mieszkał w Białogardzie. Życie poświęcił  wielu pokoleniom pacjentów.

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: kierownik wydziału zdrowia, dyrektor szpitala, przez 12 lat lekarz wojewódzki w Koszalinie, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju. Pełnione funkcje nie „zawróciły” w głowie. Pozwalały mu lepiej realizować swoje powołanie, pomagać ludziom. W Białogardzie: rozwinął  krwiodawstwo, wybudował żłobek przy ul. Krótkiej, uruchomił 4 – łóżkowy  OIOM (!), zainwestował w mieszkania dla lekarzy (m.in. blok przy ul. Grunwaldzkiej), co rozwiązało wówczas problemy kadrowe białogardzkiej służby zdrowia. Do dziś mieszka tam wielu lekarzy.

Szpital pod jego kierownictwem pracował na bardzo wysokim poziomie. Tu leczyli się pacjenci z wielu miejscowości.

Seweryn Jurgielaniec jako lekarz wojewódzki doprowadził do tego, że w województwie koszalińskim, jako pierwszym w kraju, usamodzielniono wszystkie placówki służby zdrowia.  Każda stacji pogotowia ratunkowego miała karetkę reanimacyjną. Skutecznie dbał o poprawę wyposażenia placówek w aparaturę medyczną. Remontował i modernizował szpitale, m.in. w Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Szczecinku. To z jego inicjatywy powstało 5 domów pomocy społecznej w Gościnie, Krzecku, Parsowie, Darskowie i Cetuniu. W związku z tym woj. koszalińskie miało pełne zabezpieczenie całodobowej opieki społecznej. Wdrażał, wspólnie ze mną (kuratorem oświaty w Koszalinie) programy profilaktyczne w wielu szkołach. To ON głównie przyczynił się do przejęcia i modernizacji szpitala po JAR w Białogardzie. Obecnie tu w doskonałych warunkach rehabilitowani są pacjenci z całego województwa. Powstało wiele miejsc pracy.

To wszystko po Sewerynie Jurgielańcu pozostanie już na zawsze.

Nie zabrakło mu czasu na pełnienie funkcji społecznych. Działał w związku studenckim, przewodniczył związkowi zawodowemu pracowników służby zdrowia oraz PCK. Członek Medycznego Towarzystwa Naukowego. Radny miejski, powiatu, województwa. Przez długie lata związany z lewicą. W II i III kadencji był posłem na sejm wybranym w okręgu koszalińskim z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wprowadził do laski marszałkowskiej m.in. projekt ustawy o szkodliwości używania tytoniu. Ustawa ta  w tym czasie była bardzo postępowa i stała się wzorcem dla podobnych ustaw w innych krajach.. Rozpatrzył prawie 3 tys. indywidualnych problemów mieszkańców województwa koszalińskiego.

Był bardzo rodzinny. Dumny z osiągnięć swoich dzieci: córki i dwójki synów, świetnych lekarzy. Dużo czasu poświęcał swoim wnuczkom, ostatnio zwłaszcza Madzi. Wielokrotnie mówił o tym nam, swoim przyjaciołom. Bardzo przeżywał przedwczesne odejście swojej żony Grażyny i syna Jacka. Był dzielny w swoim bólu.

Ze szpitalem białogardzkim związany był do końca życia. Zabiegał o jego dobro i dobro pacjentów. Cieszył się z poprawy funkcjonowania szpitala, coraz lepsze jego opinii. Do ostatnich chwil pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta. Pracownicy i pacjenci szpitala, wspominając zmarłego, mówią o nim - „Przyjaciel Szpitala”. Ta ostatnia Jego funkcja spięła klamrą - służebności potrzebującym –jakże udane życie Seweryna.

Odszedł, zostawiając „ślady swoich stóp” w naszej pamięci. Był człowiekiem wielu zainteresowań: od medycyny po muzykę, od literatury po teatr, od poezji po podróże. Kochał swój ogródek. Niektóre zainteresowania były przelotne, inne pochłonęły go na całe życie.

Żegnamy Ciebie Leszku, tak przecież nazywali Cię przyjaciele, z ogromnym żalem: rodzina, przyjaciele, parlamentarzyści, wiceprzewodniczący sejmiku, samorządowcy, burmistrz i starosta białogardzki, dyrekcja i  pracownicy szpitala w Białogardzie, koleżanki i koledzy z SLD.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski prosił mnie, abym się dzisiaj Tobie pokłonił. Cenił Ciebie i to co robiłeś przez całe życie. Kondolencje rodzinie przekazuje także szef kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego Edward Szymański

Żegnając dzisiaj Seweryna Jurgielańca, jestem przekonany, że jego postać pozostanie nie tylko w pamięci tych, którzy go znali, ale także na zawsze w historii województwa koszalińskiego i zachodniopomorskiego.

Mam nadzieję, że swoim życiem zasłużył na upamiętnienie postaci w ludzkiej pamięci. Może nazwą ulicy, może imieniem szpitala… może… Zawsze powtarzał, że „lekarzem jest się na zawsze”.

Pozdrawiam Cię Przyjacielu... gdziekolwiek teraz jesteś... chociaż wiem, że już nie na tym świecie...

Byłeś człowiekiem na którym zawsze i w każdych okolicznościach można było polegać. Córka, Syn i wnuki mogą być dumni z takiego Ojca i Dziadka.      „Cześć Twojej  Pamięci Leszku”

Jerzy Kotlęga

 

Pochowany z Żoną i Matką :Kwatera G-9, rząd 6, grób 28.


Foto 778 Eugeniusz Płaza - ppłk pożarnictwa

Urodził się w Niebylcu pow. Strzyżów.

Ukończył  Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Łodzi w 1952 roku. Absolwent pierwszej promocji.  Po ukończeniu Szkoły został skierowany do Miastka. Objął tam stanowisko komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Z początkiem kwietnia 1953 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Koszalinie. Pełnił funkcje szefa techniki i łączności a później szefa Wydziału Operacyjnego (pożary).

Instruktor harcerski, organizator i komendant letnich obozów szkoleniowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP i ZHP.

Awansowany do stopnia podpułkownika straży pożarnej.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego”.

Pochowany na cmentarzu w Koszalinie Kwatera R-16, rząd 2, grób 9.

 


 
wszystkie prawa zastrzeżone :www.przyjaciele.koszalin.pl
projekt i wykonanie: